"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: สู้ต่อกับkma1ก.ย58
 
 4718

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
17 สิงหาคม 2015, 18:02:16น.
ล่าง
1.608-44>692    |48 TFd|471 TFd|
2.804-25>036    |59 Fd |926 Td |
3.449-11>470    |15 TFd|815 TFd|
4.354-90>703 Fd |59 Td |926 Td |
5.704-57>369    |59 Td |582 Td |
6.351-74>814 Fd |48 Fd |148 Fd |
7.537-79>703 Td |59 Fd |693 Fd |
8.864-90>036 Fd |59 Td |693 Td |
9.237-34>703 Td |04 Fd |471 Fd |
10.151-92>258 Fd |26 Fd |926 TFd|
11.704-70>470 TFd|37 Td |471 Td |
12.260-38>036 Td |93 Td |360 Td |
13.466-30>470 Fd |93 Td |037 TFd|
14.421-38>703 Td |82 Fd |360 Td |
15.881-65>036 Td |59 Fd |693 Td |
16.742-05>703 Td |59 Fd |815 Fd |
17.049-26>692 TFd|60 Fd |259 Td |
18.507-49>147 Td |48 Td |259 Fd |
19.677-53>036 Fd |59 Td |037 Fd |
20.363-40>147 Td |48 Td |704 TFd|
21.xxx-xx>814    |71    |704    |

สิบล่าง
1.409-94>9 4 5 1 2 7 8 0 3 6
2.608-44>4 5 8 2 6 9 3 0 1 7
3.804-25>2 4 5 8 0 7 1 6 9 3
4.449-11>1 5 7 2 9 0 3 6 8 4
5.354-90>9 0 5 7 1 4 2 3 8 6
6.704-57>5 1 2 9 3 6 7 8 0 4
7.351-74>3 7 5 2 0 1 4 6 8 9
8.537-79>7 3 4 5 8 0 2 1 9 6
9.864-90>3 6 9 2 8 4 0 5 1 7
10.237-34>3 0 6 7 2 4 8 9 1 5
11.151-92>2 5 9 1 4 7 8 0 3 6
12.704-70>7 1 4 5 6 9 0 2 3 8
13.260-38>3 0 5 6 1 2 7 8 9 4
14.466-30>3 2 5 6 9 0 7 1 8 4
15.421-38>3 7 1 2 4 6 0 9 5 8
16.881-65>3 6 0 2 5 4 7 8 9 1
17.742-05>0 9 5 1 3 6 4 7 2 8
18.049-26>2 6 8 0 5 9 3 4 1 7
19.507-49>4 3 1 2 6 8 0 5 7 9
20.677-53>5 1 9 2 7 8 3 4 6 0
21.363-40>4 2 7 0 5 6 8 1 3 9
22xxxxxx..7169258304
จากทั้งหมด 7 สูตร
7=100  รอผล
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2015, 10:19:48น. โดย kma


kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #1 17 สิงหาคม 2015, 18:18:49น.
 an|แต้มล่าง6ตัว
1.608-44[8]>0 2 4 7 8 1 3 5 9 6
2.804-25[7]>2 3 6 7 9 1 4 5 8 0
3.449-11[2]>1 2 3 5 6 4 7 8 9 0
4.354-90[9]>0 2 4 5 9 1 3 7 8 6
5.704-57[2]>0 2 3 4 7 8 1 5 6 9
6.351-74[1]>0 1 3 4 6 8 2 9 5 7
7.537-79[6]>3 4 6 8 9 0 1 2 5 7
8.864-90[9]>1 2 4 6 9 3 5 7 8 0
9.237-34[7]>2 3 4 5 6 7 8 1 9 0
10.151-92[1]>1 3 4 6 8 9 0 2 5 7
11.704-70[7]>0 2 3 5 7 9 1 4 8 6
12.260-38[1]>1 5 6 7 9 0 2 3 4 8
13.466-30[3]>3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
14.421-38[1]>1 2 6 7 9 0 3 4 5 8
15.881-65[1]>0 3 4 5 9 1 2 6 8 7
16.742-05[5]>4 7 8 9 0 1 2 3 5 6
17.049-26[8]>0 1 2 5 8 9 4 7 3 6
18.507-49[3]>2 3 7 8 9 0 1 4 6 5
19.677-53[8]>2 3 4 8 0 1 5 6 7 9
20.363-40[4]>0 1 2 3 4 8 9 5 6 7
21.xxx-xx[?]>1 2 3 6 7 8 4 5 0 9

จากทั้งหมด 6 สูตร
1=100%(6) 2=100%(6) 3=100%(6) 6=100%(6) 7=100%(6)
8=100%(6) 4=83.33%(5) 5=83.33%(5) 0=66.67%(4) 9=66.67%(4)

แต้มดับล่าง

1.608-44[8]>3 5 0 4 9 1 2 6 7 8
2.804-25[7]>9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
3.449-11[2]>6 1 3 5 7 8 0 2 4 9
4.354-90[9]>3 0 4 7 8 1 2 5 6 9
5.704-57[2]>3 4 5 6 7 9 0 1 2 8
6.351-74[1]>0 5 3 4 7 1 2 6 8 9
7.537-79[6]>9 1 2 3 5 8 0 4 6 7
8.864-90[9]>5 1 2 3 6 8 0 4 7 9
9.237-34[7]>8 0 6 1 2 3 4 5 7 9
10.151-92[1]>4 8 2 3 6 0 1 5 7 9
11.704-70[7]>2 0 4 6 9 1 3 5 7 8
12.260-38[1]>7 6 2 5 0 1 3 4 8 9
13.466-30[3]>2 4 6 7 9 0 1 3 5 8
14.421-38[1]>9 5 2 7 0 1 3 4 6 8
15.881-65[1]>6 8 3 4 7 0 1 2 5 9
16.742-05[5]>6 2 3 7 9 0 1 4 5 8
17.049-26[8]>0 3 7 5 1 2 4 6 8 9
18.507-49[3]>9 0 1 2 6 3 4 5 7 8
19.677-53[8]>2 3 1 4 7 0 5 6 8 9
20.363-40[4]>5 0 1 9 2 3 4 6 7 8
21.xxx-xx[?]>0 4 2 5 7 1 3 6 8 9

จากทั้งหมด 7 สูตร
0=28.57%(2) 4=28.57%(2) 2=14.29%(1) 5=14.29%(1) 7=14.29%(1)
1=0%(0) 3=0%(0) 6=0%(0) 8=0%(0) 9=0%(0)
สรุปแต้มสิบหน่วยล่างเด่น
1368
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2015, 08:03:55น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #2 17 สิงหาคม 2015, 18:19:36น.
RR| P|Pสรุปเลยละกันล่างน่ะ

สิบ   746
หน่วย 1469
71  74  76  79
41  44  46  49
61  64  66  69
เน็ตมีปัญหาเอาสั้นๆ


แหมลืมได้อุตส่าห์เอาขวานมา ฟันธง   71  74  76
ชุดเดียว  74
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2015, 09:58:14น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #3 17 สิงหาคม 2015, 18:21:26น.
2ตัวบนจะเดินต่อไหม
 742
 995
 637
  30
  3
  4
37  38 39 30  47  48  49  40  ผลออก 049 ถูก49

049
995
934
 37
  0
  1
00  01 02  05  06  07 10  12  13  15  16  17  ผลออก  507 ถูก07

507
995
492
 61
 7
 8
75  76  77  73  74  85  86  87  83  84  ออก 677 ถูก 77

677
995
562
 78
 5
 6
56  57  58 53  54  55  66  67  68  63  64  65ออก 363 ถูก 63

363
995
258
 03
  3
  4
33  34  35  39  30  31  43  44  45  49  40 41 ออก..รอผล  ลองดู

ระวังเบิ้ล  44  244
สูตรวิ่งบนระยะสั้นๆ
สิบบน+6
881.....8+6=14เอาตัวท้าย  เด่น 4.
742.....4+6=10....................0
049.....4+6=10....................0
507.....0+6=6......................6
677.....7+6=13....................3
363.....6+6=12....................2
เป็นที่มาของ 244 จะมาไหม
233  234  235  239  230  231
243  244  245  249  240  241

 


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2015, 18:58:04น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #4 17 สิงหาคม 2015, 18:22:17น.
 |"@ P|Pหลักร้อย   246789
                  สิบ   1478
               หน่วย    347
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2015, 09:45:59น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #5 17 สิงหาคม 2015, 18:23:30น.
P|P P|Pบน
213  214  217

613  614  617
913  914  917

2ตัวบน 
13  14  17
43  44  47
73  74  77
83  84  87
ชุดเดียว  17      217 ลุยตามยี่ห้อ kma
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2015, 09:53:19น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #6 17 สิงหาคม 2015, 18:24:29น.
 an|งวดนี้เอาแค่นี้ก็พอเนาะเน็ตไม่ดี
ครบบน2สูตรมาครบ 1สูตร
สูตร1                               สูตร2
742  ...8147036               8147925
049.....4703692               4703581
507  ...4703692              4703581
677  ...0369258               0369147
363  ...7036925                 7036814
...........6925814              6925703  จะมาสูตรไหน  รอผล
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2015, 10:28:54น. โดย kma

 • พลังน้ำใจ: 1355
ตอบกลับ #7 17 สิงหาคม 2015, 21:16:08น.
 +|p   รอๆๆๆๆคะ

ผู้ช่วย Webmaster *
 • พลังน้ำใจ: 185989
ตอบกลับ #8 17 สิงหาคม 2015, 22:08:58น.


 

 • พลังน้ำใจ: 22641
ตอบกลับ #9 17 สิงหาคม 2015, 22:46:57น.
 l:O +|p sl:

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 5763
ตอบกลับ #10 18 สิงหาคม 2015, 00:39:56น.
 +|p ขอบคุณค่ะ +|p lo# l#o <t,3>

 • พลังน้ำใจ: 12778
ตอบกลับ #11 18 สิงหาคม 2015, 02:11:03น.
 lv: lv: lv: lv: lv: lv: lv: lv: +|p +|p

ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 100948
ตอบกลับ #12 18 สิงหาคม 2015, 05:55:12น.สวัสดียามเช้าค่ะ
ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวัน เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะkma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #13 18 สิงหาคม 2015, 07:07:34น.
รอข้อมูลเดี๋ยวงวดนี้มีเฮ

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #14 18 สิงหาคม 2015, 08:06:09น.
+|p ขอบคุณค่ะ +|p lo# l#o <t,3>

หวัดดีจ้า y|o y|o y|o y|o

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #15 18 สิงหาคม 2015, 08:06:43น.

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #16 18 สิงหาคม 2015, 08:07:08น.

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #17 18 สิงหาคม 2015, 08:07:37น.สวัสดียามเช้าค่ะ
ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวัน เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ


y|o
 y|o y|o y|o y|o y|o y|o y|o y|o

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #18 18 สิงหาคม 2015, 08:08:03น.

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #19 18 สิงหาคม 2015, 08:08:55น.
+|p   รอๆๆๆๆคะ

ให้รออยู่แล้วหละ y|o y|o y|o y|o y|o y|o

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 34461
ตอบกลับ #20 18 สิงหาคม 2015, 08:23:39น.
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 11492
ตอบกลับ #21 18 สิงหาคม 2015, 08:28:29น.
ล่าง
1.608-44>692    |48 TFd|471 TFd|
2.804-25>036    |59 Fd |926 Td |
3.449-11>470    |15 TFd|815 TFd|
4.354-90>703 Fd |59 Td |926 Td |
5.704-57>369    |59 Td |582 Td |
6.351-74>814 Fd |48 Fd |148 Fd |
7.537-79>703 Td |59 Fd |693 Fd |
8.864-90>036 Fd |59 Td |693 Td |
9.237-34>703 Td |04 Fd |471 Fd |
10.151-92>258 Fd |26 Fd |926 TFd|
11.704-70>470 TFd|37 Td |471 Td |
12.260-38>036 Td |93 Td |360 Td |
13.466-30>470 Fd |93 Td |037 TFd|
14.421-38>703 Td |82 Fd |360 Td |
15.881-65>036 Td |59 Fd |693 Td |
16.742-05>703 Td |59 Fd |815 Fd |
17.049-26>692 TFd|60 Fd |259 Td |
18.507-49>147 Td |48 Td |259 Fd |
19.677-53>036 Fd |59 Td |037 Fd |
20.363-40>147 Td |48 Td |704 TFd|
21.xxx-xx>814    |71    |704    |

สิบล่าง
1.409-94>9 4 5 1 2 7 8 0 3 6
2.608-44>4 5 8 2 6 9 3 0 1 7
3.804-25>2 4 5 8 0 7 1 6 9 3
4.449-11>1 5 7 2 9 0 3 6 8 4
5.354-90>9 0 5 7 1 4 2 3 8 6
6.704-57>5 1 2 9 3 6 7 8 0 4
7.351-74>3 7 5 2 0 1 4 6 8 9
8.537-79>7 3 4 5 8 0 2 1 9 6
9.864-90>3 6 9 2 8 4 0 5 1 7
10.237-34>3 0 6 7 2 4 8 9 1 5
11.151-92>2 5 9 1 4 7 8 0 3 6
12.704-70>7 1 4 5 6 9 0 2 3 8
13.260-38>3 0 5 6 1 2 7 8 9 4
14.466-30>3 2 5 6 9 0 7 1 8 4
15.421-38>3 7 1 2 4 6 0 9 5 8
16.881-65>3 6 0 2 5 4 7 8 9 1
17.742-05>0 9 5 1 3 6 4 7 2 8
18.049-26>2 6 8 0 5 9 3 4 1 7
19.507-49>4 3 1 2 6 8 0 5 7 9
20.677-53>5 1 9 2 7 8 3 4 6 0
21.xxx-xx>4 2 7 0 5 6 8 1 3 9

จากทั้งหมด 7 สูตร
4=100%(7) 2=85.71%(6) 7=85.71%(6) 0=71.43%(5) 5=71.43%(5)
6=71.43%(5) 8=71.43%(5) 1=57.14%(4) 3=42.86%(3) 9=42.86%(3)
งวดนี้รอก่อนน่ะ(แกล้งให้รอซะงั้น)ไม่ใช่ไรหรอกหาสูตรไม่เจอแต่บอกไว้ก่อนนะสิบล่างงวดนี้ตัวเดียวอีกนั่นแหละ(ไหนบอกว่าหาสูตรไม่เจอ)สตอบอ...อีกแล้วสิอิๆๆ


 • พลังน้ำใจ: 8461
ตอบกลับ #22 18 สิงหาคม 2015, 08:47:03น.

 • พลังน้ำใจ: 10495
ตอบกลับ #23 18 สิงหาคม 2015, 09:01:29น.
น่ารักที่สุด  ขอบคุณค่ะ  y|o y|o |"@ |"@ |"@

KFC ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 13877
ตอบกลับ #24 18 สิงหาคม 2015, 09:27:58น.
ล่าง
1.608-44>692    |48 TFd|471 TFd|
2.804-25>036    |59 Fd |926 Td |
3.449-11>470    |15 TFd|815 TFd|
4.354-90>703 Fd |59 Td |926 Td |
5.704-57>369    |59 Td |582 Td |
6.351-74>814 Fd |48 Fd |148 Fd |
7.537-79>703 Td |59 Fd |693 Fd |
8.864-90>036 Fd |59 Td |693 Td |
9.237-34>703 Td |04 Fd |471 Fd |
10.151-92>258 Fd |26 Fd |926 TFd|
11.704-70>470 TFd|37 Td |471 Td |
12.260-38>036 Td |93 Td |360 Td |
13.466-30>470 Fd |93 Td |037 TFd|
14.421-38>703 Td |82 Fd |360 Td |
15.881-65>036 Td |59 Fd |693 Td |
16.742-05>703 Td |59 Fd |815 Fd |
17.049-26>692 TFd|60 Fd |259 Td |
18.507-49>147 Td |48 Td |259 Fd |
19.677-53>036 Fd |59 Td |037 Fd |
20.363-40>147 Td |48 Td |704 TFd|
21.xxx-xx>814    |71    |704    |

สิบล่าง
1.409-94>9 4 5 1 2 7 8 0 3 6
2.608-44>4 5 8 2 6 9 3 0 1 7
3.804-25>2 4 5 8 0 7 1 6 9 3
4.449-11>1 5 7 2 9 0 3 6 8 4
5.354-90>9 0 5 7 1 4 2 3 8 6
6.704-57>5 1 2 9 3 6 7 8 0 4
7.351-74>3 7 5 2 0 1 4 6 8 9
8.537-79>7 3 4 5 8 0 2 1 9 6
9.864-90>3 6 9 2 8 4 0 5 1 7
10.237-34>3 0 6 7 2 4 8 9 1 5
11.151-92>2 5 9 1 4 7 8 0 3 6
12.704-70>7 1 4 5 6 9 0 2 3 8
13.260-38>3 0 5 6 1 2 7 8 9 4
14.466-30>3 2 5 6 9 0 7 1 8 4
15.421-38>3 7 1 2 4 6 0 9 5 8
16.881-65>3 6 0 2 5 4 7 8 9 1
17.742-05>0 9 5 1 3 6 4 7 2 8
18.049-26>2 6 8 0 5 9 3 4 1 7
19.507-49>4 3 1 2 6 8 0 5 7 9
20.677-53>5 1 9 2 7 8 3 4 6 0
21.xxx-xx>4 2 7 0 5 6 8 1 3 9

จากทั้งหมด 7 สูตร
4=100%(7) 2=85.71%(6) 7=85.71%(6) 0=71.43%(5) 5=71.43%(5)
6=71.43%(5) 8=71.43%(5) 1=57.14%(4) 3=42.86%(3) 9=42.86%(3)
งวดนี้รอก่อนน่ะ(แกล้งให้รอซะงั้น)ไม่ใช่ไรหรอกหาสูตรไม่เจอแต่บอกไว้ก่อนนะสิบล่างงวดนี้ตัวเดียวอีกนั่นแหละ(ไหนบอกว่าหาสูตรไม่เจอ)สตอบอ...อีกแล้วสิอิๆๆ
ty: !|p

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 34121
ตอบกลับ #25 18 สิงหาคม 2015, 09:59:52น.
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p

สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 11492
ตอบกลับ #26 18 สิงหาคม 2015, 17:51:24น.
 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 120
ตอบกลับ #27 18 สิงหาคม 2015, 17:55:45น.
 s#y |kk |g|

 • พลังน้ำใจ: 22641
ตอบกลับ #28 18 สิงหาคม 2015, 23:37:54น.
 ty: +|p

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 25495
ตอบกลับ #29 18 สิงหาคม 2015, 23:54:21น.
 +|p ty: ty: ty: |kk |kk |kk

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย