"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: วิ่งบนชนแล้วต้องมา 16 ต.ค58
 
 7803

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
04 ตุลาคม 2015, 14:08:10น.
วิ่งบน สูตร 1

1.354-90>4 5 6 1 3 7 2 8 9 0
2.704-57>0 1 4 7 2 8 5 9 3 6
3.351-74>3 6 0 1 2 8 4 5 7 9
4.537-79>7 6 5 2 9 4 8 0 1 3
5.864-90>8 6 9 2 0 1 3 5 7 4
6.237-34>7 9 1 3 4 6 8 5 0 2
7.151-92>5 1 4 6 8 3 9 2 7 0
8.704-70>7 4 8 1 6 0 3 5 9 2
9.260-38>6 0 1 2 4 3 5 7 8 9
10.466-30>6 4 5 1 3 9 2 8 7 0
11.421-38>2 5 1 3 7 8 9 0 4 6
12.881-65>8 9 1 2 7 0 4 5 6 3
13.742-05>4 0 1 5 7 8 9 2 6 3
14.049-26>3 9 0 2 6 1 4 5 7 8
15.507-49>5 2 0 3 1 4 6 9 7 8
16.677-53>6 7 4 0 2 8 9 1 5 3
17.363-40>3 0 6 1 2 8 9 4 5 7
18.094-89>0 9 1 4 8 3 5 7 2 6
19.148-06>8 2 6 3 4 5 9 7 1 0
20.825-07>4 2 3 5 6 1 7 8 9 0
21.xxx-xx>9 0 4 1 2 3 6 7 8 5
 j|a

วิ่งบน2

1.354-90>5 2 3 4 6 0 1 7 9 8
2.704-57>4 6 0 3 5 7 1 8 9 2
3.351-74>5 1 6 2 4 3 7 0 8 9
4.537-79>3 7 2 4 6 5 8 9 0 1
5.864-90>4 5 6 1 8 7 9 2 3 0
6.237-34>7 8 2 4 3 6 5 9 1 0
7.151-92>5 1 4 6 3 8 0 9 7 2
8.704-70>4 3 2 7 0 1 5 8 6 9
9.260-38>2 1 3 7 4 6 5 8 0 9
10.466-30>4 3 6 7 8 5 2 0 9 1
11.421-38>5 0 2 1 3 6 4 9 8 7
12.881-65>8 7 1 5 3 0 6 2 9 4
13.742-05>7 0 4 1 2 3 5 6 8 9
14.049-26>1 9 0 5 7 4 2 3 6 8
15.507-49>5 6 4 9 0 7 1 3 8 2
16.677-53>6 7 2 8 0 1 9 4 5 3
17.363-40>3 7 2 6 8 9 0 1 5 4
18.094-89>4 5 0 3 8 6 9 2 1 7
19.148-06>8 3 7 4 9 0 2 5 6 1
20.825-07>5 2 3 4 6 9 8 1 7 0
21.xxx-xx>7 2 3 4 8 9 5 6 0 1

สูตร1 เด่น  90
สูตร2 เด่น  72
ไม่ชน  จับคู่  97  92  07  02
รอสูตร 3  และ 4  มีชนแน่นอน
ถ้าไม่ชนมีสูตร5 อีกก็คนมีสูตรเยอะทำไงได้เนาะดาบป้อมฮ่าๆๆๆ
วิ่งบน3

1.354-90>4 3 5 2 6 7 1 9 8 0
2.704-57>0 7 4 3 6 9 2 8 1 5
3.351-74>5 1 3 4 2 6 7 8 9 0
4.537-79>5 3 7 6 4 0 8 2 1 9
5.864-90>4 6 8 5 3 7 9 2 1 0
6.237-34>7 2 3 0 6 1 5 9 4 8
7.151-92>1 5 4 6 7 2 0 3 8 9
8.704-70>7 0 4 1 8 9 6 3 2 5
9.260-38>0 6 2 1 9 5 3 7 4 8
10.466-30>6 4 5 3 7 8 9 0 1 2
11.421-38>4 1 2 3 0 9 7 8 5 6
12.881-65>1 8 0 5 7 9 2 4 6 3
13.742-05>2 4 7 1 6 3 5 9 8 0
14.049-26>0 4 9 1 2 3 7 5 8 6
15.507-49>0 5 7 8 4 6 2 9 3 1
16.677-53>6 7 5 8 9 3 4 0 2 1
17.363-40>3 6 5 0 7 4 2 1 8 9
18.094-89>4 0 9 5 8 1 2 7 3 6
19.148-06>1 5 4 7 9 3 8 2 6 0
20.825-07>8 2 5 3 4 0 6 9 7 1
21.xxx-xx>6 7 4 1 5 2 0 8 9 3

สังเกตุให้ดีนะสูตรวิ่งบน3มาครบร้อยสิบหน่วยบน19งวดงวดที่ผ่านมา 825ตรงๆงวดนี้ระวัง  674ติดปลายนวมไว้แล้วอย่าลืมสลับหลักด้วยล่ะ

วิ่งบน41.354-90>8 6 7 5 2 3 4 9 0 1
2.704-57>0 7 4 9 1 8 6 3 5 2
3.351-74>5 1 3 2 4 0 6 9 8 7
4.537-79>5 7 3 6 4 2 8 0 1 9
5.864-90>6 8 4 7 5 3 9 0 1 2
6.237-34>2 7 3 6 8 1 4 0 9 5
7.151-92>5 1 6 4 2 0 7 8 9 3
8.704-70>7 0 4 3 8 6 9 1 5 2
9.260-38>6 2 0 7 1 5 3 9 8 4
10.466-30>4 6 5 7 3 1 0 2 8 9
11.421-38>1 4 2 3 5 0 9 7 6 8
12.881-65>1 8 7 2 9 0 4 3 5 6
13.742-05>7 2 4 3 1 6 5 0 8 9
14.049-26>0 4 9 5 8 3 1 6 2 7
15.507-49>0 5 7 6 8 9 4 1 2 3
16.677-53>6 7 8 5 0 1 2 3 4 9
17.363-40>6 3 2 7 5 4 8 0 9 1
18.094-89>7 9 8 1 2 0 5 6 4 3
19.148-06>5 1 8 2 9 4 3 0 6 7
20.825-07>8 7 9 0 6 2 5 1 3 4
21.xxx-xx>9 0 3 4 7 8 1 6 2 5

วิ่งบน   1     90
วิ่งบน   2     72
วิ่งบน   3     67
วิ่งบน   4     90

ส1  ชน ส4= 90
ส2  ชน ส3= 7
คู่ตุ๊ด  70  79    9เด่นสิบหน่วยบนแต้มสิบหน่วยบน  6   ชุดน่าเล่น  79
 

ได้คู่  79  แล้วจะเอาอะไรมาใส่เดี่ยว kma   จัดให้

วิ่งบน 5 ไม่ยอมชนใคร


1.354-90>5 3 4 8 9 2 6 0 1 7
2.704-57>0 1 2 3 4 5 7 8 9 6
3.351-74>5 7 4 6 0 1 3 2 8 9
4.537-79>3 4 5 0 2 1 8 6 7 9
5.864-90>4 5 6 3 8 2 7 0 1 9
6.237-34>3 8 2 6 7 1 4 5 0 9
7.151-92>1 2 4 5 9 0 6 8 3 7
8.704-70>4 7 6 8 9 0 1 3 2 5
9.260-38>2 0 5 6 1 3 4 7 8 9
10.466-30>6 4 5 7 8 1 2 3 0 9
11.421-38>4 5 7 8 9 0 1 2 6 3
12.881-65>0 1 8 9 2 6 7 3 4 5
13.742-05>4 7 1 2 5 0 3 6 8 9
14.049-26>4 0 1 3 9 5 7 8 2 6
15.507-49>5 0 1 3 2 4 6 7 8 9
16.677-53>7 6 5 8 0 1 3 2 4 9
17.363-40>6 0 3 7 8 2 5 9 1 4
18.094-89>4 2 0 1 7 3 8 5 6 9
19.148-06>8 9 0 1 2 3 6 4 5 7
20.825-07>1 2 3 8 0 4 6 7 9 5
21.xxx-xx>5 6 3 9 1 2 4 7 8 0

จากทั้งหมด 5 สูตร
5=60%(3) 6=60%(3) 3=40%(2) 9=40%(2) 1=20%(1)
2=20%(1) 4=20%(1) 7=20%(1) 8=20%(1) 0=0%(0)

ได้เด่น  56  จับคู่  579  679

ชุดรอง  570  670

ถ้าไม่มีสูตรไหนผิดเตรียมรับทรัพย์ได้เลย อภินันทนาการจากใจเลยนะเนี้ย |"@ |"@ |"@ |"@ |"@ |"@ |"@

วิ่งบน6

1.354-90>5 4 3 6 8 9 1 7 0 2
2.704-57>7 0 4 3 5 9 6 8 1 2
3.351-74>5 1 3 6 8 2 0 4 9 7
4.537-79>7 5 3 6 0 8 1 2 9 4
5.864-90>8 4 6 5 3 0 7 1 9 2
6.237-34>7 3 2 8 0 1 5 9 4 6
7.151-92>1 5 4 6 2 9 7 8 0 3
8.704-70>0 4 7 3 9 8 2 6 1 5
9.260-38>0 6 2 3 5 4 1 7 9 8
10.466-30>6 4 3 1 5 7 0 9 2 8
11.421-38>4 2 1 5 9 0 3 6 8 7
12.881-65>1 8 3 0 2 4 7 5 6 9
13.742-05>7 2 0 6 4 9 3 1 5 8
14.049-26>0 9 4 8 5 2 3 7 1 6
15.507-49>5 0 7 6 8 2 4 9 1 3
16.677-53>6 7 5 8 0 2 1 9 3 4
17.363-40>6 3 5 7 8 2 9 1 0 4
18.094-89>9 4 0 5 8 6 3 7 1 2
19.148-06>1 4 8 5 3 0 2 6 9 7
20.825-07>8 2 5 0 9 1 7 4 3 6
21.xxx-xx>6 5 0 9 3 7 8 1 2 4

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2015, 08:44:22น. โดย kma


kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #1 04 ตุลาคม 2015, 14:08:29น.
|"@ |"@เคลียร์บน 1
1.354-90>802367 H  |
2.704-57>357812 H  |
3.351-74>913478 HF |
4.537-79>357812 HTF|
5.864-90>791256 T  |
6.237-34>802367 HTF|
7.151-92>913478 HF |
8.704-70>468923 F  |
9.260-38>468923 HT |
10.466-30>791256 TF |
11.421-38>791256 TF |
12.881-65>680145 HTF|
13.742-05>246701 HTF|
14.049-26>802367 H  |
15.507-49>802367 TF |
16.677-53>135690 H  |
17.363-40>579034 HF |
18.094-89>024589 HTF|
19.148-06>802367 F  |
20.825-07>357812 HTF|
21.xxx-xx>024589    |


024589 ขาด  1367    4ตัวนี้มาไม่ครบ3ตัวบน  136  137  167  367  113  116  117  336  337  667  ไม่ต้องเล่น

เคลียร์บน2


1.354-90>347012 HF |
2.704-57>014789 HTF|
3.351-74>903678 H  |
4.537-79>014789 F  |
5.864-90>458123 HF |
6.237-34>014789 F  |
7.151-92>347012 HF |
8.704-70>014789 HTF|
9.260-38>458123 H  |
10.466-30>903678 TF |
11.421-38>569234 HT |
12.881-65>236901 F  |
13.742-05>236901 F  |
14.049-26>236901 HF |
15.507-49>903678 TF |
16.677-53>014789 TF |
17.363-40>569234 HTF|
18.094-89>903678 HT |
19.148-06>670345 T  |
20.825-07>670345 F  |
21.xxx-xx>236901    |


236901 ขาด  4578   4ตัวมาไม่ครบบน  457  458  478  578  445  447  448  557  558  778ไม่ต้องเล่น

เด่นบน

1.920-95>914 H  |123 T  |897 H  |690 HF |569 H  |
2.477-39>570 TF |789 TF |453 H  |367 TF |781 TF |
3.728-45>681 F  |012 T  |675 H  |478 HF |892 TF |
4.391-82>469 T  |234 H  |908 T  |145 F  |125 F  |
5.842-91>792 F  |012 F  |453 T  |812 HF |236 F  |
6.763-22>358 F  |234 F  |897 H  |701 H  |903 F  |
7.269-35>792 HF |012 H  |564 T  |589 F  |569 TF |
8.615-44>136 HT |345 F  |786 H  |256 HF |125 TF |
9.409-94>570 T  |901 TF |897 F  |701 T  |014 HT |
10.608-44>469 H  |901 T  |120 T  |701 T  |569 H  |
11.804-25>247 F  |789 H  |019 T  |690 T  |903 T  |
12.449-11>792 F  |456 HT |453 HT |690 F  |347 HT |
13.354-90>358 HT |345 HTF|342 HF |589 T  |569 T  |
14.704-57>025 T  |901 T  |120 T  |034 TF |781 H  |
15.351-74>570 T  |567 T  |675 T  |145 TF |347 H  |
16.537-79>025 H  |345 HT |231 T  |034 T  |458 H  |
17.864-90>358 H  |456 TF |564 TF |478 HF |236 T  |
18.237-34>358 T  |123 HT |786 F  |478 F  |236 HT |
19.151-92>914 HF |456 T  |019 HF |812 HF |125 HTF|
20.704-70>469 F  |901 T  |786 H  |478 HF |347 HF |
21.260-38>025 HF |456 T  |120 HF |367 T  |892 H  |
22.466-30>681 TF |456 HTF|675 TF |478 H  |236 TF |
23.421-38>792 T  |901 F  |564 H  |478 H  |458 H  |
24.881-65>681 HTF|901 F  |908 HT |701 F  |892 HT |
25.742-05>247 HTF|567 H  |120 F  |145 T  |347 HT |
26.049-26>914 TF |345 T  |897 F  |034 HT |014 HT |
27.507-49>358 H  |567 HF |019 T  |034 T  |125 H  |
28.677-53>570 TF |678 HTF|675 HTF|367 HTF|781 TF |
29.363-40>803 HF |678 T  |675 T  |690 T  |236 HTF|
30.094-89>247 F  |234 F  |120 H  |478 F  |014 HF |
31.148-06>136 H  |890 F  |908 F  |812 HF |892 F  |
32.825-07>681 H  |012 T  |342 T  |923 T  |781 H  |
33.xxx-xx>681    |567    |453    |923    |569    |


681 
567
453
923
569

ชนเด่น  56 รอง39แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ตุลาคม 2015, 09:34:39น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #2 04 ตุลาคม 2015, 14:08:39น.
|"@

สิบหน่วยบน6ตัว1.406-26>703692 TF |
2.297-52>703692 TF |
3.523-20>814703 F  |
4.198-18>470369 T  |
5.920-95>925814 T  |
6.477-39>147036 TF |
7.728-45>814703 F  |
8.391-82>925814 TF |
9.842-91>258147 TF |
10.763-22>369258 TF |
11.269-35>470369 TF |
12.615-44>036925 F  |
13.409-94>692581 F  |
14.608-44>036925 T  |
15.804-25>925814 F  |
16.449-11>581470 T  |
17.354-90>036925 T  |
18.704-57>581470 TF |
19.351-74>581470 TF |
20.537-79>258147 F  |
21.864-90>814703 F  |
22.237-34>581470 F  |
23.151-92>814703 F  |
24.704-70>258147 F  |
25.260-38>581470 F  |
26.466-30>147036 TF |
27.421-38>703692 T  |
28.881-65>258147 TF |
29.742-05>258147 TF |
30.049-26>369258 F  |
31.507-49>036925 T  |
32.677-53>814703 TF |
33.363-40>814703 F  |
34.094-89>470369 TF |
35.148-06>581470 TF |
36.825-07>925814 TF |
37.xxx-xx>692581    |


สิบหน่วยบน4ตัว

1.615-44>0345 F  |
2.409-94>6901 TF |
3.608-44>6901 T  |
4.804-25>4789 F  |
5.449-11>1456 T  |
6.354-90>0345 TF |
7.704-57>6901 T  |
8.351-74>2567 T  |
9.537-79>0345 T  |
10.864-90>1456 TF |
11.237-34>8123 T  |
12.151-92>1456 TF |
13.704-70>6901 T  |
14.260-38>1456 T  |
15.466-30>1456 TF |
16.421-38>6901 F  |
17.881-65>6901 F  |
18.742-05>2567 F  |
19.049-26>0345 T  |
20.507-49>2567 F  |
21.677-53>3678 TF |
22.363-40>3678 TF |
23.094-89>9234 TF |
24.148-06>5890 F  |
25.825-07>7012 T  |
26.xxx-xx>2567
   


ดับสิบบน


1.245-01>5    |
2.318-35>5    |
3.404-79>9    |
4.866-95>3    |
5.406-26>5    |
6.297-52>4    |
7.523-20>7    |
8.198-18>1    |
9.920-95>5    |
10.477-39>1    |
11.728-45>0    |
12.391-82>5    |
13.842-91>2    |
14.763-22>4    |
15.269-35>9    |
16.615-44>0    |
17.409-94>5    |
18.608-44>8    |
19.804-25>6    |
20.449-11>0    |
21.354-90>3    |
22.704-57>9    |
23.351-74>0    |
24.537-79>1    |
25.864-90>4    |
26.237-34>7    |
27.151-92>3    |
28.704-70>3    |
29.260-38>3    |
30.466-30>3    |
31.421-38>7    |
32.881-65>5    |
33.742-05>3    |
34.049-26>9    |
35.507-49>6    |
36.677-53>9    |
37.363-40>1    |
38.094-89>1    |
39.148-06>3    |
40.825-07>5    |
41.xxx-xx>8    |

จากทั้งหมด 1 สูตร
8=100%(1) 0=0%(0) 1=0%(0) 2=0%(0) 3=0%(0) 4=0%(0) 5=0%(0) 6=0%(0) 7=0%(0) 9=0%(0)

หลักร้อย

1.354-90>3 4 6 7 0 1 5 8 2 9
2.704-57>2 5 7 3 6 1 9 0 8 4
3.351-74>3 9 2 8 1 5 6 0 4 7
4.537-79>0 5 3 4 6 7 2 8 1 9
5.864-90>8 2 4 5 7 9 6 1 0 3
6.237-34>2 1 4 5 6 0 3 9 7 8
7.151-92>1 0 3 6 2 7 9 4 5 8
8.704-70>2 7 5 9 1 3 4 0 6 8
9.260-38>2 5 6 1 3 4 8 9 7 0
10.466-30>1 4 7 8 5 6 9 2 3 0
11.421-38>4 7 5 6 8 0 3 2 1 9
12.881-65>7 8 1 3 6 0 4 2 5 9
13.742-05>1 2 7 9 4 8 0 6 5 3
14.049-26>0 2 3 4 5 6 9 7 8 1
15.507-49>3 5 4 6 7 1 2 8 0 9
16.677-53>6 8 0 3 5 7 2 1 4 9
17.363-40>3 4 5 7 0 1 8 6 2 9
18.094-89>0 2 4 1 3 5 8 9 6 7
19.148-06>1 9 6 7 2 3 4 5 8 0
20.825-07>0 6 8 9 2 5 1 7 4 3
21.xxx-xx>6 3 4 5 8 1 2 7 9 0

จากทั้งหมด 14 สูตร
6=100%(14) 3=92.86%(13) 4=92.86%(13) 5=92.86%(13) 8=92.86%(13)
1=85.71%(12) 2=85.71%(12) 7=78.57%(11) 9=78.57%(11) 0=71.43%(10)

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ตุลาคม 2015, 20:07:17น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #3 04 ตุลาคม 2015, 14:08:50น.
 |"@แต้มสิบหน่วยบนรอคนถามหาอิๆ1.245-01[9]>1 2 6 9 0 3 5 4 8 7
2.318-35[9]>1 5 6 9 0 3 7 8 2 4
3.404-79[4]>3 4 6 7 9 1 2 5 8 0
4.866-95[2]>1 2 3 5 0 4 7 6 9 8
5.406-26[6]>1 6 7 9 2 3 5 0 8 4
6.297-52[6]>0 6 9 1 4 5 7 2 3 8
7.523-20[5]>2 5 6 7 8 3 4 1 9 0
8.198-18[7]>3 5 7 9 2 4 6 1 8 0
9.920-95[2]>2 4 6 8 1 9 0 3 5 7
10.477-39[4]>2 4 1 5 6 7 8 9 0 3
11.728-45[0]>0 4 7 8 1 3 5 2 9 6
12.391-82[0]>0 7 9 1 3 6 8 2 4 5
13.842-91[6]>1 6 8 9 3 4 5 7 0 2
14.763-22[9]>1 3 9 0 5 6 8 2 4 7
15.269-35[5]>0 1 5 2 4 6 8 3 7 9
16.615-44[6]>1 5 6 7 9 2 0 3 4 8
17.409-94[9]>0 5 8 9 3 4 6 1 2 7
18.608-44[8]>1 2 8 9 3 4 5 7 0 6
19.804-25[4]>4 6 1 3 5 7 8 9 0 2
20.449-11[3]>1 2 3 7 8 9 0 4 5 6
21.354-90[9]>0 7 9 1 2 3 5 4 6 8
22.704-57[4]>0 4 8 1 2 6 9 3 5 7
23.351-74[6]>0 6 8 3 5 7 9 1 2 4
24.537-79[0]>0 4 5 1 2 3 8 9 7 6
25.864-90[0]>0 2 3 9 1 6 7 8 4 5
26.237-34[0]>0 2 4 5 3 6 9 1 8 7
27.151-92[6]>0 2 6 8 1 3 9 5 7 4
28.704-70[4]>1 3 4 8 0 6 7 5 9 2
29.260-38[6]>4 5 6 3 7 8 9 0 1 2
30.466-30[2]>2 7 8 0 1 3 5 6 9 4
31.421-38[3]>1 3 5 0 2 6 8 9 7 4
32.881-65[9]>0 1 5 6 7 9 2 3 8 4
33.742-05[6]>0 3 6 1 2 4 7 5 8 9
34.049-26[3]>3 8 0 4 5 6 7 9 1 2
35.507-49[7]>2 5 6 7 3 4 8 9 1 0
36.677-53[4]>0 1 4 7 2 5 6 9 8 3
37.363-40[9]>1 4 7 8 9 5 0 2 3 6
38.094-89[3]>2 3 4 7 0 1 8 6 9 5
39.148-06[2]>2 9 0 1 3 4 5 6 7 8
40.825-07[7]>0 2 7 1 4 6 8 3 5 9
41.xxx-xx[?]>0 4 6 2 3 5 7 9 1 8

จากทั้งหมด 10 สูตร
0=100%(10) 4=100%(10) 6=100%(10) 2=90%(9) 3=90%(9)
5=90%(9) 7=90%(9) 9=90%(9) 1=80%(8) 8=70%(7)

แต้มสิบหน่วยบน2


1.354-90[9]>1 2 3 7 9 0 5 8 6 4
2.704-57[4]>2 3 4 8 1 5 6 0 9 7
3.351-74[6]>0 4 6 8 2 3 1 5 7 9
4.537-79[0]>0 1 2 4 6 5 7 8 9 3
5.864-90[0]>0 7 8 9 2 3 4 5 6 1
6.237-34[0]>0 1 6 2 3 4 5 7 9 8
7.151-92[6]>1 4 6 7 5 8 9 0 2 3
8.704-70[4]>3 4 6 7 1 2 8 9 0 5
9.260-38[6]>0 5 6 7 8 9 1 4 2 3
10.466-30[2]>2 3 4 6 7 9 0 1 5 8
11.421-38[3]>0 3 4 9 2 8 1 5 6 7
12.881-65[9]>0 2 3 4 8 9 1 5 7 6
13.742-05[6]>1 4 6 8 5 7 9 2 3 0
14.049-26[3]>3 4 5 6 0 2 8 7 9 1
15.507-49[7]>3 7 0 1 2 4 6 9 5 8
16.677-53[4]>0 1 3 4 5 7 9 2 8 6
17.363-40[9]>3 9 1 2 4 5 7 8 0 6
18.094-89[3]>3 6 7 8 0 2 4 5 9 1
19.148-06[2]>2 6 8 9 3 5 7 0 1 4
20.825-07[7]>2 3 6 7 9 5 8 4 0 1
21.xxx-xx[?]>5 6 8 0 1 2 4 7 9 3

จากทั้งหมด 10 สูตร
5=100%(10) 6=100%(10) 8=100%(10) 0=90%(9) 1=90%(9)
2=90%(9) 4=90%(9) 7=90%(9) 9=80%(8) 3=70%(7)

แต้มสิบหน่วยบน1   046
แต้มสิบหน่วยบน2   568  ชนเด่น 6 รอง 0458


แต้มบน

1.245-01[1]>0 1 4 5 6 7 8 9 2 3
2.318-35[2]>1 2 4 5 6 0 3 7 8 9
3.404-79[8]>1 3 5 6 8 9 0 2 4 7
4.866-95[0]>0 1 2 6 8 3 4 5 7 9
5.406-26[0]>0 2 4 5 7 9 1 6 8 3
6.297-52[8]>2 3 4 7 8 9 0 5 6 1
7.523-20[0]>0 1 4 5 6 9 3 7 8 2
8.198-18[8]>0 2 3 5 7 8 9 4 6 1
9.920-95[1]>0 1 2 3 6 7 9 5 4 8
10.477-39[8]>2 3 4 5 8 0 1 6 7 9
11.728-45[7]>0 1 2 3 5 7 8 9 4 6
12.391-82[3]>3 4 5 6 8 9 0 1 7 2
13.842-91[4]>0 1 4 6 7 8 2 5 9 3
14.763-22[6]>0 1 2 3 6 7 4 5 9 8
15.269-35[7]>1 3 4 6 7 0 2 5 8 9
16.615-44[2]>0 2 3 6 9 1 4 5 7 8
17.409-94[3]>0 2 3 7 8 1 4 5 6 9
18.608-44[4]>0 2 4 6 7 8 3 5 9 1
19.804-25[2]>2 3 5 7 8 9 0 1 4 6
20.449-11[7]>0 1 2 4 7 8 5 6 9 3
21.354-90[2]>1 2 3 5 7 8 9 0 4 6
22.704-57[1]>0 1 2 4 5 9 6 7 8 3
23.351-74[9]>0 4 6 7 8 9 1 3 5 2
24.537-79[5]>0 2 5 6 9 1 3 4 7 8
25.864-90[8]>0 1 2 6 7 8 9 4 3 5
26.237-34[2]>0 1 2 4 5 9 3 7 8 6
27.151-92[7]>0 3 6 7 9 1 2 4 5 8
28.704-70[1]>0 1 4 6 7 9 2 3 8 5
29.260-38[8]>1 2 3 6 7 8 0 4 9 5
30.466-30[6]>1 4 6 7 9 0 2 3 5 8
31.421-38[7]>0 2 5 7 8 1 3 4 6 9
32.881-65[7]>2 3 4 5 6 7 9 0 1 8
33.742-05[3]>1 2 3 6 8 9 0 5 7 4
34.049-26[3]>0 2 3 4 5 8 1 6 7 9
35.507-49[2]>1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
36.677-53[0]>0 1 5 6 8 9 2 3 4 7
37.363-40[2]>0 1 2 6 7 8 3 5 9 4
38.094-89[3]>0 1 3 4 9 2 5 6 7 8
39.148-06[3]>0 2 3 5 8 9 4 6 7 1
40.825-07[5]>1 3 4 5 8 0 2 6 7 9
41.xxx-xx[?]>0 2 5 7 8 9 1 3 6 4

จากทั้งหมด 5 สูตร
0=100%(5) 2=100%(5) 5=100%(5) 7=100%(5) 8=100%(5)
9=100%(5) 1=80%(4) 3=80%(4) 6=80%(4) 4=60%(3)

แต้มบน2


1.354-90[2]>0 1 2 3 8 4 7 5 6 9
2.704-57[1]>1 4 8 2 5 6 7 0 3 9
3.351-74[9]>3 4 8 9 0 2 5 7 1 6
4.537-79[5]>4 5 7 0 1 3 6 8 9 2
5.864-90[8]>2 4 8 9 6 7 0 1 3 5
6.237-34[2]>1 2 8 9 3 5 7 4 6 0
7.151-92[7]>1 4 7 9 2 3 5 6 0 8
8.704-70[1]>0 1 2 4 5 7 3 6 8 9
9.260-38[8]>1 5 6 8 9 0 7 2 3 4
10.466-30[6]>1 4 6 9 0 3 2 5 7 8
11.421-38[7]>2 3 7 9 0 1 5 6 8 4
12.881-65[7]>1 4 6 7 2 3 5 8 9 0
13.742-05[3]>0 3 1 2 4 5 7 9 6 8
14.049-26[3]>3 5 7 0 1 8 9 2 4 6
15.507-49[2]>2 3 7 8 9 1 0 5 6 4
16.677-53[0]>0 3 8 1 2 4 5 6 7 9
17.363-40[2]>2 5 8 0 1 4 7 3 6 9
18.094-89[3]>0 3 6 8 2 4 5 9 1 7
19.148-06[3]>3 6 0 1 2 5 7 8 4 9
20.825-07[5]>2 5 6 0 1 4 7 9 3 8
21.xxx-xx[?]>2 7 0 1 3 4 8 9 5 6

จากทั้งหมด 10 สูตร
2=100%(10) 7=100%(10) 0=90%(9) 1=90%(9) 3=90%(9)
4=90%(9) 8=90%(9) 9=90%(9) 5=80%(8) 6=80%(8)

แต้มบน1     025789
แต้มบน2     27        ชน  27   รอง0589


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2015, 16:23:44น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #4 04 ตุลาคม 2015, 14:09:01น.
 |"@แต้มสิบหน่วยบน   046
เด่นสิบหน่วยบน 1       692581
เด่นสิบหน่วยบน2        19ชน  19
จัดชุด   19  13  15
          91  94  97
          31  51  49  79
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ตุลาคม 2015, 09:49:15น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #5 04 ตุลาคม 2015, 14:09:11น.
 |"@สรุปบนคนลับแล

หลักร้อย   3456
สิบ          137
หน่วย       956
 
    19  15  16
    39  35  36
    79  75  76

     579  679


ชุดเดียว    679
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ตุลาคม 2015, 19:52:13น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #6 04 ตุลาคม 2015, 14:09:27น.
 |"@

ล่าง1


1.804-25>4792 Td |
2.449-11>8136 TFd|
3.354-90>4792 Td |
4.704-57>4792 Fd |
5.351-74>1469 Fd |
6.537-79>2570 Td |
7.864-90>5803 Fd |
8.237-34>8136 Td |
9.151-92>1469 Td |
10.704-70>4792 Td |
11.260-38>3681 TFd|
12.466-30>0358 TFd|
13.421-38>5803 TFd|
14.881-65>6914 Td |
15.742-05>5803 TFd|
16.049-26>2570 Td |
17.507-49>1469 TFd|
18.677-53>0358 TFd|
19.363-40>2570 Fd |
20.094-89>1469 Fd |
21.148-06>8136 Fd |
22.825-07>5803 Td |
23.xxx-xx>9247    |
ล่าง2


1.804-25>7024 Td |
2.449-11>4791 TFd|
3.354-90>2579 Td |
4.704-57>8135 Td |
5.351-74>2579 Td |
6.537-79>4791 TFd|
7.864-90>4791 Td |
8.237-34>3680 Td |
9.151-92>9246 TFd|
10.704-70>2579 Td |
11.260-38>8135 TFd|
12.466-30>6913 Td |
13.421-38>3680 TFd|
14.881-65>9246 Td |
15.742-05>5802 TFd|
16.049-26>2579 Td |
17.507-49>7024 Td |
18.677-53>8135 TFd|
19.363-40>5802 Fd |
20.094-89>6913 Fd |
21.148-06>5802 Td |
22.825-07>5802 Td |
23.xxx-xx>7024    |


สูตร1   9247
สูตร2   7024  ชน  247


247  มาให้เห็นแน่นอนล่างงวดนี้กอดไว้แน่นๆนะ

เลข 2 ปักไว้ที่หลักหน่วยล่าง


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2015, 19:12:05น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #7 04 ตุลาคม 2015, 14:09:37น.
|"@

ครบล่าง2สูตร


1.804-25>567901234 TFd|567801234 TFd|
2.449-11>345789012 TFd|234578901 TFd|
3.354-90>890234567 TFd|456790123 TFd|
4.704-57>678012345 TFd|890134567 TFd|
5.351-74>234678901 TFd|678912345 TFd|
6.537-79>345789012 TFd|012356789 TFd|
7.864-90>456890123 TFd|901245678 TFd|
8.237-34>345789012 TFd|234578901 TFd|
9.151-92>456890123 TFd|123467890 TFd|
10.704-70>345789012 TFd|456790123 TFd|
11.260-38>345789012 TFd|567801234 TFd|
12.466-30>234678901 TFd|345689012 TFd|
13.421-38>456890123 TFd|234578901 TFd|
14.881-65>456890123 TFd|678912345 TFd|
15.742-05>456890123 TFd|789023456 TFd|
16.049-26>567901234 TFd|901245678 TFd|
17.507-49>234678901 TFd|345689012 TFd|
18.677-53>890234567 TFd|678912345 TFd|
19.363-40>345789012 TFd|789023456 TFd|
20.094-89>890234567 TFd|890134567 TFd|
21.148-06>567901234 TFd|456790123 TFd|
22.825-07>678012345 TFd|234578901 TFd|
23.xxx-xx>678012345    |789023456    |

จากทั้งหมด 2 สูตร
0=100%(2) 2=100%(2) 3=100%(2) 4=100%(2) 5=100%(2)
6=100%(2) 7=100%(2) 8=100%(2) 1=50%(1) 9=50%(1)

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ตุลาคม 2015, 14:54:51น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #8 04 ตุลาคม 2015, 14:09:48น.
 |"@

แต้มล่าง

1.245-01[1]>3 0 7 8 1 2 4 5 6 9
2.318-35[8]>7 4 9 0 1 2 3 5 6 8
3.404-79[6]>3 1 2 4 0 5 6 7 8 9
4.866-95[4]>1 2 6 7 8 0 3 4 5 9
5.406-26[8]>0 5 4 1 2 3 6 7 8 9
6.297-52[7]>0 1 4 5 2 3 6 7 8 9
7.523-20[2]>3 6 7 8 9 0 1 2 4 5
8.198-18[9]>1 4 6 8 0 2 3 5 7 9
9.920-95[4]>1 2 5 6 0 3 4 7 8 9
10.477-39[2]>0 3 4 7 1 2 5 6 8 9
11.728-45[9]>0 2 3 5 8 1 4 6 7 9
12.391-82[0]>8 2 9 0 1 3 4 5 6 7
13.842-91[0]>4 7 8 0 1 2 3 5 6 9
14.763-22[4]>7 0 8 9 1 2 3 4 5 6
15.269-35[8]>3 0 5 9 1 2 4 6 7 8
16.615-44[8]>0 2 4 5 6 1 3 7 8 9
17.409-94[3]>5 7 0 1 2 3 4 6 8 9
18.608-44[8]>3 4 5 9 0 1 2 6 7 8
19.804-25[7]>9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
20.449-11[2]>6 5 7 8 0 1 2 3 4 9
21.354-90[9]>0 3 4 7 8 1 2 5 6 9
22.704-57[2]>3 4 5 6 9 0 1 2 7 8
23.351-74[1]>5 0 3 4 1 2 6 7 8 9
24.537-79[6]>1 3 5 8 9 0 2 4 6 7
25.864-90[9]>1 3 5 6 8 0 2 4 7 9
26.237-34[7]>8 0 1 2 3 4 5 6 7 9
27.151-92[1]>8 2 3 4 0 1 5 6 7 9
28.704-70[7]>2 4 6 9 0 1 3 5 7 8
29.260-38[1]>7 2 5 6 0 1 3 4 8 9
30.466-30[3]>2 4 7 0 1 3 5 6 8 9
31.421-38[1]>5 2 7 9 0 1 3 4 6 8
32.881-65[1]>6 8 3 0 1 2 4 5 7 9
33.742-05[5]>6 2 3 0 1 4 5 7 8 9
34.049-26[8]>3 0 5 7 1 2 4 6 8 9
35.507-49[3]>0 1 2 6 9 3 4 5 7 8
36.677-53[8]>1 2 3 4 7 0 5 6 8 9
37.363-40[4]>5 0 1 9 2 3 4 6 7 8
38.094-89[7]>4 0 2 5 1 3 6 7 8 9
39.148-06[6]>3 1 4 5 0 2 6 7 8 9
40.825-07[7]>1 2 4 5 8 0 3 6 7 9
41.xxx-xx[?]>6 1 5 9 0 2 3 4 7 8

จากทั้งหมด 5 สูตร
6=40%(2) 1=20%(1) 5=20%(1) 9=20%(1) 0=0%(0) 2=0%(0) 3=0%(0) 4=0%(0) 7=0%(0) 8=0%(0)

1.728-45[9]>1 5 7 9 6 8 0 2 3 4
2.391-82[0]>0 1 5 9 3 8 2 4 6 7
3.842-91[0]>0 2 3 6 5 8 9 1 7 4
4.763-22[4]>0 4 7 9 1 3 5 6 8 2
5.269-35[8]>0 1 8 3 4 5 6 9 7 2
6.615-44[8]>0 3 5 6 8 9 7 1 4 2
7.409-94[3]>3 9 2 4 5 6 7 8 0 1
8.608-44[8]>1 2 4 8 0 5 3 6 7 9
9.804-25[7]>0 3 4 7 2 8 1 5 6 9
10.449-11[2]>0 2 3 6 7 9 1 5 8 4
11.354-90[9]>1 2 9 0 3 7 8 4 5 6
12.704-57[2]>0 1 2 3 6 9 4 7 8 5
13.351-74[1]>0 1 3 4 8 2 6 7 9 5
14.537-79[6]>0 6 1 3 4 5 7 9 2 8
15.864-90[9]>1 3 4 5 9 0 2 6 8 7
16.237-34[7]>3 5 7 8 0 2 4 6 1 9
17.151-92[1]>1 4 6 2 5 7 8 0 3 9
18.704-70[7]>0 4 7 1 2 5 8 3 6 9
19.260-38[1]>1 4 6 0 5 7 8 9 2 3
20.466-30[3]>3 6 9 0 2 4 5 7 1 8
21.421-38[1]>1 6 7 8 0 5 9 2 3 4
22.881-65[1]>0 1 4 7 2 5 6 3 9 8
23.742-05[5]>5 7 0 1 2 4 6 8 9 3
24.049-26[8]>0 5 7 8 1 3 9 2 6 4
25.507-49[3]>0 2 3 9 1 4 5 8 6 7
26.677-53[8]>3 4 6 8 1 2 5 9 7 0
27.363-40[4]>3 4 6 7 9 2 8 1 5 0
28.094-89[7]>1 2 4 6 7 8 9 0 3 5
29.148-06[6]>0 1 6 2 5 8 9 3 4 7
30.825-07[7]>0 4 7 1 3 8 9 2 5 6
31.xxx-xx[?]>1 3 4 8 0 2 6 7 9 5

จากทั้งหมด 9 สูตร
1=100%(9) 3=100%(9) 4=100%(9) 8=100%(9) 0=88.89%(8)
2=88.89%(8) 6=88.89%(8) 7=88.89%(8) 9=77.78%(7) 5=55.56%(5)

แต้มล่างเด่น  348


เด่นสิบล่าง


1.354-90>9 8 1 2 0 3 7 4 6 5
2.704-57>5 6 8 0 4 9 1 2 7 3
3.351-74>7 8 1 3 4 6 0 2 9 5
4.537-79>7 0 8 1 6 9 2 3 5 4
5.864-90>9 3 2 0 1 4 6 7 8 5
6.237-34>3 2 0 4 7 9 8 1 5 6
7.151-92>9 5 6 7 8 0 2 4 1 3
8.704-70>7 6 5 1 9 2 3 0 8 4
9.260-38>3 5 9 1 2 4 6 0 7 8
10.466-30>3 4 2 6 1 0 7 8 9 5
11.421-38>3 2 5 0 7 1 4 8 9 6
12.881-65>6 0 8 9 2 4 7 3 5 1
13.742-05>0 1 8 2 4 6 3 9 5 7
14.049-26>2 0 1 6 8 9 3 5 4 7
15.507-49>4 3 8 5 0 1 2 6 7 9
16.677-53>5 0 4 6 9 2 3 1 8 7
17.363-40>4 3 0 2 1 6 8 5 7 9
18.094-89>8 6 4 0 5 7 9 1 2 3
19.148-06>0 7 6 1 8 4 5 9 2 3
20.825-07>0 9 1 6 3 2 4 8 5 7
21.xxx-xx>6 5 8 9 4 2 0 3 7 1

เด่นสิบล่างไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ใน20งวดที่ผ่านมาแต่ชอบมาตัวแรกซะงั้น

1.354-90>9 8 0 2 4 1 3 6 5 7
2.704-57>5 6 8 4 9 0 1 2 7 3
3.351-74>7 8 1 0 4 6 2 3 5 9
4.537-79>7 0 8 6 1 2 3 5 9 4
5.864-90>9 6 2 3 4 7 0 1 5 8
6.237-34>3 0 2 4 7 9 6 8 1 5
7.151-92>9 5 6 7 8 1 2 0 3 4
8.704-70>7 5 6 1 2 9 0 3 8 4
9.260-38>3 5 9 0 1 2 4 6 7 8
10.466-30>3 4 0 1 2 6 7 5 9 8
11.421-38>3 0 2 5 9 1 4 7 8 6
12.881-65>6 0 9 4 7 8 2 3 5 1
13.742-05>0 1 3 6 8 2 4 7 9 5
14.049-26>2 0 1 3 5 9 6 7 8 4
15.507-49>4 5 8 1 3 0 2 6 7 9
16.677-53>5 9 0 2 3 4 6 7 8 1
17.363-40>4 3 0 5 6 7 8 1 9 2
18.094-89>8 4 5 0 6 9 1 7 2 3
19.148-06>0 7 1 4 6 8 5 9 2 3
20.825-07>0 1 3 6 9 2 4 8 5 7
21.xxx-xx>6 5 9 3 4 8 0 1 2 7จากทั้งหมด 9 สูตร
6=77.78%(7) 5=55.56%(5) 8=55.56%(5) 9=55.56%(5) 4=44.44%(4)
2=33.33%(3) 0=22.22%(2) 3=22.22%(2) 7=22.22%(2) 1=11.11%(1)

เด่นสิบล่าง   6


ดับหน่วยล่างน้านนาน 175งวด


1.377-56>2 8 4 5 9 1 3 7 0 6
2.911-67>2 8 3 5 0 1 4 6 9 7
3.277-98>0 9 6 7 2 1 4 3 5 8
4.028-76>5 0 3 1 7 8 2 9 4 6
5.612-20>5 8 2 3 1 4 6 7 9 0
6.434-05>8 2 4 0 7 9 6 1 3 5
7.114-25>1 3 0 7 6 9 2 4 8 5
8.596-22>7 5 1 9 8 3 4 6 0 2
9.212-25>2 7 8 3 4 0 1 6 9 5
10.533-69>0 5 6 8 2 4 3 1 7 9
11.730-93>1 6 2 7 4 9 8 0 5 3
12.091-67>3 8 5 0 9 6 1 2 4 7
13.812-36>8 0 4 7 3 9 1 2 5 6
14.578-50>8 4 1 2 5 7 9 3 6 0
15.415-33>2 0 5 7 4 8 9 1 3 6
16.452-11>5 6 8 9 0 2 3 4 7 1
17.411-54>0 1 6 5 7 3 2 8 9 4
18.661-26>8 3 5 4 7 0 1 2 9 6
19.456-15>7 3 6 9 1 2 0 4 8 5
20.542-66>2 3 1 4 0 9 5 7 6 8
21.816-94>1 0 5 2 6 7 8 3 9 4
22.986-92>3 7 1 4 5 0 8 6 2 9
23.933-96>3 7 1 9 0 2 8 4 5 6
24.865-32>6 4 8 9 7 1 5 3 0 2
25.912-48>1 7 2 4 5 6 9 0 3 8
26.387-06>2 3 0 5 1 4 9 8 6 7
27.487-00>1 7 8 9 6 2 5 3 0 4
28.140-85>1 2 4 3 0 9 6 7 8 5
29.986-58>1 2 6 9 0 4 3 5 7 8
30.980-59>4 5 0 6 8 1 2 3 7 9
31.141-05>4 0 6 8 7 9 1 3 2 5
32.304-87>3 5 4 6 8 9 0 2 1 7
33.577-67>1 0 5 8 4 6 2 3 7 9
34.312-14>7 1 9 2 5 8 0 6 3 4
35.707-03>4 5 2 7 6 8 0 9 1 3
36.227-97>4 3 5 9 8 0 1 2 6 7
37.222-97>8 5 1 2 6 9 0 4 3 7
38.517-22>1 4 8 3 5 9 0 7 6 2
39.743-96>8 1 4 0 3 5 7 2 9 6
40.371-06>9 8 4 5 0 3 7 1 2 6
41.012-12>7 9 1 0 3 4 6 8 5 2
42.874-81>3 9 0 4 5 7 6 2 8 1
43.104-73>0 2 6 8 9 4 5 7 1 3
44.239-68>4 9 2 3 5 1 0 6 7 8
45.387-34>6 5 2 7 9 1 0 3 8 4
46.008-10>9 2 3 7 8 1 4 5 6 0
47.097-64>6 0 1 3 5 9 7 2 8 4
48.656-11>7 3 5 4 0 6 8 9 1 2
49.422-66>8 2 3 4 5 9 0 7 1 6
50.372-02>4 0 6 3 5 7 8 9 1 2
51.377-42>7 9 3 0 6 8 1 4 2 5
52.100-59>8 0 2 5 6 4 7 3 1 9
53.993-43>4 2 0 1 5 6 7 8 9 3
54.752-09>2 3 4 5 6 8 7 0 1 9
55.380-24>2 3 6 7 1 8 9 0 5 4
56.112-49>3 7 0 5 2 4 6 8 1 9
57.062-23>6 1 0 2 4 7 9 5 8 3
58.089-55>2 9 0 7 4 6 8 1 3 5
59.746-27>0 1 3 4 8 9 2 5 6 7
60.037-97>1 4 6 8 3 2 0 9 5 7
61.331-96>3 4 0 1 5 2 8 7 9 6
62.931-01>3 5 8 9 0 2 4 7 6 1
63.988-44>2 1 5 3 7 8 0 6 9 4
64.136-85>2 8 6 0 1 4 9 3 5 7
65.417-05>6 3 7 9 0 1 2 8 4 5
66.370-46>8 4 7 0 1 3 5 9 2 6
67.276-88>2 0 6 9 3 4 5 7 1 8
68.953-51>7 4 5 9 3 6 0 2 8 1
69.556-12>0 8 1 5 6 3 7 9 4 2
70.756-12>4 5 3 8 1 6 7 0 9 2
71.960-62>4 3 7 8 0 6 9 1 5 2
72.533-85>1 6 3 9 0 4 2 7 8 5
73.198-28>0 5 9 2 3 4 6 7 1 8
74.052-15>9 2 4 6 7 0 3 8 1 5
75.756-83>0 9 5 7 8 1 2 4 6 3
76.540-54>8 0 1 9 2 5 3 6 7 4
77.777-57>4 2 0 9 5 6 1 3 8 7
78.147-02>5 7 0 1 3 8 9 6 2 4
79.178-21>7 0 8 6 2 9 3 5 4 1
80.402-65>6 4 0 8 9 1 2 7 3 5
81.445-81>0 6 7 8 9 4 5 3 2 1
82.605-32>6 4 5 7 0 3 8 9 1 2
83.684-18>0 3 4 5 6 1 2 9 7 8
84.518-79>1 5 4 7 6 8 2 3 0 9
85.064-08>7 2 0 6 1 3 4 9 5 8
86.562-69>4 0 5 3 8 1 6 7 2 9
87.470-62>3 1 6 0 4 7 5 8 9 2
88.501-29>2 0 3 5 6 8 1 4 7 9
89.418-31>8 6 3 7 0 4 2 5 1 9
90.727-38>4 0 9 1 3 7 6 5 2 8
91.373-51>3 2 0 5 8 9 4 6 7 1
92.900-60>7 9 5 6 8 1 2 3 4 0
93.050-11>0 5 7 2 4 8 6 9 3 1
94.590-50>6 3 5 1 2 4 8 7 9 0
95.877-28>6 2 1 4 0 3 7 9 5 8
96.997-07>0 2 6 8 9 1 3 4 5 7
97.143-79>4 2 6 1 3 5 7 0 8 9
98.025-58>1 4 0 6 9 7 2 3 5 8
99.343-28>1 6 9 0 5 3 7 2 4 8
100.694-63>5 1 4 9 0 2 7 6 8 3
101.500-15>4 8 3 7 0 6 1 9 2 5
102.443-43>2 9 0 1 6 7 8 5 3 4
103.524-72>1 3 4 5 0 9 8 6 7 2
104.358-00>2 7 6 9 1 3 8 4 5 0
105.981-08>5 1 0 6 7 2 3 4 9 8
106.566-66>0 1 3 4 7 9 2 5 8 6
107.257-09>7 2 4 8 1 5 3 0 6 9
108.241-37>6 5 1 3 8 2 4 9 0 7
109.433-52>1 8 6 4 5 9 3 7 0 2
110.688-53>2 0 9 4 5 7 8 1 6 3
111.846-86>2 1 4 3 0 8 9 7 5 6
112.458-07>0 1 3 8 9 2 4 5 6 7
113.125-56>0 1 8 5 9 2 3 7 4 6
114.489-90>4 2 3 6 9 1 5 8 7 0
115.673-69>2 1 5 7 8 0 6 3 4 9
116.905-51>4 6 8 3 0 2 5 7 9 1
117.996-86>4 9 0 2 5 7 3 8 1 6
118.435-82>9 4 0 7 8 1 3 6 2 5
119.327-20>1 5 4 2 7 9 6 8 0 3
120.123-05>2 0 4 9 1 3 6 7 8 5
121.684-63>0 8 2 5 9 4 6 7 1 3
122.882-14>6 0 3 5 1 2 8 7 9 4
123.289-60>7 4 9 2 6 3 5 8 0 1
124.804-47>8 9 1 6 3 5 0 2 4 7
125.925-28>1 2 4 7 5 6 3 0 9 8
126.795-27>4 1 6 0 2 3 5 8 9 7
127.767-79>1 2 4 0 3 7 8 5 6 9
128.072-48>0 4 5 3 1 7 2 6 9 8
129.902-52>1 7 5 8 4 6 9 0 3 2
130.149-95>3 6 8 9 1 2 7 0 4 5
131.245-01>7 6 0 3 5 9 2 4 8 1
132.318-35>7 0 2 8 1 3 4 6 9 5
133.404-79>2 3 4 5 7 0 1 8 6 9
134.866-95>6 3 7 8 0 4 9 1 2 5
135.406-26>8 1 9 4 5 0 7 3 2 6
136.297-52>6 9 5 8 1 4 0 3 7 2
137.523-20>1 5 8 3 6 2 7 4 9 0
138.198-18>3 1 4 5 6 7 2 9 0 8
139.920-95>2 3 6 1 7 9 0 4 5 8
140.477-39>1 4 5 0 3 6 8 2 7 9
141.728-45>4 2 6 8 1 3 7 0 5 9
142.391-82>1 8 4 6 7 0 3 5 2 9
143.842-91>7 5 6 0 2 4 8 9 1 3
144.763-22>3 9 0 1 4 5 7 6 8 2
145.269-35>2 3 9 1 0 7 4 6 8 5
146.615-44>3 6 8 1 7 5 9 0 2 4
147.409-94>2 0 1 5 3 6 7 8 9 4
148.608-44>6 0 8 2 5 3 7 9 1 4
149.804-25>0 1 7 6 2 3 8 4 9 5
150.449-11>3 8 5 6 7 9 0 2 4 1
151.354-90>7 9 6 1 4 8 2 3 5 0
152.704-57>2 5 4 9 0 6 1 3 8 7
153.351-74>0 1 3 2 5 6 7 8 9 4
154.537-79>0 8 7 1 4 5 3 2 6 9
155.864-90>6 4 5 8 1 2 3 7 9 0
156.237-34>5 3 9 0 6 1 2 8 7 4
157.151-92>7 4 0 3 8 9 5 1 6 2
158.704-70>9 3 4 6 7 1 2 8 0 5
159.260-38>2 3 9 5 4 1 6 7 0 8
160.466-30>7 4 6 8 1 2 3 5 9 0
161.421-38>6 3 1 9 4 5 0 2 7 8
162.881-65>9 7 1 4 0 3 6 2 5 8
163.742-05>4 3 1 9 0 8 2 7 5 6
164.049-26>2 5 8 1 0 4 7 3 9 6
165.507-49>8 6 1 2 5 7 3 4 0 9
166.677-53>8 7 0 6 2 5 1 4 3 9
167.363-40>4 6 5 8 1 7 9 0 2 3
168.094-89>4 0 1 7 2 8 3 5 6 9
169.148-06>0 2 3 4 5 7 8 9 1 6
170.825-07>9 8 1 4 5 6 2 3 0 7
171.xxx-xx>3 5 0 7 4 6 8 1 9 2

จากทั้งหมด 31 สูตร
3=16.13%(5) 5=16.13%(5) 0=12.9%(4) 7=12.9%(4) 4=9.68%(3)
6=9.68%(3) 8=9.68%(3) 1=6.45%(2) 9=6.45%(2) 2=0%(0)

หน่วยล่างเด่น  2  ตัวเดียว


สิบล่าง4ตัว0136 Td |
8914 Td |
5681 Td |
1247 Td |
7803 Td |
3469 Td |
7803 Td |
6792 Td |
6792 Td |
3469 Td |
0136 Td |
7803 Td |
3469 Td |
0136 Td |
9025 Td |
8914 Td |
9025 Td |
3469 Td |
8914 Td |
4570 Td |
0136 Td |
3469    |
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2015, 16:24:58น. โดย kma

 • พลังน้ำใจ: 2969
ตอบกลับ #9 04 ตุลาคม 2015, 14:44:15น.
 y|o |"@ |"@ |"@

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #10 04 ตุลาคม 2015, 14:55:43น.
เด่นสิบหน่วยบน4ตัว 1

1.615-44>8235 F  |6891 T  |2578 F  |0345 F  |1345 TF |9257 F  |9025 F  |
2.409-94>4891 F  |6891 F  |0356 T  |5890 TF |6890 TF |3691 F  |0136 T  |
3.608-44>1568 F  |3568 F  |8134 F  |5890 TF |6890 TF |4702 T  |7803 TF |
4.804-25>3780 T  |4679 F  |0356 T  |0345 TF |1345 F  |8146 F  |9025 T  |
5.449-11>4891 TF |9124 TF |4790 TF |6901 F  |7901 F  |1479 TF |6792 F  |
6.354-90>9346 F  |5780 T  |4790 F  |4789 F  |5789 T  |6924 F  |3469 F  |
7.704-57>3780 T  |9124 F  |0356 T  |6901 T  |7901 T  |7035 T  |8914 F  |
8.351-74>5902 T  |9124 F  |0356 T  |6901 F  |7901 F  |5813 TF |0136 F  |
9.537-79>7124 F  |5780 F  |4790 F  |2567 F  |3567 TF |4702 F  |6792 F  |
10.864-90>0457 F  |1346 TF |6912 T  |9234 F  |0234 F  |3691 T  |1247 F  |
11.237-34>0457 F  |8013 T  |8134 T  |3678 TF |4678 F  |7035 TF |6792 F  |
12.151-92>0457 T  |1346 F  |8134 F  |7012 F  |8012 F  |2580 T  |1247 F  |
13.704-70>4891 F  |0235 T  |4790 TF |5890 T  |6890 T  |7035 T  |9025 T  |
14.260-38>9346 T  |5780 F  |0356 TF |6901 TF |7901 F  |7035 F  |7803 F  |
15.466-30>1568 TF |4679 TF |0356 TF |3678 TF |4678 TF |3691 TF |3469 TF |
16.421-38>2679 T  |2457 T  |2578 T  |1456 F  |2456 T  |1479 F  |1247 TF |
17.881-65>8235 T  |5780 T  |8134 TF |8123 TF |9123 F  |3691 F  |1247 F  |
18.742-05>5902 F  |2457 TF |4790 T  |7012 F  |8012 F  |2580 F  |4570 T  |
19.049-26>4891 TF |1346 T  |4790 TF |6901 F  |7901 F  |9257 F  |6792 F  |
20.507-49>3780 TF |0235 T  |2578 F  |4789 F  |5789 F  |0368 T  |9025 T  |
21.677-53>0457 TF |5780 TF |2578 TF |4789 TF |5789 TF |4702 TF |4570 TF |
22.363-40>8235 F  |0235 F  |8134 F  |8123 F  |9123 F  |6924 T  |0136 TF |
23.094-89>5902 T  |9124 TF |6912 T  |4789 TF |5789 T  |1479 TF |6792 T  |
24.148-06>1568 F  |3568 F  |2578 F  |4789 TF |5789 F  |2580 F  |5681 F  |
25.825-07>7124 T  |2457 TF |6912 T  |1456 F  |2456 TF |4702 T  |6792 T  |
26.xxx-xx>5902    |4679    |4790    |6901    |7901    |6924    |8914    |

จากทั้งหมด 7 สูตร
9=100%(7) 0=57.14%(4) 4=57.14%(4) 1=42.86%(3) 6=42.86%(3)
7=42.86%(3) 2=28.57%(2) 5=14.29%(1) 8=14.29%(1) 3=0%(0)


เด่นสิบหน่วยบน4 ตัว2
1.615-44>5690 F  |1234 T  |6901 T  |1234 T  |1789 T  |1479 T  |9013 T  |1240 T  |
2.409-94>9034 TF |7890 TF |0345 T  |0123 T  |3901 TF |3691 F  |6780 T  |6795 F  |
3.608-44>5690 T  |7890 TF |6901 T  |5678 F  |2890 TF |2580 TF |9013 T  |8917 F  |
4.804-25>5690 T  |0123 T  |6901 T  |4567 F  |7345 F  |7035 T  |9013 T  |0139 T  |
5.449-11>3478 T  |6789 F  |4789 TF |3456 T  |4012 T  |4702 T  |3457 T  |4573 T  |
6.354-90>3478 F  |1234 F  |4789 F  |3456 TF |5123 T  |5813 T  |4568 TF |5684 TF |
7.704-57>6701 T  |8901 T  |7012 T  |8901 T  |0678 T  |0368 T  |3457 F  |7806 T  |
8.351-74>7812 F  |3456 T  |8123 F  |4567 T  |9567 T  |9257 T  |0124 F  |8917 F  |
9.537-79>8923 T  |0123 T  |9234 T  |7890 F  |7345 TF |7035 TF |9013 T  |4573 TF |
10.864-90>3478 F  |2345 F  |4789 F  |4567 TF |8456 TF |8146 TF |3457 F  |7806 T  |
11.237-34>3478 TF |5678 F  |4789 F  |4567 F  |7345 TF |7035 TF |6780 F  |6795 F  |
12.151-92>5690 T  |3456 T  |6901 F  |8901 F  |5123 TF |5813 TF |9013 F  |4573 T  |
13.704-70>4589 F  |2345 F  |5890 T  |3456 F  |6234 F  |6924 F  |3457 F  |0139 T  |
14.260-38>9034 F  |4567 T  |0345 F  |5678 T  |0678 TF |0368 TF |6780 TF |6795 T  |
15.466-30>1256 TF |5678 TF |2567 TF |4567 TF |8456 TF |8146 TF |6780 TF |3462 TF |
16.421-38>0145 F  |0123 TF |1456 F  |1234 TF |6234 T  |6924 T  |2346 T  |8917 F  |
17.881-65>7812 TF |5678 T  |8123 TF |0123 F  |5123 F  |5813 TF |4568 T  |1240 F  |
18.742-05>8923 F  |2345 TF |9234 TF |2345 TF |2890 F  |2580 F  |2346 TF |1240 TF |
19.049-26>5690 F  |8901 F  |6901 F  |9012 F  |6234 T  |6924 TF |8902 F  |4573 T  |
20.507-49>3478 F  |0123 T  |4789 F  |7890 TF |4012 T  |4702 TF |8902 T  |6795 F  |
21.677-53>6701 TF |6789 TF |7012 TF |5678 TF |7345 TF |7035 TF |3457 TF |4573 TF |
22.363-40>1256 T  |2345 F  |2567 T  |3456 TF |8456 T  |8146 T  |2346 TF |7806 T  |
23.094-89>5690 T  |7890 T  |6901 T  |6789 T  |6234 F  |6924 TF |4568 F  |1240 F  |
24.148-06>9034 T  |5678 F  |0345 T  |4567 T  |0678 F  |0368 F  |0124 T  |1240 T  |
25.825-07>7812 T  |0123 T  |8123 T  |0123 T  |4012 T  |4702 T  |5679 F  |6795 F  |
26.xxx-xx>8923    |8901    |9234    |8901    |9567    |9257    |9013    |9028    |

จากทั้งหมด 8 สูตร
9=100%(8) 0=50%(4) 2=50%(4) 8=50%(4) 1=37.5%(3)
3=37.5%(3) 5=25%(2) 7=25%(2) 4=12.5%(1) 6=12.5%(1)


เด่นสิบหน่วยบน1 และ2 รวม15สูตรชน 9  ตัวเดียวจะเป็นไปได้ไหม? ซึ่งจะต้องรอการพิสูจน์ในวันที่16 ต.ค นี้
ปล.  จัดทำให้แฟนพันธ์แท้ของ kma  ทุกท่านที่เข้าชม
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ตุลาคม 2015, 09:12:25น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #11 04 ตุลาคม 2015, 14:55:54น.
 |"@ |"@ |"@ |"@ |"@ |"@
ยังมีอีกที่ไม่ได้โพสรอว่างๆจะลง


สรุปล่าง

22  26  76
67  77  40
44  62  04


ฟันธงล่าง 2ชุด   22   และ  62

           
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2015, 19:04:38น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #12 04 ตุลาคม 2015, 14:56:13น.
 bs| bs| bs| bs| bs| bs|

วางให้ครบแล้ว |"@ |"@ |"@ |"@ |"@ |"@
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ตุลาคม 2015, 20:14:52น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #13 04 ตุลาคม 2015, 14:59:49น.
สิบหน่วยบน1    สิบหน่วยบน2     ชน       ผล
94                43                 4        354
01                07                 0        704
01                71                 1        351
72                30                 ....      537  ไม่ชน จับคู่  73  70  23  20
41                47                  4       864

ขี้เกียจพิมพ์


92                69                  9        094
85                04                 ......     148    ไม่ชน    80  84  50  54
24                21                   2       825
90                90                  90    รอ......
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ตุลาคม 2015, 20:41:10น. โดย kma

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 55659
ตอบกลับ #14 04 ตุลาคม 2015, 16:03:42น.


 S|d'

สวัสดีค่ะอาจารย์kma  ห้องหวยรัฐบาลยินดีต้อนรับค่ะ
ขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่า มาแบ่งปันข้อมูลดีๆ ให้กับสมาชิก
ขอให้โชคดี ร่ำรวย เงินทองไหลมาไม่ขาดสายค่ะ

 rc: rc: rc:
คาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ   อา กะ สะ อุ   กะ สะ อุ อา   สะ อุ อา กะ
สวด 5 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน จะบันดาลเงินทองและโชคลาภ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 55659
ตอบกลับ #15 04 ตุลาคม 2015, 16:09:05น.


กฎระเบียบข้อบังคับของเว็บ apichoke.net

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของทางเว็บเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของทางเว็บ และข้อบังคับ พรบ.คอมพิวเตอร์

1.  ห้ามมิให้สมาชิกใช้คำพูดจาหยาบคาย หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือถ้อยคำดูหมิ่นบุคคลอื่น
2.  ห้ามมิให้สมาชิกโพสต์ภาพโป๊ลามก หรือภาพอันไม่ควรเผยแพร่ในทางสาธารณะ
3.  ห้ามโพสต์ตัวเลขหรือข้อความเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เช่น หวยธกส. ออมสิน หวยหุ้นหรืออื่นๆ
4.  ห้ามโพสต์ข้อความ หรือโฆษณาด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อชักชวน เพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต

5.  ห้ามวางลิงค์เว็บหวยหรือ ชื่อเว็บอื่นใด วางอีเมล วางเบอร์โทรศัพท์
วางข้อความเพื่อติดต่อใน Face Book ในline ในSkipe ในU-Tube วางลิงค์และ/
หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นวาง เพื่อชักชวน
เพื่อติดต่อผลประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ก่อนได้รับอนุญาต6.  ห้ามประกาศในกระทู้ว่าจะให้เลขทางข้อความส่วนตัว(pm)โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวง พูดโอ้อวดเกินจริงอันอาจทำให้สมาชิกหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจนได้รับความเสียหาย
7. ห้ามทำการชักชวนสมาชิกให้ไปเว็บอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆก็ตาม

การลงโทษผู้ละเมิด
1.  ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน
2.  ลงโทษโดยล็อคหรือลบกระทู้
3.  ลงโทษโดยการแบนชั่วคราว
4.  ลงโทษโดยการแบนถาวร
5.  ลงโทษโดยการดำเนินคคดีตามกฎหมาย
     (กรณีความผิดร้ายแรง)

การลงโทษในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับโทษหนักเบา
ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกข้อ 1 ก่อน

จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Webmaster
16 มิ.ย.51
แก้ไขเพิ่มเติม
27 ม.ค.56The rules and regulations on the web apichoke.net.
      To the activities of the Board as to the order. Members are asked to abide by the rules and regulations of the web and computer law.

1. Prohibit members use coarse language, Words cause others blasted. Or words downplay others.
2. Prohibited pornographic Forum Member posted. The image should not be released publicly.
3. Prohibited posted a message about illegal gambling such as Omsin lottery, TKS lottery, or any other illegal gambling.
4. Do not post or advertise in any way. To Persuade, charge members or for any personal gain prior permission.
5. Do not put a lottery web link, email or phone numbers or a link of any other site. by the self or to others. To Persuade, contact their benefits or any other benefits prior permission.
6. No declare to give the tip in private messages (pm) is strictly prohibited. This is to prevent fraud. Exaggerated melodrama that may make members believe that the victim had been damaged.
7. Do not invite forum member to the other Web for any hope of personal gain.

Any person transgress will be Punish by
1. Punished by admonition.
2. Punished by locking or Delete the posting.
4. Punished by a temporary ban
5. Punished by a permanent ban.
6. Punished by Legal proceedings to the law.
      (A serious offense).                ตามมาตรฐานการปักหมุด
มาตรฐานในการปักหมุดเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติ
                สำหรับท่านอาจารย์ให้เลขถูก
                บ้าน apichoke.net1. เลขสองตัวบน-ล่าง ต้องให้ไม่เกิน 20 ชุดตรง 
 
33 - 34 - 35 - 36 - 37
43 - 44 - 45 - 46 - 47
53 - 54 - 55 - 56 - 57
63 - 64 - 65 - 66 - 67 
(รวม 20 ชุด)

1.1 ถ้ากลับตัวด้วยต้องลงเลขไว้ไม่เกิน 10 ชุด
83 - 84 - 85 - 86 - 87
93 - 94 - 95 - 96 - 97
(รวม 10 ชุด)

2. เลขสามตัวบน ให้ไม่เกิน 30 ชุดตรง สำหรับกรณีนี้อาจยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 6 ชุด(รวม 36 ชุด)


2.1 กรณีเลขถูกสลับหลักรสน.ให้ได้ไม่เกิน 25 ชุด

ตัวอย่างเลขให้ตรงแต่ไปเข้าสลับหลักรสน. 25 ชุด

103-104-105-106-107
183-184-185-186-187
193-194-195-196-197
803-804-805-806-807
883-884-885-886-887
(รวม 25 ชุด)
เลขออก 178*78

3. เลขปักหลัก ต้องไม่เกินหลักละ 4 ตัว
    หลักร้อย     1-2-3-4
    หลักสิบ      1-2-3-4
    หลักหน่วย   5-6-7-8


              ออก 227*27*

3.1 กรณีถูก 2 หลัก ต้องเป็นหลักสิบ กับหลักหน่วยเท่านั้น

     ตัวอย่างเรียกว่าถูก 2 หลัก
      หลักร้อย     1-3-4-5
     หลักสิบ       1-2-3-4
     หลักหน่วย   5-6-7-8


เลขออก 227* 27กฏเกณฑ์ที่ทุกๆท่านควรรับทราบ  

1. เลขที่ลงไว้หลังหวยออกห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด ถ้ามีการแก้ไขถือว่าเป็นโมฆะ  ไม่ต้องปักหมุด เว้นแต่มีหลักฐานอ้างอิงในกระทู้ยืนยันว่าถูกจริง
2. ใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ใดให้เลขถูกควรกดอ้างถึง แล้วโพสต์ไว้ท้ายกระทู้พร้อมทั้งเน้นตัวสี หรือตัวใหญ่ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ปักหมุดมองเห็นได้ง่าย
3. ในกรณีผู้ให้เลขถูกโดยมิใช่เจ้าของกระทู้ ต้องเป็นผู้อยู่และแชร์ข้อมูลร่วมกับท่านเจ้าของกระทู้เป็น   ประจำเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิตามมาตรฐานการปักหมุดข้อ1.-2.-3dararat
Webmaster
19/03/56

เรียนสมาชิกทุกท่านโปรดทราบ
หากมีอาจารย์หรือนักคำนวณท่านใด ได้โพสท์ในกระทู้ใดหรือส่งข้อความให้ทางPMแก่สมาชิก  ดังนี้
1) เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตัวเลขเด็ดตามที่ได้กล่าวอ้าง
2) แจกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับ
3) วางลิ้งค์เวปหวย แทงหวย หรือการพนันทุกรูปแบบ

ขอความกรุณาสมาชิกโปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบทันที โดยการCopyกระทู้นั้นแล้วส่งมาให้ผู้ดูแลบอร์ดหรือทีมงานทางข้อความส่วนตัวหรือPMได้ตลอด24ช.ม.ครับ

          ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
                       MT14 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด    

คาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ   อา กะ สะ อุ   กะ สะ อุ อา   สะ อุ อา กะ
สวด 5 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน จะบันดาลเงินทองและโชคลาภ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 55659
ตอบกลับ #16 04 ตุลาคม 2015, 16:11:15น.สิ่งหนึ่ง ที่เราตอบแทนน้ำใจของอาจารย์ ท่านผู้ให้ทุกข้อมูลอันมีค่า

คือ
กดมอบพลังน้ำใจ และคำขอบคุณ

ทีมงานอยากให้สมาชิกทุกท่าน กดพลังน้ำใจ โพสท์กระทู้ ทักทาย ให้กำลังใจ ขอบคุณ

อาจารย์ท่านผู้ให้ ที่มีใจมหาศาลแบ่งปัน ให้ท่านได้ร่ำรวยมีเงิน ปลดหนี้ มีความสุข $|8 ty: ty: $|8

" ขอบคุณทุกท่านครับ "
คาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ   อา กะ สะ อุ   กะ สะ อุ อา   สะ อุ อา กะ
สวด 5 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน จะบันดาลเงินทองและโชคลาภ

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 30020
ตอบกลับ #17 04 ตุลาคม 2015, 16:16:20น.

 +|p ให้กำลังใจครับ
...เดินไปข้างหน้าอย่างเหงาๆ  ดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บปวด...

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 55659
ตอบกลับ #18 04 ตุลาคม 2015, 16:23:49น.


สุขสันต์วันหยุด มีความสุขมากๆค่ะ

 +|p
คาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ   อา กะ สะ อุ   กะ สะ อุ อา   สะ อุ อา กะ
สวด 5 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน จะบันดาลเงินทองและโชคลาภ

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 317
ตอบกลับ #19 04 ตุลาคม 2015, 17:20:35น.
 <t,3> rc: |"@ขอบคุณครับ และขอแต้มมาบน ล่างด้วยครับ

ผู้ช่วย Webmaster *
 • พลังน้ำใจ: 130181
ตอบกลับ #20 04 ตุลาคม 2015, 19:03:38น.
 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 1846
ตอบกลับ #21 04 ตุลาคม 2015, 19:44:36น.
|"@

ครบล่าง2สูตร


1.804-25>567901234 TFd|567801234 TFd|
2.449-11>345789012 TFd|234578901 TFd|
3.354-90>890234567 TFd|456790123 TFd|
4.704-57>678012345 TFd|890134567 TFd|
5.351-74>234678901 TFd|678912345 TFd|
6.537-79>345789012 TFd|012356789 TFd|
7.864-90>456890123 TFd|901245678 TFd|
8.237-34>345789012 TFd|234578901 TFd|
9.151-92>456890123 TFd|123467890 TFd|
10.704-70>345789012 TFd|456790123 TFd|
11.260-38>345789012 TFd|567801234 TFd|
12.466-30>234678901 TFd|345689012 TFd|
13.421-38>456890123 TFd|234578901 TFd|
14.881-65>456890123 TFd|678912345 TFd|
15.742-05>456890123 TFd|789023456 TFd|
16.049-26>567901234 TFd|901245678 TFd|
17.507-49>234678901 TFd|345689012 TFd|
18.677-53>890234567 TFd|678912345 TFd|
19.363-40>345789012 TFd|789023456 TFd|
20.094-89>890234567 TFd|890134567 TFd|
21.148-06>567901234 TFd|456790123 TFd|
22.825-07>678012345 TFd|234578901 TFd|
23.xxx-xx>678012345    |789023456    |

จากทั้งหมด 2 สูตร
0=100%(2) 2=100%(2) 3=100%(2) 4=100%(2) 5=100%(2)
6=100%(2) 7=100%(2) 8=100%(2) 1=50%(1) 9=50%(1)


รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59368
ตอบกลับ #22 04 ตุลาคม 2015, 21:23:31น.


ขอขอบคุณ  อาจารย์kma     จากทีมงานอภิโชคดอตเน็ท

ท่านมีน้ำใจมหาศาล แบ่งปันแก่เพื่อนสมาชิกบ้าน.net มีโชคดี ร่ำรวยเงิน 


<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

 • พลังน้ำใจ: 22641
ตอบกลับ #23 04 ตุลาคม 2015, 22:08:05น.
 +|p le: T|g

 • พลังน้ำใจ: 419
ตอบกลับ #24 04 ตุลาคม 2015, 22:39:34น.
 T[@ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ ขอแต้มรวม HTF และ TF ด้วยครับ  T[@

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 5763
ตอบกลับ #25 05 ตุลาคม 2015, 01:38:07น.
 +|p T[@ lv {"b}

 • พลังน้ำใจ: 1148
ตอบกลับ #26 05 ตุลาคม 2015, 02:09:12น.
 <t,21> <t,21>

 b|c b|c b|c b|c

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 216
ตอบกลับ #27 05 ตุลาคม 2015, 02:27:24น.
 hp: |"@ |"@ |"@ |"@ |"@ hp:

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 216
ตอบกลับ #28 05 ตุลาคม 2015, 02:28:37น.
|"@แต้มสิบหน่วยบนรอคนถามหาอิๆ
y|o y|o y|o

 • พลังน้ำใจ: 24833
ตอบกลับ #29 05 ตุลาคม 2015, 04:25:06น.
 $|8 c|a +|p m|y le: y|o

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย