"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: ยังมีคนสนใจร้อยรวมรสอยู่อีกไหม
 
 14727

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
17 ตุลาคม 2014, 09:00:20น.
วิ่งบน
เลขออกกำลังกายบนดูเฉยๆนะคุณอ้อม 1003
17 งวด ผิด 3 งวด

เด่น   90   ออก    149
“”      34     “       245
“”      34    “        318
“”      01   ,,        404
,,      90  ,,          866 +
,,      56   ,,         406
,,      90  ,,          297
,,      89  ,,          523 +8"
,,     12  ,,           198
,,     89  ,,          920
,,     12  ,,          477+
,,     67  ,,         728
,,     12 ,,          391
,,     89 ,,          842
,,     34 ,,          763
 ,,    56  ,,         269
,,     56  ,,         615
 ,,    01            ออก.409...รอ
1พ.ย  เด่น         09
   รอ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2014, 19:12:32น. โดย kma


kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #1 17 ตุลาคม 2014, 09:01:38น.
วิ่งบน อ.แก้วลับแลกลับมาอีกแล้ว

1.289-60>9 4 3 5 7 6 8 0 2 1
2.804-47>0 1 6 7 2 3 4 5 8 9
3.925-28>2 5 9 1 0 4 7 3 6 8
4.795-27>2 5 9 1 6 4 8 3 7 0
5.767-79>6 1 7 0 2 3 9 4 5 8
6.072-48>7 4 0 1 2 8 9 3 5 6
7.902-52>2 1 5 0 4 7 8 3 6 9
8.149-95>9 4 8 0 7 2 5 6 3 1
9.245-01>5 4 9 0 6 1 2 3 7 8
10.318-35>1 8 3 4 6 0 2 7 5 9
11.404-79>4 0 9 1 5 6 7 8 2 3
12.866-95>6 8 9 2 4 5 3 0 1 7
13.406-26>0 6 1 8 2 4 3 9 5 7
14.297-52>7 9 5 2 6 1 3 0 4 8
15.523-20>3 2 5 7 8 1 9 0 6 4
16.198-18>0 8 1 2 5 6 9 3 7 4
17.920-95>2 6 4 7 5 8 9 3 0 1
18.477-39>7 4 0 3 8 9 2 6 5 1
19.728-45>7 6 8 2 4 5 0 1 3 9
20.391-82>7 9 4 1 2 3 5 6 0 8
21.842-91>2 4 5 6 0 1 9 3 8 7
22.763-22>5 4 7 8 1 2 3 6 9 0
23.269-35>8 3 4 9 0 1 2 5 6 7
24.615-44>1 0 7 8 3 4 6 9 2 5
25.409-94>4 8 0 2 9 5 6 1 3 7
26.xxx-xx>8 2 0 7 1 3 4 9 5 6
หลังจากผิดไป2งวด ตอนนี้กลับมาเดินต่อแล้ว
วางก่อนใคร เว่อร์ไปปล่าว
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2014, 16:29:30น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #2 17 ตุลาคม 2014, 09:01:52น.
ร้อยรวมรสรสดั้งเดิม


1.241-37>5 0 6 8 7 9 1 2 3 4
2.433-52>2 6 0 3 4 5 7 8 9 1
3.688-53>5 1 2 3 4 7 8 0 6 9
4.846-86>7 1 2 6 0 3 4 5 8 9
5.458-07>3 2 0 1 4 5 6 7 8 9
6.125-56>3 6 8 0 4 5 7 1 2 9
7.489-90>1 2 3 9 0 5 4 6 7 8
8.673-69>2 4 3 5 8 9 0 1 6 7
9.905-51>1 8 0 2 3 5 6 7 4 9
10.996-86>2 5 1 3 4 8 0 6 7 9
11.435-82>3 8 2 0 5 9 1 4 6 7
12.327-20>6 9 0 2 4 5 8 1 3 7
13.123-05>5 9 2 0 4 6 1 3 7 8
14.684-63>8 1 2 4 5 7 9 0 3 6
15.882-14>4 7 5 0 3 9 1 2 6 8
16.289-60>8 0 9 3 5 6 7 1 2 4
17.804-47>4 5 2 3 6 7 0 1 8 9
18.925-28>6 2 5 8 0 7 1 3 4 9
19.795-27>2 4 6 0 1 3 5 8 7 9
20.767-79>5 3 1 2 4 6 8 0 7 9
21.072-48>2 7 9 1 4 6 0 3 5 8
22.902-52>5 0 7 1 3 6 8 2 4 9
23.149-95>0 4 5 9 2 3 7 1 6 8
24.245-01>9 4 5 6 3 8 0 1 2 7
25.318-35>0 4 5 8 1 9 2 3 6 7
26.404-79>0 1 7 8 9 2 3 4 5 6
27.866-95>5 4 7 0 2 3 1 6 8 9
28.406-26>6 1 0 2 3 5 7 8 4 9
29.297-52>0 8 9 1 3 6 7 2 4 5
30.523-20>4 8 0 1 2 3 6 7 9 5
31.198-18>9 5 0 2 3 8 1 4 6 7
32.920-95>3 2 5 0 4 8 1 6 7 9
33.477-39>0 1 2 3 5 6 7 8 4 9
34.728-45>1 6 8 2 4 5 0 3 7 9
35.391-82>2 5 9 0 4 6 7 8 1 3
36.842-91>2 4 0 5 6 7 8 1 3 9
37.763-22>0 2 3 6 1 4 5 7 8 9
38.269-35>9 5 7 1 3 4 6 0 2 8
39.615-44>6 4 0 1 2 3 5 7 8 9
40.409-94>0 2 5 6 8 1 3 4 7 9
41.xxx-xx>4 3 9 2 5 6 7 0 1 8


ร้อยรวมรสรสปรับปรุงใหม่

1.136-85>8 9 0 6 7 1 2 3 4 5
2.417-05>7 0 1 2 6 8 3 4 5 9
3.370-46>4 6 8 7 0 1 2 3 5 9
4.276-88>5 7 3 4 6 0 1 2 8 9
5.953-51>0 4 5 7 8 1 2 3 6 9
6.556-12>4 2 3 6 8 9 0 1 5 7
7.756-12>3 6 1 4 8 0 2 5 7 9
8.960-62>8 0 3 7 1 2 4 5 6 9
9.533-85>0 1 2 3 4 7 8 5 6 9
10.198-28>0 3 2 8 9 1 4 5 6 7
11.052-15>8 4 5 7 9 0 1 2 3 6
12.756-83>2 4 0 1 8 3 5 6 7 9
13.540-54>7 2 3 4 6 9 0 1 5 8
14.777-57>6 8 2 3 4 0 1 5 7 9
15.147-02>4 6 1 9 0 2 3 5 7 8
16.178-21>8 0 3 4 5 9 1 2 6 7
17.402-65>8 2 0 5 1 3 4 6 7 9
18.445-81>5 9 0 3 6 1 2 4 7 8
19.605-32>0 1 3 5 7 8 2 4 6 9
20.684-18>1 8 4 5 7 0 2 3 6 9
21.518-79>3 4 1 2 9 0 5 6 7 8
22.064-08>1 9 3 4 5 0 2 6 7 8
23.562-69>2 3 4 6 8 0 1 5 7 9
24.470-62>7 0 1 2 3 9 4 5 6 8
25.501-29>0 1 4 6 7 8 2 3 5 9
26.418-31>3 6 0 5 9 1 2 4 7 8
27.727-38>3 1 4 5 6 9 0 2 7 8
28.373-51>8 9 0 4 5 1 2 3 6 7
29.900-60>3 6 7 2 0 1 4 5 8 9
30.050-11>1 6 4 7 9 0 2 3 5 8
31.590-50>3 0 2 6 8 9 1 4 5 7
32.877-28>1 5 0 3 7 2 4 6 8 9
33.997-07>0 1 3 4 7 8 9 2 5 6
34.143-79>7 9 3 5 8 0 1 2 4 6
35.025-58>9 5 0 1 2 3 4 6 7 8
36.343-28>2 0 1 7 8 3 4 5 6 9
37.694-63>1 2 9 5 0 3 4 6 7 8
38.500-15>3 6 0 4 8 1 2 5 7 9
39.443-43>7 8 1 2 3 0 4 5 6 9
40.524-72>1 7 2 6 0 3 4 5 8 9
41.358-00>4 0 6 1 2 3 5 7 8 9
42.981-08>0 5 2 3 7 1 4 6 8 9
43.566-66>7 9 4 6 8 0 1 2 3 5
44.257-09>6 3 4 7 8 9 0 1 2 5
45.241-37>0 8 5 6 9 1 2 3 4 7
46.433-52>0 3 4 5 6 7 8 1 2 9
47.688-53>2 1 4 5 7 8 0 3 6 9
48.846-86>1 0 2 3 6 7 4 5 8 9
49.458-07>0 2 3 1 4 5 6 7 8 9
50.125-56>6 8 3 4 5 0 1 2 7 9
51.489-90>3 9 0 1 2 4 5 6 7 8
52.673-69>2 4 5 8 0 1 3 6 7 9
53.905-51>8 0 2 3 6 7 1 4 5 9
54.996-86>5 1 2 3 4 8 0 6 7 9
55.435-82>2 0 3 5 8 9 1 4 6 7
56.327-20>9 0 4 5 8 1 2 3 6 7
57.123-05>2 0 4 5 6 9 1 3 7 8
58.684-63>1 8 2 7 9 0 3 4 5 6
59.882-14>4 5 3 7 0 1 2 6 8 9
60.289-60>9 0 3 5 7 8 1 2 4 6
61.804-47>4 5 3 6 7 0 1 2 8 9
62.925-28>2 5 8 0 1 3 4 6 7 9
63.795-27>2 0 3 5 6 8 1 4 7 9
64.767-79>5 1 2 3 4 6 0 7 8 9
65.072-48>7 1 2 4 6 9 0 3 5 8
66.902-52>5 0 3 6 8 1 2 4 7 9
67.149-95>5 9 3 4 7 0 1 2 6 8
68.245-01>4 9 3 6 8 0 1 2 5 7
69.318-35>4 5 0 1 8 2 3 6 7 9
70.404-79>0 8 9 1 2 3 4 5 6 7
71.866-95>7 0 2 3 4 5 1 6 8 9
72.406-26>1 2 3 5 6 7 8 0 4 9
73.297-52>8 1 3 6 7 9 0 2 4 5
74.523-20>4 0 1 3 7 9 2 5 6 8
75.198-18>9 2 3 5 8 0 1 4 6 7
76.920-95>2 3 5 8 0 1 4 6 7 9
77.477-39>0 2 3 5 6 7 8 1 4 9
78.728-45>1 2 4 5 8 0 3 6 7 9
79.391-82>2 5 0 6 7 1 3 4 8 9
80.842-91>2 4 0 5 8 1 3 6 7 9
81.763-22>2 6 1 3 5 0 4 7 8 9
82.269-35>7 9 1 3 4 0 2 5 6 8
83.615-44>4 0 1 2 3 5 6 7 8 9
84.409-94>2 5 6 0 1 3 4 7 8 9
85.xxx-xx>3 2 5 6 7 9 0 1 4 8
หลักร้อยหลงลับแล
1.072-48>9 7 0 1 2 4 5 8 3 6
2.902-52>8 2 5 0 1 6 7 3 4 9
3.149-95>8 2 6 7 0 1 3 4 5 9
4.245-01>7 3 0 1 4 5 6 9 2 8
5.318-35>0 2 4 6 9 1 3 5 7 8
6.404-79>7 1 2 0 3 5 6 4 8 9
7.866-95>5 7 1 3 9 0 2 4 6 8
8.406-26>0 5 2 3 6 8 1 4 7 9
9.297-52>5 6 8 1 4 7 0 2 3 9
10.523-20>2 7 8 0 1 3 4 9 5 6
11.198-18>8 6 9 2 0 1 3 4 5 7
12.920-95>7 1 5 0 2 4 8 3 6 9
13.477-39>2 8 0 1 6 9 3 4 5 7
14.728-45>0 1 2 8 4 5 9 3 6 7
15.391-82>5 6 7 2 4 9 0 1 3 8
16.842-91>1 4 2 3 5 6 7 9 0 8
17.763-22>3 6 8 0 1 2 4 5 7 9
18.269-35>9 0 7 8 4 1 2 3 5 6
19.615-44>0 2 4 8 3 7 9 1 5 6
20.409-94>0 2 3 5 6 7 9 1 4 8
21.xxx-xx>4 5 8 2 3 6 0 1 7 9

สรุป3ร้อย
  ร้อยรวมรสรสดั้งเดิม         7018
  ร้อยรวมรสรสปรับปรุง        0148
  ร้อยหลงลับแล               0179
สรุปร้อยเด่นปุดๆ        0   1
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ตุลาคม 2014, 08:30:36น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #3 17 ตุลาคม 2014, 09:02:04น.
บน
สิบบน

1.241-37>0 1 2 4 6 7 3 8 5 9
2.433-52>1 3 4 5 0 2 6 7 8 9
3.688-53>2 3 4 6 8 0 1 5 7 9
4.846-86>3 4 5 6 8 0 1 2 7 9
5.458-07>0 1 3 4 5 8 2 7 6 9
6.125-56>0 1 2 4 5 8 6 9 3 7
7.489-90>0 4 6 7 8 9 1 3 2 5
8.673-69>1 2 3 5 6 7 0 4 8 9
9.905-51>0 1 3 5 9 2 4 7 8 6
10.996-86>1 2 4 6 9 0 3 7 8 5
11.435-82>0 2 3 4 5 6 7 8 9 1
12.327-20>1 2 3 4 7 0 5 6 8 9
13.123-05>1 2 3 4 5 7 9 8 0 6
14.684-63>0 1 3 4 5 6 8 7 9 2
15.882-14>1 2 3 4 7 8 0 5 6 9
16.289-60>2 6 7 8 9 0 1 3 4 5
17.804-47>0 2 4 8 9 3 5 6 7 1
18.925-28>1 2 3 4 5 9 0 8 6 7
19.795-27>0 2 5 6 7 9 1 4 8 3
20.767-79>3 4 5 6 7 8 1 9 0 2
21.072-48>0 2 4 5 7 1 3 8 9 6
22.902-52>0 2 7 8 9 1 4 5 6 3
23.149-95>0 4 5 6 1 2 3 7 8 9
24.245-01>0 3 4 6 7 9 1 2 5 8
25.318-35>1 5 6 8 0 2 3 4 7 9
26.404-79>0 1 3 6 7 2 4 8 9 5
27.866-95>1 2 6 7 8 9 0 4 5 3
28.406-26>0 1 2 5 9 3 4 7 8 6
29.297-52>0 1 2 3 4 9 6 7 5 8
30.523-20>2 3 4 5 9 0 1 6 8 7
31.198-18>0 1 4 7 8 9 3 6 2 5
32.920-95>2 3 5 7 9 0 1 4 6 8
33.477-39>3 4 5 6 7 9 0 2 1 8
34.728-45>2 4 7 8 0 1 3 5 6 9
35.391-82>1 2 3 4 6 9 0 8 5 7
36.842-91>4 5 6 7 8 0 1 2 9 3
37.763-22>2 4 6 9 0 1 3 5 7 8
38.269-35>1 2 3 6 0 4 5 7 8 9
39.615-44>0 1 2 3 9 4 5 6 7 8
40.409-94>0 1 3 9 2 4 5 6 7 8
41.xxx-xx>0 5 6 7 8 1 2 3 4 9

จากทั้งหมด 6 สูตร
0=100%(6) 5=100%(6) 6=100%(6) 7=100%(6) 8=100%(6)
1=83.33%(5) 2=83.33%(5) 3=83.33%(5) 4=83.33%(5) 9=66.67%(4)
ดับสิบบน

1.671-50>0    |
2.374-41>8    |
3.348-11>6    |
4.377-36>2    |
5.993-09>6    |
6.377-56>4    |
7.911-67>2    |
8.277-98>3    |
9.028-76>7    |
10.612-20>0    |
11.434-05>4    |
12.114-25>7    |
13.596-22>4    |
14.212-25>0    |
15.533-69>2    |
16.730-93>7    |
17.091-67>6    |
18.812-36>7    |
19.578-50>0    |
20.415-33>7    |
21.452-11>0    |
22.411-54>3    |
23.661-26>0    |
24.456-15>2    |
25.542-66>2    |
26.816-94>3    |
27.986-92>6    |
28.933-96>7    |
29.865-32>9    |
30.912-48>9    |
31.387-06>5    |
32.487-00>9    |
33.140-85>0    |
34.986-58>2    |
35.980-59>5    |
36.141-05>0    |
37.304-87>7    |
38.577-67>2    |
39.312-14>6    |
40.707-03>1    |
41.227-97>9    |
42.222-97>9    |
43.517-22>0    |
44.743-96>2    |
45.371-06>3    |
46.012-12>0    |
47.874-81>1    |
48.104-73>3    |
49.239-68>5    |
50.387-34>6    |
51.008-10>3    |
52.097-64>6    |
53.656-11>1    |
54.422-66>0    |
55.372-02>5    |
56.377-42>8    |
57.100-59>2    |
58.993-43>8    |
59.752-09>3    |
60.380-24>4    |
61.112-49>4    |
62.062-23>2    |
63.089-55>3    |
64.746-27>6    |
65.037-97>5    |
66.331-96>0    |
67.931-01>4    |
68.988-44>9    |
69.136-85>5    |
70.417-05>5    |
71.370-46>1    |
72.276-88>2    |
73.953-51>4    |
74.556-12>7    |
75.756-12>3    |
76.960-62>2    |
77.533-85>7    |
78.198-28>7    |
79.052-15>4    |
80.756-83>3    |
81.540-54>9    |
82.777-57>8    |
83.147-02>8    |
84.178-21>2    |
85.402-65>6    |
86.445-81>6    |
87.605-32>2    |
88.684-18>7    |
89.518-79>4    |
90.064-08>8    |
91.562-69>8    |
92.470-62>0    |
93.501-29>8    |
94.418-31>0    |
95.727-38>9    |
96.373-51>1    |
97.900-60>7    |
98.050-11>8    |
99.590-50>3    |
100.877-28>9    |
101.997-07>3    |
102.143-79>7    |
103.025-58>5    |
104.343-28>6    |
105.694-63>6    |
106.500-15>6    |
107.443-43>8    |
108.524-72>5    |
109.358-00>0    |
110.981-08>2    |
111.566-66>8    |
112.257-09>4    |
113.241-37>6    |
114.433-52>9    |
115.688-53>4    |
116.846-86>3    |
117.458-07>2    |
118.125-56>1    |
119.489-90>6    |
120.673-69>4    |
121.905-51>4    |
122.996-86>0    |
123.435-82>9    |
124.327-20>9    |
125.123-05>7    |
126.684-63>3    |
127.882-14>3    |
128.289-60>0    |
129.804-47>6    |
130.925-28>3    |
131.795-27>7    |
132.767-79>1    |
133.072-48>9    |
134.902-52>5    |
135.149-95>2    |
136.245-01>5    |
137.318-35>5    |
138.404-79>9    |
139.866-95>3    |
140.406-26>5    |
141.297-52>4    |
142.523-20>7    |
143.198-18>1    |
144.920-95>5    |
145.477-39>1    |
146.728-45>0    |
147.391-82>5    |
148.842-91>2    |
149.763-22>4    |
150.269-35>9    |
151.615-44>0    |
152.409-94>5    |
153.xxx-xx>8    |
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2014, 07:14:28น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #4 17 ตุลาคม 2014, 09:02:17น.
บน
หน่วยบน
1.953-51>1 2 3 5 0 4 9 8 6 7
2.556-12>0 1 5 6 2 4 8 7 9 3
3.756-12>2 6 9 1 4 7 8 3 5 0
4.960-62>0 1 3 2 6 8 4 5 7 9
5.533-85>1 4 0 2 5 7 9 3 6 8
6.198-28>0 2 8 9 1 3 4 6 7 5
7.052-15>3 4 7 0 5 8 9 1 2 6
8.756-83>0 4 5 6 8 3 7 2 9 1
9.540-54>0 1 4 7 3 6 8 5 9 2
10.777-57>5 6 7 1 2 3 0 4 8 9
11.147-02>7 9 1 2 4 5 6 0 3 8
12.178-21>2 4 6 7 0 5 8 9 1 3
13.402-65>0 2 5 1 3 4 6 7 8 9
14.445-81>2 3 4 5 0 7 8 6 1 9
15.605-32>0 2 5 1 3 4 9 6 7 8
16.684-18>4 7 8 1 5 6 0 2 3 9
17.518-79>1 2 6 8 0 4 5 9 3 7
18.064-08>0 4 5 6 7 8 1 9 2 3
19.562-69>2 6 0 1 3 4 5 7 9 8
20.470-62>0 1 7 2 3 4 6 9 5 8
21.501-29>0 1 5 8 9 4 7 6 3 2
22.418-31>1 7 8 3 4 6 9 2 5 0
23.727-38>2 5 6 7 8 1 3 0 4 9
24.373-51>3 7 0 1 2 4 8 5 6 9
25.900-60>0 5 9 3 4 6 7 2 8 1
26.050-11>0 1 3 5 9 4 7 6 8 2
27.590-50>0 5 7 9 2 3 6 1 4 8
28.877-28>2 5 7 0 8 9 1 3 4 6
29.997-07>5 7 9 1 3 6 8 0 2 4
30.143-79>3 4 5 1 6 8 9 0 7 2
31.025-58>0 2 5 8 1 3 4 9 6 7
32.343-28>3 4 8 9 0 5 6 1 2 7
33.694-63>4 6 7 8 9 0 3 5 1 2
34.500-15>0 2 5 8 3 9 1 4 6 7
35.443-43>3 4 5 7 0 1 6 2 8 9
36.524-72>2 4 5 0 3 7 9 6 8 1
37.358-00>3 5 8 2 4 7 0 1 6 9
38.981-08>1 3 8 9 0 6 2 4 5 7
39.566-66>3 5 6 8 0 9 1 4 7 2
40.257-09>2 4 5 7 8 9 0 3 6 1
41.241-37>0 1 4 5 8 2 3 9 6 7
42.433-52>0 2 3 1 4 5 6 7 8 9
43.688-53>6 8 0 1 4 7 9 2 3 5
44.846-86>3 4 5 6 8 9 0 2 7 1
45.458-07>4 5 8 9 3 6 7 1 0 2
46.125-56>0 2 5 7 8 1 3 4 9 6
47.489-90>1 4 8 9 3 6 0 5 7 2
48.673-69>0 2 3 7 8 1 5 6 9 4
49.905-51>0 4 5 6 2 3 9 8 1 7
50.996-86>1 6 9 3 4 5 7 2 8 0
51.435-82>0 3 5 1 2 4 7 9 8 6
52.327-20>2 5 7 0 3 8 1 4 6 9
53.123-05>2 3 5 1 4 6 7 0 8 9
54.684-63>3 4 8 0 5 6 9 1 7 2
55.882-14>2 7 8 9 1 4 5 0 3 6
56.289-60>0 6 8 9 1 2 3 4 7 5
57.804-47>0 4 9 1 3 6 8 2 7 5
58.925-28>2 5 9 0 1 3 6 7 4 8
59.795-27>4 5 8 9 1 2 0 3 6 7
60.767-79>4 6 7 0 1 2 5 8 9 3
61.072-48>0 2 5 7 9 1 3 8 4 6
62.902-52>0 2 3 7 8 5 6 1 9 4
63.149-95>4 5 9 0 3 7 8 1 6 2
64.245-01>1 5 6 3 4 8 0 2 7 9
65.318-35>2 4 8 0 1 6 3 5 7 9
66.404-79>1 4 7 9 0 6 8 2 3 5
67.866-95>0 6 8 9 2 7 1 4 5 3
68.406-26>5 6 1 2 3 4 7 8 9 0
69.297-52>0 2 7 5 6 9 1 3 4 8
70.523-20>3 4 8 9 0 1 7 2 6 5
71.198-18>0 3 5 6 8 1 4 9 2 7
72.920-95>0 2 3 8 9 1 5 7 6 4
73.477-39>2 3 6 7 9 0 4 5 1 8
74.728-45>4 7 8 9 5 0 1 2 3 6
75.391-82>0 1 2 8 6 3 4 5 7 9
76.842-91>2 5 6 7 0 4 1 3 8 9
77.763-22>2 3 7 0 8 9 1 4 5 6
78.269-35>2 7 9 0 1 3 5 6 4 8
79.615-44>3 4 5 0 2 6 7 8 1 9
80.409-94>1 8 9 0 4 5 2 3 6 7
81.xxx-xx>0 2 3 7 8 9 1 4 5 6

จากทั้งหมด 11 สูตร
0=100%(11) 2=100%(11) 3=100%(11) 7=90.91%(10) 8=90.91%(10)
9=90.91%(10) 1=81.82%(9) 4=81.82%(9) 5=81.82%(9) 6=81.82%(9)

ดับหน่วยบน


1.241-37>8    |8    |8    |
2.433-52>9    |9    |6    |
3.688-53>3    |7    |0    |
4.846-86>1    |9    |2    |
5.458-07>6    |9    |2    |
6.125-56>7    |9    |9    |
7.489-90>3    |6    |2    |
8.673-69>8    |9    |4    |
9.905-51>1    |7    |1    |
10.996-86>0    |7    |2    |
11.435-82>6    |6    |6    |
12.327-20>5    |0    |6    |
13.123-05>5    |4    |9    |
14.684-63>1    |9    |5    |
15.882-14>5    |5    |6    |
16.289-60>2    |3    |3    |
17.804-47>9    |6    |8    |
18.925-28>6    |7    |6    |
19.795-27>0    |6    |9    |
20.767-79>8    |3    |5    |
21.072-48>9    |5    |3    |
22.902-52>8    |1    |0    |
23.149-95>2    |4    |4    |
24.245-01>4    |1    |1    |
25.318-35>4    |7    |3    |
26.404-79>7    |7    |5    |
27.866-95>0    |3    |5    |
28.406-26>5    |9    |7    |
29.297-52>9    |2    |6    |
30.523-20>4    |4    |5    |
31.198-18>5    |2    |0    |
32.920-95>4    |8    |2    |
33.477-39>0    |4    |4    |
34.728-45>1    |0    |4    |
35.391-82>7    |8    |6    |
36.842-91>6    |6    |7    |
37.763-22>0    |9    |9    |
38.269-35>8    |8    |2    |
39.615-44>6    |3    |0    |
40.409-94>3    |2    |1    |
41.xxx-xx>3    |4    |3    |


หน่วยบน2
1.241-37>6 2 7 8 9 0 1 3 4 5
2.433-52>7 1 4 8 0 9 2 3 5 6
3.688-53>1 2 3 5 4 7 0 6 8 9
4.846-86>1 5 2 7 0 3 4 6 8 9
5.458-07>0 1 4 6 7 9 2 3 5 8
6.125-56>6 1 3 8 9 0 2 4 5 7
7.489-90>2 3 0 4 6 7 1 5 8 9
8.673-69>5 6 4 9 8 0 1 2 3 7
9.905-51>1 3 4 6 7 8 9 0 2 5
10.996-86>7 0 2 8 3 5 1 4 6 9
11.435-82>6 4 9 0 1 2 8 3 5 7
12.327-20>1 0 4 9 3 8 2 5 6 7
13.123-05>9 6 0 1 4 7 8 2 3 5
14.684-63>9 5 7 0 1 2 6 3 4 8
15.882-14>9 0 3 1 4 5 6 2 7 8
16.289-60>1 5 2 0 3 4 6 7 8 9
17.804-47>3 5 7 8 9 2 0 1 4 6
18.925-28>4 0 6 3 8 1 2 5 7 9
19.795-27>7 0 1 6 3 4 2 5 8 9
20.767-79>1 3 8 0 2 5 9 4 6 7
21.072-48>6 3 4 0 5 8 9 1 2 7
22.902-52>4 9 8 0 5 6 1 2 3 7
23.149-95>2 6 7 8 0 1 3 4 5 9
24.245-01>2 7 9 0 1 3 4 8 5 6
25.318-35>3 1 5 6 0 9 2 4 7 8
26.404-79>5 6 1 2 3 8 0 4 7 9
27.866-95>3 5 4 0 2 8 1 6 7 9
28.406-26>0 2 4 1 7 8 3 5 6 9
29.297-52>9 3 8 0 1 2 6 4 5 7
30.523-20>6 0 2 5 1 8 3 4 7 9
31.198-18>7 4 0 1 2 5 9 3 6 8
32.920-95>4 6 9 1 5 7 8 0 2 3
33.477-39>8 1 6 9 4 0 2 3 5 7
34.728-45>6 0 1 2 5 3 4 7 8 9
35.391-82>7 3 9 2 4 5 6 0 1 8
36.842-91>8 3 0 1 4 5 7 9 2 6
37.763-22>5 4 8 1 6 7 9 0 2 3
38.269-35>3 4 6 0 1 2 5 8 7 9
39.615-44>2 0 1 3 6 7 8 9 4 5
40.409-94>6 2 4 0 1 7 8 3 5 9
41.xxx-xx>1 4 6 7 9 0 2 3 5 8

จากทั้งหมด 11 สูตร
1=18.18%(2) 4=18.18%(2) 6=18.18%(2) 7=18.18%(2) 9=18.18%(2)
0=9.09%(1) 2=0%(0) 3=0%(0) 5=0%(0) 8=0%(0)
 
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2014, 17:52:26น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #5 17 ตุลาคม 2014, 09:02:31น.
ล่างกลับมาเดินต่อ

9.458-07>0589 Td |
10.125-56>1690 Fd |
11.489-90>0589 TFd|
12.673-69>8367 Td |
13.905-51>6145 TFd|
14.996-86>3812 Td |
15.435-82>9478 Td |
16.327-20>4923 Td |
17.123-05>1690 Td |
18.684-63>3812 Fd |
19.882-14>9478 Fd |
20.289-60>5034 Fd |
21.804-47>7256 Fd |
22.925-28>7256 Td |
23.795-27>2701 TFd|
24.767-79>2701 Td |
25.072-48>8367 Fd |
26.902-52>0589 Td |
27.149-95>5034 Fd |
28.245-01>6145 Fd |
29.318-35>3812 Td |
30.404-79>7256 Td |
31.866-95>5034 Fd |
32.406-26>7256 TFd|
33.297-52>5034 Td |
34.523-20>2701 TFd|
35.198-18>6145 Td |
36.920-95>5034 Fd |
37.477-39>4923 TFd|
38.728-45>7256 Fd |
39.391-82>2701 Fd |
40.842-91>3812 Fd |
41.763-22>2701 TFd|
42.269-35>7256 Fd |
43.615-44>2701    |
44.409-94>9478 TFd|
45.xxx-xx>3812  |

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2014, 16:22:49น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #6 17 ตุลาคม 2014, 09:02:44น.
ล่าง2


1.358-00>5680 TFd|
2.981-08>0135 Td |
3.566-66>5680 TFd|
4.257-09>8913 Fd |
5.241-37>2357 TFd|
6.433-52>0135 Td |
7.688-53>8913 Fd |
8.846-86>5680 TFd|
9.458-07>0135 Td |
10.125-56>5680 TFd|
11.489-90>4579 Td |
12.673-69>4579 Fd |
13.905-51>6791 Fd |
14.996-86>7802 Td |
15.435-82>3468 Td |
16.327-20>5680 Fd |
17.123-05>7802 Td |
18.684-63>6791 Td |
19.882-14>6791 Td |
20.289-60>1246 Td |
21.804-47>3468 Td |
22.925-28>3468 Fd |
23.795-27>1246 Td |
24.767-79>8913 Fd |
25.072-48>5680 Fd |
26.902-52>1246 Fd |
27.149-95>6791 Td |
28.245-01>5680 Td |
29.318-35>3468 Td |
30.404-79>6791 TFd|
31.866-95>2357 Fd |
32.406-26>2357 Td |
33.297-52>1246 Fd |
34.523-20>5680 Fd |
35.198-18>3468 Fd |
36.920-95>4579 TFd|
37.477-39>3468 Td |
38.728-45>4579 TFd|
39.391-82>3468 Td |
40.842-91>6791 TFd|
41.763-22>7802 TFd|
42.269-35>8913 Td |
43.615-44>4579 TFd|
44.409-94>8913 Td |
45.xxx-xx>7802
   |
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2014, 16:25:11น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #7 17 ตุลาคม 2014, 09:02:58น.
ดับสิบล่าง


1.241-37>8    |4    |6    |6    |8    |
2.433-52>6    |7    |0    |0    |8    |
3.688-53>9    |2    |9    |9    |6    |
4.846-86>2    |7    |6    |6    |9    |
5.458-07>6    |6    |1    |1    |4    |
6.125-56>3    |2    |6    |6    |1    |
7.489-90>4    |1    |0    |0    |7    |
8.673-69>3    |3    |1    |1    |7    |
9.905-51>6    |8    |8    |8    |1    |
10.996-86>5    |4    |7    |7    |5    |
11.435-82>5    |7    |0    |0    |5    |
12.327-20>5    |5    |1    |1    |6    |
13.123-05>1    |8    |9    |9    |8    |
14.684-63>9    |7    |8    |8    |1    |
15.882-14>3    |6    |0    |0    |6    |
16.289-60>1    |4    |3    |3    |3    |
17.804-47>0    |7    |6    |6    |6    |
18.925-28>6    |0    |5    |5    |6    |
19.795-27>8    |3    |0    |0    |3    |
20.767-79>4    |2    |8    |8    |4    |
21.072-48>1    |1    |1    |1    |7    |
22.902-52>7    |0    |4    |4    |8    |
23.149-95>7    |2    |3    |3    |4    |
24.245-01>2    |2    |7    |7    |5    |
25.318-35>5    |4    |0    |0    |8    |
26.404-79>0    |4    |2    |2    |2    |
27.866-95>0    |4    |2    |2    |6    |
28.406-26>0    |9    |7    |7    |9    |
29.297-52>8    |9    |4    |4    |3    |
30.523-20>8    |5    |7    |7    |1    |
31.198-18>6    |6    |4    |4    |0    |
32.920-95>8    |6    |6    |6    |4    |
33.477-39>4    |4    |5    |5    |2    |
34.728-45>1    |8    |6    |6    |0    |
35.391-82>2    |5    |2    |2    |6    |
36.842-91>8    |8    |7    |7    |8    |
37.763-22>6    |9    |8    |8    |8    |
38.269-35>9    |0    |0    |0    |6    |
39.615-44>3    |7    |7    |7    |1    |
40.409-94>2    |6    |2    |2    |3    |
41.xxx-xx>4    |1    |6    |6    |3    |


จากทั้งหมด 5 สูตร
6=40%(2) 1=20%(1) 3=20%(1) 4=20%(1) 0=0%(0) 2=0%(0) 5=0%(0) 7=0%(0) 8=0%(0) 9=0%(0)

ดับสิบ2

1.241-37>6    |7    |6    |1    |
2.433-52>8    |3    |1    |3    |
3.688-53>2    |8    |7    |3    |
4.846-86>0    |0    |7    |0    |
5.458-07>3    |3    |8    |9    |
6.125-56>3    |6    |0    |1    |
7.489-90>1    |1    |5    |0    |
8.673-69>2    |4    |4    |1    |
9.905-51>7    |9    |6    |4    |
10.996-86>4    |3    |5    |6    |
11.435-82>9    |2    |4    |4    |
12.327-20>3    |2 Td |5    |4    |
13.123-05>8    |2    |7    |7    |
14.684-63>7    |5    |0    |8    |
15.882-14>5    |3    |6    |9    |
16.289-60>1    |1    |0    |5    |
17.804-47>4 Td |7    |7    |5    |
18.925-28>4    |8    |4    |5    |
19.795-27>4    |7    |1    |5    |
20.767-79>1    |6    |4    |4    |
21.072-48>1    |5    |8    |7    |
22.902-52>3    |3    |0    |8    |
23.149-95>4    |3    |5    |1    |
24.245-01>1    |9    |6    |5    |
25.318-35>7    |7    |6    |2    |
26.404-79>8    |9    |1    |9    |
27.866-95>0    |8    |0    |8    |
28.406-26>0    |5    |3    |6    |
29.297-52>7    |6    |3    |1    |
30.523-20>5    |0    |6    |3    |
31.198-18>3    |3    |5    |6    |
32.920-95>4    |3    |1    |6    |
33.477-39>6    |4    |4    |7    |
34.728-45>1    |0    |5    |1    |
35.391-82>9    |0    |0    |9    |
36.842-91>4    |5    |8    |3    |
37.763-22>3    |0    |0    |0    |
38.269-35>7    |7    |2    |5    |
39.615-44>8    |3    |8    |1    |
40.409-94>3    |2    |6    |1    |
41.xxx-xx>8    |7    |0    |1    |


จากทั้งหมด 4 สูตร
0=25%(1) 1=25%(1) 7=25%(1) 8=25%(1) 2=0%(0) 3=0%(0) 4=0%(0) 5=0%(0) 6=0%(0) 9=0%(0)

ดับสิบลนาง  0134678

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2014, 16:42:27น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #8 17 ตุลาคม 2014, 09:03:11น.
ล่างวังสีสูบที่กำลังมาแรง   รอ n|n
มาแล้วล่างวังสีสูบ
 เด่น 49

40  41  42  43  44  45  46  47  48  49
04  14  24  34  54  64  74  84  94
90  91  92  93  95  96  97  98  99
09  19  29  39  59  69  79  89

เด่น

47  48  40  42  97  98  90  92
74  84  04  24  79  89  09  29


24  97  98  92  90   5ชุด  ล่าง จบ
    98
สรุปวิ่งออกกำลังกายล่าง  9
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2014, 15:36:45น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #9 17 ตุลาคม 2014, 09:03:25น.
ล่างตัวเดียวน่าสนใจไหม
เด่น 6791 ขนอีกสูตร  78901 ได้ 791  ออก  91 ถูก 91ชนวังสีสูบ 16 ได้ 1
เด่น 7802  --------   23456 ได้ 2  ออก 22  ถูก   2 ชนวังสีสูบ 12 ได้ 2
เด่น 8913 ---------   45678 ได้ 8 ออก  35 เลขชนไม่เข้าแต่เข้าคู่ชุด 94  95  96  97 14  15  16  17 31  35  36  37 ชนวังสีสูบ 37  ได้  83  87  97  17  31  35  36  37
เด่น 4579 ---------   45678 ได้ 457  ออก 44  ถูก 4 ชนวังสีสูบ 48 เด่น 4
เด่น 8913 ---------   9. 0123 ได้ 913   ออก 94...ถูก 9  ชนวังสีสูบ 49  เด่น  9 ล่าง
1 พ.ย เด่น  7802....89012 ชน.  802. วังสีสูบ 49. .ไม่ชนจับคู่  48  40  42  98  90  92 84  04  24  89  09  29    

ได้ 12ชุดล่าง
ชุดเดียวดีไหม    98

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2014, 14:32:59น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #10 17 ตุลาคม 2014, 09:03:39น.
เอาให้จบวันนี้สิบหน่วยบนคุณตังค์

1.072-48>0 2 4 5 7 9 3 6 8 1
2.902-52>0 2 3 8 9 1 4 5 6 7
3.149-95>0 3 4 5 6 9 2 7 8 1
4.245-01>3 4 5 6 9 0 1 2 7 8
5.318-35>0 1 4 6 8 9 2 5 7 3
6.404-79>0 1 4 6 8 9 2 3 7 5
7.866-95>0 4 6 7 8 9 1 3 5 2
8.406-26>0 2 3 5 6 7 1 4 9 8
9.297-52>0 1 2 3 7 9 5 6 8 4
10.523-20>0 2 3 4 6 8 9 5 1 7
11.198-18>0 1 3 4 7 8 9 5 6 2
12.920-95>0 1 2 3 5 6 9 7 8 4
13.477-39>1 2 3 4 6 7 0 5 9 8
14.728-45>2 5 6 7 8 0 1 3 4 9
15.391-82>0 1 2 6 9 3 4 5 7 8
16.842-91>1 2 4 5 6 7 8 0 3 9
17.763-22>0 2 3 4 6 7 5 8 9 1
18.269-35>2 3 4 5 6 9 0 1 7 8
19.615-44>0 2 3 4 5 7 6 8 9 1
20.409-94>0 1 2 4 8 3 5 6 7 9
21.xxx-xx>3 5 6 7 9 0 1 2 4 8
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2014, 13:06:36น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #11 17 ตุลาคม 2014, 09:03:51น.
สิบบนสมคิด         สิบบนสมนึก     ชนเด่น
1ต.ค         0127            12346          12   จับคู่   6925 -8901 - 16 19  12  15  28  29  20  21 ถูก 15
16ต.ค         4782            01349           4           1470 -7890 -  47  48 49  40 รอผล  ออก409
1พ.ย           0567            234568   ชน  56     .....3690---4567 ชน  6 ตัวเดียว
จับคู่  ถ้า 5 มา 53  56  59  50  ถ้า 6 มา 60  62  63  67 วิ่ง 6  หลักสิบบนนะจะมาไหม

153  156  159  150  163  162  163  167
   167
   162
ออกกำลังกายบน6
062
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2014, 08:48:01น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #12 17 ตุลาคม 2014, 09:04:44น.
แต้มบน


1.289-60[9]>0    |0    |8    |3    |0    |8    |
2.804-47[2]>7    |1    |7    |0    |1    |3    |
3.925-28[6]>0    |3    |0    |9    |3    |5    |
4.795-27[1]>0    |6    |2    |0    |6    |4    |
5.767-79[0]>6    |8    |2    |8    |8    |6    |
6.072-48[9]>6    |3    |3    |2    |3    |8    |
7.902-52[1]>5    |0    |8    |3    |0    |4    |
8.149-95[4]>6    |5    |9    |6    |5    |2    |
9.245-01[1]>5    |3    |4    |7    |3    |4    |
10.318-35[2]>0    |7    |6    |9    |7    |6    |
11.404-79[8]>0    |0    |5    |1    |0    |9    |
12.866-95[0]>5    |9    |4    |3    |9    |6    |
13.406-26[0]>4    |2    |5    |6    |2    |5    |
14.297-52[8]>7    |1    |4    |2    |1    |7    |
15.523-20[0]>6    |8    |7    |4    |8    |3    |
16.198-18[8]>2    |0    |3    |4    |0    |6    |
17.920-95[1]>9    |0    |8    |9    |0    |9    |
18.477-39[8]>0    |2    |0    |7    |2    |7    |
19.728-45[7]>9    |6    |2    |0    |6    |0    |
20.391-82[3]>2    |8    |9    |6    |8    |6    |
21.842-91[4]>5    |0    |8    |9    |0    |0    |
22.763-22[6]>3    |8    |5    |4    |8    |0    |
23.269-35[7]>7 *  |8    |8    |5    |8    |1    |
24.615-44[2]>6    |1    |0    |5    |1    |1    |
25.409-94[3]>6    |8    |9    |7    |8    |3 *  |
26.xxx-xx[?]>3    |6    |4    |7    |6    |0    |

จากทั้งหมด 6 สูตร
6=33.33%(2) 0=16.67%(1) 3=16.67%(1) 4=16.67%(1) 7=16.67%(1)
1=0%(0) 2=0%(0) 5=0%(0) 8=0%(0) 9=0%(0)
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2014, 16:10:28น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #13 17 ตุลาคม 2014, 09:05:16น.
แต้มสิบหน่วยบน


1.289-60[7]>8    |3    |2    |8    |0    |0    |
2.804-47[4]>7    |1    |9    |5    |7    |1    |
3.925-28[7]>0    |2    |8    |3    |0    |3    |
4.795-27[4]>2    |0    |9    |3    |0    |6    |
5.767-79[3]>2    |6    |1    |6    |6    |8    |
6.072-48[9]>3    |6    |3    |3    |6    |3    |
7.902-52[2]>8    |0    |0    |1    |5    |0    |
8.149-95[3]>9    |9    |1    |4    |6    |5    |
9.245-01[9]>4    |8    |1    |2    |5    |3    |
10.318-35[9]>6    |5    |8    |2    |0    |7    |
11.404-79[4]>5    |5    |1    |2    |0    |0    |
12.866-95[2]>4    |7    |5    |7    |5    |9    |
13.406-26[6]>5    |0    |3    |3    |4    |2    |
14.297-52[6]>4    |8    |5    |1    |7    |1    |
15.523-20[5]>7    |7    |4    |7    |6    |8    |
16.198-18[7]>3    |5    |8    |8    |2    |0    |
17.920-95[2]>8    |0    |9    |9    |9    |0    |
18.477-39[4]>0    |0    |2    |0    |0    |2    |
19.728-45[0]>2    |1    |6    |2    |9    |6    |
20.391-82[0]>9    |1    |7    |1    |2    |8    |
21.842-91[6]>8    |2    |2    |8    |5    |0    |
22.763-22[9]>5    |8    |7    |9 *  |3    |8    |
23.269-35[5]>8    |2    |6    |3    |7    |8    |
24.615-44[6]>0    |0    |1    |4    |6 *  |1    |
25.409-94[9]>9 *  |0    |9 *  |1    |6    |8    |
26.xxx-xx[?]>4    |9    |6    |3    |3    |6    |


จากทั้งหมด 6 สูตร
3=33.33%(2) 6=33.33%(2) 4=16.67%(1) 9=16.67%(1) 0=0%(0) 1=0%(0) 2=0%(0) 5=0%(0) 7=0%(0) 8=0
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2014, 16:12:34น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #14 17 ตุลาคม 2014, 09:05:32น.
แต้มล่าง


1.136-85[3]>2    |5    |1    |1    |
2.417-05[5]>3    |2    |8    |3    |
3.370-46[0]>6    |1    |4    |7    |
4.276-88[6]>3    |2    |4    |0    |
5.953-51[6]>2    |2    |7    |2    |
6.556-12[3]>2    |7    |2    |0    |
7.756-12[3]>4    |2    |0    |7    |
8.960-62[8]>5    |5    |6    |3    |
9.533-85[3]>7    |6    |8    |9    |
10.198-28[0]>7    |8    |7    |8    |
11.052-15[6]>0    |2    |0    |5    |
12.756-83[1]>9    |9    |0    |8    |
13.540-54[9]>8    |6    |3    |5    |
14.777-57[2]>6    |9    |5    |0    |
15.147-02[2]>4    |5    |4    |3    |
16.178-21[3]>4    |2    |2    |2    |
17.402-65[1]>2    |7    |4    |0    |
18.445-81[9]>5    |8    |0    |2    |
19.605-32[5]>3    |3    |6    |9    |
20.684-18[9]>3    |3    |1    |7    |
21.518-79[6]>0    |8    |4    |5    |
22.064-08[8]>1    |1    |0    |7    |
23.562-69[5]>4    |2    |8    |4    |
24.470-62[8]>9    |7    |6    |5    |
25.501-29[1]>3    |2    |8    |7    |
26.418-31[4]>6    |2    |8    |9    |
27.727-38[1]>0    |0    |9    |5    |
28.373-51[6]>5    |7    |8    |7    |
29.900-60[6]>9    |7    |7    |3    |
30.050-11[2]>1    |1    |3    |0    |
31.590-50[5]>4    |9    |3    |1    |
32.877-28[0]>7    |3    |5    |7    |
33.997-07[7]>3    |8    |1    |1    |
34.143-79[6]>5    |5    |3    |9    |
35.025-58[3]>7    |6    |4    |4    |
36.343-28[0]>8    |9    |9    |8    |
37.694-63[9]>5    |0    |7    |4    |
38.500-15[6]>0    |8    |5    |4    |
39.443-43[7]>1    |3    |6    |6    |
40.524-72[9]>2    |3    |8    |8    |
41.358-00[0]>6    |8    |9    |3    |
42.981-08[8]>6    |6    |9    |9    |
43.566-66[2]>9    |5    |4    |3    |
44.257-09[9]>3    |2    |8    |8    |
45.241-37[0]>1    |4    |1    |7    |
46.433-52[7]>1    |8    |9    |6    |
47.688-53[8]>5    |1    |0    |9    |
48.846-86[4]>1    |5    |1    |3    |
49.458-07[7]>4    |3    |9    |1    |
50.125-56[1]>5    |5    |9    |2    |
51.489-90[9]>7    |7    |0    |0    |
52.673-69[5]>2    |6    |3    |8    |
53.905-51[6]>8    |9    |9    |7    |
54.996-86[4]>1    |0    |3    |6    |
55.435-82[0]>7    |1    |1    |7    |
56.327-20[2]>9    |9    |7    |0    |
57.123-05[5]>2    |4    |2    |6    |
58.684-63[9]>0    |6    |0    |0    |
59.882-14[5]>8    |2    |8    |9    |
60.289-60[6]>3    |0    |9    |4    |
61.804-47[1]>9    |5    |2    |6    |
62.925-28[0]>6    |4    |7    |6    |
63.795-27[9]>2    |5    |2    |0    |
64.767-79[6]>0    |3    |5    |7    |
65.072-48[2]>3    |8    |0    |3    |
66.902-52[7]>0    |5    |4    |6    |
67.149-95[4]>8    |2    |9    |0    |
68.245-01[1]>0    |8    |4    |7    |
69.318-35[8]>5    |2    |7    |2    |
70.404-79[6]>3    |3    |4    |8    |
71.866-95[4]>0    |0    |1    |3    |
72.406-26[8]>3    |7    |3    |5    |
73.297-52[7]>4    |8    |9    |2    |
74.523-20[2]>5    |6    |6    |3    |
75.198-18[9]>6    |8    |5    |5    |
76.920-95[4]>5    |8    |0    |3    |
77.477-39[2]>4    |3    |7    |4    |
78.728-45[9]>5    |8    |1    |3    |
79.391-82[0]>4    |5    |6    |8    |
80.842-91[0]>4    |8    |8    |7    |
81.763-22[4]>8    |6    |6    |6    |
82.269-35[8]>0    |2    |9    |1    |
83.615-44[8]>9    |1    |4    |0    |
84.409-94[3]>1    |4    |6    |4    |
85.xxx-xx[?]>4    |0    |4    |9    |


จากทั้งหมด 4 สูตร
4=50%(2) 0=25%(1) 9=25%(1) 1=0%(0) 2=0%(0) 3=0%(0) 5=0%(0) 6=0%(0) 7=0%(0) 8=0%(0)
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2014, 16:14:39น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #15 17 ตุลาคม 2014, 09:06:18น.
สรุปบน

ร้อย     0178
สิบ      0567
หน่วย   0237


  00  02  03  07
  50  52  53  57
  60  62  63  67
  70  72  73  77

ดึงเด่น 50  52  57
        60  62  67

  050 052  057  060  062  067
  150 152  157  160  162  167
  750  752  757 760  762  767


         167
                        162  062
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2014, 08:48:57น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #16 17 ตุลาคม 2014, 09:06:36น.
ลงให้หมดครบถ้วนขบวนความหลังจากวันที่24ต.ค  kma มีธุระกิจที่ต้องทำถึง30ต.คคงไม่ได้เข้าบ้านฝากบ้านด้วยนะทุกท่าน
ดับล่าง


1.343-28>9    |
2.694-63>2    |
3.500-15>7    |
4.443-43>6    |
5.524-72>4    |
6.358-00>4    |
7.981-08>6    |
8.566-66>0    |
9.257-09>5    |
10.241-37>1    |
11.433-52>9    |
12.688-53>8    |
13.846-86>9    |
14.458-07>5    |
15.125-56>3    |
16.489-90>7    |
17.673-69>7    |
18.905-51>0    |
19.996-86>4    |
20.435-82>5    |
21.327-20>4    |
22.123-05>2    |
23.684-63>5    |
24.882-14>2    |
25.289-60>4    |
26.804-47>9    |
27.925-28>4    |
28.795-27>4    |
29.767-79>5    |
30.072-48>5    |
31.902-52>3    |
32.149-95>0    |
33.245-01>6    |
34.318-35>4    |
35.404-79>5    |
36.866-95>3    |
37.406-26>9    |
38.297-52>6    |
39.523-20>3    |
40.198-18>2    |
41.920-95>1    |
42.477-39>8    |
43.728-45>3    |
44.391-82>5    |
45.842-91>7    |
46.763-22>3    |
47.269-35>7    |
48.615-44>3    |
49.409-94>8    |
50.xxx-xx>5    |
ดับ  5  ล่าง
ดับหน่วยล่าง
1.072-48>2    |9    |6    |7    |
2.902-52>5    |7    |0    |8    |
3.149-95>0    |1    |4    |3    |
4.245-01>6    |9    |4    |6    |
5.318-35>1    |4    |9    |9    |
6.404-79>8    |3    |2    |3    |
7.866-95>0    |3    |1    |0    |
8.406-26>9    |9    |0    |2    |
9.297-52>4    |5    |9    |7    |
10.523-20>3    |7    |2    |4    |
11.198-18>6    |9    |6    |3    |
12.920-95>0    |8    |9    |0    |
13.477-39>6    |2    |4    |8    |
14.728-45>1    |3    |3    |9    |
15.391-82>5    |0    |8    |9    |
16.842-91>3    |0    |9    |8    |
17.763-22>3    |6    |1    |3    |
18.269-35>0    |9    |6    |6    |
19.615-44>0    |8    |1    |3    |
20.409-94>0    |4 Fd |5    |3    |
21.xxx-xx>4    |0    |7    |5    |

ดับหน่วยล่าง2


1.072-48>9    |6    |7    |7    |6    |
2.902-52>7    |0    |8    |3    |1    |
3.149-95>1    |4    |3    |4    |3    |
4.245-01>9    |4    |6    |2    |2    |
5.318-35>4    |9    |9    |8    |0    |
6.404-79>3    |2    |3    |0    |4    |
7.866-95>3    |1    |0    |4    |9    |
8.406-26>9    |0    |2    |1    |4    |
9.297-52>5    |9    |7    |8    |8    |
10.523-20>7    |2    |4    |5    |9    |
11.198-18>9    |6    |3    |6    |9    |
12.920-95>8    |9    |0    |1    |7    |
13.477-39>2    |4    |8    |5    |5    |
14.728-45>3    |3    |9    |3    |3    |
15.391-82>0    |8    |9    |0    |3    |
16.842-91>0    |9    |8    |3    |6    |
17.763-22>6    |1    |3    |0    |6    |
18.269-35>9    |6    |6    |3    |4    |
19.615-44>8    |1    |3    |1    |8    |
20.409-94>4 Fd |5    |3    |6    |8    |
21.xxx-xx>0    |7    |5    |5    |1

สรุปล่างตามสูตร
หลักสิบล่าง      29
หลักหน่วยล่าง   023689
   20  22  23  26
    28  29  90  92
    93  96  98  99
 
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2014, 09:42:17น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #17 17 ตุลาคม 2014, 09:07:53น.
จองไว้ก่อนว่างเมื่อไหร่ค่อยมาลง
สิบหน่วยบน
1.241-37>91378 F  |24780 T  |701235 F  |234689 T  |345780 T  |13460 TF |012689 F  |570234 T  |
2.433-52>35712 TF |80346 TF |034568 TF |234689 TF |901346 TF |35682 TF |789356 TF |803567 TF |
3.688-53>80267 TF |68124 TF |589013 TF |678023 TF |678013 TF |35682 TF |234801 TF |358012 TF |
4.846-86>68045 TF |80346 TF |145679 TF |012467 TF |456891 TF |46793 TF |890467 TF |136890 F  |
5.458-07>80267 F  |91457 T  |034568 TF |345790 T  |345780 TF |91248 F  |901578 TF |914678 F  |
6.125-56>13590 F  |24780 T  |589013 F  |456801 F  |456891 F  |02359 TF |789356 F  |358012 TF |
7.489-90>80267 T  |91457 F  |812346 T  |890245 TF |567902 F  |35682 T  |789356 TF |469123 F  |
8.673-69>46823 F  |79235 TF |367891 TF |678023 TF |345780 TF |35682 F  |234801 F  |358012 F  |
9.905-51>80267 T  |91457 F  |589013 TF |345790 TF |901346 T  |02359 TF |901578 TF |803567 TF |
10.996-86>68045 F  |46902 TF |923457 T  |890245 T  |234679 TF |91248 T  |345912 T  |469123 TF |
11.435-82>57934 TF |13679 T  |812346 T  |345790 TF |901346 T  |02359 TF |567134 TF |570234 TF |
12.327-20>24601 T  |13679 F  |367891 F  |567912 TF |123568 T  |79026 TF |123790 TF |358012 T  |
13.123-05>80267 T  |68124 T  |256780 T  |901356 F  |901346 F  |91248 T  |345912 TF |358012 TF |
14.684-63>24601 F  |91457 F  |367891 T  |890245 TF |789124 TF |91248 TF |234801 TF |358012 T  |
15.882-14>68045 T  |35891 T  |812346 TF |012467 F  |456891 T  |24571 F  |678245 TF |803567 T  |
16.289-60>80267 T  |91457 F  |923457 F  |345790 F  |456891 TF |46793 F  |123790 F  |803567 T  |
17.804-47>24601 TF |91457 F  |701235 T  |456801 TF |567902 T  |13460 TF |456023 TF |358012 T  |
18.925-28>13590 F  |68124 T  |034568 F  |345790 F  |789124 T  |24571 TF |678245 TF |247901 T  |
19.795-27>35712 F  |35891 TF |145679 TF |567912 TF |123568 F  |91248 T  |123790 T  |914678 T  |
20.767-79>24601 T  |57013 F  |367891 TF |567912 TF |234679 TF |68915 T  |890467 TF |247901 F  |
21.072-48>57934 T  |57013 T  |478902 TF |345790 T  |789124 TF |35682 F  |789356 T  |792456 TF |
22.902-52>68045 T  |57013 T  |701235 TF |890245 TF |789124 F  |24571 F  |456023 TF |570234 TF |
23.149-95>02489 TF |24780 T  |478902 TF |234689 TF |567902 F  |46793 TF |678245 T  |914678 TF |
24.245-01>57934 TF |02568 F  |145679 TF |890245 TF |456891 TF |02359 F  |890467 T  |681345 TF |
25.318-35>91378 TF |68124 TF |812346 TF |789134 TF |678013 TF |80137 TF |012689 TF |136890 TF |
26.404-79>02489 TF |91457 F  |034568 TF |345790 TF |901346 TF |13460 TF |456023 TF |914678 F  |
27.866-95>79156 TF |46902 TF |256780 TF |234689 TF |456891 TF |35682 TF |567134 TF |136890 TF |
28.406-26>46823 F  |46902 TF |690124 TF |456801 TF |890235 T  |13460 TF |901578 T  |136890 TF |
29.297-52>57934 TF |79235 TF |256780 F  |567912 TF |567902 TF |46793 TF |901578 TF |025789 TF |
30.523-20>35712 TF |79235 TF |812346 TF |123578 TF |123568 TF |02359 TF |234801 TF |358012 TF |
31.198-18>13590 T  |02568 F  |256780 F  |567912 T  |890235 TF |68915 TF |234801 F  |358012 F  |
32.920-95>46823 T  |68124 T  |256780 TF |567912 T  |234679 T  |02359 TF |901578 F  |792456 T  |
33.477-39>57934 TF |24780 TF |478902 TF |345790 TF |678013 TF |46793 TF |901578 TF |792456 TF |
34.728-45>91378 F  |80346 F  |256780 TF |123578 TF |567902 T  |79026 T  |345912 T  |914678 F  |
35.391-82>57934 T  |35891 TF |145679 TF |567912 TF |890235 T  |91248 TF |789356 T  |025789 T  |
36.842-91>24601 TF |02568 F  |923457 TF |890245 TF |123568 F  |02359 F  |234801 TF |914678 T  |
37.763-22>46823 TF |79235 F  |145679 T  |123578 F  |345780 F  |68915 T  |678245 T  |136890 TF |
38.269-35>13590 F  |80346 T  |812346 T  |678023 T  |789124 F  |02359 F  |901578 F  |914678 TF |
39.615-44>79156 TF |57013 TF |589013 TF |012467 T  |678013 T  |91248 T  |012689 T  |358012 TF |
40.409-94>02489 TF |80346 T  |256780 T  |456801 T  |901346 TF |91248 F  |456023 T  |914678 F  |
41.xxx-xx>80267    |80346    |812346    |678023    |789124    |57804    |890467    |247901    |
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2014, 07:17:49น. โดย kma

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59352
ตอบกลับ #18 17 ตุลาคม 2014, 09:13:36น.ขอขอบคุณ คุณkma สมาชิกหลายท่านยังสนใจร้อยรวมรสอยู่ครับ ลุยต่อเลย  s#y

ผู้มีน้ำใจมหาศาล แบ่งปันแก่เพื่อนสมาชิกบ้าน.net มีโชคดี ร่ำรวยเงิน  
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2014, 09:34:53น. โดย deejaimai
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59352
ตอบกลับ #19 17 ตุลาคม 2014, 09:13:50น.


กฎระเบียบข้อบังคับของเว็บ apichoke.net

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของทางเว็บเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของทางเว็บ และข้อบังคับ พรบ.คอมพิวเตอร์

1.  ห้ามมิให้สมาชิกใช้คำพูดจาหยาบคาย หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือถ้อยคำดูหมิ่นบุคคลอื่น
2.  ห้ามมิให้สมาชิกโพสต์ภาพโป๊ลามก หรือภาพอันไม่ควรเผยแพร่ในทางสาธารณะ
3.  ห้ามโพสต์ตัวเลขหรือข้อความเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เช่น หวยธกส. ออมสิน หวยหุ้นหรืออื่นๆ
4.  ห้ามโพสต์ข้อความ หรือโฆษณาด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อชักชวน เพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต
5.  ห้ามวางลิงค์เว็บหวยหรือเว็บอื่นใด วางอีเมล วางเบอร์โทรศัพท์ วางข้อความเพื่อติดต่อใน Face Book ในline ในSkipe ในU-Tube วางลิงค์และ/หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นวาง เพื่อชักชวน เพื่อติดต่อผลประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ก่อนได้รับอนุญาต

6.  ห้ามประกาศในกระทู้ว่าจะให้เลขทางข้อความส่วนตัว(pm)โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวง พูดโอ้อวดเกินจริงอันอาจทำให้สมาชิกหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจนได้รับความเสียหาย
7. ห้ามทำการชักชวนสมาชิกให้ไปเว็บอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆก็ตาม

การลงโทษผู้ละเมิด
1.  ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน
2.  ลงโทษโดยล็อคหรือลบกระทู้
3.  ลงโทษโดยการแบนชั่วคราว
4.  ลงโทษโดยการแบนถาวร
5.  ลงโทษโดยการดำเนินคคดีตามกฎหมาย
     (กรณีความผิดร้ายแรง)

การลงโทษในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับโทษหนักเบา
ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกข้อ 1 ก่อน

จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Webmaster
16 มิ.ย.51
แก้ไขเพิ่มเติม
27 ม.ค.56The rules and regulations on the web apichoke.net.
      To the activities of the Board as to the order. Members are asked to abide by the rules and regulations of the web and computer law.

1. Prohibit members use coarse language, Words cause others blasted. Or words downplay others.
2. Prohibited pornographic Forum Member posted. The image should not be released publicly.
3. Prohibited posted a message about illegal gambling such as Omsin lottery, TKS lottery, or any other illegal gambling.
4. Do not post or advertise in any way. To Persuade, charge members or for any personal gain prior permission.
5. Do not put a lottery web link, email or phone numbers or a link of any other site. by the self or to others. To Persuade, contact their benefits or any other benefits prior permission.
6. No declare to give the tip in private messages (pm) is strictly prohibited. This is to prevent fraud. Exaggerated melodrama that may make members believe that the victim had been damaged.
7. Do not invite forum member to the other Web for any hope of personal gain.

Any person transgress will be Punish by
1. Punished by admonition.
2. Punished by locking or Delete the posting.
4. Punished by a temporary ban
5. Punished by a permanent ban.
6. Punished by Legal proceedings to the law.
      (A serious offense).                ตามมาตรฐานการปักหมุด
มาตรฐานในการปักหมุดเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติ
                สำหรับท่านอาจารย์ให้เลขถูก
                บ้าน apichoke.net


         

1. เลขสองตัวบน-ล่าง ต้องให้ไม่เกิน 20 ชุดตรง 
 
33 - 34 - 35 - 36 - 37
43 - 44 - 45 - 46 - 47
53 - 54 - 55 - 56 - 57
63 - 64 - 65 - 66 - 67 
(รวม 20 ชุด)

1.1 ถ้ากลับตัวด้วยต้องลงเลขไว้ไม่เกิน 10 ชุด
83 - 84 - 85 - 86 - 87
93 - 94 - 95 - 96 - 97
(รวม 10 ชุด)

2. เลขสามตัวบน ให้ไม่เกิน 30 ชุดตรง สำหรับกรณีนี้อาจยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 6 ชุด(รวม 36 ชุด)


2.1 กรณีเลขถูกสลับหลักรสน.ให้ได้ไม่เกิน 25 ชุด

ตัวอย่างเลขให้ตรงแต่ไปเข้าสลับหลักรสน. 25 ชุด

103-104-105-106-107
183-184-185-186-187
193-194-195-196-197
803-804-805-806-807
883-884-885-886-887
(รวม 25 ชุด)
เลขออก 178*78

3. เลขปักหลัก ต้องไม่เกินหลักละ 4 ตัว
    หลักร้อย     1-2-3-4
    หลักสิบ      1-2-3-4
    หลักหน่วย   5-6-7-8


              ออก 227*27*

3.1 กรณีถูก 2 หลัก ต้องเป็นหลักสิบ กับหลักหน่วยเท่านั้น

     ตัวอย่างเรียกว่าถูก 2 หลัก
      หลักร้อย     1-3-4-5
     หลักสิบ       1-2-3-4
     หลักหน่วย   5-6-7-8


เลขออก 227* 27กฏเกณฑ์ที่ทุกๆท่านควรรับทราบ  

1. เลขที่ลงไว้หลังหวยออกห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด ถ้ามีการแก้ไขถือว่าเป็นโมฆะ  ไม่ต้องปักหมุด เว้นแต่มีหลักฐานอ้างอิงในกระทู้ยืนยันว่าถูกจริง
2. ใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ใดให้เลขถูกควรกดอ้างถึง แล้วโพสต์ไว้ท้ายกระทู้พร้อมทั้งเน้นตัวสี หรือตัวใหญ่ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ปักหมุดมองเห็นได้ง่าย
3. ในกรณีผู้ให้เลขถูกโดยมิใช่เจ้าของกระทู้ ต้องเป็นผู้อยู่และแชร์ข้อมูลร่วมกับท่านเจ้าของกระทู้เป็น   ประจำเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิตามมาตรฐานการปักหมุดข้อ1.-2.-3dararat
Webmaster
19/03/56
เรียนสมาชิกทุกท่านโปรดทราบ
หากมีอาจารย์หรือนักคำนวณท่านใด ได้โพสท์ในกระทู้ใดหรือส่งข้อความให้ทางPMแก่สมาชิก  ดังนี้
1) เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตัวเลขเด็ดตามที่ได้กล่าวอ้าง
2) แจกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับ
3) วางลิ้งค์เวปหวย แทงหวย หรือการพนันทุกรูปแบบ

ขอความกรุณาสมาชิกโปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบทันที โดยการCopyกระทู้นั้นแล้วส่งมาให้ผู้ดูแลบอร์ดหรือทีมงานทางข้อความส่วนตัวหรือPMได้ตลอด24ช.ม.ครับ

          ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
                       MT14 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด    
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59352
ตอบกลับ #20 17 ตุลาคม 2014, 09:16:19น.ผลงานยอดเยี่ยม ของคุณ kma

!|p  !|pn|n
สรุปบน
ร้อย      3789
สิบ      0148
หน่วย     7890

07  08  09  00
17  18  19  10
47  48  49  40
87  88  89  80347  348  349  340
747  748  749  740
847  848  849  840
947  948  948  949

เด่น
347  348  349  340
747  748  749  740


  847  947

 n|n วิ่งล่างวังสีสูบรอ..

        4 9
จัดชุด 36ล่าง
40  41  42  43  44  45  46  47  48  49
04  14  24  34  54  64  74  84  94
90  91  92  93  95  96  97  98  99
09  19  29  39  59  69  79  89


ตัดดับเหลือเด่น
90  91  92  93  94  95  96  97  98  99
09  19  29  39  49  59  69  79  89  19ชุด
     

 ดึง 92 96 97 99
     92

  เลขอดีต ร.ม.ต ปรีดา(ไม่เอ่ยนามสกุลละนะ)
92  96

ตรงกันแบบนี้ทำไรดีง่ะก็ต้องลุยหนักๆๆ!|p !|p

<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59352
ตอบกลับ #21 17 ตุลาคม 2014, 09:19:55น.ทีมงานขอเชิญชวน สมาชิกบุคคลทั่วไป มาสมัครเป็นสมาชิกประจำ

เว็บ apichoke.net โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อ สมัครเป็นสมาชิก โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น


ท่านจะสามารถกดพลังน้ำใจมอบให้ อาจารย์ ท่านผู้ให้ข้อมูล
       เพื่อเป็นกำลังใจในการคิด คำนวณตัวเลขให้ท่านได้ร่ำรวยเงินทุกงวดท่านสามารถตั้งกระทู้สอบถาม แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลเลขเด่น-เลขดับ
        ที่ท่านต้องการได้ จากทีมงาน อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล และเพื่อนๆ สมาชิกที่ทราบ


ท่านสามารถตอบกระทู้ทักทาย ให้กำลังใจอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล เพื่อนๆ สมาชิก และทีมงาน
        เสมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันสรุป และร่ำรวยเงินไปด้วยกัน


ท่านสามารถดูข้อมูลที่โพสท์ไว้ล่าสุด และดูย้อนหลังจากอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล
หรือเพื่อนๆ สมาชิก ที่โพสท์ข้อมูลไว้ได้ทันที โดยไม่ต้องค้นหาให้เสียเวลา


ท่านเองจะได้รับพลังน้ำใจจากอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล ทีมงาน
และเพื่อนๆ สมาชิก ที่มอบให้ท่านด้วยเช่นกันหากท่านนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ สถิติเดินดี ถูกรางวัลบ่อย 
ท่านจะมีโอกาสได้รับการเสนอเป็นอาจารย์ประจำเว็บ หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน
 ::) สมัครเป็นสมาชิกกับเราเดี๋ยวนี้เลยซิครับ
ท่านจะได้เห็น ได้รับข้อมูลที่มากกว่า สมาชิกทั่วไปแน่นอน
  rc:<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59352
ตอบกลับ #22 17 ตุลาคม 2014, 09:20:21น.สิ่งหนึ่ง ที่เราตอบแทนน้ำใจของอาจารย์ ท่านผู้ให้ได้

คือ
กดมอบพลังน้ำใจ และคำขอบคุณ

ทีมงานอยากให้สมาชิกทุกท่าน กดพลังน้ำใจ โพสท์กระทู้ ทักทาย ให้กำลังใจ ขอบคุณ

อาจารย์ท่านผู้ให้ ที่มีใจมหาศาลแบ่งปัน ให้ท่านได้ร่ำรวยมีเงิน ปลดหนี้ มีความสุข $|8 ty: ty: $|8

" ขอบคุณทุกท่านครับ "
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59352
ตอบกลับ #23 17 ตุลาคม 2014, 09:20:39น.::)

  สำหรับสมาชิกที่อยากจะเข้ามาโพสต์กระทู้ ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลตัวเลข 

สอบถามข้อมูลจากอาจารย์ประจำห้องนั้น หรือห้องหวยซอง

ไม่ยากเลยครับ เพียงเพื่อนสมาชิกคลิ๊กไปที่คำว่า " ตอบกระทู้ " ให้คลิ๊กตรงตอบกระทู้ครับ ไม่ใช่ตั้งกระทู้ใหม่ครับ ขอบคุณครับ

  ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ
เพียงกระทู้แรกที่เข้ามาทักทาย เราก็จะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไป<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 27985
ตอบกลับ #24 17 ตุลาคม 2014, 11:08:32น.
ผมแอบมาลอกประจำ b|b


 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 9559
ตอบกลับ #25 17 ตุลาคม 2014, 11:13:27น.
 T@$ +|p

 • พลังน้ำใจ: 57
ตอบกลับ #26 17 ตุลาคม 2014, 11:16:08น.
 {"g} P|P P|P P|P

 • พลังน้ำใจ: 12362
ตอบกลับ #27 17 ตุลาคม 2014, 11:24:48น.
 +|p y|o
"ถ้าไม่เชื่อว่าคนล่องหนได้ ลองให้คนยืมเงินดูสิ..เงียบ

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 619
ตอบกลับ #28 17 ตุลาคม 2014, 11:29:49น.
 Y$@ ยอดจริงๆ ครับ ทั้งบน-ล่าง โดยเฉพาะวิ่งบน 4 วิ่งล่าง 9 และร้อยรวมรส 4 ขอบคุณครับ  |g|

 • พลังน้ำใจ: 7367
ตอบกลับ #29 17 ตุลาคม 2014, 11:41:18น.
 +|p |kk |kk |kk k|a

 y|o y|o y|o y|o y|o

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย