"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: ศ. 1 เมษา-----ภาคเหนือร้อนจัด-------6---4--------ภาคใต้ฝนตก--------7---3
 
 4130

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
18 มีนาคม 2016, 11:57:54น.
 |kk |kk |kk


เด่นบน...6---4---1---0  h*[ |vl |g|
สองตัวบน...มี  20  ชุด. h*[


6...= 60-06-61-16-62-26-64-46-664...=40-04-41-14-42-24-441-0..........=     01-10-11-00
 |g|  หลักร้อย...0-2-3-7 h*[ h*[ สามตัว...คัดแล้ว...มี  10  ชุด h*[
016---061

046---064

216---261

246---264

314---714 |g|
(  เด่นที่สุด มี   3  ชุด  )

 h*[  061---064---314 h*[


 s#y s#y s#y h*[ เด่น-ล่าง...7---3 h*[


 h*[


 h*[ เด่น-คู่-ล่าง...มี  20  ชุด. h*[

7...=  71-17-72-27-73-37-77-78-87

3...=  30-03-31-13-33-36-63-34-43-38-83
 |jb et"' et"' et"' et"'

ต.ย.สูตร1-สิบหน่วยบน... h*[

เดินดี  27  งวดรวด.     p]|1   864-90
   M   4586   TF
2   237-34
   S   1253   T
3   151-92
   M   7819   F
4   704-70
   W   2364   F
5   260-38
   Th   5697   T
6   466-30
   Sa   2364   TF
7   421-38
   Sa   9031   F
8   881-65
   T   4586   T
9   742-05
   T   2364   TF
10   049-26
   W   5697   F
11   507-49
   Th   0142   T
12   677-53
   Sa   7819   TF
13   363-40
   S   1253   F
14   094-89
   T   0142   F
15   148-06
   W   3475   T
16   825-07
   Th   2364   T
17   630-62
   F   2364   T
18   211-45
   S   0142   TF
19   283-03
   M   4586   T
20   350-78
   T   8920   F
21   255-08
   Th   3475   TF
22   217-02
   W   1253   T
23   371-50
   S   5697   T
24   800-09
   M   9031   TF
25   364-98
   T   0142   F
26   686-06
   T   5697   F
27   918-32
   W   1253   T
28.   xxx-xx |g|

เด่น---สิบหน่วยบน p]|   
 h*[  0--1--4--2    h*[


 |kk |kk |kkต.ย.สูตร2-สิบหน่วยบน... h*[

เดินดี  25  งวดรวด.     p]|


 h*[


1   151-92
   M   1927   F
2   704-70
   W   3149   F
3   260-38
   Th   6472   T
4   466-30
   Sa   8694   TF
5   421-38
   Sa   1927   TF
6   881-65
   T   2038   T
7   742-05
   T   4250   TF
8   049-26
   W   4250   T
9   507-49
   Th   2038   T
10   677-53
   Sa   9705   TF
11   363-40
   S   7583   F
12   094-89
   T   4250   F
13   148-06
   W   3149   T
14   825-07
   Th   4250   TF
15   630-62
   F   2038   TF
16   211-45
   S   3149   TF
17   283-03
   M   2038   TF
18   350-78
   T   5361   T
19   255-08
   Th   4250   TF
20   217-02
   W   3149   T
21   371-50
   S   0816   F
22   800-09
   M   4250   TF
23   364-98
   T   8694   TF
24   686-06
   T   5361   F
25   918-32
   W   0816   TF
26.   xxx-xx   h*[

 h*[ เด่น---สิบหน่วยบน  p]|   

 h*[  1---9---2---7    h*[
 |g| |g| |g|
2สูตร-บน...เดินดี 48 งวด.


...ชนเด่น  /  จับคู่... ][Y


 et"'

1   406-26
   F   6745   HF   3524   H
2   297-52
   F   7856   F   2413   H
3   523-20
   F   8967      0291   T
4   198-18
   S   6745      6857   F
5   920-95
   M   9078   HF   9180   HF
6   477-39
   T   6745   HTF   5746   HTF
7   728-45
   W   1290   T   0291   T
8   391-82
   F   8967   T   0291   TF
9   842-91
   Sa   3412   TF   7968   H
10   763-22
   M   2301   F   2413   F
11   269-35
   T   0189   F   6857   T
12   615-44
   W   6745   HF   5746   HF
13   409-94
   Th   3412   H   2413   H
14   608-44
   Sa   5634   H   7968   HF
15   804-25
   S   0189   HT   0291   T
16   449-11
   M   3412   HT   2413   HT
17   354-90
   T   4523   HTF   3524   HTF
18   704-57
   T   0189   T   7968   H
19   351-74
   F   1290   F   5746   T
20   537-79
   S   5634   HT   7968   F
21   864-90
   M   7856   HT   8079   H
22   237-34
   S   8967   F   3524   HT
23   151-92
   M   5634   T   0291   HF
24   704-70
   W   9078   HT   8079   HT
25   260-38
   Th   8967   T   5746   T
26   466-30
   Sa   7856   TF   5746   HTF
27   421-38
   Sa   4523   HT   9180   F
28   881-65
   T   9078   HT   7968   HT
29   742-05
   T   7856   H   3524   TF
30   049-26
   W   8967   F   5746   T
31   507-49
   Th   7856   HF   8079   TF
32   677-53
   Sa   7856   HTF   7968   HTF
33   363-40
   S   6745   T   7968   T
34   094-89
   T   9078   HT   4635   F
35   148-06
   W   1290   H   7968   F
36   825-07
   Th   9078   H   6857   HF
37   630-62
   F   5634   HT   8079   F
38   211-45
   S   1290   HTF   0291   HTF
39   283-03
   M   2301   HF   9180   T
40   350-78
   T   5634   HT   4635   HT
41   255-08
   Th   6745   TF   1302   H
42   217-02
   W   7856   F   2413   HT
43   371-50
   S   4523   H   0291   F
44   800-09
   M   9078   HTF   6857   H
45   364-98
   T   5634   HTF   5746   TF
46.   686-06
   T   0189   T   5746   HF
47.   918-32
   W   0189   HTF   7968   HF h*[48.   6-4-3-5   ---จับคู่---   0-1-8-9  h*[    h*[

  s|a s|a s|a s|a
 h*[ต.ย.สูตรล่าง...เดินดี 33 งวด/รวด.
 h*[
1   804-25
   S   8279   Td
2   449-11
   M   0491   TFd
3   354-90
   T   8279   Td
4   704-57
   T   6057   TFd
5   351-74
   F   0491   Fd
6   537-79
   S   7168   Td
7   864-90
   M   6057   Fd
8   237-34
   S   5946   Fd
9   151-92
   M   2613   Fd
10   704-70
   W   9380   Fd
11   260-38
   Th   8279   Fd
12   466-30
   Sa   9380   TFd
13   421-38
   Sa   2613   Td
14   881-65
   T   2613   Td
15   742-05
   T   5946   Fd
16   049-26
   W   1502   Td
17   507-49
   Th   5946   TFd
18   677-53
   Sa   9380   Fd
19   363-40
   S   6057   Fd
20   094-89
   T   5946   Fd
21   148-06
   W   9380   Td
22   825-07
   Th   9380   Td
23   630-62
   F   2613   TFd
24   211-45
   S   1502   Fd
25   283-03
   M   0491   Td
26   350-78
   T   7168   TFd
27   255-08
   Th   0491   Td
28   217-02
   W   6057   Td
29   371-50
   S   6057   TFd
30   800-09
   M   8279   Fd
31   364-98
   T   8279   TFd
32   686-06
   T   5946   Fd
33.   918-32
   W   4835   Td
34.   xxx-xx ][Y h*[ เด่น-ล่าง...7---1---6---8 h*[   

  s|a s|a s|a s|a s|a
ต.ย.สูตรล่าง...เดินดี  35 งวด/รวด.
 h*[


1   409-94
   Th   96425   TFd
2   608-44
   Sa   96425   TFd
3   804-25
   S   29758   TFd
4   449-11
   M   63192   TFd
5   354-90
   T   30869   TFd
6   704-57
   T   07536   TFd
7   351-74
   F   74203   TFd
8   537-79
   S   74203   Td
9   864-90
   M   96425   Td
10   237-34
   S   74203   TFd
11   151-92
   M   41970   Td
12   704-70
   W   29758   Td
13   260-38
   Th   52081   Fd
14   466-30
   Sa   74203   TFd
15   421-38
   Sa   07536   Td
16   881-65
   T   63192   Td
17   742-05
   T   96425   Fd
18   049-26
   W   63192   TFd
19   507-49
   Th   41970   TFd
20   677-53
   Sa   85314   TFd
21   363-40
   S   41970   TFd
22   094-89
   T   30869   TFd
23   148-06
   W   96425   Fd
24   825-07
   Th   52081   Td
25   630-62
   F   18647   Td
26   211-45
   S   85314   TFd
27   283-03
   M   85314   Fd
28   350-78
   T   85314   Fd
29   255-08
   Th   85314   Fd
30   217-02
   W   52081   TFd
31   371-50
   S   85314   Td
32   800-09
   M   29758   Fd
33   364-98
   T   52081   Fd
34   686-06
   T   52081   Td
35.   918-32
   W   30869   Td
36.   xxx-xx h*[ h*[เด่น-ล่าง...   3-0-8-6-9  h*[ h*[ |kk |kk |kk
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2016, 09:40:01น. โดย pram


 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 29072
ตอบกลับ #1 18 มีนาคม 2016, 13:21:58น.

 +|p
...เดินไปข้างหน้าอย่างเหงาๆ  ดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บปวด...

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #2 18 มีนาคม 2016, 13:23:35น.
|kk |kk |kk


บน...6---4 h*[ |vl |g|
สองตัวบน...มี  20  ชุด. h*[


6...= 60-06-61-16-62-26-63-36-64-46-66
4...=40-04-41-14-42-24-44-48-84
 |g|  หลักร้อย...0-2-3-7 h*[ h*[ สามตัว...คัดแล้ว...มี  10  ชุด h*[
016---061

046---064

216---261

246---264

314---714 |g|
(  เด่นที่สุด มี   3  ชุด  )

 h*[ 064---246---314 h*[


 s#y s#y s#y h*[ เด่น-ล่าง...7---3 h*[


 h*[


 h*[ เด่น-คู่-ล่าง...มี  20  ชุด. h*[

7...=  71-17-72-27-73-37-77-78-87

3...=  30-03-31-13-33-36-63-34-43-38-83
 |jb et"' et"' et"' et"'


 |kk |kk |kk

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #3 18 มีนาคม 2016, 13:23:51น.
|kk |kk |kk


บน...6---4 h*[ |vl |g|
สองตัวบน...มี  20  ชุด. h*[


6...= 60-06-61-16-62-26-63-36-64-46-66
4...=40-04-41-14-42-24-44-48-84
 |g|  หลักร้อย...0-2-3-7 h*[ h*[ สามตัว...คัดแล้ว...มี  10  ชุด h*[
016---061

046---064

216---261

246---264

314---714 |g|
(  เด่นที่สุด มี   3  ชุด  )

 h*[ 064---246---314 h*[


 s#y s#y s#y h*[ เด่น-ล่าง...7---3 h*[


 h*[


 h*[ เด่น-คู่-ล่าง...มี  20  ชุด. h*[

7...=  71-17-72-27-73-37-77-78-87

3...=  30-03-31-13-33-36-63-34-43-38-83
 |jb et"' et"' et"' et"'


 |kk |kk |kk

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #4 18 มีนาคม 2016, 13:24:04น.
|kk |kk |kk


บน...6---4 h*[ |vl |g|
สองตัวบน...มี  20  ชุด. h*[


6...= 60-06-61-16-62-26-63-36-64-46-66
4...=40-04-41-14-42-24-44-48-84
 |g|  หลักร้อย...0-2-3-7 h*[ h*[ สามตัว...คัดแล้ว...มี  10  ชุด h*[
016---061

046---064

216---261

246---264

314---714 |g|
(  เด่นที่สุด มี   3  ชุด  )

 h*[ 064---246---314 h*[


 s#y s#y s#y h*[ เด่น-ล่าง...7---3 h*[


 h*[


 h*[ เด่น-คู่-ล่าง...มี  20  ชุด. h*[

7...=  71-17-72-27-73-37-77-78-87

3...=  30-03-31-13-33-36-63-34-43-38-83
 |jb et"' et"' et"' et"'


 |kk |kk |kk

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #5 18 มีนาคม 2016, 13:24:26น.
|kk |kk |kk


บน...6---4 h*[ |vl |g|
สองตัวบน...มี  20  ชุด. h*[


6...= 60-06-61-16-62-26-63-36-64-46-66
4...=40-04-41-14-42-24-44-48-84
 |g|  หลักร้อย...0-2-3-7 h*[ h*[ สามตัว...คัดแล้ว...มี  10  ชุด h*[
016---061

046---064

216---261

246---264

314---714 |g|
(  เด่นที่สุด มี   3  ชุด  )

 h*[ 064---246---314 h*[


 s#y s#y s#y h*[ เด่น-ล่าง...7---3 h*[


 h*[


 h*[ เด่น-คู่-ล่าง...มี  20  ชุด. h*[

7...=  71-17-72-27-73-37-77-78-87

3...=  30-03-31-13-33-36-63-34-43-38-83
 |jb et"' et"' et"' et"'


 |kk |kk |kk

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #6 18 มีนาคม 2016, 13:24:42น.
|kk |kk |kk


บน...6---4 h*[ |vl |g|
สองตัวบน...มี  20  ชุด. h*[


6...= 60-06-61-16-62-26-63-36-64-46-66
4...=40-04-41-14-42-24-44-48-84
 |g|  หลักร้อย...0-2-3-7 h*[ h*[ สามตัว...คัดแล้ว...มี  10  ชุด h*[
016---061

046---064

216---261

246---264

314---714 |g|
(  เด่นที่สุด มี   3  ชุด  )

 h*[ 064---246---314 h*[


 s#y s#y s#y h*[ เด่น-ล่าง...7---3 h*[


 h*[


 h*[ เด่น-คู่-ล่าง...มี  20  ชุด. h*[

7...=  71-17-72-27-73-37-77-78-87

3...=  30-03-31-13-33-36-63-34-43-38-83
 |jb et"' et"' et"' et"'


 |kk |kk |kk

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #7 18 มีนาคม 2016, 13:32:49น. h*[ h*[ h*[
สูตรแม่นๆ...บน...สองตัวมาตัว.


 h*[เด่น-----ออกบน-----หลัก3-8------148------หน่วย

7-2------825------สิบ

5-0------630------หน่วย

6-1------211------สิบ/ หน่วย

3-8------283------สิบ/ หน่วย

5-0------350------สิบ/ หน่วย

0-5------255------สิบ/ หน่วย

2-7------217------ร้อย/หน่วย

8-3------371------ร้อย

5-0------800------สิบ/ หน่วย

4-9------364------หน่วย

8-3------686------สิบ

9-4------918------ร้อย

6-1--------( เลขวิ่ง-บน) RR|

 |g| |g|


สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #8 18 มีนาคม 2016, 13:48:41น. |kk |kk |kkสถิติเลข...บน...มา 2-3  หลัก.

 s#y

 

02458...ออก..507---มา-ร้อย+สิบ

13478...........677---มา-สิบ+หน่วย

23568...........363---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

01379...........094---มา-ร้อย+สิบ

124589.........148---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

0578.............825---มา-ร้อย+หน่วย

013456.........630---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

12458...........211---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

0246789.......283---มา-ร้อย+สิบ

01358...........350---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

24579...........255---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

0135679........217---มา-สิบ+หน่วย

1347.............371---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

023467.........800---มา-สิบ+หน่วย

1457.............364---มา-หน่วย

03578...........686---มา-สิบ

013578.........918---มา-สิบ-หน่วย


 h*[


0--1--2--4--7... |g|


(งวดนี้  1 เม.ย.59) h*[5 ตัวนี้(01247)...มาสิบหน่วยบน100%
ดังนั้น...ที่เหลือยู่มีเลข...35689... p]|

นำมาจับคู่เป็น-คู่ดับ-ในตัวเองทันที.ได้แก่...

35-53-36-63-38-83-39-93

56-65-58-85-59-95

68-86-69-96

89-98 ][j


ผู้ช่วยผู้ดูแลบอร์ด
อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 38198
ตอบกลับ #9 18 มีนาคม 2016, 15:46:01น.

 +|p


อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 28125
ตอบกลับ #10 18 มีนาคม 2016, 17:46:26น.
 +|p


 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 2145
ตอบกลับ #11 18 มีนาคม 2016, 18:25:11น.
 |kk |kk |kk |kk |kk

 • พลังน้ำใจ: 5195
ตอบกลับ #12 18 มีนาคม 2016, 18:54:49น.


รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #13 18 มีนาคม 2016, 21:35:34น.ขอขอบคุณ  คุณpram     จากทีมงานอภิโชคดอตเน็ท

ท่านมีน้ำใจมหาศาล แบ่งปันแก่เพื่อนสมาชิกบ้าน.net มีโชคดี ร่ำรวยเงิน <a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #14 18 มีนาคม 2016, 21:35:52น.กฎระเบียบข้อบังคับของเว็บ apichoke.net

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของทางเว็บเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของทางเว็บ และข้อบังคับ พรบ.คอมพิวเตอร์

1.  ห้ามมิให้สมาชิกใช้คำพูดจาหยาบคาย หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือถ้อยคำดูหมิ่นบุคคลอื่น
2.  ห้ามมิให้สมาชิกโพสต์ภาพโป๊ลามก หรือภาพอันไม่ควรเผยแพร่ในทางสาธารณะ
3.  ห้ามโพสต์ตัวเลขหรือข้อความเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เช่น หวยธกส. ออมสิน หวยหุ้นหรืออื่นๆ
4.  ห้ามโพสต์ข้อความ หรือโฆษณาด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อชักชวน เพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต

5.  ห้ามวางลิงค์เว็บหวยหรือ ชื่อเว็บอื่นใด วางอีเมล วางเบอร์โทรศัพท์
วางข้อความเพื่อติดต่อใน Face Book ในline ในSkipe ในU-Tube วางลิงค์และ/
หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นวาง เพื่อชักชวน
เพื่อติดต่อผลประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ก่อนได้รับอนุญาต6.  ห้ามประกาศในกระทู้ว่าจะให้เลขทางข้อความส่วนตัว(pm)โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวง พูดโอ้อวดเกินจริงอันอาจทำให้สมาชิกหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจนได้รับความเสียหาย
7. ห้ามทำการชักชวนสมาชิกให้ไปเว็บอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆก็ตาม

การลงโทษผู้ละเมิด
1.  ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน
2.  ลงโทษโดยล็อคหรือลบกระทู้
3.  ลงโทษโดยการแบนชั่วคราว
4.  ลงโทษโดยการแบนถาวร
5.  ลงโทษโดยการดำเนินคคดีตามกฎหมาย
     (กรณีความผิดร้ายแรง)

การลงโทษในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับโทษหนักเบา
ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกข้อ 1 ก่อน

จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Webmaster
16 มิ.ย.51
แก้ไขเพิ่มเติม
27 ม.ค.56The rules and regulations on the web apichoke.net.
      To the activities of the Board as to the order. Members are asked to abide by the rules and regulations of the web and computer law.

1. Prohibit members use coarse language, Words cause others blasted. Or words downplay others.
2. Prohibited pornographic Forum Member posted. The image should not be released publicly.
3. Prohibited posted a message about illegal gambling such as Omsin lottery, TKS lottery, or any other illegal gambling.
4. Do not post or advertise in any way. To Persuade, charge members or for any personal gain prior permission.
5. Do not put a lottery web link, email or phone numbers or a link of any other site. by the self or to others. To Persuade, contact their benefits or any other benefits prior permission.
6. No declare to give the tip in private messages (pm) is strictly prohibited. This is to prevent fraud. Exaggerated melodrama that may make members believe that the victim had been damaged.
7. Do not invite forum member to the other Web for any hope of personal gain.

Any person transgress will be Punish by
1. Punished by admonition.
2. Punished by locking or Delete the posting.
4. Punished by a temporary ban
5. Punished by a permanent ban.
6. Punished by Legal proceedings to the law.
      (A serious offense).                ตามมาตรฐานการปักหมุด
มาตรฐานในการปักหมุดเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติ
                สำหรับท่านอาจารย์ให้เลขถูก
                บ้าน apichoke.net1. เลขสองตัวบน-ล่าง ต้องให้ไม่เกิน 20 ชุดตรง 
 
33 - 34 - 35 - 36 - 37
43 - 44 - 45 - 46 - 47
53 - 54 - 55 - 56 - 57
63 - 64 - 65 - 66 - 67 
(รวม 20 ชุด)

1.1 ถ้ากลับตัวด้วยต้องลงเลขไว้ไม่เกิน 10 ชุด
83 - 84 - 85 - 86 - 87
93 - 94 - 95 - 96 - 97
(รวม 10 ชุด)

2. เลขสามตัวบน ให้ไม่เกิน 30 ชุดตรง สำหรับกรณีนี้อาจยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 6 ชุด(รวม 36 ชุด)


2.1 กรณีเลขถูกสลับหลักรสน.ให้ได้ไม่เกิน 25 ชุด

ตัวอย่างเลขให้ตรงแต่ไปเข้าสลับหลักรสน. 25 ชุด

103-104-105-106-107
183-184-185-186-187
193-194-195-196-197
803-804-805-806-807
883-884-885-886-887
(รวม 25 ชุด)
เลขออก 178*78

3. เลขปักหลัก ต้องไม่เกินหลักละ 4 ตัว
    หลักร้อย     1-2-3-4
    หลักสิบ      1-2-3-4
    หลักหน่วย   5-6-7-8


              ออก 227*27*

3.1 กรณีถูก 2 หลัก ต้องเป็นหลักสิบ กับหลักหน่วยเท่านั้น

     ตัวอย่างเรียกว่าถูก 2 หลัก
      หลักร้อย     1-3-4-5
     หลักสิบ       1-2-3-4
     หลักหน่วย   5-6-7-8


เลขออก 227* 27กฏเกณฑ์ที่ทุกๆท่านควรรับทราบ  

1. เลขที่ลงไว้หลังหวยออกห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด ถ้ามีการแก้ไขถือว่าเป็นโมฆะ  ไม่ต้องปักหมุด เว้นแต่มีหลักฐานอ้างอิงในกระทู้ยืนยันว่าถูกจริง
2. ใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ใดให้เลขถูกควรกดอ้างถึง แล้วโพสต์ไว้ท้ายกระทู้พร้อมทั้งเน้นตัวสี หรือตัวใหญ่ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ปักหมุดมองเห็นได้ง่าย
3. ในกรณีผู้ให้เลขถูกโดยมิใช่เจ้าของกระทู้ ต้องเป็นผู้อยู่และแชร์ข้อมูลร่วมกับท่านเจ้าของกระทู้เป็น   ประจำเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิตามมาตรฐานการปักหมุดข้อ1.-2.-3dararat
Webmaster
19/03/56

เรียนสมาชิกทุกท่านโปรดทราบ
หากมีอาจารย์หรือนักคำนวณท่านใด ได้โพสท์ในกระทู้ใดหรือส่งข้อความให้ทางPMแก่สมาชิก  ดังนี้
1) เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตัวเลขเด็ดตามที่ได้กล่าวอ้าง
2) แจกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับ
3) วางลิ้งค์เวปหวย แทงหวย หรือการพนันทุกรูปแบบ

ขอความกรุณาสมาชิกโปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบทันที โดยการCopyกระทู้นั้นแล้วส่งมาให้ผู้ดูแลบอร์ดหรือทีมงานทางข้อความส่วนตัวหรือPMได้ตลอด24ช.ม.ครับ

          ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
                       MT14 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด    

<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #15 18 มีนาคม 2016, 21:36:06น.สิ่งหนึ่ง ที่เราตอบแทนน้ำใจของอาจารย์ ท่านผู้ให้ทุกข้อมูลอันมีค่า

คือ
กดมอบพลังน้ำใจ และคำขอบคุณ

ทีมงานอยากให้สมาชิกทุกท่าน กดพลังน้ำใจ โพสท์กระทู้ ทักทาย ให้กำลังใจ ขอบคุณ

อาจารย์ท่านผู้ให้ ที่มีใจมหาศาลแบ่งปัน ให้ท่านได้ร่ำรวยมีเงิน ปลดหนี้ มีความสุข $|8 ty: ty: $|8

" ขอบคุณทุกท่านครับ "
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 587
ตอบกลับ #16 18 มีนาคม 2016, 22:03:20น.
 b|b rc:

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 24549
ตอบกลับ #17 19 มีนาคม 2016, 00:32:12น.
 +|p ty: ty: ty: |kk |kk |kk

รองผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 97990
ตอบกลับ #18 19 มีนาคม 2016, 04:26:31น. h|#   <t,3>   rc:

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 33214
ตอบกลับ #19 19 มีนาคม 2016, 08:16:12น.
ผู้ช่วยผู้ดูแลบอร์ด
อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 38198
ตอบกลับ #20 19 มีนาคม 2016, 10:39:43น.


 +|p

 • พลังน้ำใจ: 11871
ตอบกลับ #21 19 มีนาคม 2016, 12:35:29น.
 +|p j|a a|a hp:

 • พลังน้ำใจ: 897
ตอบกลับ #22 19 มีนาคม 2016, 17:15:23น.
 s#y y|o y|o y|o rc:

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 24549
ตอบกลับ #23 19 มีนาคม 2016, 22:37:28น.
 +|p ty: ty: ty: |kk |kk |kk

รองผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 97990
ตอบกลับ #24 20 มีนาคม 2016, 05:31:47น. {"b} <t,3> {"b}

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #25 20 มีนาคม 2016, 06:24:19น. h*[ h*[ h*[
สูตรแม่นๆ...บน...สองตัวมาตัว.


 h*[เด่น-----ออกบน-----หลัก3-8------148------หน่วย

7-2------825------สิบ

5-0------630------หน่วย

6-1------211------สิบ/ หน่วย

3-8------283------สิบ/ หน่วย

5-0------350------สิบ/ หน่วย

0-5------255------สิบ/ หน่วย

2-7------217------ร้อย/หน่วย

8-3------371------ร้อย

5-0------800------สิบ/ หน่วย

4-9------364------หน่วย

8-3------686------สิบ

9-4------918------ร้อย

6-1--------( เลขวิ่ง-บน) RR|

 |g| |g|สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #26 20 มีนาคม 2016, 06:26:38น. |kk |kk |kkสถิติเลข...บน...มา 2-3  หลัก.

 s#y

 

02458...ออก..507---มา-ร้อย+สิบ

13478...........677---มา-สิบ+หน่วย

23568...........363---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

01379...........094---มา-ร้อย+สิบ

124589.........148---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

0578.............825---มา-ร้อย+หน่วย

013456.........630---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

12458...........211---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

0246789.......283---มา-ร้อย+สิบ

01358...........350---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

24579...........255---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

0135679........217---มา-สิบ+หน่วย

1347.............371---มา-ร้อย+สิบ+หน่วย

023467.........800---มา-สิบ+หน่วย

1457.............364---มา-หน่วย

03578...........686---มา-สิบ

013578.........918---มา-สิบ-หน่วย


 h*[


0--1--2--4--7... |g|


(งวดนี้  1 เม.ย.59) h*[5 ตัวนี้(01247)...มาสิบหน่วยบน100%
ดังนั้น...ที่เหลือยู่มีเลข...35689... p]|

นำมาจับคู่เป็น-คู่ดับ-ในตัวเองทันที.ได้แก่...

35-53-36-63-38-83-39-93

56-65-58-85-59-95

68-86-69-96

89-98 ][j • พลังน้ำใจ: 11871
ตอบกลับ #27 20 มีนาคม 2016, 11:21:45น.

 +|p k|a T@$

ผู้ช่วยwebmaster *
 • พลังน้ำใจ: 130048
ตอบกลับ #28 20 มีนาคม 2016, 12:04:17น.
 ks: ks:

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 29072
ตอบกลับ #29 20 มีนาคม 2016, 17:45:55น.

 +|p
...เดินไปข้างหน้าอย่างเหงาๆ  ดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บปวด...

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย