"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: หลักร้อยรวมรส 16 ส.ค 57
 
 13191

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
03 สิงหาคม 2014, 07:53:10น.
 G[d
CDDHJLQ0598,

1.458-07>0598 Td |
2.125-56>1609 Fd |
3.489-90>0598 TFd|
4.673-69>8376 Td |
5.905-51>6154 TFd|
6.996-86>3821 Td |
7.435-82>9487 Td |
8.327-20>4932 Td |
9.123-05>1609 Td |
10.684-63>3821 Fd |
11.882-14>9487 Fd |
12.289-60>5043 Fd |
13.804-47>7265 Fd |
14.925-28>7265 Td |
15.795-27>2710 TFd|
16.767-79>2710 Td |
17.072-48>8376 Fd |
18.902-52>0598 Td |
19.149-95>5043 Fd |
20.245-01>6154 Fd |
21.318-35>3821 Td |
22.404-79>7265 Td |
23.866-95>5043 Fd |
24.406-26>7265 TFd|
25.297-52>5043 Td |
26.523-20>2710 TFd|
27.198-18>6154 Td |
28.920-95>5043 Fd |
29.477-39>4932 TFd|
30.728-45>7265 Fd |
31.391-82>2710 Fd |
32.xxx-xx>3821    |
สูตรล่างเดินดี
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2014, 08:29:03น. โดย kma


kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #1 03 สิงหาคม 2014, 07:53:51น.
G[d
หลักร้อยวางไว้ให้ครบแล้วล่ะเหลือ 2 ตัวขอให้โชคดีทุกท่าน วางไว้ก่อนเพราะไม่ชอบกั๊กข้อมูลชอบแต่โต๊ดฮ่าๆๆๆๆ555555

สิบบน
52.804-47>0 4 8 9 2 3 6 5 7 1
53.925-28>2 3 5 9 1 4 0 6 7 8
54.795-27>0 5 7 9 1 2 6 8 3 4
55.767-79>4 5 6 7 8 1 2 3 9 0
56.072-48>0 2 4 5 7 1 9 6 3 8
57.902-52>0 2 7 8 9 5 1 3 6 4
58.149-95>0 4 5 3 6 7 8 9 2 1
59.245-01>3 4 6 9 0 1 5 7 2 8
60.318-35>1 6 8 0 2 5 7 9 3 4
61.404-79>0 1 6 7 3 4 9 2 8 5
62.866-95>6 8 9 1 2 4 5 7 0 3
63.406-26>0 2 5 1 3 4 7 8 9 6
64.297-52>0 1 2 3 9 4 5 6 7 8
65.523-20>2 4 9 0 1 3 5 8 6 7
66.198-18>1 4 7 8 9 0 3 6 5 2
67.920-95>2 3 5 9 1 6 0 4 7 8
68.477-39>3 6 7 9 0 2 5 1 4 8
69.728-45>2 4 7 8 1 5 6 0 9 3
70.391-82>1 2 9 0 3 4 6 8 5 7
71.xxx-xx>4 5 6 7 0 2 8 1 9 3

จากทั้งหมด 10 สูตร
4=100%(10) 5=100%(10) 6=100%(10) 7=100%(10) 0=90%(9)
2=90%(9) 8=90%(9) 1=80%(8) 9=80%(8) 3=70%(7)

หน่วยบน
35.905-51>0 3 5 6 9 2 8 1 7 4
36.996-86>1 3 6 9 0 5 7 2 4 8
37.435-82>0 3 4 5 1 6 9 2 7 8
38.327-20>0 2 3 5 7 4 9 1 8 6
39.123-05>1 2 3 5 0 4 6 8 9 7
40.684-63>3 4 5 6 8 9 0 7 1 2
41.882-14>2 4 5 7 8 0 1 9 3 6
42.289-60>1 2 8 9 4 5 6 0 3 7
43.804-47>0 4 8 1 3 5 6 7 9 2
44.925-28>0 2 5 9 1 3 4 6 7 8
45.795-27>1 5 7 9 0 2 3 4 8 6
46.767-79>1 2 6 7 0 5 9 3 4 8
47.072-48>0 2 5 7 9 1 3 4 6 8
48.902-52>0 2 5 6 7 8 9 1 3 4
49.149-95>0 3 5 7 8 9 1 4 6 2
50.245-01>1 3 5 0 4 6 7 9 2 8
51.318-35>0 1 6 8 2 3 4 5 9 7
52.404-79>1 4 7 8 0 2 5 9 6 3
53.866-95>0 4 6 9 3 5 7 8 1 2
54.406-26>2 6 7 0 1 3 5 8 4 9
55.297-52>0 2 3 7 8 5 6 4 9 1
56.523-20>0 3 6 8 9 1 4 5 7 2
57.198-18>4 5 6 8 0 1 3 7 9 2
58.920-95>0 1 2 3 8 9 4 5 6 7
59.477-39>3 6 7 0 2 4 5 8 9 1
60.728-45>4 5 6 8 1 7 9 0 2 3
61.391-82>1 2 3 4 5 6 8 9 0 7
62.xxx-xx>2 4 6 0 1 5 7 8 3 9

จากทั้งหมด 9 สูตร
2=100%(9) 4=100%(9) 6=100%(9) 0=88.89%(8) 1=88.89%(8)
5=88.89%(8) 7=88.89%(8) 8=88.89%(8) 3=77.78%(7) 9=77.78%(7)

ร้อย       13
เด่นสิบ   4567
หน่วย    246

 42  44  46
 52  54  56
 62  64  66
 72  74  76

142  144  146
152  154  156
162  164  166
172  174  176
342  344  346
352  354  356
362  364  366
372  374  376


ชุดเด่น  154  174  354  374  
กัน 8หลักร้อย 842  844  862  864  872  874
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2014, 15:51:04น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #2 03 สิงหาคม 2014, 07:56:35น.

1.289-60>0 2 7 8 9 1 3 4 5 6
2.804-47>0 3 4 7 8 9 1 5 6 2
3.925-28>1 2 4 5 9 0 3 6 7 8
4.795-27>1 4 6 8 9 0 2 3 5 7
5.767-79>0 1 3 4 6 2 5 7 8 9
6.072-48>0 2 4 5 6 7 9 3 1 8
7.902-52>0 2 3 5 6 7 1 4 8 9
8.149-95>0 1 3 4 6 7 2 5 9 8
9.245-01>1 4 5 6 9 0 2 3 7 8
10.318-35>1 4 5 6 7 8 9 0 2 3
11.404-79>0 1 2 5 7 8 4 6 9 3
12.866-95>2 3 4 5 6 7 9 0 1 8
13.406-26>0 2 3 6 7 9 1 5 8 4
14.297-52>0 4 6 7 8 9 1 2 5 3
15.523-20>1 2 4 6 7 9 3 5 8 0
16.198-18>1 4 5 7 9 0 2 3 6 8
17.920-95>0 2 3 4 5 6 7 1 8 9
18.477-39>1 4 6 7 8 9 0 3 5 2
19.728-45>0 2 3 6 7 1 4 5 8 9
20.391-82>2 3 4 6 8 9 1 5 7 0
21.xxx-xx>0 2 5 7 8 9 3 4 6 1
สิบบนเด่น 025789

หน่วยบน
23.688-53>1 3 2 5 7 0 4 6 8 9
24.846-86>1 5 2 7 9 0 8 3 4 6
25.458-07>0 1 2 4 7 9 6 3 5 8
26.125-56>6 1 8 3 9 0 7 2 4 5
27.489-90>2 3 4 0 7 1 6 5 8 9
28.673-69>5 9 6 4 8 0 1 2 3 7
29.905-51>1 3 4 8 9 2 6 7 0 5
30.996-86>0 2 5 7 8 3 4 1 6 9
31.435-82>4 6 1 8 9 0 2 3 5 7
32.327-20>0 1 8 9 3 4 2 5 6 7
33.123-05>9 1 6 7 0 4 8 2 3 5
34.684-63>9 5 7 2 0 1 3 6 4 8
35.882-14>6 9 0 3 4 1 5 2 7 8
36.289-60>0 1 2 5 3 4 7 6 8 9
37.804-47>5 7 3 8 9 2 6 0 1 4
38.925-28>0 4 6 3 8 9 1 2 5 7
39.795-27>1 7 0 6 2 3 4 8 5 9
40.767-79>1 5 0 3 8 9 2 4 6 7
41.072-48>6 0 3 4 5 8 7 9 1 2
42.902-52>4 9 5 8 0 1 3 6 2 7
43.149-95>8 7 2 3 6 0 1 4 5 9
44.245-01>7 8 1 2 3 9 0 4 5 6
45.318-35>5 1 3 6 9 0 2 4 7 8
46.404-79>1 5 6 2 3 8 0 4 7 9
47.866-95>5 3 4 8 0 1 2 9 6 7
48.406-26>0 1 2 4 7 8 9 3 5 6
49.297-52>9 3 6 2 8 0 1 4 5 7
50.523-20>6 0 1 2 5 4 7 8 3 9
51.198-18>7 2 3 4 0 1 5 9 6 8
52.920-95>4 6 9 8 1 2 5 7 0 3
53.477-39>8 1 9 0 6 4 2 3 5 7
54.728-45>6 2 0 1 3 5 4 7 8 9
55.391-82>7 9 2 3 4 5 6 8 0 1
56.xxx-xx>8 2 3 7 0 1 4 5 9 6
เด่นหน่วย  014596

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2014, 12:31:04น. โดย kma

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 4421
ตอบกลับ #3 03 สิงหาคม 2014, 08:11:06น.
 c*# c*# c*# y|o y|o y|o

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 28200
ตอบกลับ #4 03 สิงหาคม 2014, 08:28:07น.


kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #5 03 สิงหาคม 2014, 08:34:28น.
1.925-28>483 Fd |
2.795-27>261 Td |
3.767-79>938 Fd |
4.072-48>938 Fd |
5.902-52>150 Td |
6.149-95>594 TFd|
7.245-01>716 Fd |
8.318-35>594 Fd |
9.404-79>827 Td |
10.866-95>605 Fd |
11.406-26>716 Fd |
12.297-52>261 Fd |
13.523-20>605 Fd |
14.198-18>716 Td |
15.920-95>594 TFd|
16.477-39>049 Fd |
17.728-45>483 Td |
18.391-82>372 Fd |
19.xxx-xx>372    |
เดินมา18งวดแล้วละ ล่างนะจ๊ะจะเดินต่อไหม
เอาทั้ง2สูตรมาชนกัน    จะได้  23 มา1ตัวลองทำดูนะ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2014, 09:36:36น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #6 03 สิงหาคม 2014, 08:37:48น.
หลักร้อยห้อยระย้า    123456
หลักร้อยรวมรส         8139
   ชนเด่น       1 3   รอผล
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2014, 07:55:23น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #7 03 สิงหาคม 2014, 08:48:48น.
ดับสิบล่างดับนาน 146 งวดแล้วละ

1.374-41>2    |8    |
2.348-11>7    |9    |
3.377-36>5    |4    |
4.993-09>9    |9    |
5.377-56>9    |3    |
6.911-67>9    |7    |
7.277-98>1    |1    |
8.028-76>8    |0    |
9.612-20>6    |3    |
10.434-05>7    |2    |
11.114-25>9    |1    |
12.596-22>0    |1    |
13.212-25>7    |6    |
14.533-69>2    |4    |
15.730-93>1    |4    |
16.091-67>7    |3    |
17.812-36>8    |0    |
18.578-50>0    |0    |
19.415-33>1    |2    |
20.452-11>2    |8    |
21.411-54>3    |2    |
22.661-26>1    |4    |
23.456-15>8    |4    |
24.542-66>2    |9    |
25.816-94>2    |1    |
26.986-92>8    |5    |
27.933-96>6    |8    |
28.865-32>1    |7    |
29.912-48>7    |7    |
30.387-06>4    |8    |
31.487-00>2    |7    |
32.140-85>2    |4    |
33.986-58>2    |2    |
34.980-59>0    |9    |
35.141-05>7    |7    |
36.304-87>3    |2    |
37.577-67>9    |7    |
38.312-14>3    |3    |
39.707-03>5    |6    |
40.227-97>6    |1    |
41.222-97>4    |3    |
42.517-22>3    |5    |
43.743-96>8    |0    |
44.371-06>6    |9    |
45.012-12>5    |0    |
46.874-81>5    |7    |
47.104-73>1    |8    |
48.239-68>9    |0    |
49.387-34>0    |7    |
50.008-10>0    |7    |
51.097-64>7    |5    |
52.656-11>4    |8    |
53.422-66>9    |8    |
54.372-02>5    |9    |
55.377-42>1    |1    |
56.100-59>9    |8    |
57.993-43>3    |5    |
58.752-09>5    |7    |
59.380-24>4    |4    |
60.112-49>3    |9    |
61.062-23>6    |6    |
62.089-55>4    |9    |
63.746-27>1    |0    |
64.037-97>7    |1    |
65.331-96>3    |8    |
66.931-01>4    |3    |
67.988-44>7    |9    |
68.136-85>6    |3    |
69.417-05>5    |9    |
70.370-46>8    |0    |
71.276-88>5    |2    |
72.953-51>8    |4    |
73.556-12>6    |0    |
74.756-12>9    |3    |
75.960-62>2    |5    |
76.533-85>4    |2    |
77.198-28>8    |3    |
78.052-15>9    |6    |
79.756-83>6    |1    |
80.540-54>7    |9    |
81.777-57>6    |7    |
82.147-02>5    |5    |
83.178-21>8    |6    |
84.402-65>2    |4    |
85.445-81>1    |4    |
86.605-32>6    |8    |
87.684-18>0    |9    |
88.518-79>4    |2    |
89.064-08>2    |7    |
90.562-69>9    |2    |
91.470-62>5    |9    |
92.501-29>4    |8    |
93.418-31>2    |9    |
94.727-38>7    |0    |
95.373-51>9    |2    |
96.900-60>2    |8    |
97.050-11>7    |5    |
98.590-50>7    |3    |
99.877-28>4    |4    |
100.997-07>8    |6    |
101.143-79>2    |4    |
102.025-58>2    |0    |
103.343-28>3    |4    |
104.694-63>5    |4    |
105.500-15>2    |9    |
106.443-43>7    |2    |
107.524-72>3    |8    |
108.358-00>8    |6    |
109.981-08>1    |9    |
110.566-66>8    |5    |
111.257-09>5    |4    |
112.241-37>6    |1    |
113.433-52>3    |6    |
114.688-53>6    |6    |
115.846-86>7    |6    |
116.458-07>9    |4    |
117.125-56>7    |0    |
118.489-90>7    |6    |
119.673-69>2    |7    |
120.905-51>9    |8    |
121.996-86>1    |5    |
122.435-82>0    |6    |
123.327-20>3    |8    |
124.123-05>6    |9    |
125.684-63>4    |5    |
126.882-14>9    |2    |
127.289-60>8    |0    |
128.804-47>6    |2    |
129.925-28>7    |0    |
130.795-27>1    |0    |
131.767-79>4    |4    |
132.072-48>1    |2    |
133.902-52>7    |7    |
134.149-95>6    |0    |
135.245-01>5    |4    |
136.318-35>7    |7    |
137.404-79>4    |6    |
138.866-95>8    |3    |
139.406-26>9    |6    |
140.297-52>0    |2    |
141.523-20>9    |5    |
142.198-18>6    |0    |
143.920-95>2    |8    |
144.477-39>7    |0    |
145.728-45>5    |7    |
146.391-82>0    |0    |
147.xxx-xx>7    |5    |

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #8 03 สิงหาคม 2014, 08:55:16น.
สิบล่างเดินดี

1.443-43>90134567 Td |789013456 Td |456781390 Td |
2.524-72>12356789 Td |345679012 Td |123458067 Td |
3.358-00>45689012 Td |012346789 Td |012347956 Td |
4.981-08>56790123 Td |345679012 Td |901236845 Td |
5.566-66>45689012 Td |890124567 Td |234569178 Td |
6.257-09>23467890 Td |890124567 Td |012347956 Td |
7.241-37>78912345 Td |678902345 Td |123458067 Td |
8.433-52>34578901 Td |234568901 Td |678903512 Td |
9.688-53>56790123 Td |456780123 Td |567892401 Td |
10.846-86>34578901 Td |890124567 Td |567892401 Td |
11.458-07>89023456 Td |901235678 Td |345670289 Td |
12.125-56>78912345 Td |901235678 Td |234569178 Td |
13.489-90>45689012 Td |901235678 Td |012347956 Td |
14.673-69>89023456 Td |345679012 Td |012347956 Td |
15.905-51>34578901 Td |567891234 Td |123458067 Td |
16.996-86>01245678 Td |123457890 Td |123458067 Td |
17.435-82>89023456 Td |123457890 Td |890125734 Td |
18.327-20>78912345 Td |456780123 Td |123458067 Td |
19.123-05>89023456 Td |789013456 Td |123458067 Td |
20.684-63>01245678 Td |678902345 Td |456781390 Td |
21.882-14>34578901 Td |890124567 Td |890125734 Td |
22.289-60>45689012 Td |901235678 Td |678903512 Td |
23.804-47>67801234 Td |123457890 Td |901236845 Td |
24.925-28>23467890 Td |567891234 Td |901236845 Td |
25.795-27>23467890 Td |234568901 Td |345670289 Td |
26.767-79>56790123 Td |678902345 Td |890125734 Td |
27.072-48>67801234 Td |890124567 Td |012347956 Td |
28.902-52>01245678 Td |234568901 Td |234569178 Td |
29.149-95>78912345 Td |345679012 Td |789014623 Td |
30.245-01>23467890 Td |678902345 Td |789014623 Td |
31.318-35>56790123 Td |678902345 Td |678903512 Td |
32.404-79>12356789 Td |678902345 Td |890125734 Td |
33.866-95>45689012 Td |123457890 Td |234569178 Td |
34.406-26>89023456 Td |345679012 Td |789014623 Td |
35.297-52>78912345 Td |678902345 Td |678903512 Td |
36.523-20>89023456 Td |567891234 Td |567892401 Td |
37.198-18>01245678 Td |345679012 Td |456781390 Td |
38.920-95>23467890 Td |567891234 Td |234569178 Td |
39.477-39>90134567 Td |123457890 Td |345670289 Td |
40.728-45>23467890 Td |890124567 Td |890125734 Td |
41.391-82>01245678 Td |890124567 Td |567892401 Td |
42.xxx-xx>01245678    |012346789    |234569178    |

¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 3 ÊÙµÃ
1=100%(3) 2=100%(3) 4=100%(3) 6=100%(3) 7=100%(3)
8=100%(3) 0=66.67%(2) 3=66.67%(2) 5=66.67%(2) 9=66.67%(2)
งวดนี้เด่น124678
ตัดดับ 7 เหลือ 12468 แค่ 5 ตัวรอหลักหน่วยก่อนนะ

หลักสิบล่าง 12468
หลักหน่วย  234567
 
จัดชุดโครงสร้างล่าง 30 ชุด

12  13  14  15  16  17
22  23  24  25  26  27
42  43  44  45  46  47
62  63  64  65  66  67
82  83  84  85  86  87


ตามสูตรที่ 1  เด่น 8321
สูตรที่2       เด่น  723
ชนเด่น   23
เด่น
12  13  22  23  24
25  26  27  42  43
62  63  82  83

เด่นสุดๆ
13  23  43  63  83
ฟันธง  43[/size
เลขนอกคอก  03
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2014, 09:31:20น. โดย kma

ผู้ช่วย Webmaster *
 • พลังน้ำใจ: 130179
ตอบกลับ #9 03 สิงหาคม 2014, 09:17:47น.


kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #10 03 สิงหาคม 2014, 09:53:22น.
เลขเคลียร์บน

1.443-43>6723 F  |
2.524-72>9056 H  |
3.358-00>3490 H  |
4.981-08>7834 T  |
5.566-66>6723 TF |
6.257-09>7834 F  |
7.241-37>8945 T  |
8.433-52>6723 TF |
9.688-53>2389 TF |
10.846-86>4501 T  |
11.458-07>8945 HTF|
12.125-56>2389 T  |
13.489-90>8945 HTF|
14.673-69>7834 TF |
15.905-51>3490 HT |
16.996-86>6723 F  |
17.435-82>3490 HT |
18.327-20>3490 H  |
19.123-05>1278 HT |
20.684-63>1278 T  |
21.882-14>8945 HT |
22.289-60>5612 H  |
23.804-47>1278 H  |
24.925-28>9056 HF |
25.795-27>0167 H  |
26.767-79>5612 T  |
27.072-48>5612 F  |
28.902-52>9056 HT |
29.149-95>0167 H  |
30.245-01>5612 HF |
31.318-35>0167 T  |
32.404-79>0167 T  |
33.866-95>9056 TF |
34.406-26>0167 TF |
35.297-52>7834 F  |
36.523-20>7834 F  |
37.198-18>0167 H  |
38.920-95>5612 T  |
39.477-39>3490 H  |
40.728-45>2389 TF |
41.391-82>2389 HT |

42.xxx-xx>5612    |


ชุด2

1.443-43>4801 HT |
2.524-72>6023 T  |
3.358-00>1578 TF |
4.981-08>7134 F  |
5.566-66>6023 TF |
6.257-09>7134 F  |
7.241-37>0467 T  |
8.433-52>3790 TF |
9.688-53>2689 HTF|
10.846-86>8245 HT |
11.458-07>2689 F  |
12.125-56>1578 HF |
13.489-90>3790 F  |
14.673-69>3790 TF |
15.905-51>0467 T  |
16.996-86>5912 HT |
17.435-82>5912 F  |
18.327-20>6023 HT |
19.123-05>2689 T  |
20.684-63>8245 TF |
21.882-14>2689 HTF|
22.289-60>8245 HT |
23.804-47>6023 T  |
24.925-28>1578 F  |
25.795-27>5912 TF |
26.767-79>9356 T  |
27.072-48>5912 F  |
28.902-52>8245 F  |
29.149-95>5912 HF |
30.245-01>7134 T  |
31.318-35>9356 H  |
32.404-79>0467 HTF|
33.866-95>0467 TF |
34.406-26>7134 H  |
35.297-52>3790 TF |
36.523-20>2689 T  |
37.198-18>7134 H  |
38.920-95>3790 HF |
39.477-39>0467 HTF|
40.728-45>6023 T  |
41.391-82>9356 HT |

42.xxx-xx>9356   
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2014, 17:33:44น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #11 03 สิงหาคม 2014, 09:53:50น.
สิบหน่วยบน

1.125-56>13590 F  |24780 T  |58901 F  |56801 F  |0359 F  |23578 TF |3802 T  |
2.489-90>80267 T  |91457 F  |81234 T  |90245 F  |3682 T  |34689 TF |4913 F  |
3.673-69>46823 F  |79235 TF |36789 TF |78023 TF |3682 F  |23578 TF |3802 F  |
4.905-51>80267 T  |91457 F  |58901 TF |45790 TF |0359 TF |78023 T  |8357 F  |
5.996-86>68045 F  |46902 TF |92345 T  |90245 T  |9248 T  |45790 T  |4913 T  |
6.435-82>57934 TF |13679 T  |81234 T  |45790 F  |0359 TF |56801 F  |5024 F  |
7.327-20>24601 T  |13679 F  |36789 F  |67912 TF |7026 TF |90245 T  |3802 T  |
8.123-05>80267 T  |68124 T  |25678 T  |01356 F  |9248 T  |12467 T  |3802 TF |
9.684-63>24601 F  |91457 F  |36789 T  |90245 F  |9248 TF |89134 TF |3802 T  |
10.882-14>68045 T  |35891 T  |81234 TF |12467 F  |2571 F  |90245 F  |8357 T  |
11.289-60>80267 T  |91457 F  |92345 F  |45790 F  |4793 F  |34689 TF |8357 T  |
12.804-47>24601 TF |91457 F  |70123 T  |56801 T  |1460 TF |78023 T  |3802 T  |
13.925-28>13590 F  |68124 T  |03456 F  |45790 F  |2571 TF |90245 TF |2791 T  |
14.795-27>35712 F  |35891 TF |14567 F  |67912 T  |9248 T  |90245 TF |9468 T  |
15.767-79>24601 T  |57013 F  |36789 TF |67912 TF |6915 T  |56801 T  |2791 F  |
16.072-48>57934 T  |57013 T  |47890 T  |45790 T  |3682 F  |12467 TF |7246 TF |
17.902-52>68045 T  |57013 T  |70123 TF |90245 TF |2571 F  |12467 F  |5024 TF |
18.149-95>02489 TF |24780 T  |47890 TF |34689 TF |4793 TF |45790 TF |9468 TF |
19.245-01>57934 TF |02568 F  |14567 TF |90245 TF |0359 F  |45790 TF |6135 F  |
20.318-35>91378 TF |68124 TF |81234 TF |89134 TF |8137 TF |01356 T  |1680 TF |
21.404-79>02489 TF |91457 F  |03456 TF |45790 TF |1460 TF |90245 TF |9468 F  |
22.866-95>79156 TF |46902 TF |25678 TF |34689 TF |3682 TF |34689 TF |1680 TF |
23.406-26>46823 F  |46902 TF |69012 TF |56801 TF |1460 TF |56801 TF |1680 TF |
24.297-52>57934 TF |79235 TF |25678 F  |67912 TF |4793 TF |67912 TF |0579 TF |
25.523-20>35712 TF |79235 TF |81234 TF |23578 TF |0359 F  |23578 TF |3802 TF |
26.198-18>13590 T  |02568 F  |25678 F  |67912 T  |6915 T  |56801 F  |3802 F  |
27.920-95>46823 T  |68124 T  |25678 T  |67912 T  |0359 F  |45790 F  |7246 T  |
28.477-39>57934 TF |24780 TF |47890 TF |45790 TF |4793 TF |78023 TF |7246 TF |
29.728-45>91378 F  |80346 F  |25678 TF |23578 TF |7026 T  |12467 T  |9468 F  |
30.391-82>57934 T  |35891 TF |14567 F  |67912 TF |9248 T  |12467 F  |0579 T  |
31.xxx-xx>24601    |02568    |92345    |90245    |0359    |12467    |9468    |
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2014, 17:47:44น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #12 03 สิงหาคม 2014, 09:55:04น.
...ตรงนี้จะวางอะไรดี
ดับหน่วยบน


1.900-60>2    |2    |3    |3    |
2.050-11>3    |7    |6    |4    |
3.590-50>1    |6    |7    |1    |
4.877-28>3    |5    |0    |0    |
5.997-07>5    |8    |1    |3    |
6.143-79>2    |6    |5    |8    |
7.025-58>6    |3    |9    |4    |
8.343-28>2    |7    |6    |0    |
9.694-63>1    |7    |3    |2    |
10.500-15>3    |2    |2    |2    |
11.443-43>9    |1    |7    |9    |
12.524-72>3    |0    |8    |1    |
13.358-00>7    |7    |2    |7    |
14.981-08>0    |0    |2    |3    |
15.566-66>7    |9    |1    |9    |
16.257-09>3    |4    |3    |0    |
17.241-37>8    |8    |6    |8    |
18.433-52>9    |9    |9    |6    |
19.688-53>3    |7    |0    |0    |
20.846-86>1    |9    |0    |2    |
21.458-07>6    |9    |6    |2    |
22.125-56>7    |9    |9    |9    |
23.489-90>3    |6    |6    |2    |
24.673-69>8    |9    |0    |4    |
25.905-51>1    |7    |4    |1    |
26.996-86>0    |7    |4    |2    |
27.435-82>6    |6    |1    |6    |
28.327-20>5    |0    |5    |6    |
29.123-05>5    |4    |8    |9    |
30.684-63>1    |9    |2    |5    |
31.882-14>5    |5    |6    |6    |
32.289-60>2    |3    |3    |3    |
33.804-47>9    |6    |0    |8    |
34.925-28>6    |7    |8    |6    |
35.795-27>0    |6    |3    |9    |
36.767-79>8    |3    |3    |5    |
37.072-48>9    |5    |8    |3    |
38.902-52>8    |1    |0    |0    |
39.149-95>2    |4    |0    |4    |
40.245-01>4    |1    |8    |1    |
41.318-35>4    |7    |6    |3    |
42.404-79>7    |7    |9    |5    |
43.866-95>0    |3    |7    |5    |
44.406-26>5    |9    |2    |7    |
45.297-52>9    |2    |4    |6    |
46.523-20>4    |4    |1    |5    |
47.198-18>5    |2    |5    |0    |
48.920-95>4    |8    |1    |2    |
49.477-39>0    |4    |1    |4    |
50.728-45>1    |0    |7    |4    |
51.391-82>7    |8    |2    |6    |
52.xxx-xx>6    |6    |8    |7    |
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2014, 18:05:16น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #13 03 สิงหาคม 2014, 09:56:12น.
ข้อมูลหลักร้อยห้อยระย้า

1.443-43>0 3 4 6 8 9 5 1 2 7
2.524-72>0 4 5 6 7 1 2 3 8 9
3.358-00>3 5 6 7 9 1 2 4 0 8
4.981-08>6 7 8 9 0 1 2 4 5 3
5.566-66>0 1 3 5 2 4 6 7 8 9
6.257-09>2 4 5 6 7 0 1 8 3 9
7.241-37>2 3 6 8 0 1 4 7 9 5
8.433-52>4 5 6 7 8 0 1 9 2 3
9.688-53>0 2 6 8 1 3 4 7 9 5
10.846-86>3 6 8 9 0 1 4 5 7 2
11.458-07>0 1 2 4 8 9 6 3 5 7
12.125-56>1 2 5 6 7 0 4 9 3 8
13.489-90>2 3 4 6 7 9 5 0 1 8
14.673-69>2 5 6 7 0 3 4 8 9 1
15.905-51>0 1 5 7 9 3 6 8 2 4
16.996-86>0 5 6 7 8 9 1 2 3 4
17.435-82>4 7 8 9 0 1 3 5 6 2
18.327-20>3 4 5 7 9 2 6 8 0 1
19.123-05>1 2 5 6 7 0 4 8 3 9
20.684-63>2 6 8 0 1 3 4 5 7 9
21.882-14>3 4 6 8 1 2 5 7 9 0
22.289-60>1 2 3 6 0 4 7 8 9 5
23.804-47>2 3 7 8 0 1 4 5 6 9
24.925-28>1 3 9 0 2 4 5 6 7 8
25.795-27>0 3 4 5 6 7 1 2 8 9
26.767-79>0 1 3 5 7 2 4 9 6 8
27.072-48>0 1 4 7 9 2 6 8 3 5
28.902-52>0 1 3 5 9 2 4 7 8 6
29.149-95>0 1 3 4 8 5 6 7 2 9
30.245-01>0 2 3 4 5 6 7 1 8 9
31.318-35>2 3 6 8 0 4 5 7 9 1
32.404-79>0 4 5 6 8 9 3 7 1 2
33.866-95>0 2 6 8 1 3 4 7 9 5
34.406-26>4 5 6 7 1 2 3 8 9 0
35.297-52>0 1 2 3 7 4 5 6 9 8
36.523-20>0 3 5 7 8 9 4 1 2 6
37.198-18>1 2 3 8 9 0 4 5 6 7
38.920-95>0 1 2 7 9 3 5 8 4 6
39.477-39>1 2 4 7 9 0 3 6 8 5
40.728-45>4 5 6 7 9 0 2 8 1 3
41.391-82>2 3 6 7 8 0 4 9 1 5
42.xxx-xx>1 2 3 4 5 6 0 7 8 9
เด่น 123456 รอชนร้อยรวมรสได้ 2 ตัวเท่านั้น
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2014, 13:29:18น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #14 03 สิงหาคม 2014, 09:56:41น.
หลักร้อยรวมรส
68.590-50>2 3 4 0 6 8 9 1 5 7
69.877-28>5 0 1 7 3 2 4 6 8 9
70.997-07>3 8 0 1 2 4 7 9 5 6
71.143-79>7 9 3 4 5 8 0 1 2 6
72.025-58>5 9 1 0 4 2 3 6 7 8
73.343-28>2 9 0 1 7 8 3 4 5 6
74.694-63>9 1 2 5 4 0 3 6 7 8
75.500-15>6 3 8 0 4 7 1 2 5 9
76.443-43>7 8 0 1 2 3 9 4 5 6
77.524-72>1 7 0 2 6 3 4 5 8 9
78.358-00>4 0 6 7 8 1 2 3 5 9
79.981-08>5 7 0 2 3 1 4 6 8 9
80.566-66>3 7 9 4 6 8 0 1 2 5
81.257-09>6 7 8 9 3 4 0 1 2 5
82.241-37>0 5 6 8 7 9 1 2 3 4
83.433-52>6 0 2 3 4 5 7 8 9 1
84.688-53>1 2 5 3 4 7 8 0 6 9
85.846-86>1 2 6 7 0 3 4 5 8 9
86.458-07>3 2 0 1 4 5 6 7 8 9
87.125-56>3 6 8 0 4 5 7 1 2 9
88.489-90>1 2 3 9 0 5 4 6 7 8
89.673-69>2 4 3 5 8 9 0 1 6 7
90.905-51>1 8 0 2 3 5 6 7 4 9
91.996-86>2 5 1 3 4 8 0 6 7 9
92.435-82>3 2 8 0 5 9 1 4 6 7
93.327-20>9 6 0 2 4 5 8 1 3 7
94.123-05>9 2 5 0 4 6 1 3 7 8
95.684-63>8 1 2 4 5 7 9 0 3 6
96.882-14>4 5 7 0 3 9 1 2 6 8
97.289-60>0 8 9 3 5 6 7 1 2 4
98.804-47>4 5 2 3 6 7 0 1 8 9
99.925-28>2 5 6 8 0 7 1 3 4 9
100.795-27>2 6 0 1 3 4 5 8 7 9
101.767-79>5 3 1 2 4 6 8 0 7 9
102.072-48>7 2 9 1 4 6 0 3 5 8
103.902-52>5 0 1 3 6 7 8 2 4 9
104.149-95>4 5 9 0 2 3 7 1 6 8
105.245-01>9 4 6 3 5 8 0 1 2 7
106.318-35>0 4 5 8 1 9 2 3 6 7
107.404-79>0 1 8 9 7 2 3 4 5 6
108.866-95>5 4 7 0 2 3 1 6 8 9
109.406-26>1 6 0 2 3 5 7 8 4 9
110.297-52>0 8 9 1 3 6 7 2 4 5
111.523-20>4 0 1 2 3 6 7 8 9 5
112.198-18>9 5 0 2 3 8 1 4 6 7
113.920-95>3 2 5 0 4 8 1 6 7 9
114.477-39>0 2 1 3 5 6 7 8 4 9
115.728-45>1 8 2 4 5 6 0 3 7 9
116.391-82>2 5 0 4 6 7 8 9 1 3
117.xxx-xx>2 4 0 5 6 7 8 1 3 9
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2014, 07:31:38น. โดย kma

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 28200
ตอบกลับ #15 03 สิงหาคม 2014, 10:16:01น.
 • พลังน้ำใจ: 1541
ตอบกลับ #16 03 สิงหาคม 2014, 10:41:29น.
 |"@ |"@ |"@ |"@

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 3066
ตอบกลับ #17 03 สิงหาคม 2014, 10:58:14น.
 +|p #t@ T@$ <t,17>

 • พลังน้ำใจ: 1352
ตอบกลับ #18 03 สิงหาคม 2014, 11:02:09น.
 go:  go: go: go: go:


 |g| |g| |g| |g| |g|


 a|a a|a a|a a|a a|a

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 1587
ตอบกลับ #19 03 สิงหาคม 2014, 11:06:51น.


+1..... E|i
เติมกำลังใจในวันหยุดพักผ่อนค่ะ
มีความสุขเยอะๆนะคะ

srr ออฟไลน์
 • พลังน้ำใจ: 672
ตอบกลับ #20 03 สิงหาคม 2014, 14:18:40น.
 T@$ T@$ go: go:

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #21 03 สิงหาคม 2014, 14:22:25น.
ขอขอบคุณ คุณkma

ผู้มีน้ำใจแบ่งปัน แก่เพื่อนสมาชิกบ้าน.net มีโชคดี ร่ำรวยเงิน 
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #22 03 สิงหาคม 2014, 14:24:13น.
กฎระเบียบข้อบังคับของเว็บ apichoke.net

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของทางเว็บเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของทางเว็บ และข้อบังคับ พรบ.คอมพิวเตอร์

1.  ห้ามมิให้สมาชิกใช้คำพูดจาหยาบคาย หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือถ้อยคำดูหมิ่นบุคคลอื่น
2.  ห้ามมิให้สมาชิกโพสต์ภาพโป๊ลามก หรือภาพอันไม่ควรเผยแพร่ในทางสาธารณะ
3.  ห้ามโพสต์ตัวเลขหรือข้อความเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เช่น หวยธกส. ออมสิน หวยหุ้นหรืออื่นๆ
4.  ห้ามโพสต์ข้อความ หรือโฆษณาด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อชักชวน เพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต
5.  ห้ามวางลิงค์เว็บหวยหรือเว็บอื่นใด วางอีเมล วางเบอร์โทรศัพท์ วางข้อความเพื่อติดต่อใน Face Book ในline ในSkipe ในU-Tube วางลิงค์และ/หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นวาง เพื่อชักชวน เพื่อติดต่อผลประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ก่อนได้รับอนุญาต

6.  ห้ามประกาศในกระทู้ว่าจะให้เลขทางข้อความส่วนตัว(pm)โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวง พูดโอ้อวดเกินจริงอันอาจทำให้สมาชิกหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจนได้รับความเสียหาย
7. ห้ามทำการชักชวนสมาชิกให้ไปเว็บอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆก็ตาม

การลงโทษผู้ละเมิด
1.  ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน
2.  ลงโทษโดยล็อคหรือลบกระทู้
3.  ลงโทษโดยการแบนชั่วคราว
4.  ลงโทษโดยการแบนถาวร
5.  ลงโทษโดยการดำเนินคคดีตามกฎหมาย
     (กรณีความผิดร้ายแรง)

การลงโทษในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับโทษหนักเบา
ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกข้อ 1 ก่อน

จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Webmaster
16 มิ.ย.51
แก้ไขเพิ่มเติม
27 ม.ค.56The rules and regulations on the web apichoke.net.
      To the activities of the Board as to the order. Members are asked to abide by the rules and regulations of the web and computer law.

1. Prohibit members use coarse language, Words cause others blasted. Or words downplay others.
2. Prohibited pornographic Forum Member posted. The image should not be released publicly.
3. Prohibited posted a message about illegal gambling such as Omsin lottery, TKS lottery, or any other illegal gambling.
4. Do not post or advertise in any way. To Persuade, charge members or for any personal gain prior permission.
5. Do not put a lottery web link, email or phone numbers or a link of any other site. by the self or to others. To Persuade, contact their benefits or any other benefits prior permission.
6. No declare to give the tip in private messages (pm) is strictly prohibited. This is to prevent fraud. Exaggerated melodrama that may make members believe that the victim had been damaged.
7. Do not invite forum member to the other Web for any hope of personal gain.

Any person transgress will be Punish by
1. Punished by admonition.
2. Punished by locking or Delete the posting.
4. Punished by a temporary ban
5. Punished by a permanent ban.
6. Punished by Legal proceedings to the law.
      (A serious offense).                ตามมาตรฐานการปักหมุด
มาตรฐานในการปักหมุดเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติ
                สำหรับท่านอาจารย์ให้เลขถูก
                บ้าน apichoke.net


         

1. เลขสองตัวบน-ล่าง ต้องให้ไม่เกิน 20 ชุดตรง 
 
33 - 34 - 35 - 36 - 37
43 - 44 - 45 - 46 - 47
53 - 54 - 55 - 56 - 57
63 - 64 - 65 - 66 - 67 
(รวม 20 ชุด)

1.1 ถ้ากลับตัวด้วยต้องลงเลขไว้ไม่เกิน 10 ชุด
83 - 84 - 85 - 86 - 87
93 - 94 - 95 - 96 - 97
(รวม 10 ชุด)

2. เลขสามตัวบน ให้ไม่เกิน 30 ชุดตรง สำหรับกรณีนี้อาจยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 6 ชุด(รวม 36 ชุด)


2.1 กรณีเลขถูกสลับหลักรสน.ให้ได้ไม่เกิน 25 ชุด

ตัวอย่างเลขให้ตรงแต่ไปเข้าสลับหลักรสน. 25 ชุด

103-104-105-106-107
183-184-185-186-187
193-194-195-196-197
803-804-805-806-807
883-884-885-886-887
(รวม 25 ชุด)
เลขออก 178*78

3. เลขปักหลัก ต้องไม่เกินหลักละ 4 ตัว
    หลักร้อย     1-2-3-4
    หลักสิบ      1-2-3-4
    หลักหน่วย   5-6-7-8


              ออก 227*27*

3.1 กรณีถูก 2 หลัก ต้องเป็นหลักสิบ กับหลักหน่วยเท่านั้น

     ตัวอย่างเรียกว่าถูก 2 หลัก
      หลักร้อย     1-3-4-5
     หลักสิบ       1-2-3-4
     หลักหน่วย   5-6-7-8


เลขออก 227* 27กฏเกณฑ์ที่ทุกๆท่านควรรับทราบ  

1. เลขที่ลงไว้หลังหวยออกห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด ถ้ามีการแก้ไขถือว่าเป็นโมฆะ  ไม่ต้องปักหมุด เว้นแต่มีหลักฐานอ้างอิงในกระทู้ยืนยันว่าถูกจริง
2. ใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ใดให้เลขถูกควรกดอ้างถึง แล้วโพสต์ไว้ท้ายกระทู้พร้อมทั้งเน้นตัวสี หรือตัวใหญ่ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ปักหมุดมองเห็นได้ง่าย
3. ในกรณีผู้ให้เลขถูกโดยมิใช่เจ้าของกระทู้ ต้องเป็นผู้อยู่และแชร์ข้อมูลร่วมกับท่านเจ้าของกระทู้เป็น   ประจำเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิตามมาตรฐานการปักหมุดข้อ1.-2.-3dararat
Webmaster
19/03/56
เรียนสมาชิกทุกท่านโปรดทราบ
หากมีอาจารย์หรือนักคำนวณท่านใด ได้โพสท์ในกระทู้ใดหรือส่งข้อความให้ทางPMแก่สมาชิก  ดังนี้
1) เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตัวเลขเด็ดตามที่ได้กล่าวอ้าง
2) แจกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับ
3) วางลิ้งค์เวปหวย แทงหวย หรือการพนันทุกรูปแบบ

ขอความกรุณาสมาชิกโปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบทันที โดยการCopyกระทู้นั้นแล้วส่งมาให้ผู้ดูแลบอร์ดหรือทีมงานทางข้อความส่วนตัวหรือPMได้ตลอด24ช.ม.ครับ

          ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
                       MT14 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด    
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #23 03 สิงหาคม 2014, 14:26:02น.
 S|d' y|o y|oขอบคุณทุกกำลังใจ

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 2882
ตอบกลับ #24 03 สิงหาคม 2014, 14:27:10น.
 |g| |g| |g|

 ขอบคุณมากมายค่ะ ข้อมูล

  lo# lo#
ชีวิตดี๊ดี

 • พลังน้ำใจ: 149
ตอบกลับ #25 03 สิงหาคม 2014, 14:38:24น.
ขอบคุณ มากคะ สำหรับหลักร้อย 2 งวดที่ผ่านมา

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 874
ตอบกลับ #26 03 สิงหาคม 2014, 15:18:04น.
 #v@ #t@ |kk

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 28200
ตอบกลับ #27 03 สิงหาคม 2014, 16:17:49น.


 • พลังน้ำใจ: 24832
ตอบกลับ #28 03 สิงหาคม 2014, 18:09:14น.
 $|8 c|a +|p m|y le: y|o

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #29 03 สิงหาคม 2014, 19:40:18น.<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย