"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: สิบหน่วยบน 4ตัวบน 1 ก.พ 59
 
 7963

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
17 มกราคม 2016, 20:05:42น.
 et"' et"'4ตัวเดินดี100กว่่างวดF
9025
HT
61
523-20
F
1247
T
62
198-18
S
2358
F
63
920-95
M
6792
HT
64
477-39
T
8914
H
65
728-45
W
5681
F
66
391-82
F
3469
HT
67
842-91
Sa
5681
H
68
763-22
M
0136
TF
69
269-35
T
8914
F
70
615-44
W
4570
F
71
409-94
Th
6792
F
72
608-44
Sa
8914
F
73
804-25
S
4570
TF
74
449-11
M
4570
HT
75
354-90
T
4570
TF
76
704-57
T
4570
HTF
77
351-74
F
7803
H
78
537-79
S
6792
F
79
864-90
M
4570
F
80
237-34
S
7803
TF
81
151-92
M
1247
HF
82
704-70
W
0136
T
83
260-38
Th
1247
H
84
466-30
Sa
6792
TF
85
421-38
Sa
8914
HF
86
881-65
T
2358
HT
87
742-05
T
1247
HTF
88
049-26
W
3469
TF
89
507-49
Th
0136
T
90
677-53
Sa
6792
HTF
91
363-40
S
6792
T
92
094-89
T
8914
TF
93
148-06
W
3469
T
94
825-07
Th
7803
H
95
630-62
F
5681
H
96
211-45
S
6792
H
97
283-03
M
7803
TF
98
350-78
T
3469
H
99
255-08
Th
6792
H
100
217-02
W
9025
H
101
371-50
S
8914
F
102
xxx-xx
?
M
5681
...
...


เคลียร์บน
7.537-79>46781 F  |
28.864-90>46781 HTF|
29.237-34>13458 T  |
30.151-92>24569 T  |
31.704-70>68903 T  |
32.260-38>24569 HT |
33.466-30>68903 TF |
34.421-38>91236 TF |
35.881-65>57892 HT |
36.742-05>24569 TF |
37.049-26>91236 F  |
38.507-49>24569 H  |
39.677-53>24569 H  |
40.363-40>13458 HF |
41.094-89>68903 HT |
42.148-06>46781 HTF|
43.825-07>13458 HF |
44.630-62>02347 TF |
45.211-45>91236 HTF|
46.283-03>80125 HT |
47.350-78>68903 HF |
48.255-08>57892 HTF|
49.217-02>80125 HT |
50.371-50>35670 HT |
51.xxx-xx>35670    |
แก้ไขข้อมูล

วางแค่ 2 สูตรก็พอจะเห็นอะไรบ้างนะ สูตร 1     5681 สูตร2   35670

1568 มาไม่ครบบนแ่นอน  35670 มาไม่ครบบน


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2016, 07:34:33น. โดย kma


kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #1 17 มกราคม 2016, 20:05:55น.
 c|cสิบหน่วยบน3สูคร

สิบหน่วยบนคนลับแล1


1.795-27>789013 T  |
2.767-79>345679 TF |
3.072-48>234568 F  |
4.902-52>901235 TF |
5.149-95>567891 F  |
6.245-01>901235 F  |
7.318-35>890124 TF |
8.404-79>345679 F  |
9.866-95>456780 TF |
10.406-26>567891 F  |
11.297-52>456780 F  |
12.523-20>012346 TF |
13.198-18>789013 TF |
14.920-95>678902 TF |
15.477-39>789013 TF |
16.728-45>234568 TF |
17.391-82>567891 TF |
18.842-91>678902 F  |
19.763-22>789013 F  |
20.269-35>901235 F  |
21.615-44>234568 F  |
22.409-94>345679 F  |
23.608-44>789013 TF |
24.804-25>345679 F  |
25.449-11>345679 TF |
26.354-90>890124 F  |
27.704-57>123457 F  |
28.351-74>123457 TF |
29.537-79>678902 F  |
30.864-90>456780 TF |
31.237-34>789013 TF |
32.151-92>234568 T  |
33.704-70>345679 F  |
34.260-38>901235 F  |
35.466-30>345679 TF |
36.421-38>234568 T  |
37.881-65>567891 TF |
38.742-05>456780 T  |
39.049-26>123457 T  |
40.507-49>456780 TF |
41.677-53>789013 TF |
42.363-40>456780 T  |
43.094-89>012346 F  |
44.148-06>456780 TF |
45.825-07>678902 T  |
46.630-62>012346 TF |
47.211-45>567891 TF |
48.283-03>567891 T  |
49.350-78>345679 T  |
50.255-08>456780 TF |
51.217-02>123457 TF |
52.371-50>678902 T  |
53.xxx-xx>456780    |สิบหน่วยบนคนลับแล2
1.795-27>679013 T  |
2.767-79>568902 T  |
3.072-48>457891 T  |
4.902-52>235679 F  |
5.149-95>891235 F  |
6.245-01>568902 F  |
7.318-35>780124 TF |
8.404-79>457891 F  |
9.866-95>235679 TF |
10.406-26>124568 F  |
11.297-52>346780 F  |
12.523-20>013457 F  |
13.198-18>346780 F  |
14.920-95>346780 F  |
15.477-39>679013 TF |
16.728-45>124568 TF |
17.391-82>780124 F  |
18.842-91>568902 F  |
19.763-22>679013 TF |
20.269-35>235679 TF |
21.615-44>568902 F  |
22.409-94>568902 TF |
23.608-44>457891 F  |
24.804-25>457891 F  |
25.449-11>457891 TF |
26.354-90>124568 TF |
27.704-57>124568 F  |
28.351-74>013457 TF |
29.537-79>235679 TF |
30.864-90>013457 F  |
31.237-34>780124 F  |
32.151-92>780124 F  |
33.704-70>902346 TF |
34.260-38>346780 TF |
35.466-30>235679 TF |
36.421-38>780124 TF |
37.881-65>124568 TF |
38.742-05>568902 F  |
39.049-26>902346 TF |
40.507-49>457891 F  |
41.677-53>780124 TF |
42.363-40>346780 TF |
43.094-89>902346 TF |
44.148-06>568902 F  |
45.825-07>457891 F  |
46.630-62>568902 F  |
47.211-45>457891 TF |
48.283-03>568902 T  |
49.350-78>780124 F  |
50.255-08>457891 TF |
51.217-02>891235 T  |
52.371-50>780124 TF |
53.xxx-xx>235679    |

แก้ไขข้อมูล
สิบหน่วยบนคนลับแล3


1.795-27>934567 TF |
2.767-79>601234 T  |
3.072-48>601234 F  |
4.902-52>489012 TF |
5.149-95>489012 TF |
6.245-01>489012 T  |
7.318-35>045678 F  |
8.404-79>489012 TF |
9.866-95>823456 TF |
10.406-26>489012 T  |
11.297-52>378901 TF |
12.523-20>823456 TF |
13.198-18>823456 F  |
14.920-95>378901 F  |
15.477-39>712345 TF |
16.728-45>823456 TF |
17.391-82>156789 TF |
18.842-91>267890 F  |
19.763-22>045678 T  |
20.269-35>267890 TF |
21.615-44>156789 TF |
22.409-94>601234 T  |
23.608-44>601234 T  |
24.804-25>823456 F  |
25.449-11>378901 F  |
26.354-90>934567 TF |
27.704-57>267890 T  |
28.351-74>045678 T  |
29.537-79>267890 F  |
30.864-90>934567 TF |
31.237-34>712345 TF |
32.151-92>590123 TF |
33.704-70>823456 F  |
34.260-38>489012 F  |
35.466-30>934567 TF |
36.421-38>823456 T  |
37.881-65>823456 T  |
38.742-05>267890 F  |
39.049-26>489012 TF |
40.507-49>156789 F  |
41.677-53>045678 TF |
42.363-40>045678 T  |
43.094-89>712345 F  |
44.148-06>823456 TF |
45.825-07>934567 F  |
46.630-62>712345 T  |
47.211-45>601234 TF |
48.283-03>378901 TF |
49.350-78>378901 F  |
50.255-08>156789 TF |
51.217-02>712345 TF |
52.371-50>489012 F  |
53.xxx-xx>489012    |

ยังจำได้ไหม?สิบหน่วยบนระยะสั้นกลับมาเดินต่อ

1.704-70>5791    |หนีไปร้อย
2.260-38>6802 TF |
3.466-30>4680 TF |
4.421-38>7913 F  |
5.881-65>1357 F  |
6.742-05>0246 TF |
7.049-26>5791 F  |
8.507-49>7913 F  |
9.677-53>7913 TF |
10.363-40>1357 F  |
11.094-89>0246 F  |
12.148-06>8024 TF |
13.825-07>1357 F  |
14.630-62>3579 T  |
15.211-45>7913 TF |
16.283-03>8024 T  |
17.350-78>9135 T  |
18.255-08>1357 TF |
19.217-02>2468    |หนีไปร้อยเป็นงวดที่2
20.371-50>9135 F  |
21.xxx-xx>3579    |
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2016, 19:17:05น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #2 17 มกราคม 2016, 20:06:07น.
 <t,3>3ตัวมาสิบหน่วยจะเอาไหม


678      237   ถูกหน่วย
012      151   ร้อย-หน่วย
890      704   สิบ
901      260   หน่วย
678      466   สิบหน่วย
456      421   ร้อย
123      881   หน่วย
012      742   หน่วย
901      049   ร้อย-หน่วย
789      507   หน่วย
789      677   สิบหน่วย
123      363   ร้อย-หน่วย
789      094   สิบ
789      148   หน่วย
456      825   หน่วย
901      630   หน่วย
012      211   ร้อยสิบหน่วย
789      283   สิบ
234      350   ร้อย
345      255   สิบหน่วย
789      217   หน่วบ
012      371   หน่วย         
789               รอ


แก้ไขข้อมูลใส่หลักร้อยในโปรผิดขออภัยมาณ. โอกาสนี้ด้วย
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มกราคม 2016, 07:07:09น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #3 17 มกราคม 2016, 20:06:15น.
 T|"2ตัวบน 
27  28  29
72  82  92


ชุดเด่่่น    27   72

3ตัวบน  527  572  627  672  827  872


วิเคราะห์เจาะลึก

เด่นบน
1568  789  03567  2469  46  46  29  147  157  26   

สรุป3ตัวตรง  8 ชุด
127  172  217  271  527  572  607  670

เป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์เท่านั้น
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มกราคม 2016, 15:30:47น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #4 17 มกราคม 2016, 20:06:24น.
 hp:สิบล่าง18งวดกำลังเดินดีไม่ต้องรอให้เสียอารมณ์

1.704-70>8901 Fd |
2.260-38>9012    |
3.466-30>1234 Td |
4.421-38>0123 Td |
5.881-65>6789 Td |
6.742-05>0123 Td |
7.049-26>1234 Td |
8.507-49>2345 Td |
9.677-53>5678 Td |
10.363-40>4567 Td |
11.094-89>5678 Td |
12.148-06>8901 Td |
13.825-07>0123 Td |
14.630-62>3456 Td |
15.211-45>3456 TFd|
16.283-03>9012 Td |
17.350-78>5678 TFd|
18.255-08>9012 Td |
19.217-02>0123 TFd|
20.371-50>3456 Td |
21.xxx-xx>9012    |

สิบล่างหรือเคลียล่าง

1.704-70>70125 TFd|47890 TFd|
2.260-38>81236 TFd|81234 TFd|
3.466-30>92347 Td |36789 Td |
4.421-38>36781 TFd|92345 Td |
5.881-65>69014 Td |36789 Td |
6.742-05>69014 Td |70123 Td |
7.049-26>25670 TFd|70123 Td |
8.507-49>03458 Td |14567 Td |
9.677-53>14569 Td |03456 TFd|
10.363-40>92347 Td |47890 TFd|
11.094-89>47892 TFd|36789 TFd|
12.148-06>25670 TFd|69012 TFd|
13.825-07>58903 Td |03456 Td |
14.630-62>69014 Td |69012 TFd|
15.211-45>47892 Td |03456 TFd|
16.283-03>69014 Td |69012 Td |
17.350-78>47892 TFd|14567 Td |
18.255-08>70125 Td |25678 Fd |
19.217-02>25670 TFd|03456 Td |
20.371-50>69014 Fd |03456 TFd|
21.xxx-xx>25670    |70123    |
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2016, 20:00:59น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #5 17 มกราคม 2016, 20:06:36น.
 |na <t,12>

หน่วยล่างหรือเคลียล่างกันแน่

1.704-70>8013 Fd |
2.260-38>6891 Fd |
3.466-30>0235 TFd|
4.421-38>6891 Fd |
5.881-65>5780 Fd |
6.742-05>5780 TFd|
7.049-26>1346 Fd |
8.507-49>4679 TFd|
9.677-53>1346 Fd |
10.363-40>5780 Fd |
11.094-89>6891 TFd|
12.148-06>6891 Fd |
13.825-07>5780 TFd|
14.630-62>0235 Fd |
15.211-45>3568 Fd |
16.283-03>0235 TFd|
17.350-78>3568 Fd |
18.255-08>8013 TFd|
19.217-02>5780 Td |
20.371-50>3568 Td |
21.xxx-xx>1346    |
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2016, 19:55:09น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #6 17 มกราคม 2016, 20:06:56น.
 k#|
สิบล่าง   9012
หน่วย    1346


91  93  94  96
01  03  04  06
11  13  14  16
21  23  24  26


เด่น  01  03  04  06
    16  21  23  24  26
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2016, 18:53:25น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #7 17 มกราคม 2016, 20:07:09น.
{"a}ล่าง4ชุด
01  04  23  26


  04   23
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2016, 07:26:36น. โดย kma

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 79
ตอบกลับ #8 17 มกราคม 2016, 20:28:56น.
รอเก็บข้อมูลค่ะ ไม่ถูกเหมือนเดิม ขอบคุณมากๆๆ ข้อมูลสุดยอด

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #9 17 มกราคม 2016, 20:58:28น.
ขอขอบคุณ  อาจารย์kma     จากทีมงานอภิโชคดอตเน็ท

ท่านมีน้ำใจมหาศาล แบ่งปันแก่เพื่อนสมาชิกบ้าน.net มีโชคดี ร่ำรวยเงิน 
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #10 17 มกราคม 2016, 20:59:05น.
กฎระเบียบข้อบังคับของเว็บ apichoke.net

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของทางเว็บเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของทางเว็บ และข้อบังคับ พรบ.คอมพิวเตอร์

1.  ห้ามมิให้สมาชิกใช้คำพูดจาหยาบคาย หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือถ้อยคำดูหมิ่นบุคคลอื่น
2.  ห้ามมิให้สมาชิกโพสต์ภาพโป๊ลามก หรือภาพอันไม่ควรเผยแพร่ในทางสาธารณะ
3.  ห้ามโพสต์ตัวเลขหรือข้อความเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เช่น หวยธกส. ออมสิน หวยหุ้นหรืออื่นๆ
4.  ห้ามโพสต์ข้อความ หรือโฆษณาด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อชักชวน เพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต

5.  ห้ามวางลิงค์เว็บหวยหรือ ชื่อเว็บอื่นใด วางอีเมล วางเบอร์โทรศัพท์
วางข้อความเพื่อติดต่อใน Face Book ในline ในSkipe ในU-Tube วางลิงค์และ/
หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นวาง เพื่อชักชวน
เพื่อติดต่อผลประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ก่อนได้รับอนุญาต6.  ห้ามประกาศในกระทู้ว่าจะให้เลขทางข้อความส่วนตัว(pm)โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวง พูดโอ้อวดเกินจริงอันอาจทำให้สมาชิกหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจนได้รับความเสียหาย
7. ห้ามทำการชักชวนสมาชิกให้ไปเว็บอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆก็ตาม

การลงโทษผู้ละเมิด
1.  ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน
2.  ลงโทษโดยล็อคหรือลบกระทู้
3.  ลงโทษโดยการแบนชั่วคราว
4.  ลงโทษโดยการแบนถาวร
5.  ลงโทษโดยการดำเนินคคดีตามกฎหมาย
     (กรณีความผิดร้ายแรง)

การลงโทษในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับโทษหนักเบา
ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกข้อ 1 ก่อน

จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Webmaster
16 มิ.ย.51
แก้ไขเพิ่มเติม
27 ม.ค.56The rules and regulations on the web apichoke.net.
      To the activities of the Board as to the order. Members are asked to abide by the rules and regulations of the web and computer law.

1. Prohibit members use coarse language, Words cause others blasted. Or words downplay others.
2. Prohibited pornographic Forum Member posted. The image should not be released publicly.
3. Prohibited posted a message about illegal gambling such as Omsin lottery, TKS lottery, or any other illegal gambling.
4. Do not post or advertise in any way. To Persuade, charge members or for any personal gain prior permission.
5. Do not put a lottery web link, email or phone numbers or a link of any other site. by the self or to others. To Persuade, contact their benefits or any other benefits prior permission.
6. No declare to give the tip in private messages (pm) is strictly prohibited. This is to prevent fraud. Exaggerated melodrama that may make members believe that the victim had been damaged.
7. Do not invite forum member to the other Web for any hope of personal gain.

Any person transgress will be Punish by
1. Punished by admonition.
2. Punished by locking or Delete the posting.
4. Punished by a temporary ban
5. Punished by a permanent ban.
6. Punished by Legal proceedings to the law.
      (A serious offense).                ตามมาตรฐานการปักหมุด
มาตรฐานในการปักหมุดเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติ
                สำหรับท่านอาจารย์ให้เลขถูก
                บ้าน apichoke.net1. เลขสองตัวบน-ล่าง ต้องให้ไม่เกิน 20 ชุดตรง 
 
33 - 34 - 35 - 36 - 37
43 - 44 - 45 - 46 - 47
53 - 54 - 55 - 56 - 57
63 - 64 - 65 - 66 - 67 
(รวม 20 ชุด)

1.1 ถ้ากลับตัวด้วยต้องลงเลขไว้ไม่เกิน 10 ชุด
83 - 84 - 85 - 86 - 87
93 - 94 - 95 - 96 - 97
(รวม 10 ชุด)

2. เลขสามตัวบน ให้ไม่เกิน 30 ชุดตรง สำหรับกรณีนี้อาจยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 6 ชุด(รวม 36 ชุด)


2.1 กรณีเลขถูกสลับหลักรสน.ให้ได้ไม่เกิน 25 ชุด

ตัวอย่างเลขให้ตรงแต่ไปเข้าสลับหลักรสน. 25 ชุด

103-104-105-106-107
183-184-185-186-187
193-194-195-196-197
803-804-805-806-807
883-884-885-886-887
(รวม 25 ชุด)
เลขออก 178*78

3. เลขปักหลัก ต้องไม่เกินหลักละ 4 ตัว
    หลักร้อย     1-2-3-4
    หลักสิบ      1-2-3-4
    หลักหน่วย   5-6-7-8


              ออก 227*27*

3.1 กรณีถูก 2 หลัก ต้องเป็นหลักสิบ กับหลักหน่วยเท่านั้น

     ตัวอย่างเรียกว่าถูก 2 หลัก
      หลักร้อย     1-3-4-5
     หลักสิบ       1-2-3-4
     หลักหน่วย   5-6-7-8


เลขออก 227* 27กฏเกณฑ์ที่ทุกๆท่านควรรับทราบ  

1. เลขที่ลงไว้หลังหวยออกห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด ถ้ามีการแก้ไขถือว่าเป็นโมฆะ  ไม่ต้องปักหมุด เว้นแต่มีหลักฐานอ้างอิงในกระทู้ยืนยันว่าถูกจริง
2. ใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ใดให้เลขถูกควรกดอ้างถึง แล้วโพสต์ไว้ท้ายกระทู้พร้อมทั้งเน้นตัวสี หรือตัวใหญ่ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ปักหมุดมองเห็นได้ง่าย
3. ในกรณีผู้ให้เลขถูกโดยมิใช่เจ้าของกระทู้ ต้องเป็นผู้อยู่และแชร์ข้อมูลร่วมกับท่านเจ้าของกระทู้เป็น   ประจำเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิตามมาตรฐานการปักหมุดข้อ1.-2.-3dararat
Webmaster
19/03/56

เรียนสมาชิกทุกท่านโปรดทราบ
หากมีอาจารย์หรือนักคำนวณท่านใด ได้โพสท์ในกระทู้ใดหรือส่งข้อความให้ทางPMแก่สมาชิก  ดังนี้
1) เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตัวเลขเด็ดตามที่ได้กล่าวอ้าง
2) แจกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับ
3) วางลิ้งค์เวปหวย แทงหวย หรือการพนันทุกรูปแบบ

ขอความกรุณาสมาชิกโปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบทันที โดยการCopyกระทู้นั้นแล้วส่งมาให้ผู้ดูแลบอร์ดหรือทีมงานทางข้อความส่วนตัวหรือPMได้ตลอด24ช.ม.ครับ

          ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
                       MT14 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด    


<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #11 17 มกราคม 2016, 21:00:33น.

สิ่งหนึ่ง ที่เราตอบแทนน้ำใจของอาจารย์ ท่านผู้ให้ทุกข้อมูลอันมีค่า

คือ
กดมอบพลังน้ำใจ และคำขอบคุณ

ทีมงานอยากให้สมาชิกทุกท่าน กดพลังน้ำใจ โพสท์กระทู้ ทักทาย ให้กำลังใจ ขอบคุณ

อาจารย์ท่านผู้ให้ ที่มีใจมหาศาลแบ่งปัน ให้ท่านได้ร่ำรวยมีเงิน ปลดหนี้ มีความสุข $|8 ty: ty: $|8

" ขอบคุณทุกท่านครับ "

<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 99288
ตอบกลับ #12 17 มกราคม 2016, 21:03:04น.
 ่ja: +|p <t,3>

ผู้ช่วยwebmaster *
 • พลังน้ำใจ: 130108
ตอบกลับ #13 17 มกราคม 2016, 21:13:08น. S|d'

สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกทุกข้อมูลที่มอบให้สมาชิกค่ะ


 {"h} {"h} {"h}

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 19758
ตอบกลับ #14 17 มกราคม 2016, 21:44:15น.
 T[@ b|b b|c +|p

 • พลังน้ำใจ: 3425
ตอบกลับ #15 17 มกราคม 2016, 22:01:50น.
 |Rl |Rl |Rl

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 5595
ตอบกลับ #16 17 มกราคม 2016, 22:39:50น.
 {"b} +|p

 • พลังน้ำใจ: 5106
ตอบกลับ #17 17 มกราคม 2016, 23:49:22น.
 +|p ขอบคุณอาจารย์ kma มากค่ะ เด่นบน ใช้ทุกข้อมูลที่อาจารย์ลงให้ชมค่ะ   rc: rc: rc:

 • พลังน้ำใจ: 1897
ตอบกลับ #18 18 มกราคม 2016, 00:39:12น. p|a p|a p|a

รองผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 99288
ตอบกลับ #19 18 มกราคม 2016, 05:51:02น.


 h*[ h*[ h*[

 • พลังน้ำใจ: 8506
ตอบกลับ #20 18 มกราคม 2016, 08:26:08น.
 S|d' +|p  ขอบคุณคะ
ทำดีต้องได้ดีซินะ 

 • พลังน้ำใจ: 10304
ตอบกลับ #21 18 มกราคม 2016, 08:28:33น.
 y|o rc: rc: rc: rc: +|p

j@e ออฟไลน์
 • พลังน้ำใจ: 3669
ตอบกลับ #22 18 มกราคม 2016, 08:44:07น.
 y|o T|g K:[ +|p

KFC ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 13633
ตอบกลับ #23 18 มกราคม 2016, 09:39:37น.
รอเด่นหน่วยล่าง ไปสิบ 2 งวดแล้ว ปรับเป็นเดินสิบ-หน่วย สุดยอดครับ
งวดที่แล้วเด่น 3568  งวดนี้เด่นอะไรครับผม

 • พลังน้ำใจ: 22070
ตอบกลับ #24 18 มกราคม 2016, 09:49:28น.
S|d' +|p m|y

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 4333
ตอบกลับ #25 18 มกราคม 2016, 10:15:38น.
 j|a j|a rc: rc: rc: j|a j|a
 +|p +|p +|p +|p +|p
 |"@ |"@ |"@ |"@

 • พลังน้ำใจ: 29
ตอบกลับ #26 18 มกราคม 2016, 12:15:59น.
 p|i ขอบคุณมากมายครับ  Y$@

 • พลังน้ำใจ: 12359
ตอบกลับ #27 18 มกราคม 2016, 12:30:54น.
 +|p et"' le: ้hp:

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 248
ตอบกลับ #28 18 มกราคม 2016, 12:32:20น.
 ้hp: ้hp: ้hp:
 hp: hp: hp:

สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 11459
ตอบกลับ #29 18 มกราคม 2016, 13:22:59น.
 +|p rc: rc: rc:

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย