"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: หลักร้อยรวมรส 16 ก.ย 57
 
 22334

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
01 กันยายน 2014, 17:37:41น.
ดับสิบล่าง 148 งวด1.374-41>2    |8    |
2.348-11>7    |9    |
3.377-36>5    |4    |
4.993-09>9    |9    |
5.377-56>9    |3    |
6.911-67>9    |7    |
7.277-98>1    |1    |
8.028-76>8    |0    |
9.612-20>6    |3    |
10.434-05>7    |2    |
11.114-25>9    |1    |
12.596-22>0    |1    |
13.212-25>7    |6    |
14.533-69>2    |4    |
15.730-93>1    |4    |
16.091-67>7    |3    |
17.812-36>8    |0    |
18.578-50>0    |0    |
19.415-33>1    |2    |
20.452-11>2    |8    |
21.411-54>3    |2    |
22.661-26>1    |4    |
23.456-15>8    |4    |
24.542-66>2    |9    |
25.816-94>2    |1    |
26.986-92>8    |5    |
27.933-96>6    |8    |
28.865-32>1    |7    |
29.912-48>7    |7    |
30.387-06>4    |8    |
31.487-00>2    |7    |
32.140-85>2    |4    |
33.986-58>2    |2    |
34.980-59>0    |9    |
35.141-05>7    |7    |
36.304-87>3    |2    |
37.577-67>9    |7    |
38.312-14>3    |3    |
39.707-03>5    |6    |
40.227-97>6    |1    |
41.222-97>4    |3    |
42.517-22>3    |5    |
43.743-96>8    |0    |
44.371-06>6    |9    |
45.012-12>5    |0    |
46.874-81>5    |7    |
47.104-73>1    |8    |
48.239-68>9    |0    |
49.387-34>0    |7    |
50.008-10>0    |7    |
51.097-64>7    |5    |
52.656-11>4    |8    |
53.422-66>9    |8    |
54.372-02>5    |9    |
55.377-42>1    |1    |
56.100-59>9    |8    |
57.993-43>3    |5    |
58.752-09>5    |7    |
59.380-24>4    |4    |
60.112-49>3    |9    |
61.062-23>6    |6    |
62.089-55>4    |9    |
63.746-27>1    |0    |
64.037-97>7    |1    |
65.331-96>3    |8    |
66.931-01>4    |3    |
67.988-44>7    |9    |
68.136-85>6    |3    |
69.417-05>5    |9    |
70.370-46>8    |0    |
71.276-88>5    |2    |
72.953-51>8    |4    |
73.556-12>6    |0    |
74.756-12>9    |3    |
75.960-62>2    |5    |
76.533-85>4    |2    |
77.198-28>8    |3    |
78.052-15>9    |6    |
79.756-83>6    |1    |
80.540-54>7    |9    |
81.777-57>6    |7    |
82.147-02>5    |5    |
83.178-21>8    |6    |
84.402-65>2    |4    |
85.445-81>1    |4    |
86.605-32>6    |8    |
87.684-18>0    |9    |
88.518-79>4    |2    |
89.064-08>2    |7    |
90.562-69>9    |2    |
91.470-62>5    |9    |
92.501-29>4    |8    |
93.418-31>2    |9    |
94.727-38>7    |0    |
95.373-51>9    |2    |
96.900-60>2    |8    |
97.050-11>7    |5    |
98.590-50>7    |3    |
99.877-28>4    |4    |
100.997-07>8    |6    |
101.143-79>2    |4    |
102.025-58>2    |0    |
103.343-28>3    |4    |
104.694-63>5    |4    |
105.500-15>2    |9    |
106.443-43>7    |2    |
107.524-72>3    |8    |
108.358-00>8    |6    |
109.981-08>1    |9    |
110.566-66>8    |5    |
111.257-09>5    |4    |
112.241-37>6    |1    |
113.433-52>3    |6    |
114.688-53>6    |6    |
115.846-86>7    |6    |
116.458-07>9    |4    |
117.125-56>7    |0    |
118.489-90>7    |6    |
119.673-69>2    |7    |
120.905-51>9    |8    |
121.996-86>1    |5    |
122.435-82>0    |6    |
123.327-20>3    |8    |
124.123-05>6    |9    |
125.684-63>4    |5    |
126.882-14>9    |2    |
127.289-60>8    |0    |
128.804-47>6    |2    |
129.925-28>7    |0    |
130.795-27>1    |0    |
131.767-79>4    |4    |
132.072-48>1    |2    |
133.902-52>7    |7    |
134.149-95>6    |0    |
135.245-01>5    |4    |
136.318-35>7    |7    |
137.404-79>4    |6    |
138.866-95>8    |3    |
139.406-26>9    |6    |
140.297-52>0    |2    |
141.523-20>9    |5    |
142.198-18>6    |0    |
143.920-95>2    |8    |
144.477-39>7    |0    |
145.728-45>5    |7    |
146.391-82>0    |0    |
147.842-91>7    |5    |
148.763-22>5    |7    |
149.xxx-xx>9    |6    |

จากทั้งหมด 2 สูตร
6=50%(1) 9=50%(1) 0=0%(0) 1=0%(0) 2=0%(0) 3=0%(0) 4=0%(0) 5=0%(0) 7=0%(0) 8=0%(0)
ดับ  69

ดับสิบล่างชุดที่2
106.443-43>0    |0    |
107.524-72>5    |2    |
108.358-00>2    |6    |
109.981-08>2    |6    |
110.566-66>4    |4    |
111.257-09>4    |9    |
112.241-37>2    |1    |
113.433-52>7    |4    |
114.688-53>4    |2    |
115.846-86>1    |6    |
116.458-07>9    |3    |
117.125-56>6    |7    |
118.489-90>5    |3    |
119.673-69>3    |1    |
120.905-51>1    |3    |
121.996-86>9    |6    |
122.435-82>2    |7    |
123.327-20>8    |4    |
124.123-05>3    |8    |
125.684-63>8    |5    |
126.882-14>3    |9    |
127.289-60>4    |9    |
128.804-47>5    |0    |
129.925-28>9    |8    |
130.795-27>4    |1    |
131.767-79>9    |1    |
132.072-48>0    |1    |
133.902-52>3    |7    |
134.149-95>4    |1    |
135.245-01>1    |1    |
136.318-35>0    |7    |
137.404-79>0    |4    |
138.866-95>3    |7    |
139.406-26>7    |7    |
140.297-52>8    |6    |
141.523-20>1    |6    |
142.198-18>8    |8    |
143.920-95>3    |4    |
144.477-39>2    |2    |
145.728-45>1    |5    |
146.391-82>4    |1    |
147.842-91>1    |0    |
148.763-22>1    |4    |
149.xxx-xx>3    |8    |

จากทั้งหมด 2 สูตร
3=50%(1) 8=50%(1) 0=0%(0) 1=0%(0) 2=0%(0) 4=0%(0) 5=0%(0) 6=0%(0) 7=0%(0) 9=0%(0)

ดับ 38
รวมดับสิบล่าง 3689

ชุด3

1.417-05>2    |7    |
2.370-46>1    |8    |
3.276-88>3    |6    |
4.953-51>0    |9    |
5.556-12>9    |0    |
6.756-12>7    |2    |
7.960-62>4    |7    |
8.533-85>3    |3    |
9.198-28>6    |1    |
10.052-15>9    |7    |
11.756-83>3    |0    |
12.540-54>0    |9    |
13.777-57>9    |6    |
14.147-02>5    |7    |
15.178-21>5    |3    |
16.402-65>7    |7    |
17.445-81>1    |2    |
18.605-32>7    |0    |
19.684-18>4    |4    |
20.518-79>2    |0    |
21.064-08>4    |1    |
22.562-69>8    |5    |
23.470-62>5    |0    |
24.501-29>7    |8    |
25.418-31>5    |5    |
26.727-38>8    |9    |
27.373-51>9    |8    |
28.900-60>2    |4    |
29.050-11>8    |8    |
30.590-50>2    |6    |
31.877-28>5    |5    |
32.997-07>7    |6    |
33.143-79>0    |4    |
34.025-58>1    |6    |
35.343-28>0    |8    |
36.694-63>4    |1    |
37.500-15>7    |2    |
38.443-43>5    |0    |
39.524-72>3    |1    |
40.358-00>5    |5    |
41.981-08>3    |2    |
42.566-66>0    |0    |
43.257-09>3    |3    |
44.241-37>1    |6    |
45.433-52>3    |1    |
46.688-53>3    |7    |
47.846-86>0    |7    |
48.458-07>9    |8    |
49.125-56>1    |0    |
50.489-90>0    |5    |
51.673-69>1    |4    |
52.905-51>4    |6    |
53.996-86>6    |5    |
54.435-82>4    |4    |
55.327-20>4    |5    |
56.123-05>7    |7    |
57.684-63>8    |0    |
58.882-14>9    |6    |
59.289-60>5    |0    |
60.804-47>5    |7    |
61.925-28>5    |4    |
62.795-27>5    |1    |
63.767-79>4    |4    |
64.072-48>7    |8    |
65.902-52>8    |0    |
66.149-95>1    |5    |
67.245-01>5    |6    |
68.318-35>2    |6    |
69.404-79>9    |1    |
70.866-95>8    |0    |
71.406-26>6    |3    |
72.297-52>1    |3    |
73.523-20>3    |6    |
74.198-18>6    |5    |
75.920-95>6    |1    |
76.477-39>7    |4    |
77.728-45>1    |5    |
78.391-82>9    |0    |
79.842-91>3    |8    |
80.763-22>0    |0    |
81.xxx-xx>5    |2    |

จากทั้งหมด 2 สูตร
2=50%(1) 5=50%(1) 0=0%(0) 1=0%(0) 3=0%(0) 4=0%(0) 6=0%(0) 7=0%(0) 8=0%(0) 9=0%(0)
ดับ 25
รวมดับ  235689
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กันยายน 2014, 08:00:06น. โดย kma


kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #1 01 กันยายน 2014, 17:38:09น.
ดับหน่วยล่าง

1.064-08>3    |2    |4    |
2.562-69>0    |6    |3    |
3.470-62>5    |4    |1    |
4.501-29>3    |7    |4    |
5.418-31>2    |2    |5    |
6.727-38>4    |7    |4    |
7.373-51>4    |2    |8    |
8.900-60>9    |3    |4    |
9.050-11>5    |3    |2    |
10.590-50>3    |6    |8    |
11.877-28>5    |3    |5    |
12.997-07>6    |4    |5    |
13.143-79>8    |2    |0    |
14.025-58>4    |9    |9    |
15.343-28>5    |9    |9    |
16.694-63>5    |0    |1    |
17.500-15>6    |4    |3    |
18.443-43>8    |4    |7    |
19.524-72>5    |6    |0    |
20.358-00>2    |4    |6    |
21.981-08>7    |5    |5    |
22.566-66>8    |3    |1    |
23.257-09>4    |7    |2    |
24.241-37>9    |5    |1    |
25.433-52>8    |8    |9    |
26.688-53>8    |4    |9    |
27.846-86>2    |8    |9    |
28.458-07>1    |2    |4    |
29.125-56>9    |8    |9    |
30.489-90>9    |6    |1    |
31.673-69>4    |6    |7    |
32.905-51>0    |7    |0    |
33.996-86>8    |4    |2    |
34.435-82>4    |7    |5    |
35.327-20>8    |1    |3    |
36.123-05>8    |7    |8    |
37.684-63>9    |0    |4    |
38.882-14>6    |1    |9    |
39.289-60>3    |6    |7    |
40.804-47>4    |5    |8    |
41.925-28>2    |1    |3    |
42.795-27>6    |8    |2    |
43.767-79>3    |4    |3    |
44.072-48>5    |7    |1    |
45.902-52>3    |4    |0    |
46.149-95>1    |3    |7    |
47.245-01>4    |8    |8    |
48.318-35>7    |0    |1    |
49.404-79>6    |7    |3    |
50.866-95>9    |9    |9    |
51.406-26>1    |1    |2    |
52.297-52>5    |7    |5    |
53.523-20>2    |9    |3    |
54.198-18>3    |4    |3    |
55.920-95>4    |0    |8    |
56.477-39>7    |3    |3    |
57.728-45>2    |3    |6    |
58.391-82>8    |9    |9    |
59.842-91>6    |5    |5    |
60.763-22>3    |7    |7    |
61.xxx-xx>2    |2    |0    |

จากทั้งหมด 3 สูตร
2=66.67%(2) 0=33.33%(1) 1=0%(0) 3=0%(0) 4=0%(0) 5=0%(0) 6=0%(0) 7=0%(0) 8=0%(0) 9=0%(0)
ดับ  02
ชุด2


1.377-42>5    |7    |89    |4    |5    |6    |
2.100-59>5    |2    |45    |7    |1    |0    |
3.993-43>2    |8    |45    |9    |5    |1    |
4.752-09>7    |0    |34    |7    |5    |5    |
5.380-24>7    |5    |90    |7    |9    |2    |
6.112-49>5    |5    |34    |7    |4    |2    |
7.062-23>7    |0    |78    |0    |0    |4    |
8.089-55>0    |0    |12    |8    |1    |3    |
9.746-27>3    |6    |23    |9    |3    |3    |
10.037-97>5    |8    |12    |4    |0    |0    |
11.331-96>0    |3    |23    |4    |1    |1    |
12.931-01>4    |4    |56    |5    |7    |2    |
13.988-44>3    |5    |12    |3    |9    |7    |
14.136-85>2    |7    |67    |7    |7    |2    |
15.417-05>8    |4    |34    |9    |7    |2    |
16.370-46>1    |7    |78    |3    |3    |0    |
17.276-88>4    |1    |90    |7    |0    |7    |
18.953-51>4    |2    |34    |5    |7    |4    |
19.556-12>0    |1    |67    |4    |1    |6    |
20.756-12>5    |3    |67    |6    |6    |0    |
21.960-62>0    |9    |67    |6    |1    |7    |
22.533-85>3    |8    |89    |3    |2    |2    |
23.198-28>4    |9    |01    |4    |4    |2    |
24.052-15>8    |3    |90    |9    |1    |8    |
25.756-83>9    |9    |67    |1    |0    |1    |
26.540-54>1    |5    |12    |2    |9    |5    |
27.777-57>4    |9    |34    |1    |9    |8    |
28.147-02>8    |4    |90    |3    |9    |3    |
29.178-21>0    |0    |67    |0    |8    |0    |
30.402-65>2    |4    |12    |1    |4    |9    |
31.445-81>7    |9    |56    |7    |0    |8    |
32.605-32>6    |9    |67    |8    |6    |3    |
33.684-18>3    |9    |01    |1    |5    |3    |
34.518-79>2    |0    |67    |5    |6    |5    |
35.064-08>6    |4    |45    |1    |3    |2    |
36.562-69>0    |2    |56    |0    |6    |2    |
37.470-62>0    |3    |01    |3    |7    |6    |
38.501-29>2    |1    |23    |5    |4    |8    |
39.418-31>9    |9    |67    |8    |8    |8    |
40.727-38>1    |1    |12    |0    |7    |6    |
41.373-51>9    |2    |56    |4    |9    |9    |
42.900-60>8    |8    |34    |7    |2    |8    |
43.050-11>4    |8    |34    |9    |4    |7    |
44.590-50>1    |5    |23    |1    |7    |7    |
45.877-28>7    |5    |12    |2    |0    |4    |
46.997-07>2    |8    |45    |3    |4    |4    |
47.143-79>8    |7    |56    |7    |4    |4    |
48.025-58>9    |7    |01    |5    |4    |6    |
49.343-28>7    |0    |01    |1    |6    |5    |
50.694-63>0    |5    |45    |0    |8    |2    |
51.500-15>4    |3    |01    |9    |8    |8    |
52.443-43>8    |8    |45    |0    |9    |4    |
53.524-72>8    |7    |45    |0    |0    |7    |
54.358-00>6    |8    |45    |2    |8    |1    |
55.981-08>6    |1    |23    |2    |1    |2    |
56.566-66>1    |5    |23    |0    |3    |5    |
57.257-09>8    |8    |56    |0    |7    |6    |
58.241-37>6    |8    |90    |4    |3    |8    |
59.433-52>0    |5    |78    |6    |4    |5    |
60.688-53>0    |1    |78    |9    |8    |7    |
61.846-86>9    |5    |12    |9    |0    |2    |
62.458-07>0    |6    |56    |8    |5    |0    |
63.125-56>9    |2    |90    |9    |5    |4    |
64.489-90>5    |2    |56    |4    |8    |9    |
65.673-69>3    |0    |34    |7    |8    |2    |
66.905-51>9    |8    |90    |9    |4    |0    |
67.996-86>1    |3    |01    |7    |0    |9    |
68.435-82>0    |7    |89    |9    |0    |9    |
69.327-20>4    |8    |89    |4    |8    |3    |
70.123-05>9    |0    |67    |2    |8    |4    |
71.684-63>0    |6    |01    |6    |6    |2    |
72.882-14>0    |7    |01    |7    |3    |0    |
73.289-60>4    |2    |23    |3    |6    |1    |
74.804-47>6    |3    |12    |3    |5    |2    |
75.925-28>3    |6    |45    |1    |2    |7    |
76.795-27>0    |2    |12    |9    |1    |8    |
77.767-79>2    |6    |78    |5    |8    |3    |
78.072-48>6    |9    |01    |4    |5    |1    |
79.902-52>3    |0    |78    |9    |0    |0    |
80.149-95>8    |4    |90    |6    |0    |9    |
81.245-01>8    |9    |89    |9    |0    |4    |
82.318-35>3    |2    |01    |9    |3    |4    |
83.404-79>0    |1    |67    |7    |5    |0    |
84.866-95>1    |3    |23    |4    |4    |6    |
85.406-26>2    |1    |89    |3    |8    |7    |
86.297-52>0    |9    |89    |5    |1    |4    |
87.523-20>7    |7    |67    |2    |3    |3    |
88.198-18>0    |7    |01    |3    |4    |0    |
89.920-95>6    |9    |78    |8    |7    |1    |
90.477-39>4    |7    |67    |1    |3    |1    |
91.728-45>1    |2    |23    |0    |7    |0    |
92.391-82>0    |1    |34    |7    |1    |6    |
93.842-91>4    |3    |67    |3    |2    |6    |
94.763-22>3    |1    |90    |0    |3    |4    |
95.xxx-xx>6    |0    |90    |1    |3    |0    |

จากทั้งหมด 6 สูตร
0=50%(3) 1=16.67%(1) 3=16.67%(1) 6=16.67%(1) 9=16.67%(1)
2=0%(0) 4=0%(0) 5=0%(0) 7=0%(0) 8=0%(0)
ดับ01369
รวมดับ012369


21.241-37>1    |3    |9    |8    |
22.433-52>3    |3    |0    |1    |
23.688-53>7    |1    |6    |8    |
24.846-86>2    |0    |0    |7    |
25.458-07>1    |9    |3    |3    |
26.125-56>3    |8    |8    |2    |
27.489-90>7    |3    |8    |5    |
28.673-69>3    |5    |0    |7    |
29.905-51>8    |9    |7    |2    |
30.996-86>5    |0    |1    |5    |
31.435-82>3    |0    |0    |6    |
32.327-20>1    |3    |1    |4    |
33.123-05>2    |8    |3    |7    |
34.684-63>2    |2    |5    |5    |
35.882-14>8    |6    |9    |5    |
36.289-60>1    |4    |1    |3    |
37.804-47>1    |6    |6    |3    |
38.925-28>6    |9    |5    |5    |
39.795-27>1    |5    |6    |3    |
40.767-79>8    |2    |2    |8    |
41.072-48>6    |6    |7    |5    |
42.902-52>0    |0    |8    |4    |
43.149-95>3    |4    |3    |1    |
44.245-01>6    |4    |6    |7    |
45.318-35>9    |9    |9    |1    |
46.404-79>1    |2    |3    |4    |
47.866-95>6    |1    |0    |1    |
48.406-26>7    |0    |2    |5    |
49.297-52>6    |9    |7    |7    |
50.523-20>5    |2    |4    |6    |
51.198-18>1    |6    |3    |3    |
52.920-95>3    |9    |0    |4    |
53.477-39>0    |4    |8    |3    |
54.728-45>3    |3    |9    |2    |
55.391-82>0    |8    |9    |7    |
56.842-91>8    |9    |8    |0    |
57.763-22>1    |1    |3    |3    |
58.xxx-xx>7    |6    |6    |7    |

จากทั้งหมด 4 สูตร
6=50%(2) 7=50%(2) 0=0%(0) 1=0%(0) 2=0%(0) 3=0%(0) 4=0%(0) 5=0%(0) 8=0%(0) 9=0%(0)
ชุด3
ดับ 67
เด่นหน่วยล่าง
1.912-48>8 0 1 2 6 9 3 4 5 7
2.387-06>6 8 0 7 9 1 2 5 3 4
3.487-00>0 1 3 4 8 9 5 2 6 7
4.140-85>4 5 6 8 1 3 7 0 2 9
5.986-58>1 8 9 3 5 6 7 0 2 4
6.980-59>8 9 2 3 6 7 4 0 5 1
7.141-05>5 6 0 4 9 3 7 1 2 8
8.304-87>7 1 5 9 0 3 4 6 8 2
9.577-67>1 6 7 3 4 8 5 9 0 2
10.312-14>2 4 7 0 1 6 3 5 8 9
11.707-03>3 7 2 5 6 1 4 9 8 0
12.227-97>3 7 1 2 6 0 5 4 8 9
13.222-97>3 7 9 0 2 1 6 4 8 5
14.517-22>2 3 6 0 9 1 4 8 5 7
15.743-96>5 6 0 3 1 2 4 8 9 7
16.371-06>0 4 6 9 2 1 8 3 7 5
17.012-12>2 0 3 8 9 4 5 7 1 6
18.874-81>1 5 2 4 8 9 6 0 7 3
19.104-73>3 4 5 8 2 0 7 6 1 9
20.239-68>6 8 9 4 5 0 7 2 3 1
21.387-34>4 5 1 7 9 3 6 8 0 2
22.008-10>0 1 4 2 5 7 9 6 8 3
23.097-64>4 7 9 0 1 2 3 5 6 8
24.656-11>1 6 5 7 2 3 4 8 9 0
25.422-66>6 0 8 9 1 2 3 5 7 4
26.372-02>1 2 4 7 8 3 5 9 6 0
27.377-42>1 2 3 6 0 5 8 9 7 4
28.100-59>3 7 8 9 4 1 2 5 0 6
29.993-43>3 4 0 2 7 1 6 9 5 8
30.752-09>5 6 9 4 0 1 2 8 7 3
31.380-24>4 1 2 6 8 0 7 9 3 5
32.112-49>2 4 6 9 7 3 8 0 1 5
33.062-23>3 4 6 0 1 2 8 5 7 9
34.089-55>2 5 6 0 3 8 1 4 9 7
35.746-27>3 7 0 1 8 9 2 4 5 6
36.037-97>7 2 3 4 8 0 1 6 5 9
37.331-96>6 2 3 8 9 1 4 7 0 5
38.931-01>0 1 9 3 7 8 5 6 4 2
39.988-44>1 4 0 3 7 2 6 9 5 8
40.136-85>0 5 4 6 8 1 7 9 3 2
41.417-05>1 5 0 3 7 8 2 9 4 6
42.370-46>0 6 1 2 4 7 5 9 3 8
43.276-88>6 8 0 5 1 2 3 4 7 9
44.953-51>1 2 3 8 0 4 7 5 6 9
45.556-12>0 2 5 1 6 9 3 4 7 8
46.756-12>2 3 9 1 4 6 0 5 8 7
47.960-62>2 5 0 4 6 7 1 8 3 9
48.533-85>5 9 6 7 0 1 2 4 3 8
49.198-28>8 0 2 4 6 7 1 3 5 9
50.052-15>5 0 1 3 9 4 6 8 2 7
51.756-83>3 7 9 4 1 2 6 8 5 0
52.540-54>4 5 6 7 0 1 2 3 9 8
53.777-57>1 6 7 8 0 2 4 5 3 9
54.147-02>0 2 7 3 8 9 1 5 6 4
55.178-21>1 8 5 6 0 2 3 9 4 7
56.402-65>5 9 2 7 0 1 4 6 3 8
57.445-81>1 7 9 3 8 5 6 2 4 0
58.605-32>2 5 1 8 0 4 6 7 3 9
59.684-18>6 7 8 1 2 3 4 5 0 9
60.518-79>4 9 1 6 2 3 5 8 0 7
61.064-08>0 1 5 8 2 3 4 7 6 9
62.562-69>0 9 2 6 8 1 7 3 4 5
63.470-62>2 1 3 6 7 9 4 8 5 0
64.501-29>7 9 0 2 4 5 6 1 8 3
65.418-31>1 2 7 3 6 8 0 5 9 4
66.727-38>8 0 1 4 9 5 6 7 2 3
67.373-51>1 3 0 2 7 8 9 5 6 4
68.900-60>0 5 6 1 3 7 9 2 8 4
69.050-11>1 6 2 4 8 0 7 9 5 3
70.590-50>0 3 7 4 1 2 5 8 9 6
71.877-28>3 6 8 5 7 9 1 0 2 4
72.997-07>7 2 3 5 6 8 9 4 0 1
73.143-79>9 0 1 5 7 3 4 8 2 6
74.025-58>1 8 6 9 3 4 5 7 0 2
75.343-28>0 8 9 2 4 6 1 5 3 7
76.694-63>3 5 8 9 6 7 2 0 1 4
77.500-15>5 6 1 7 0 2 4 9 3 8
78.443-43>3 0 1 2 4 5 8 9 6 7
79.524-72>2 4 1 3 5 7 6 9 8 0
80.358-00>0 5 1 4 6 2 3 7 8 9
81.981-08>8 5 6 7 1 2 3 4 9 0
82.566-66>6 9 0 1 8 3 4 2 5 7
83.257-09>5 9 2 6 7 0 8 1 3 4
84.241-37>0 7 4 6 9 2 3 8 5 1
85.433-52>2 0 1 5 6 7 9 3 4 8
86.688-53>3 6 4 7 9 2 8 0 1 5
87.846-86>4 6 7 3 5 2 9 0 1 8
88.458-07>6 7 8 0 1 2 4 5 9 3
89.125-56>0 1 4 6 7 3 2 5 8 9
90.489-90>0 1 4 8 2 7 3 9 6 5
91.673-69>0 2 6 9 1 7 8 3 5 4
92.905-51>1 0 6 8 2 3 4 7 9 5
93.996-86>0 6 9 4 1 3 5 2 7 8
94.435-82>2 6 8 9 1 4 5 0 7 3
95.327-20>0 2 5 7 9 3 8 4 6 1
96.123-05>2 3 5 6 1 4 7 8 0 9
97.684-63>1 3 6 8 4 0 2 5 9 7
98.882-14>4 8 9 5 7 0 3 6 1 2
99.289-60>0 4 5 7 1 2 8 9 3 6
100.804-47>0 7 3 6 8 4 5 1 2 9
101.925-28>3 4 8 2 6 7 5 9 0 1
102.795-27>7 3 4 5 9 0 1 2 8 6
103.767-79>2 7 9 1 6 3 4 0 8 5
104.072-48>1 5 8 0 2 6 7 9 3 4
105.902-52>1 2 8 6 7 9 5 0 3 4
106.149-95>5 0 1 6 7 2 3 8 4 9
107.245-01>1 0 2 3 5 7 9 4 6 8
108.318-35>1 5 8 2 6 0 3 4 7 9
109.404-79>3 5 9 7 8 0 6 1 4 2
110.866-95>2 5 1 9 0 3 4 8 6 7
111.406-26>2 6 9 5 7 3 4 0 1 8
112.297-52>1 2 5 7 8 0 3 6 4 9
113.523-20>0 1 3 5 6 7 9 4 8 2
114.198-18>5 8 1 3 6 0 2 7 9 4
115.920-95>5 7 2 8 9 1 3 4 6 0
116.477-39>3 5 9 4 6 0 1 2 8 7
117.728-45>4 5 0 1 8 3 7 2 6 9
118.391-82>2 4 6 3 5 0 1 7 8 9
119.842-91>1 9 3 4 0 2 6 7 8 5
120.763-22>2 6 4 5 7 1 3 8 9 0
121.xxx-xx>0 8 1 6 7 9 3 4 2 5

จากทั้งหมด 16 สูตร
0=100%(16) 8=100%(16) 1=93.75%(15) 6=93.75%(15) 7=93.75%(15)
9=93.75%(15) 3=87.5%(14) 4=87.5%(14) 2=75%(12) 5=75%(12)
เด่น 08
เป็นเหตุผลที่ทำไมถึงเลือก 78
เด่นหน่วยล่าง2

1.912-48>4 8 0 1 5 7 2 3 9 6
2.387-06>3 4 6 2 5 8 9 1 0 7
3.487-00>0 1 2 4 5 8 9 3 7 6
4.140-85>5 9 0 1 2 3 8 6 4 7
5.986-58>0 8 1 3 4 5 6 7 9 2
6.980-59>9 1 2 5 6 7 0 3 4 8
7.141-05>0 5 6 7 2 3 4 8 9 1
8.304-87>6 7 8 0 9 2 3 4 5 1
9.577-67>7 1 2 3 4 5 6 0 9 8
10.312-14>2 4 9 0 6 8 1 3 5 7
11.707-03>1 3 4 0 5 8 9 6 2 7
12.227-97>2 3 5 7 4 8 9 0 6 1
13.222-97>0 7 2 3 4 5 9 6 1 8
14.517-22>1 2 6 9 4 7 8 3 0 5
15.743-96>4 5 6 9 2 7 8 1 3 0
16.371-06>3 5 6 1 2 4 9 8 0 7
17.012-12>2 5 0 7 9 1 3 4 6 8
18.874-81>1 7 0 3 4 9 2 5 8 6
19.104-73>2 3 4 7 8 0 6 1 5 9
20.239-68>2 8 3 4 5 9 0 1 6 7
21.387-34>3 4 5 7 1 8 0 9 6 2
22.008-10>0 5 1 2 4 6 9 7 8 3
23.097-64>1 4 3 5 6 8 0 2 9 7
24.656-11>1 3 0 4 6 7 8 2 5 9
25.422-66>6 8 9 2 3 5 0 4 7 1
26.372-02>2 4 8 9 5 7 0 1 6 3
27.377-42>1 2 3 5 7 8 6 9 0 4
28.100-59>0 5 9 1 3 6 7 8 2 4
29.993-43>2 3 4 6 8 9 0 1 5 7
30.752-09>1 6 9 0 2 7 3 4 8 5
31.380-24>0 1 4 5 6 7 2 3 9 8
32.112-49>2 6 9 1 3 5 0 4 7 8
33.062-23>1 3 4 2 7 9 5 6 8 0
34.089-55>0 5 6 3 8 1 4 7 9 2
35.746-27>2 6 7 5 8 0 1 4 9 3
36.037-97>3 7 0 1 4 9 2 5 6 8
37.331-96>1 2 6 8 0 3 7 9 4 5
38.931-01>1 6 2 3 5 7 8 0 4 9
39.988-44>1 3 4 7 0 2 5 6 8 9
40.136-85>2 5 3 6 7 9 1 4 8 0
41.417-05>5 9 0 3 4 7 1 6 8 2
42.370-46>0 5 6 2 4 7 3 8 9 1
43.276-88>0 7 8 1 2 3 5 6 9 4
44.953-51>1 3 0 4 5 6 8 9 2 7
45.556-12>2 5 7 3 8 0 1 6 9 4
46.756-12>2 6 0 1 5 9 3 4 7 8
47.960-62>0 2 8 9 4 5 6 1 7 3
48.533-85>0 3 5 1 7 2 4 6 9 8
49.198-28>2 8 3 4 5 0 1 6 7 9
50.052-15>1 4 5 3 8 9 2 6 7 0
51.756-83>3 6 8 9 1 0 5 7 2 4
52.540-54>0 4 2 5 6 7 8 9 1 3
53.777-57>7 0 1 2 4 6 8 3 5 9
54.147-02>2 4 1 5 6 9 0 3 8 7
55.178-21>1 7 9 3 4 2 5 6 8 0
56.402-65>0 5 4 6 7 8 9 2 1 3
57.445-81>1 8 9 2 4 5 0 6 3 7
58.605-32>0 2 1 4 8 9 5 6 7 3
59.684-18>0 2 8 1 4 5 6 7 9 3
60.518-79>0 2 4 9 1 3 5 7 8 6
61.064-08>0 2 8 3 5 1 6 7 9 4
62.562-69>3 9 2 5 6 7 8 0 1 4
63.470-62>0 2 6 1 3 8 5 7 4 9
64.501-29>4 6 9 0 1 2 5 8 3 7
65.418-31>1 2 6 9 7 3 5 8 0 4
66.727-38>5 8 9 3 4 7 1 2 0 6
67.373-51>1 2 9 4 5 8 0 3 6 7
68.900-60>0 5 1 2 6 7 8 4 3 9
69.050-11>1 9 0 3 4 6 2 5 7 8
70.590-50>0 3 4 5 7 9 1 2 8 6
71.877-28>0 8 1 2 9 3 4 5 6 7
72.997-07>4 7 9 1 3 0 2 5 6 8
73.143-79>1 9 0 2 5 6 8 4 3 7
74.025-58>1 3 8 9 7 0 2 5 4 6
75.343-28>1 6 8 2 3 7 0 9 4 5
76.694-63>0 2 3 7 4 6 8 1 5 9
77.500-15>1 2 5 7 9 3 4 8 0 6
78.443-43>3 4 1 2 6 9 5 7 8 0
79.524-72>2 3 5 6 7 8 0 1 4 9
80.358-00>0 8 1 2 3 6 9 5 4 7
81.981-08>2 7 8 0 3 1 4 5 9 6
82.566-66>0 4 6 1 3 7 5 8 2 9
83.257-09>0 7 9 1 4 6 2 5 3 8
84.241-37>3 7 4 5 8 0 1 2 6 9
85.433-52>1 2 5 6 8 4 9 0 3 7
86.688-53>3 5 6 1 7 8 9 2 0 4
87.846-86>1 6 7 0 3 4 8 9 5 2
88.458-07>1 4 7 2 5 9 0 3 6 8
89.125-56>3 4 5 6 7 0 1 8 9 2
90.489-90>0 6 8 1 2 9 3 5 4 7
91.673-69>0 6 7 9 1 2 3 4 8 5
92.905-51>1 5 8 3 7 0 2 6 9 4
93.996-86>1 6 8 0 5 2 4 7 9 3
94.435-82>2 3 5 6 8 1 0 4 7 9
95.327-20>0 4 2 6 8 1 3 5 7 9
96.123-05>5 6 8 1 2 9 0 4 7 3
97.684-63>3 6 9 5 0 1 2 4 7 8
98.882-14>4 6 9 0 7 8 2 5 1 3
99.289-60>0 7 1 2 3 4 9 5 6 8
100.804-47>1 4 6 7 9 3 0 8 2 5
101.925-28>4 5 8 0 3 1 2 7 9 6
102.795-27>0 6 7 1 5 2 3 8 9 4
103.767-79>0 6 9 2 5 1 3 7 8 4
104.072-48>8 9 1 4 5 6 7 0 3 2
105.902-52>2 4 6 1 5 8 3 7 9 0
106.149-95>1 2 3 5 4 8 6 7 9 0
107.245-01>1 6 7 0 3 4 5 2 8 9
108.318-35>3 5 9 0 1 8 6 7 2 4
109.404-79>0 3 9 2 4 5 6 8 7 1
110.866-95>0 4 5 2 8 9 1 6 3 7
111.406-26>6 0 1 7 8 9 2 3 4 5
112.297-52>2 6 9 0 1 3 7 4 8 5
113.523-20>0 3 5 7 2 4 1 8 6 9
114.198-18>4 6 8 0 2 3 7 1 5 9
115.920-95>4 5 8 9 2 3 0 1 7 6
116.477-39>9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
117.728-45>2 5 9 0 6 3 4 7 8 1
118.391-82>0 2 6 7 3 4 5 1 8 9
119.842-91>1 4 5 2 3 9 0 6 7 8
120.763-22>2 3 5 6 8 4 7 0 9 1
121.xxx-xx>0 6 8 2 7 1 4 5 9 3

จากทั้งหมด 13 สูตร
0=100%(13) 6=100%(13) 8=100%(13) 2=92.31%(12) 7=92.31%(12)
1=84.62%(11) 4=84.62%(11) 5=84.62%(11) 9=84.62%(11) 3=76.92%(10)
 เด่น068
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2014, 07:38:10น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #2 01 กันยายน 2014, 17:38:29น.
ล่าง
1.458-07>0589 Td |
2.125-56>1690 Fd |
3.489-90>0589 TFd|
4.673-69>8367 Td |
5.905-51>6145 TFd|
6.996-86>3812 Td |
7.435-82>9478 Td |
8.327-20>4923 Td |
9.123-05>1690 Td |
10.684-63>3812 Fd |
11.882-14>9478 Fd |
12.289-60>5034 Fd |
13.804-47>7256 Fd |
14.925-28>7256 Td |
15.795-27>2701 TFd|
16.767-79>2701 Td |
17.072-48>8367 Fd |
18.902-52>0589 Td |
19.149-95>5034 Fd |
20.245-01>6145 Fd |
21.318-35>3812 Td |
22.404-79>7256 Td |
23.866-95>5034 Fd |
24.406-26>7256 TFd|
25.297-52>5034 Td |
26.523-20>2701 TFd|
27.198-18>6145 Td |
28.920-95>5034 Fd |
29.477-39>4923 TFd|
30.728-45>7256 Fd |
31.391-82>2701 Fd |
32.842-91>3812 Fd |
33.763-22>2701 TFd|
34.xxx-xx>7256    |

จากทั้งหมด 1 สูตร
2=100%(1) 5=100%(1) 6=100%(1) 7=100%(1) 0=0%(0) 1=0%(0) 3=0%(0) 4=0%(0) 8=0%(0) 9=0%(0)1.458-07>2457 Fd |
2.125-56>2457 Td |
3.489-90>7902 TFd|
4.673-69>1346 Td |
5.905-51>6891 Fd |
6.996-86>8013 Td |
7.435-82>6891 Td |
8.327-20>2457 Td |
9.123-05>5780 TFd|
10.684-63>6891 Td |
11.882-14>9124 TFd|
12.289-60>3568 Td |
13.804-47>5780 Fd |
14.925-28>8013 Fd |
15.795-27>0235 Td |
16.767-79>4679 TFd|
17.072-48>6891 Fd |
18.902-52>7902 Fd |
19.149-95>0235 Fd |
20.245-01>5780 Td |
21.318-35>1346 Td |
22.404-79>4679 TFd|
23.866-95>5780 Fd |
24.406-26>7902 Td |
25.297-52>5780 Td |
26.523-20>8013 Fd |
27.198-18>6891 TFd|
28.920-95>6891 Td |
29.477-39>0235 Td |
30.728-45>3568 Fd |
31.391-82>9124 Fd |
32.842-91>1346 Fd |
33.763-22>7902 TFd|
34.xxx-xx>4679    |

จากทั้งหมด 1 สูตร
4=100%(1) 6=100%(1) 7=100%(1) 9=100%(1) 0=0%(0) 1=0%(0) 2=0%(0) 3=0%(0) 5=0%(0) 8=0%(0)

ดับแต้มล่าง
62.925-28[0]>6    |4    |7    |6    |
63.795-27[9]>2    |5    |2    |0    |
64.767-79[6]>0    |3    |5    |7    |
65.072-48[2]>3    |8    |0    |3    |
66.902-52[7]>0    |5    |4    |6    |
67.149-95[4]>8    |2    |9    |0    |
68.245-01[1]>0    |8    |4    |7    |
69.318-35[8]>5    |2    |7    |2    |
70.404-79[6]>3    |3    |4    |8    |
71.866-95[4]>0    |0    |1    |3    |
72.406-26[8]>3    |7    |3    |5    |
73.297-52[7]>4    |8    |9    |2    |
74.523-20[2]>5    |6    |6    |3    |
75.198-18[9]>6    |8    |5    |5    |
76.920-95[4]>5    |8    |0    |3    |
77.477-39[2]>4    |3    |7    |4    |
78.728-45[9]>5    |8    |1    |3    |
79.391-82[0]>4    |5    |6    |8    |
80.842-91[0]>4    |8    |8    |7    |
81.763-22[4]>8    |6    |6    |6    |
82.xxx-xx[?]>0    |2    |9    |1    |

จากทั้งหมด 4 สูตร
0=25%(1) 1=25%(1) 2=25%(1) 9=25%(1) 3=0%(0) 4=0%(0) 5=0%(0) 6=0%(0) 7=0%(0) 8=0%(0)
ดับแต้มล่าง 0129
เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
วางล่าง
สูตร1   692147
สูตร2   45678
ชน       467
โครงสร้างล่าง  
    40  41  42  43  44  45  46  47  48  49
    60  61  62  63  64  65  66  67  68  69
    70  71  72  73  74  75  76  77  78  79
    51  52  59  81  82  89  04  14  24  34
    54  64  74  84  94  06  16  26  36  56
    86  96  07  17  27  37  57  87  97  15
    25  95  18  28  98
ว่างๆจะมาสรุป

71  75  78  79

สิบล่าง   0147
หน่วย    4589
 04  05  08  09
 14  15  18  19
 44  45  48  49
 74  75  78  79

เด่น 467
 04  14  44  45  48  49
 74  75  78  79
ดับแต้ม0129
04  14  44  49
 78  79

 9ติดดับหน่วย
  04  14  44  78
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2014, 11:40:24น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #3 01 กันยายน 2014, 17:41:11น.
สรุปล่าง
เลขออกกำลังกายล่างจากวังสีสูบ
    
ล่างสูตร 1       692147
สูตร 2            45678
สุตร 3            7256
สูตร 4            4679
ชน                 67
เลขวังสีสูบ         37....
 สรุป  ชน           7
;วาง 7หลักสิบยาว   70 71  72  73  74  75  76    77  78  79    
  ชุดเดียวล่าง     78      ok เนาะ
กัน  70
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2014, 07:43:46น. โดย kma

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 20082
ตอบกลับ #4 01 กันยายน 2014, 17:42:05น.
มาปูเสื่อรอคนแรกเลย
 |ri |ri |ri

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #5 01 กันยายน 2014, 17:49:09น.
หลักร้อยรวมรส
ไม่อยากให้รอในสิ่งที่คุณอยากดู

1.925-28>6 2 5 8 0 7 1 3 4 9
2.795-27>2 4 6 0 1 3 5 8 7 9
3.767-79>5 3 1 2 4 6 8 0 7 9
4.072-48>2 7 9 1 4 6 0 3 5 8
5.902-52>5 0 7 1 3 6 8 2 4 9
6.149-95>0 4 5 9 2 3 7 1 6 8
7.245-01>9 4 5 6 3 8 0 1 2 7
8.318-35>0 4 5 8 1 9 2 3 6 7
9.404-79>0 1 7 8 9 2 3 4 5 6
10.866-95>5 4 7 0 2 3 1 6 8 9
11.406-26>6 1 0 2 3 5 7 8 4 9
12.297-52>0 8 9 1 3 6 7 2 4 5
13.523-20>4 8 0 1 2 3 6 7 9 5
14.198-18>9 5 0 2 3 8 1 4 6 7
15.920-95>3 2 5 0 4 8 1 6 7 9
16.477-39>0 1 2 3 5 6 7 8 4 9
17.728-45>1 6 8 2 4 5 0 3 7 9
18.391-82>2 5 9 0 4 6 7 8 1 3
19.842-91>2 4 0 5 6 7 8 1 3 9
20.763-22>0 2 3 6 1 4 5 7 8 9
21.xxx-xx>9 5 7 1 3 4 6 0 2 8

สิบบน

1.684-18>4 6 7 8 0 3 9 1 2 5
2.518-79>0 1 4 5 8 2 6 9 3 7
3.064-08>0 4 6 7 5 8 9 1 2 3
4.562-69>2 4 5 6 7 9 3 0 1 8
5.470-62>0 1 3 4 7 2 5 6 8 9
6.501-29>0 1 5 7 4 8 9 2 3 6
7.418-31>1 4 5 6 7 8 3 2 0 9
8.727-38>1 2 4 5 6 7 9 3 8 0
9.373-51>1 2 3 6 7 8 9 0 4 5
10.900-60>0 1 5 7 9 2 4 6 3 8
11.050-11>0 1 3 4 5 8 9 2 7 6
12.590-50>0 4 5 6 8 9 3 7 1 2
13.877-28>0 7 8 1 2 3 4 5 9 6
14.997-07>0 6 7 9 1 2 5 3 4 8
15.143-79>1 3 4 8 0 5 7 9 2 6
16.025-58>0 1 2 5 3 4 6 7 8 9
17.343-28>0 3 4 9 1 5 7 8 6 2
18.694-63>4 5 6 8 9 3 0 1 2 7
19.500-15>0 3 4 5 8 2 6 1 7 9
20.443-43>2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
21.524-72>2 3 4 5 9 0 7 6 8 1
22.358-00>3 5 6 7 8 1 4 9 0 2
23.981-08>1 3 4 8 9 0 5 6 7 2
24.566-66>3 5 6 7 8 0 1 4 9 2
25.257-09>2 4 5 7 3 6 8 0 1 9
26.241-37>0 1 2 4 6 8 3 5 7 9
27.433-52>1 3 4 0 2 5 7 8 6 9
28.688-53>4 6 8 0 1 2 3 7 5 9
29.846-86>3 4 6 8 0 1 5 7 2 9
30.458-07>0 1 4 5 8 3 7 2 9 6
31.125-56>0 1 2 4 5 8 6 3 7 9
32.489-90>4 6 7 8 9 0 1 3 2 5
33.673-69>2 3 5 6 7 0 4 1 8 9
34.905-51>0 1 3 5 9 2 4 6 8 7
35.996-86>1 2 6 9 3 4 7 8 0 5
36.435-82>0 3 4 5 2 6 8 9 7 1
37.327-20>1 2 3 4 7 0 5 8 9 6
38.123-05>1 2 3 7 4 5 8 9 0 6
39.684-63>0 3 4 5 6 8 1 7 9 2
40.882-14>1 2 7 8 0 3 4 5 9 6
41.289-60>2 6 8 9 0 1 3 4 5 7
42.804-47>0 2 4 8 9 3 6 5 7 1
43.925-28>2 3 4 5 9 1 0 6 7 8
44.795-27>0 5 7 9 1 2 6 8 4 3
45.767-79>4 5 6 7 8 1 3 2 9 0
46.072-48>0 2 4 5 7 1 9 3 6 8
47.902-52>0 2 7 8 9 5 6 1 3 4
48.149-95>0 4 5 3 6 7 8 9 1 2
49.245-01>3 4 6 9 0 1 5 7 2 8
50.318-35>1 6 8 0 2 5 7 9 3 4
51.404-79>0 1 6 7 3 4 8 9 2 5
52.866-95>6 7 8 9 1 2 4 5 0 3
53.406-26>0 2 5 1 3 4 7 8 9 6
54.297-52>0 1 2 3 9 6 4 5 7 8
55.523-20>2 3 4 9 0 1 5 8 6 7
56.198-18>0 1 4 7 8 9 3 6 5 2
57.920-95>2 3 5 9 0 1 6 4 7 8
58.477-39>3 6 7 9 0 2 4 5 1 8
59.728-45>2 4 7 8 1 5 6 9 0 3
60.391-82>1 2 3 9 0 4 6 8 5 7
61.842-91>4 5 6 7 8 0 2 1 9 3
62.763-22>2 4 6 0 3 5 7 9 1 8
63.xxx-xx>2 3 6 0 1 4 5 7 9 8

จากทั้งหมด 9 สูตร
2=100%(9) 3=100%(9) 6=100%(9) 0=88.89%(8) 1=88.89%(8)
4=88.89%(8) 5=88.89%(8) 7=88.89%(8) 9=88.89%(8) 8=66.67%(6)

หน่วยบน1
18.694-63>4 5 6 8 9 0 1 7 3 2
19.500-15>0 2 3 4 5 8 9 1 7 6
20.443-43>0 1 3 4 5 6 2 9 7 8
21.524-72>2 4 5 6 3 7 8 9 0 1
22.358-00>3 4 5 8 0 2 7 9 1 6
23.981-08>0 1 6 8 9 2 4 3 5 7
24.566-66>0 3 5 6 8 1 4 9 7 2
25.257-09>2 5 7 8 0 3 4 9 1 6
26.241-37>0 1 2 4 8 9 5 6 7 3
27.433-52>1 2 3 4 7 5 6 8 0 9
28.688-53>4 5 6 7 8 1 2 9 3 0
29.846-86>3 4 6 7 8 1 2 9 5 0
30.458-07>0 4 5 6 8 9 7 1 3 2
31.125-56>0 1 2 5 7 3 6 4 8 9
32.489-90>1 3 4 8 9 0 6 7 2 5
33.673-69>0 3 6 7 1 2 5 8 9 4
34.905-51>0 3 5 6 9 2 8 1 4 7
35.996-86>1 3 6 7 9 0 5 2 4 8
36.435-82>0 3 4 5 9 1 6 2 7 8
37.327-20>0 2 3 5 7 4 8 9 1 6
38.123-05>1 2 3 5 0 4 6 8 7 9
39.684-63>3 4 5 6 8 9 0 7 1 2
40.882-14>2 4 5 7 8 9 0 1 3 6
41.289-60>1 2 8 9 0 4 5 6 3 7
42.804-47>0 4 7 8 1 3 5 6 9 2
43.925-28>0 2 5 9 1 3 4 6 7 8
44.795-27>1 5 7 9 0 2 3 4 8 6
45.767-79>1 2 6 7 0 4 5 9 3 8
46.072-48>0 2 5 7 9 1 4 3 6 8
47.902-52>0 2 5 6 7 8 9 1 3 4
48.149-95>0 3 5 7 8 9 1 4 2 6
49.245-01>1 3 5 0 4 6 7 8 9 2
50.318-35>0 1 6 8 2 3 4 5 7 9
51.404-79>1 4 7 8 0 2 5 9 3 6
52.866-95>0 4 6 9 3 5 7 8 1 2
53.406-26>2 5 6 7 0 1 3 8 4 9
54.297-52>0 2 3 7 8 5 6 1 4 9
55.523-20>0 1 3 6 8 9 4 5 7 2
56.198-18>3 4 5 6 8 0 1 7 9 2
57.920-95>0 1 2 3 8 5 9 4 6 7
58.477-39>3 6 7 0 2 4 5 8 9 1
59.728-45>4 5 6 8 9 1 7 0 2 3
60.391-82>1 2 3 0 4 5 6 8 9 7
61.842-91>2 4 6 0 1 3 5 7 8 9
62.763-22>2 3 5 7 1 4 6 8 9 0
63.xxx-xx>0 2 5 9 1 3 6 7 4 8

จากทั้งหมด 8 สูตร
0=100%(8) 2=100%(8) 5=100%(8) 9=100%(8) 1=87.5%(7)
3=87.5%(7) 6=87.5%(7) 7=87.5%(7) 4=75%(6) 8=75%(6)

ชุด2
28.688-53>6 8 4 9 5 7 2 0 3 1
29.846-86>3 4 6 8 7 9 2 0 1 5
30.458-07>5 8 6 3 4 7 9 0 1 2
31.125-56>2 5 7 0 1 4 3 9 6 8
32.489-90>8 9 1 4 6 0 3 5 7 2
33.673-69>0 3 7 1 2 6 8 9 4 5
34.905-51>0 5 6 2 8 9 3 4 7 1
35.996-86>1 6 9 3 4 5 7 0 2 8
36.435-82>3 5 0 1 7 9 2 8 4 6
37.327-20>2 5 7 3 8 0 4 6 9 1
38.123-05>2 3 5 0 1 4 8 6 7 9
39.684-63>3 4 8 6 0 1 5 7 9 2
40.882-14>2 7 8 4 5 1 0 3 9 6
41.289-60>8 9 6 2 4 7 1 0 3 5
42.804-47>0 4 1 6 7 8 3 9 2 5
43.925-28>2 5 1 9 3 7 6 8 0 4
44.795-27>5 9 8 2 3 4 0 1 7 6
45.767-79>6 7 2 4 9 0 1 5 3 8
46.072-48>2 7 1 9 0 5 4 3 8 6
47.902-52>2 7 0 5 6 1 8 3 9 4
48.149-95>5 9 0 4 1 3 7 8 2 6
49.245-01>5 3 6 0 1 4 7 9 2 8
50.318-35>8 0 4 1 2 6 7 3 5 9
51.404-79>4 7 0 8 9 1 2 3 5 6
52.866-95>6 0 7 9 1 4 8 2 3 5
53.406-26>5 6 3 2 7 9 1 8 4 0
54.297-52>7 0 5 2 4 6 8 1 3 9
55.523-20>3 9 1 8 0 4 7 5 2 6
56.198-18>6 8 3 5 0 1 4 9 2 7
57.920-95>0 3 1 2 5 8 7 9 4 6
58.477-39>3 7 2 5 0 4 6 1 9 8
59.728-45>4 8 9 5 7 1 3 0 2 6
60.391-82>1 0 2 3 5 6 8 4 9 7
61.842-91>2 6 4 0 1 5 3 7 9 8
62.763-22>2 3 1 6 7 9 4 8 0 5
63.xxx-xx>0 2 7 9 1 5 6 8 3 4

จากทั้งหมด 22 สูตร
0=95.45%(21) 2=95.45%(21) 7=95.45%(21) 9=95.45%(21) 1=90.91%(20)
5=90.91%(20) 6=86.36%(19) 8=86.36%(19) 3=81.82%(18) 4=81.82%(18)

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กันยายน 2014, 09:30:58น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #6 01 กันยายน 2014, 17:49:42น.
ครบบน1

1.684-18>678901345 HTF|
2.518-79>123456890 HTF|
3.064-08>789012456 HTF|
4.562-69>234567901 HTF|
5.470-62>345678012 HTF|
6.501-29>678901345 HTF|
7.418-31>678901345 HTF|
8.727-38>456789123 HTF|
9.373-51>890123567 HTF|
10.900-60>234567901 HTF|
11.050-11>012345789 HTF|
12.590-50>567890234 HTF|
13.877-28>567890234 HTF|
14.997-07>234567901 HTF|
15.143-79>456789123 HTF|
16.025-58>012345789 HTF|
17.343-28>901234678 HTF|
18.694-63>789012456 HTF|
19.500-15>123456890 HTF|
20.443-43>345678012 HTF|
21.524-72>234567901 HTF|
22.358-00>456789123 HTF|
23.981-08>123456890 HTF|
24.566-66>890123567 HTF|
25.257-09>456789123 HTF|
26.241-37>123456890 HTF|
27.433-52>901234678 HTF|
28.688-53>789012456 HTF|
29.846-86>345678012 HTF|
30.458-07>678901345 HTF|
31.125-56>345678012 HTF|
32.489-90>901234678 HTF|
33.673-69>567890234 HTF|
34.905-51>123456890 HTF|
35.996-86>901234678 HTF|
36.435-82>012345789 HTF|
37.327-20>012345789 HTF|
38.123-05>345678012 HTF|
39.684-63>567890234 HTF|
40.882-14>012345789 HTF|
41.289-60>123456890 HTF|
42.804-47>901234678 HTF|
43.925-28>567890234 HTF|
44.795-27>678901345 HTF|
45.767-79>789012456 HTF|
46.072-48>789012456 HTF|
47.902-52>890123567 HTF|
48.149-95>678901345 HTF|
49.245-01>123456890 HTF|
50.318-35>901234678 HTF|
51.404-79>789012456 HTF|
52.866-95>567890234 HTF|
53.406-26>345678012 HTF|
54.297-52>890123567 HTF|
55.523-20>123456890 HTF|
56.198-18>678901345 HTF|
57.920-95>123456890 HTF|
58.477-39>901234678 HTF|
59.728-45>789012456 HTF|
60.391-82>890123567 HTF|
61.842-91>345678012 HTF|
62.763-22>345678012 HTF|
63.xxx-xx>234567901    |
ถูก          > 62   |

0=100%(1) 1=100%(1) 2=100%(1) 3=100%(1) 4=100%(1)
5=100%(1) 6=100%(1) 7=100%(1) 9=100%(1) 8=0%(0)
ขาด 8

ครบบน2

1.684-18>345678912 HTF|
2.518-79>678901245 HTF|
3.064-08>123456790 HTF|
4.562-69>012345689 HTF|
5.470-62>890123467 HTF|
6.501-29>567890134 HTF|
7.418-31>345678912 HTF|
8.727-38>890123467 HTF|
9.373-51>567890134 HTF|
10.900-60>678901245 HTF|
11.050-11>456789023 HTF|
12.590-50>567890134 HTF|
13.877-28>456789023 HTF|
14.997-07>345678912 HTF|
15.143-79>012345689 HTF|
16.025-58>012345689 HTF|
17.343-28>012345689 HTF|
18.694-63>012345689 HTF|
19.500-15>012345689 HTF|
20.443-43>234567801 HTF|
21.524-72>012345689 HTF|
22.358-00>012345689 HTF|
23.981-08>890123467 HTF|
24.566-66>123456790 HTF|
25.257-09>123456790 HTF|
26.241-37>234567801 HTF|
27.433-52>345678912 HTF|
28.688-53>345678912 HTF|
29.846-86>567890134 HTF|
30.458-07>345678912 HTF|
31.125-56>789012356 HTF|
32.489-90>012345689 HTF|
33.673-69>890123467 HTF|
34.905-51>789012356 HTF|
35.996-86>012345689 HTF|
36.435-82>234567801 HTF|
37.327-20>123456790 HTF|
38.123-05>012345689 HTF|
39.684-63>567890134 HTF|
40.882-14>234567801 HTF|
41.289-60>345678912 HTF|
42.804-47>012345689 HTF|
43.925-28>123456790 HTF|
44.795-27>123456790 HTF|
45.767-79>789012356 HTF|
46.072-48>789012356 HTF|
47.902-52>789012356 HTF|
48.149-95>567890134 HTF|
49.245-01>123456790 HTF|
50.318-35>012345689 HTF|
51.404-79>678901245 HTF|
52.866-95>567890134 HTF|
53.406-26>890123467 HTF|
54.297-52>456789023 HTF|
55.523-20>456789023 HTF|
56.198-18>678901245 HTF|
57.920-95>890123467 HTF|
58.477-39>456789023 HTF|
59.728-45>234567801 HTF|
60.391-82>345678912 HTF|
61.842-91>678901245 HTF|
62.763-22>678901245 HT |
63.xxx-xx>123456790    |

จากทั้งหมด 1 สูตร
0=100%(1) 1=100%(1) 2=100%(1) 3=100%(1) 4=100%(1)
5=100%(1) 6=100%(1) 7=100%(1) 9=100%(1) 8=0%(0)
งวดนี้บน ไม่มี 8

ออกกำลังกายบน
2.257-09>5 0 4 8 7 1 2 3 6 9
3.241-37>4 3 0 1 7 8 2 9 5 6
4.433-52>3 6 5 0 4 8 1 2 9 7
5.688-53>8 2 0 1 3 6 7 9 4 5
6.846-86>4 6 0 8 1 5 7 9 2 3
7.458-07>4 8 9 5 6 7 0 2 3 1
8.125-56>5 8 0 1 2 3 9 4 6 7
9.489-90>9 2 3 4 6 5 8 0 1 7
10.673-69>3 8 2 7 6 0 5 9 4 1
11.905-51>0 5 9 7 8 1 3 2 4 6
12.996-86>4 9 0 2 3 5 6 7 8 1
13.435-82>4 5 0 1 3 9 7 8 2 6
14.327-20>6 2 0 3 7 9 1 4 5 8
15.123-05>2 6 0 4 8 1 3 7 5 9
16.684-63>2 4 8 9 1 0 3 5 7 6
17.882-14>5 2 4 8 1 3 6 9 0 7
18.289-60>9 4 3 5 7 6 8 0 2 1
19.804-47>0 1 6 7 2 3 4 5 8 9
20.925-28>2 5 9 1 0 4 7 3 6 8
21.795-27>2 5 9 1 6 4 8 3 7 0
22.767-79>6 1 7 0 2 3 9 4 5 8
23.072-48>7 4 0 1 2 8 9 3 5 6
24.902-52>2 1 5 0 4 7 8 3 6 9
25.149-95>9 4 8 0 7 2 5 6 3 1
26.245-01>5 4 9 0 6 1 2 3 7 8
27.318-35>1 8 3 4 6 0 2 7 5 9
28.404-79>4 0 9 1 5 6 7 8 2 3
29.866-95>6 8 9 2 4 5 3 0 1 7
30.406-26>0 6 1 8 2 4 3 9 5 7
31.297-52>7 9 5 2 6 1 3 0 4 8
32.523-20>3 2 5 7 8 1 9 0 6 4
33.198-18>0 8 1 2 5 6 9 3 7 4
34.920-95>2 6 4 7 5 8 9 3 0 1
35.477-39>7 4 0 3 8 9 2 6 5 1
36.728-45>7 6 8 2 4 5 0 1 3 9
37.391-82>7 9 4 1 2 3 5 6 0 8
38.842-91>2 4 5 6 0 1 9 3 8 7
39.763-22>5 4 7 8 1 2 3 6 9 0
40.xxx-xx>8 3 4 9 0 1 2 5 6 7

แต้มดับร้อยสิบหน่วยบน

1.136-85[0]>6    |4    |6    |6    |4    |6    |6    |
2.417-05[2]>8    |3    |5    |5    |3    |8    |8    |
3.370-46[0]>2    |5    |4    |4    |5    |2    |2    |
4.276-88[5]>2    |0    |1    |6    |0    |7    |2    |
5.953-51[7]>1    |6    |0    |3    |6    |8    |1    |
6.556-12[6]>9    |1    |0    |1    |1    |9    |9    |
7.756-12[8]>6    |6    |3    |9    |6    |5    |6    |
8.960-62[5]>3    |3    |9    |8    |3    |4    |3    |
9.533-85[1]>4    |7    |3    |7    |7    |2    |4    |
10.198-28[8]>7    |2    |4    |5    |2    |9    |7    |
11.052-15[7]>9    |0    |2    |4    |0    |6    |9    |
12.756-83[8]>3    |4    |6    |7    |4    |0    |3    |
13.540-54[9]>6    |2    |0    |1    |2    |7    |6    |
14.777-57[1]>7    |2    |0    |9    |2    |0    |7    |
15.147-02[2]>4    |8    |7    |4    |8    |1    |4    |
16.178-21[6]>5    |4    |4    |5    |4    |1    |5    |
17.402-65[6]>9    |1    |3    |8    |1    |7    |9    |
18.445-81[3]>0    |9    |9    |6    |9    |6    |0    |
19.605-32[1]>2    |4    |9    |6    |4    |4    |2    |
20.684-18[8]>7    |5    |2    |9    |5    |4    |7    |
21.518-79[4]>2    |0    |1    |8    |0    |2    |2    |
22.064-08[0]>5    |1    |5    |5    |1    |4    |5    |
23.562-69[3]>6    |4    |0    |0    |4    |4    |6    |
24.470-62[1]>9    |6    |2    |9    |6    |2    |9    |
25.501-29[6]>4    |0    |8    |5    |0    |4    |4    |
26.418-31[3]>6    |0    |7    |9    |0    |9    |6    |
27.727-38[6]>1    |3    |5    |5    |3    |0    |1    |
28.373-51[3]>1    |6    |2    |5    |6    |7    |1    |
29.900-60[9]>8    |2    |3    |0    |2    |3    |8    |
30.050-11[5]>8    |7    |6    |8    |7    |0    |8    |
31.590-50[4]>9    |2    |5    |9    |2    |0    |9    |
32.877-28[2]>0    |7    |4    |1    |7    |7    |0    |
33.997-07[5]>2    |7    |7    |3    |7    |1    |2    |
34.143-79[8]>0    |2    |3    |5    |2    |6    |0    |
35.025-58[7]>4    |1    |6    |6    |1    |6    |4    |
36.343-28[0]>8    |7    |6    |3    |7    |2    |8    |
37.694-63[9]>6    |0    |5    |4    |0    |6    |6    |
38.500-15[5]>6    |6    |7    |2    |6    |3    |6    |
39.443-43[1]>6    |6    |6    |7    |6    |0    |6    |
40.524-72[1]>5    |3    |2    |7    |3    |0    |5    |
41.358-00[6]>1    |5    |4    |0    |5    |7    |1    |
42.981-08[8]>1    |0    |9    |1    |0    |4    |1    |
43.566-66[7]>2    |4    |2    |6    |4    |4    |2    |
44.257-09[4]>8    |7    |2    |3    |7    |3    |8    |
45.241-37[7]>5    |0    |4    |1    |0    |2    |5    |
46.433-52[0]>8    |9    |2    |8    |9    |3    |8    |
47.688-53[2]>7    |6    |4    |7    |6    |9    |7    |
48.846-86[8]>2    |3    |4    |0    |3    |6    |2    |
49.458-07[7]>6    |2    |0    |8    |2    |4    |6    |
50.125-56[8]>5    |1    |2    |9    |1    |7    |5    |
51.489-90[1]>2    |2    |9    |4    |2    |6    |2    |
52.673-69[6]>3    |1    |7    |8    |1    |7    |3    |
53.905-51[4]>6    |9    |9    |5    |9    |2    |6    |
54.996-86[4]>9    |6    |2    |8    |6    |6    |9    |
55.435-82[2]>6    |6    |7    |5    |6    |8    |6    |
56.327-20[2]>6    |4    |0    |5    |4    |7    |6    |
57.123-05[6]>9    |1    |7    |1    |1    |3    |9    |
58.684-63[8]>6    |5    |6    |1    |5    |5    |6    |
59.882-14[8]>3    |3    |3    |4    |3    |5    |3    |
60.289-60[9]>0    |0    |8    |3    |0    |8    |0    |
61.804-47[2]>7    |1    |7    |0    |1    |3    |7    |
62.925-28[6]>0    |3    |0    |9    |3    |5    |0    |
63.795-27[1]>0    |6    |2    |0    |6    |4    |0    |
64.767-79[0]>6    |8    |2    |8    |8    |6    |6    |
65.072-48[9]>6    |3    |3    |2    |3    |8    |6    |
66.902-52[1]>5    |0    |8    |3    |0    |4    |5    |
67.149-95[4]>6    |5    |9    |6    |5    |2    |6    |
68.245-01[1]>5    |3    |4    |7    |3    |4    |5    |
69.318-35[2]>0    |7    |6    |9    |7    |6    |0    |
70.404-79[8]>0    |0    |5    |1    |0    |9    |0    |
71.866-95[0]>5    |9    |4    |3    |9    |6    |5    |
72.406-26[0]>4    |2    |5    |6    |2    |5    |4    |
73.297-52[8]>7    |1    |4    |2    |1    |7    |7    |
74.523-20[0]>6    |8    |7    |4    |8    |3    |6    |
75.198-18[8]>2    |0    |3    |4    |0    |6    |2    |
76.920-95[1]>9    |0    |8    |9    |0    |9    |9    |
77.477-39[8]>0    |2    |0    |7    |2    |7    |0    |
78.728-45[7]>9    |6    |2    |0    |6    |0    |9    |
79.391-82[3]>2    |8    |9    |6    |8    |6    |2    |
80.842-91[4]>5    |0    |8    |9    |0    |0    |5    |
81.763-22[6]>3    |8    |5    |4    |8    |0    |3    |
82.xxx-xx[?]>7    |8    |8    |5    |8    |1    |7    |

จากทั้งหมด 7 สูตร
8=42.86%(3) 7=28.57%(2) 1=14.29%(1) 5=14.29%(1) 0=0%(0) 2=0%(0) 3=0%(0) 4=0%(0) 6=0%(0) 9=0%(0)
ดับ 1578
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กันยายน 2014, 06:20:35น. โดย kma

 • พลังน้ำใจ: 1541
ตอบกลับ #7 01 กันยายน 2014, 17:50:47น.
มารอชมด้วยคนจ้า

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 5746
ตอบกลับ #8 01 กันยายน 2014, 17:51:03น.
 +|p y|o <t,3> |g|

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #9 01 กันยายน 2014, 17:52:11น.
วางหลักบน
ร้อย      6028
สิบ       2360
หน่วย    0259
รอสรุป
ร้อย    026
สิบ     0236
หน่วย  029  
00  02  09  20  22  29  30  32  39  60  62  69


000  002  009  020  022   029  030  032  039
060  062  069
200  202  209  220  222  229  230  232  239
260  263  269

เด่น   030  032  039
       230  232  239
แต้มดับบน 1578 เหลือเด่น   030  039  239

ระวังเบิ้ลหน้า  009  229
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2014, 08:02:01น. โดย kma

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 543
ตอบกลับ #10 01 กันยายน 2014, 17:59:26น.

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #11 01 กันยายน 2014, 18:30:18น.

 • พลังน้ำใจ: 6924
ตอบกลับ #12 01 กันยายน 2014, 19:05:59น.
 +|p v|o d|j d|j

 • พลังน้ำใจ: 5376
ตอบกลับ #13 01 กันยายน 2014, 19:07:51น.
ขอบคุณมากๆจ้าพี่จัดหนักแต่บน รอชมหลักร้อยจ้า +|p |"@

 • พลังน้ำใจ: 75
ตอบกลับ #14 01 กันยายน 2014, 19:19:53น.
สิบบนสุดยอด  2 - 5- 6 รออยู่คะ |g|

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 5746
ตอบกลับ #15 01 กันยายน 2014, 19:43:37น.
+|p y|o <t,3> |g|
ถูกล็อตกิใบจ๊ะ
ถูก 1 ใบค่าแต่ดีใจมากมายยังไงก็ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะ..งวดนี้จะจัดหนักเลยล่ะ +|p y|o

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 1587
ตอบกลับ #16 01 กันยายน 2014, 19:59:07น.

kma
Full Member
***
+1..... le:
พลังน้ำใจ: 922

T|g..ขอคุณค่ะอาจารย์..ที่กรุณาเอื้อเฝื้อและแบ่งปัน.. T@$

ผู้ช่วยwebmaster *
 • พลังน้ำใจ: 130174
ตอบกลับ #17 01 กันยายน 2014, 21:39:38น.


 h|a |kk |kk p|a
 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 1039
ตอบกลับ #18 01 กันยายน 2014, 21:54:20น.
 n|nฝันดีจ้า kma  n|n

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 1039
ตอบกลับ #19 01 กันยายน 2014, 21:56:48น.
 s|| s|| มารอด้วยคน เก่งมาก

 • พลังน้ำใจ: 3252
ตอบกลับ #20 01 กันยายน 2014, 22:46:08น.
 +|p s|| s|| s|| y|o

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #21 01 กันยายน 2014, 22:48:01น.
ขอขอบคุณ  คุณkma

ผู้มีน้ำใจแบ่งปันแก่เพื่อนสมาชิกบ้าน.net มีโชคดี ร่ำรวยเงิน <a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 3066
ตอบกลับ #22 01 กันยายน 2014, 22:48:08น.
 {"e} +|p #t@ \/O

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #23 01 กันยายน 2014, 22:48:18น.


กฎระเบียบข้อบังคับของเว็บ apichoke.net

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของทางเว็บเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของทางเว็บ และข้อบังคับ พรบ.คอมพิวเตอร์

1.  ห้ามมิให้สมาชิกใช้คำพูดจาหยาบคาย หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือถ้อยคำดูหมิ่นบุคคลอื่น
2.  ห้ามมิให้สมาชิกโพสต์ภาพโป๊ลามก หรือภาพอันไม่ควรเผยแพร่ในทางสาธารณะ
3.  ห้ามโพสต์ตัวเลขหรือข้อความเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เช่น หวยธกส. ออมสิน หวยหุ้นหรืออื่นๆ
4.  ห้ามโพสต์ข้อความ หรือโฆษณาด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อชักชวน เพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต
5.  ห้ามวางลิงค์เว็บหวยหรือเว็บอื่นใด วางอีเมล วางเบอร์โทรศัพท์ วางข้อความเพื่อติดต่อใน Face Book ในline ในSkipe ในU-Tube วางลิงค์และ/หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นวาง เพื่อชักชวน เพื่อติดต่อผลประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ก่อนได้รับอนุญาต

6.  ห้ามประกาศในกระทู้ว่าจะให้เลขทางข้อความส่วนตัว(pm)โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวง พูดโอ้อวดเกินจริงอันอาจทำให้สมาชิกหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจนได้รับความเสียหาย
7. ห้ามทำการชักชวนสมาชิกให้ไปเว็บอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆก็ตาม

การลงโทษผู้ละเมิด
1.  ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน
2.  ลงโทษโดยล็อคหรือลบกระทู้
3.  ลงโทษโดยการแบนชั่วคราว
4.  ลงโทษโดยการแบนถาวร
5.  ลงโทษโดยการดำเนินคคดีตามกฎหมาย
     (กรณีความผิดร้ายแรง)

การลงโทษในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับโทษหนักเบา
ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกข้อ 1 ก่อน

จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Webmaster
16 มิ.ย.51
แก้ไขเพิ่มเติม
27 ม.ค.56The rules and regulations on the web apichoke.net.
      To the activities of the Board as to the order. Members are asked to abide by the rules and regulations of the web and computer law.

1. Prohibit members use coarse language, Words cause others blasted. Or words downplay others.
2. Prohibited pornographic Forum Member posted. The image should not be released publicly.
3. Prohibited posted a message about illegal gambling such as Omsin lottery, TKS lottery, or any other illegal gambling.
4. Do not post or advertise in any way. To Persuade, charge members or for any personal gain prior permission.
5. Do not put a lottery web link, email or phone numbers or a link of any other site. by the self or to others. To Persuade, contact their benefits or any other benefits prior permission.
6. No declare to give the tip in private messages (pm) is strictly prohibited. This is to prevent fraud. Exaggerated melodrama that may make members believe that the victim had been damaged.
7. Do not invite forum member to the other Web for any hope of personal gain.

Any person transgress will be Punish by
1. Punished by admonition.
2. Punished by locking or Delete the posting.
4. Punished by a temporary ban
5. Punished by a permanent ban.
6. Punished by Legal proceedings to the law.
      (A serious offense).                ตามมาตรฐานการปักหมุด
มาตรฐานในการปักหมุดเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติ
                สำหรับท่านอาจารย์ให้เลขถูก
                บ้าน apichoke.net


         

1. เลขสองตัวบน-ล่าง ต้องให้ไม่เกิน 20 ชุดตรง 
 
33 - 34 - 35 - 36 - 37
43 - 44 - 45 - 46 - 47
53 - 54 - 55 - 56 - 57
63 - 64 - 65 - 66 - 67 
(รวม 20 ชุด)

1.1 ถ้ากลับตัวด้วยต้องลงเลขไว้ไม่เกิน 10 ชุด
83 - 84 - 85 - 86 - 87
93 - 94 - 95 - 96 - 97
(รวม 10 ชุด)

2. เลขสามตัวบน ให้ไม่เกิน 30 ชุดตรง สำหรับกรณีนี้อาจยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 6 ชุด(รวม 36 ชุด)


2.1 กรณีเลขถูกสลับหลักรสน.ให้ได้ไม่เกิน 25 ชุด

ตัวอย่างเลขให้ตรงแต่ไปเข้าสลับหลักรสน. 25 ชุด

103-104-105-106-107
183-184-185-186-187
193-194-195-196-197
803-804-805-806-807
883-884-885-886-887
(รวม 25 ชุด)
เลขออก 178*78

3. เลขปักหลัก ต้องไม่เกินหลักละ 4 ตัว
    หลักร้อย     1-2-3-4
    หลักสิบ      1-2-3-4
    หลักหน่วย   5-6-7-8


              ออก 227*27*

3.1 กรณีถูก 2 หลัก ต้องเป็นหลักสิบ กับหลักหน่วยเท่านั้น

     ตัวอย่างเรียกว่าถูก 2 หลัก
      หลักร้อย     1-3-4-5
     หลักสิบ       1-2-3-4
     หลักหน่วย   5-6-7-8


เลขออก 227* 27กฏเกณฑ์ที่ทุกๆท่านควรรับทราบ  

1. เลขที่ลงไว้หลังหวยออกห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด ถ้ามีการแก้ไขถือว่าเป็นโมฆะ  ไม่ต้องปักหมุด เว้นแต่มีหลักฐานอ้างอิงในกระทู้ยืนยันว่าถูกจริง
2. ใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ใดให้เลขถูกควรกดอ้างถึง แล้วโพสต์ไว้ท้ายกระทู้พร้อมทั้งเน้นตัวสี หรือตัวใหญ่ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ปักหมุดมองเห็นได้ง่าย
3. ในกรณีผู้ให้เลขถูกโดยมิใช่เจ้าของกระทู้ ต้องเป็นผู้อยู่และแชร์ข้อมูลร่วมกับท่านเจ้าของกระทู้เป็น   ประจำเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิตามมาตรฐานการปักหมุดข้อ1.-2.-3dararat
Webmaster
19/03/56
เรียนสมาชิกทุกท่านโปรดทราบ
หากมีอาจารย์หรือนักคำนวณท่านใด ได้โพสท์ในกระทู้ใดหรือส่งข้อความให้ทางPMแก่สมาชิก  ดังนี้
1) เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตัวเลขเด็ดตามที่ได้กล่าวอ้าง
2) แจกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับ
3) วางลิ้งค์เวปหวย แทงหวย หรือการพนันทุกรูปแบบ

ขอความกรุณาสมาชิกโปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบทันที โดยการCopyกระทู้นั้นแล้วส่งมาให้ผู้ดูแลบอร์ดหรือทีมงานทางข้อความส่วนตัวหรือPMได้ตลอด24ช.ม.ครับ

          ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
                       MT14 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด    
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

 • พลังน้ำใจ: 13688
ตอบกลับ #24 01 กันยายน 2014, 23:25:37น.
 c|a c|a c|a y|o y|o y|o y|o +|p
ถ้าจิตใจเราดี เราก็มักจะมองคนอื่นในแง่ดีเสมอ

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 25432
ตอบกลับ #25 01 กันยายน 2014, 23:50:41น.
 +|p ty: ty: ty: ty: ty:

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 543
ตอบกลับ #26 02 กันยายน 2014, 04:08:17น.
 +|p y|o ty: l#o

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 543
ตอบกลับ #27 02 กันยายน 2014, 04:09:54น.
ขอขอบคุณ  คุณkma

ผู้มีน้ำใจแบ่งปันแก่เพื่อนสมาชิกบ้าน.net มีโชคดี ร่ำรวยเงิน 
+|p ty:

 • พลังน้ำใจ: 24821
ตอบกลับ #28 02 กันยายน 2014, 05:06:29น.
 $|8 c|a +|p m|y l#o p|l s#y y|o

ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 100806
ตอบกลับ #29 02 กันยายน 2014, 05:26:45น.อรุณสวัสดิ์ค่ะ
ทักทายยามเช้าวันอังคาร ขอให้มีความสุข สมหวัง มีโชคลาภไม่ขาดสายนะคะ 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย