"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: 16 มิ.ย.-------มีที่ไหน---ให้บน---ออกล่าง----( ให้ล่าง-กลับออก-บน )
 
 4843

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
01 มิถุนายน 2016, 16:40:26น.
 RR|  c|c m|s

 |g| สรุป...บน {"b}
เด่น-เบิ้ล... p|aเด่นมาก...22---33---88

เด่นรอง...11-55-66-77-88-99

ถ้า-ไม่เบิ้ล... y|iเด่นมาก...81-18-68-86

เด่นรอง...60-06-61-16-52 h*[ สองตัวบน-รวม...17  ชุด. m|s
สามตัว-บน h|a168---861---681

160-

152- et"'122-

133-

155-

177-

188-
 go:


เด่น-บน.....6-8-1-2-3    e|e


 k|a


สูตรบน-เดินดีมากๆ

52 งวด-แบบ 4 หลัก

ชนเด่น...ได้...บน.


 |kk |g|
1   406-26
      7968   F   3524   H   5786   F
2   297-52
      0291   HT   2413   H   1342   H
3   523-20
      4635   HF   0291   T   0231   TF
4   198-18
      9180   HTF   6857   F   0231   H
5   920-95
      9180   HF   9180   HF   9120   HTF
6   477-39
      8079   TF   5746   HTF   2453   H
7   728-45
      0291   T   0291   T   0231   T
8   391-82
      7968   T   0291   TF   6897   T
9   842-91
      2413   TF   7968   H   0231   F
10   763-22
      6857   HT   2413   F   7908   H
11   269-35
      2413   H   6857   T   2453   H
12   615-44
      9180   T   5746   HF   3564   HF
13   409-94
      3524   H   2413   H   9120   TF
14   608-44
      7968   HF   7968   HF   5786   HF
15   804-25
      4635   F   0291   T   6897   H
16   449-11
      3524   HT   2413   HT   9120   F
17   354-90
      2413   HF   3524   HTF   1342   HF
18   704-57
      5746   HF   7968   H   9120   T
19   351-74
      2413   HF   5746   T   1342   HF
20   537-79
      6857   HF   7968   F   7908   F
21   864-90
      8079   H   8079   H   4675   TF
22   237-34
      7968   F   3524   HT   1342   HT
23   151-92
      3524   T   0291   HF   4675   T
24   704-70
      3524   F   8079   HT   9120   T
25   260-38
      0291   HF   5746   T   8019   F
26   466-30
      3524   H   5746   HTF   3564   HTF
27   421-38
      1302   TF   9180   F   0231   TF
28   881-65
      2413   F   7968   HT   6897   HT
29   742-05
      5746   HT   3524   TF   5786   H
30   049-26
      7968   F   5746   T   7908   HF
31   507-49
      7968   F   8079   TF   4675   HF
32   677-53
      6857   HTF   7968   HTF   4675   HTF
33   363-40
      2413   HF   7968   T   5786   T
34   094-89
      9180   HT   4635   F   3564   F
35   148-06
      7968   F   7968   F   8019   HF
36   825-07
      0291   T   6857   HF   8019   H
37   630-62
      5746   H   8079   F   5786   H
38   211-45
      0291   HTF   0291   HTF   1342   HTF
39   283-03
      0291   H   9180   T   7908   T
40   350-78
      4635   HT   4635   HT   1342   H
41   255-08
      2413   H   1302   H   9120   H
42   217-02
      7968   F   2413   HT   6897   F
43   371-50
      6857   T   0291   F   5786   T
44   800-09
      1302   TF   6857   H   7908   HTF
45   364-98
      5746   TF   5746   TF   2453   HF
46   686-06
      5746   HF   5746   HF   4675   HF
47   918-32
      1302   T   7968   HF   0231   T
48   720-92
      5746   H   9180   F   1342   T
49   609-87
      9180   TF   4635   H   0231   T
50   459-02
      2413   H   5746   HT   3564   HT
51   737-98
      4635   T   8079   HF   3564   T
52   825-14
      4635   F   5746   F   0231   T53.   xxx-xx |g|


      6875   -   6875   -   6879   
 h*[ ผล...ชนเด่น3สูตรข้างต้น... le:


นี่คือ...เลขเด่นบน=   6---8---7. p|a

 s#y s#yสูตรบน3ตัว.เดินดี24งวด.

 h*[


1   742-05
      179   H
2   049-26
      402   HT
3   507-49
      179   F
4   677-53
      735   TF
5   363-40
      624   T
6   094-89
      179   T
7   148-06
      179   H
8   825-07
      846   H
9   630-62
      280   F
10   211-45
      402   H
11   283-03
      513   F
12   350-78
      957   T
13   255-08
      735   TF
14   217-02
      391   T
15   371-50
      957   T
16   800-09
      068   HTF
17   364-98
      624   TF
18   686-06
      068   HTF
19   918-32
      391   HT
20   720-92
      280   TF
21   609-87
      624   H
22   459-02
      957   TF
23   737-98
      735   HTF
24   825-14
      735   F


25.   xxx-xx |g|เด่น-บน...6-2-4... h*[

 ][Y ][Y( 1 )

ต.ย.สูตร-สิบหน่วยบน p|a
 et"'
1   363-40
      7956   T   
2   094-89
      6845   F   
3   148-06
      4623   T   
4   825-07
      5734   F   
5   630-62
      4623   T   
6   211-45
      2401   TF   
7   283-03
      8067   T   
8   350-78
      6845   T   
9   255-08
      3512   TF   
10   217-02
      8067   F   
11   371-50
      7956   T   
12   800-09
      0289   TF   
13   364-98
      8067   T   
14   686-06
      0289   T   
15   918-32
      2401   T   
16   720-92
      0289   TF   
17   609-87
      1390   TF   
18   459-02
      3512   T   
19   737-98
      5734   TF   
20   825-14
      2401   T

   
21.   xxx-xx e|e


 h*[   


เด่น-สิบหน่วยบน...6-8-4-5 h*[      

 y|o y|o
( 2 )

สูตร-สิบหน่วยบน.เดินดี. p|a


 h*[1   094-89
      6847   F
2   148-06
      4625   T
3   825-07
      3514   F
4   630-62
      9170   F
5   211-45
      1392   TF
6   283-03
      5736   F
7   350-78
      3514   T
8   255-08
      3514   TF
9   217-02
      5736   F
10   371-50
      0281   F
11   800-09
      0281   TF
12   364-98
      3514   F
13   686-06
      0281   T
14   918-32
      0281   TF
15   720-92
      2403   TF
16   609-87
      1392   F
17   459-02
      3514   T
18   737-98
      3514   T
19   825-14
      4625   TF


20.   xxx-xx et"'


เด่น-สิบหน่วยบน...6-8-4-7 |g| k|aชนเด่น...สูตร(1)---(2)

...เด่น... h*[

สิบหน่วยบน= 6-8-4 s#y


 ][Y

 bs| bs|

1   842-91
      4567   T   5342   TF
2   763-22
      0123   F   4231   F
3   269-35
      2345   H   5342   H
4   615-44
      3456   HF   1908   T
5   409-94
      7890   TF   7564   H
6   608-44
      5678   HF   0897   TF
7   804-25
      2345   F   9786   H
8   449-11
      7890   F   1908   F
9   354-90
      5678   T   5342   HTF
10   704-57
      4567   HF   1908   T
11   351-74
      0123   HF   5342   HT
12   537-79
      5678   HF   0897   F
13   864-90
      3456   TF   4231   F
14   237-34
      2345   HT   2019   H
15   151-92
      5678   T   8675   T
16   704-70
      7890   HT   1908   T
17   260-38
      6789   T   6453   T
18   466-30
      4567   HTF   5342   H
19   421-38
      8901   F   6453   H
20   881-65
      6789   HT   3120   F
21   742-05
      9012   F   5342   TF
22   049-26
      3456   T   7564   T
23   507-49
      0123   T   7564   HF
24   677-53
      3456   H   0897   TF
25   363-40
      0123   HF   7564   T
26   094-89
      2345   F   0897   HT
27   148-06
      5678   F   4231   HT
28   825-07
      0123   T   2019   T
29   630-62
      1234   T   9786   H
30   211-45
      1234   HTF   5342   H
31   283-03
      3456   F   6453   F
32   350-78
      2345   HT   4231   H
33   255-08
      5678   TF   3120   H
34   217-02
      5678   F   2019   HT
35   371-50
      4567   T   3120   HF
36   800-09
      6789   H   9786   H
37   364-98
      5678   T   7564   TF
38   686-06
      8901   T   8675   HTF
39   918-32
      6789   HF   9786   HF
40   720-92
      9012   TF   4231   T
41   609-87
      6789   HF   8675   H
42   459-02
      3456   HT   8675   T
43   737-98
      7890   HF   5342   T
44   825-14
      1234   T   9786   H


45.   xxx-xx |g|ชนเด่น...8-1-9-0  ...vs...8-6-7-5 |g|   


ผลชนเด่น-บน- s#y


ได้-ตัวเดียว= 888-888 h|a


 |kk


 k|a k|a k|a k|a
 h|a ....สรุป-ล่าง... |kk h*[ เด่นที่สุด...40-42-45-48


 h*[ เด่นมาก... 04-24-54-84


เด่น...60-06-62-26-65-56-68-86


        64-46-66-44รวม...20  ชุด. go:
 |kk
สรุป-เด่นล่าง...4 --- 6 h*[

 et"' et"' et"'ตัวอย่าง.สูตร.ล่าง. |vl |vl |vl
เดินดีทีุ่สุด 29 งวด.


แบบ  4  ตัว. le:


 h*[


1   704-70
      2680   Fd
2   260-38
      2680   Fd
3   466-30
      3791   Td
4   421-38
      9357   Td
5   881-65
      7135   Fd
6   742-05
      7135   Fd
7   049-26
      4802   Td
8   507-49
      8246   Td
9   677-53
      5913   TFd
10   363-40
      2680   Fd
11   094-89
      5913   Fd
12   148-06
      2680   TFd
13   825-07
      9357   Fd
14   630-62
      8246   TFd
15   211-45
      9357   Fd
16   283-03
      9357   Fd
17   350-78
      0468   Fd
18   255-08
      0468   TFd
19   217-02
      4802   TFd
20   371-50
      2680   Fd
21   800-09
      9357   Fd
22   364-98
      9357   Td
23   686-06
      0468   TFd
24   918-32
      3791   Td
25   720-92
      4802   Fd
26   609-87
      0468   Td
27   459-02
      8246   Fd
28   737-98
      2680   Fd
29   825-14
      1579   Td


30.   xxx-xx |g|เด่น-ล่าง...   6---0---4---2 s#y   


  k|a k|a k|a

1   881-65
      9215   Fd
2   742-05
      2548   Fd
3   049-26
      3659   Fd
4   507-49
      7093   Fd
5   677-53
      5871   Td
6   363-40
      0326   Fd
7   094-89
      9215   Fd
8   148-06
      3659   Fd
9   825-07
      7093   TFd
10   630-62
      4760   Td
11   211-45
      9215   Fd
12   283-03
      7093   TFd
13   350-78
      6982   Fd
14   255-08
      0326   Td
15   217-02
      6982   Fd
16   371-50
      2548   Td
17   800-09
      4760   Td
18   364-98
      7093   Td
19   686-06
      6982   Fd
20   918-32
      0326   TFd
21   720-92
      0326   Fd
22   609-87
      5871   TFd
23   459-02
      9215   Fd
24   737-98
      5871   Fd
25   825-14
      9215   Td26.   xxx-xx h*[


 |g| ล่าง-เด่น...4-7-6-0... ][Y   


 m|s m|s m|sต.ย.สูตร-ล่าง

แบบ 4 ตัว.เดินดีมาก h*[

1   881-65
      9572   Fd
2   742-05
      2805   TFd
3   049-26
      0683   Fd
4   507-49
      4027   Td
5   677-53
      9572   Td
6   363-40
      6249   Td
7   094-89
      8461   Td
8   148-06
      0683   TFd
9   825-07
      7350   TFd
10   630-62
      0683   Td
11   211-45
      7350   Fd
12   283-03
      4027   Td
13   350-78
      4027   Td
14   255-08
      0683   TFd
15   217-02
      7350   Td
16   371-50
      5138   Td
17   800-09
      7350   Td
18   364-98
      2805   Fd
19   686-06
      6249   Fd
20   918-32
      3916   Td
21   720-92
      4027   Fd
22   609-87
      8461   Td
23   459-02
      0683   Td
24   737-98
      1794   Td
25   825-14
      8461   TFd

26.   xxx-xx h*[


เด่น-ล่าง...4-0-2-7 le:   

 s|a s|a s|a
มีอีก...ต.ย.สูตร-ล่าง.

 

h*[
1   421-38
      2308   TFd
2   881-65
      4520   Fd
3   742-05
      7853   Fd
4   049-26
      5631   Fd
5   507-49
      6742   Td
6   677-53
      9075   Td
7   363-40
      0186   Fd
8   094-89
      3419   Fd
9   148-06
      6742   Fd
10   825-07
      2308   Td
11   630-62
      4520   Fd
12   211-45
      3419   Td
13   283-03
      5631   Fd
14   350-78
      8964   Fd
15   255-08
      7853   Fd
16   217-02
      1297   Fd
17   371-50
      5631   Td
18   800-09
      1297   Fd
19   364-98
      3419   Td
20   686-06
      2308   Td
21   918-32
      2308   TFd
22   720-92
      6742   Fd
23   609-87
      9075   Fd
24   459-02
      6742   Fd
25   737-98
      7853   Fd
26   825-14
      4520   Fd27.   xxx-xx |g|เด่น-ล่าง...5-6-3-1. h*[   

 l:v

1   049-26
      5372   Td
2   507-49
      1938   Fd
3   677-53
      7594   Td
4   363-40
      8605   Fd
5   094-89
      9716   Fd
6   148-06
      9716   Fd
7   825-07
      0827   TFd
8   630-62
      0827   Fd
9   211-45
      3150   Fd
10   283-03
      2049   Td
11   350-78
      8605   Fd
12   255-08
      8605   TFd
13   217-02
      2049   TFd
14   371-50
      5372   Td
15   800-09
      2049   TFd
16   364-98
      8605   Fd
17   686-06
      9716   Fd
18   918-32
      0827   Fd
19   720-92
      0827   Fd
20   609-87
      5372   Fd
21   459-02
      8605   Td
22   737-98
      7594   Td
23   825-14
      4261   TFd


24.   xxx-xx h*[


ล่าง-เด่น...4-2-6-1... le:
 bs| bs| bs|

1   260-38
      8714   Fd
2   466-30
      3269   Td
3   421-38
      2158   Fd
4   881-65
      6592   TFd
5   742-05
      5481   Fd
6   049-26
      0936   Fd
7   507-49
      8714   Td
8   677-53
      2158   Td
9   363-40
      4370   TFd
10   094-89
      5481   Td
11   148-06
      6592   Fd
12   825-07
      0936   Td
13   630-62
      0936   Td
14   211-45
      6592   Fd
15   283-03
      0936   TFd
16   350-78
      2158   Fd
17   255-08
      8714   Fd
18   217-02
      0936   Td
19   371-50
      7603   Fd
20   800-09
      9825   Fd
21   364-98
      0936   Td
22   686-06
      7603   TFd
23   918-32
      6592   Fd
24   720-92
      2158   Fd
25   609-87
      7603   Fd
26   459-02
      2158   Fd
27   737-98
      0936   Td
28   825-14
      1047   TFd
29.   xxx-xx |g|เด่น-ล่าง...4-3-7-0... s#y    h*[


 s#y

ต.ย.สูตร-ล่าง

แบบ 2 ตัว-มาตัว.
 |g|
1   364-98
      9---6   Td p|a2   686-06
      6---3   Fd p|a3   918-32
      2---9   Fd p|a4   720-92
      9---6   Td p|a5   609-87
      8---5   Td p|a6   459-02
      0---7   Td p|a7   737-98
      1---8   Fd p|a8   825-14
      7---4   Fd p|a9.   xxx-xx |g|ล่าง-เด่น...5---2... e|e   


 k|a k|a k|a


ต.ย.สูตร-ล่าง...แบบสองตัว
 h*[

1.   630-62
      9---2   Fd d||
2.   211-45
      2---5   Fd d||
3.   283-03
      7---0   Td d||
4.   350-78
      8---1   Fd d||
5.   255-08
      8---1   Fd d||
6.   217-02
      0---3   Td d||
7.   371-50
      7---0   Fd d||
8.   800-09
      7---0   Td d||
9.   364-98
      6---9   Td d||
10.   686-06
      6---9   Fd d||
11.   918-32
      0---3   Td d||
12.   720-92
      9---2   TFd d||
13.   609-87
      5---8   Td d||
14.   459-02
      7---0   Td d||
15.   737-98
      9---2   Td d||
16.   825-14
      4---7   Fd d||
17.สองตัว/มาตัว...8---1...เด่น-ล่าง h*[ h|a h|a h|a

 h*[ 


นำ2สูตร-ล่าง...มาชนเด่น.


 h*[
1   094-89
      7839   TFd   5934   Fd
2   148-06
      4506   TFd   7156   Fd
3   825-07
      4506   Td   7156   Fd
4   630-62
      2384   Fd   2601   TFd
5   211-45
      2384   Td   6045   TFd
6   283-03
      0162   Td   6045   Td
7   350-78
      7839   TFd   9378   TFd
8   255-08
      7839   Fd   2601   Td
9   217-02
      6728   Fd   1590   Td
10   371-50
      4506   TFd   7156   Td
11   800-09
      9051   TFd   0489   TFd
12   364-98
      7839   TFd   0489   TFd
13   686-06
      0162   TFd   0489   Td
14   918-32
      2384   TFd   9378   Td
15   720-92
      6728   Fd   9378   Td
16   609-87
      7839   TFd   4823   Td
17   459-02
      8940   Td   3712   Fd
18   737-98
      2384   Fd   9378   TFd
19.   825-14
      3495   Fd   0489   Fd


20.   xxx-xx h*[


             4-5-0-6---vs.---2-6-0-1   
 p|a  ผลชนเด่น...ได้  0---6... go: ][Y

[/size]

 {"a}

ขอมอบ...กลุ่ม-สูตร-สิบล่าง...เดินดี


ดับ-สิบล่าง3ตัว-ถูกมาแล้ว...75...งวด. {"b}


16มิ.ย.59...ดับ-สิบล่าง...9-3-2 h*[

DHOOQ 089,DJNPS 678,EGGOU 689,FGGGJ 126,FIMOO 135,GHNPQ 019,GOOPS 012,bbcdddIJLLL 089,IJNOQ 034,KKKNR 157,bccLMMPU 123,bcdefgggggLOOST 234,LOQTT 134,LPPQS 679,MMOPT 126,BBBccMQ 015,BBEGS 467,BBEPU 048,BBEHJQ 019,BCDHHP 019,BCDffPTT 579,BCDfRRT 578,BCFJQT 159,BDDGQT 789,BDDIQU 038,BDDPQU 056,BDEGJK 489,BDEINOttt 129,BEEFghhhhJS 156,BGHKMP 129,BGIJPU 567,BGMMOO 345,BHJOST 124,BHKKMP 128,BLPQRS 245,BMMPPS 134,CCCCRR 124,CCCEHN 568,CCDEIR 129,CCLQQU 456,CDDDHQ 389,CDDDIT 456,CDDFFJ 123,CDDMRT 167,CDJNNR 018,CEEFOP 234,CEGGMQ 689,CEGGMR 267,CELNOT 349,CFGKNQ 123,CFIKPS 123,CFJNNU 237,CFLLST 029,CGLRUU 267,CHHHKU 456,CHHMRS 567,CHKOPU 012,CJKPPS 123,CKLTTU 267,CMOQSS 456,CNRTTT 056,DDJJNT 012,DDNNTT 456,DDPUU 012,DDQRR 678,DEEHH 123,DEFMM 026,DHIIS 567,DEHLSU 789,DEHNO 034,DFFHII 345,DGGPQQ 345,DGPRU 345,DGPSTT 789,DHKNQT 012,DIIORR 389,DIOOUU 123,EEGPQ 345,EEGRST 019,EFFJKL 678,EFHNNQ 012,EGLOR 678,EHMQQ 012,BBBBBcccdfgggggguuI 456,BBBFIuuuuu 238,BBBBBccccccJLnnopp 789,BBBOQrrruuu 123,BBBBBBCHLqqqq 457,BBBBCIL 346,BBBDFgggJ 017,BBBBDHO 245,BBBBBBBEIS 015,BBBBELS 456,BBBENR 789,BBBBEST 123,BBBBFIJ 128,BBFMR 345,BBBBFQU 089,BBBBBBGGI 467,BBBBcdefgggIrrr 456,BBBBBBcdeeFIrrr238,BBBBcdeeJLrrr 789,BBBBcdefgggOQ 123,BBBBBBBCHLsstt 457,BBBCILsstt 346,BBBBBBBBDFJsstt 017,BBBBBBcccDHOsstt 245,BBEIStt 015,BBBBBBBBELSuu 456,BBBBBccddENRuu 789,BBBBBBESssttT 123,BBBBBBBBFIJuu 128,BBBBcccFMRuu 345,BBBBFQssttU 089,BBBBBBBBGGIuu 467,CCGGU 238,CCGGU 389,CCISS 837,CCITT 154,CCIUU 154,CCJMR 025,CCLOS 137,CCMQR 245,CCOQS 258,CCOSS 136,CCPRT 245,CCQRU 548,CCQST 789,CDDDO 937,CDDKP 587,CDDSU 539,CDEEJ 059,CDEGN 014,CDEMR 153,CDFFH 026,CDFFH 256,CDFFO 361,CDFJR 014,CDFJR 015,CDIJU 126,CDKQS 135,CDLNP 739,CDNPQ 125,CEEFR 439,CEETU 206,CEFGT 529,CEGGH 059,CEGJT 145,CEHRR 469,CEHRR 569,CEHRR 549,CELOR 367,CFFGQ 043,CFGGH 456,CFGHR 028,CFGIJ 579,CFGKS 856,CFHNO 268,CdddFNOR 734,bcCFOPQ 018,bbbcccCFQSS 027,CFSSS 139,bbbbCGGGR 825,CGHOT 458,CGHRU 078,CGILQ 145,CGIRT 867,CGJNN 728,CGLNS 379,CHIJP 456,CHINP 357,CHISU 0467,CHKLooS 2679,bCHLnnnnnOU 5378,CHMQU 4629,CHRST 0458,CIIJL 6359,CIJPP 0148,bbbbbbccCIJQqqqS 6782,bbcCJJJS 5692,CJJSU 3679,bbbbbbCddddJLPqqqR 0892,bbbbbCJMMR 1568,CJMMU 2689,CJMQQ 0412,CJMQR 2098,bbbbCJQR 2561,bbbbJPQR 0493,CLnnnOP 4579,bbbbbCKLQ 4067,CKMMQ 2035,bbbbbCKRT 1259,bbbCfgggLNN 5678,CLNQU 3469,CLNQU 4689,CMNQQ 3589,CPRS 3214,CPRS 3128,CRTUU 4518,bbcDDIS 0268,DDDIT 3725,bcccDDDggIT 2698,DDEeeggggGN 7198,DDEefgggggGN 0659,bcDdddddEIL 0367,DDeeffffffFFH 0269,bccccDFHO 0136,DDffffffffJS 1385,DDeffggGR 0478,bccccccccccDILS 1234,bccDJLU 1249,DDJNO 1356, DDMPU 6789,DEFggggIK 1689,bbDEGJP 0245,bbbbDEGNS 1567,DEghHLS 3479,DEgggggHLU 5273,DEfffIRR 1567,bbbbDEJOO 1267,bbbDENPS 2896,bbbDFFggghjjjJ 3678,DeeffffFGLT 0129,bbbbDFGLT 0139,bbbbDFLT 0149,bbbbDFGLT 0159,DGLT 0456,DFGLT 0147,DFGLT 0134,DFGLT 0124,DGQU 2568,DFJR 4198,bbbbDFsssssU 1459,bbbbbDGGHNsss 2590,DGHOT 0478,DGHOT 4678,DIOR 0258,DGIOR 0278,DGJKOtttuuu 3924,bDeeeeeGhhhLT 5789,DHHKQss1234,DHJNOuuuuuuu 0135,DHJNOssssttt 0368,DHJPU 1543,DHMOP 0167,DHRTU 4587,DIJKN 0278,DIKKS 0234,DIMMS 0239,DIMOU 0456,DJJKN 3609,DJMQU 0278,DKLST 1302,DKMOQ 3879,BDEI 0156,BGKT 0129,BHJR 4016,BJQT 2345,CDFF 0259,CKSU 6712,EEOS 0459,EFQT 0789,BDDDL 1247,BdddddEJNN 7823,BdddHST 0129,BbbccdddLOQQ 2340,bbbbbbCCCCJ 2345,CDRSttttU 8456,bccccDDK 2567,DDNTU 4896,bDERTU 4127, ct: ct: ct: ct:
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มิถุนายน 2016, 07:59:32น. โดย pram


 • พลังน้ำใจ: 3157
ตอบกลับ #1 01 มิถุนายน 2016, 18:58:26น.
 +|p g[@ g[@ g[@ ้ha: y|o

ผู้ช่วยwebmaster *
 • พลังน้ำใจ: 130048
ตอบกลับ #2 01 มิถุนายน 2016, 21:37:38น. |kk |kk

รองผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 97990
ตอบกลับ #3 02 มิถุนายน 2016, 07:30:10น. h|#   <t,3>   rc:

 • พลังน้ำใจ: 21709
ตอบกลับ #4 02 มิถุนายน 2016, 11:27:51น.
 S|d' +|p l#o

ผู้ช่วยwebmaster *
 • พลังน้ำใจ: 184349
ตอบกลับ #5 02 มิถุนายน 2016, 15:29:45น.

กฎระเบียบข้อบังคับของเว็บ apichoke.net

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของทางเว็บเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของทางเว็บ และข้อบังคับ พรบ.คอมพิวเตอร์

1.  ห้ามมิให้สมาชิกใช้คำพูดจาหยาบคาย หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือถ้อยคำดูหมิ่นบุคคลอื่น
2.  ห้ามมิให้สมาชิกโพสต์ภาพโป๊ลามก หรือภาพอันไม่ควรเผยแพร่ในทางสาธารณะ
3.  ห้ามโพสต์ตัวเลขหรือข้อความเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เช่น หวยธกส. ออมสิน หวยหุ้นหรืออื่นๆ
4.  ห้ามโพสต์ข้อความ หรือโฆษณาด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อชักชวน เพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต

5.  ห้ามวางลิงค์เว็บหวยหรือ ชื่อเว็บอื่นใด วางอีเมล วางเบอร์โทรศัพท์
วางข้อความเพื่อติดต่อใน Face Book ในline ในSkipe ในU-Tube วางลิงค์และ/
หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นวาง เพื่อชักชวน
เพื่อติดต่อผลประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ก่อนได้รับอนุญาต6.  ห้ามประกาศในกระทู้ว่าจะให้เลขทางข้อความส่วนตัว(pm)โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวง พูดโอ้อวดเกินจริงอันอาจทำให้สมาชิกหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจนได้รับความเสียหาย
7. ห้ามทำการชักชวนสมาชิกให้ไปเว็บอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆก็ตาม

การลงโทษผู้ละเมิด
1.  ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน
2.  ลงโทษโดยล็อคหรือลบกระทู้
3.  ลงโทษโดยการแบนชั่วคราว
4.  ลงโทษโดยการแบนถาวร
5.  ลงโทษโดยการดำเนินคคดีตามกฎหมาย
     (กรณีความผิดร้ายแรง)

การลงโทษในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับโทษหนักเบา
ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกข้อ 1 ก่อน

จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Webmaster
16 มิ.ย.51
แก้ไขเพิ่มเติม
27 ม.ค.56The rules and regulations on the web apichoke.net.
      To the activities of the Board as to the order. Members are asked to abide by the rules and regulations of the web and computer law.

1. Prohibit members use coarse language, Words cause others blasted. Or words downplay others.
2. Prohibited pornographic Forum Member posted. The image should not be released publicly.
3. Prohibited posted a message about illegal gambling such as Omsin lottery, TKS lottery, or any other illegal gambling.
4. Do not post or advertise in any way. To Persuade, charge members or for any personal gain prior permission.
5. Do not put a lottery web link, email or phone numbers or a link of any other site. by the self or to others. To Persuade, contact their benefits or any other benefits prior permission.
6. No declare to give the tip in private messages (pm) is strictly prohibited. This is to prevent fraud. Exaggerated melodrama that may make members believe that the victim had been damaged.
7. Do not invite forum member to the other Web for any hope of personal gain.

Any person transgress will be Punish by
1. Punished by admonition.
2. Punished by locking or Delete the posting.
4. Punished by a temporary ban
5. Punished by a permanent ban.
6. Punished by Legal proceedings to the law.
      (A serious offense).                ตามมาตรฐานการปักหมุด
มาตรฐานในการปักหมุดเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติ
                สำหรับท่านอาจารย์ให้เลขถูก
                บ้าน apichoke.net1. เลขสองตัวบน-ล่าง ต้องให้ไม่เกิน 20 ชุดตรง 
 
33 - 34 - 35 - 36 - 37
43 - 44 - 45 - 46 - 47
53 - 54 - 55 - 56 - 57
63 - 64 - 65 - 66 - 67 
(รวม 20 ชุด)

1.1 ถ้ากลับตัวด้วยต้องลงเลขไว้ไม่เกิน 10 ชุด
83 - 84 - 85 - 86 - 87
93 - 94 - 95 - 96 - 97
(รวม 10 ชุด)

2. เลขสามตัวบน ให้ไม่เกิน 30 ชุดตรง สำหรับกรณีนี้อาจยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 6 ชุด(รวม 36 ชุด)


2.1 กรณีเลขถูกสลับหลักรสน.ให้ได้ไม่เกิน 25 ชุด

ตัวอย่างเลขให้ตรงแต่ไปเข้าสลับหลักรสน. 25 ชุด

103-104-105-106-107
183-184-185-186-187
193-194-195-196-197
803-804-805-806-807
883-884-885-886-887
(รวม 25 ชุด)
เลขออก 178*78

3. เลขปักหลัก ต้องไม่เกินหลักละ 4 ตัว
    หลักร้อย     1-2-3-4
    หลักสิบ      1-2-3-4
    หลักหน่วย   5-6-7-8


              ออก 227*27*

3.1 กรณีถูก 2 หลัก ต้องเป็นหลักสิบ กับหลักหน่วยเท่านั้น

     ตัวอย่างเรียกว่าถูก 2 หลัก
      หลักร้อย     1-3-4-5
     หลักสิบ       1-2-3-4
     หลักหน่วย   5-6-7-8


เลขออก 227* 27กฏเกณฑ์ที่ทุกๆท่านควรรับทราบ  

1. เลขที่ลงไว้หลังหวยออกห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด ถ้ามีการแก้ไขถือว่าเป็นโมฆะ  ไม่ต้องปักหมุด เว้นแต่มีหลักฐานอ้างอิงในกระทู้ยืนยันว่าถูกจริง
2. ใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ใดให้เลขถูกควรกดอ้างถึง แล้วโพสต์ไว้ท้ายกระทู้พร้อมทั้งเน้นตัวสี หรือตัวใหญ่ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ปักหมุดมองเห็นได้ง่าย
3. ในกรณีผู้ให้เลขถูกโดยมิใช่เจ้าของกระทู้ ต้องเป็นผู้อยู่และแชร์ข้อมูลร่วมกับท่านเจ้าของกระทู้เป็น   ประจำเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิตามมาตรฐานการปักหมุดข้อ1.-2.-3dararat
Webmaster
19/03/56

เรียนสมาชิกทุกท่านโปรดทราบ
หากมีอาจารย์หรือนักคำนวณท่านใด ได้โพสท์ในกระทู้ใดหรือส่งข้อความให้ทางPMแก่สมาชิก  ดังนี้
1) เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตัวเลขเด็ดตามที่ได้กล่าวอ้าง
2) แจกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับ
3) วางลิ้งค์เวปหวย แทงหวย หรือการพนันทุกรูปแบบ

ขอความกรุณาสมาชิกโปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบทันที โดยการCopyกระทู้นั้นแล้วส่งมาให้ผู้ดูแลบอร์ดหรือทีมงานทางข้อความส่วนตัวหรือPMได้ตลอด24ช.ม.ครับ

          ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
                       MT14 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด    
 

ผู้ช่วยwebmaster *
 • พลังน้ำใจ: 184349
ตอบกลับ #6 03 มิถุนายน 2016, 08:18:23น.สวัสดีค่ะ ขอความร่วมมืออาจารย์นำข้อมูลสรุปเลขเด่น
มาวางในหน้า 1  เพื่อความสะดวกของสมาชิกและทีมงานในการเยี่ยมชม
อีกทั้งเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปักหมุดให้กับอาจารย์คนเก่งด้วยนะคะ

 

 • พลังน้ำใจ: 11871
ตอบกลับ #7 03 มิถุนายน 2016, 08:24:40น.

 +|p |lv

สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 11459
ตอบกลับ #8 03 มิถุนายน 2016, 08:40:22น.

 +|p rc: rc:

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #9 03 มิถุนายน 2016, 09:34:40น.
 s|a s|a s|a s|a s|a

 • พลังน้ำใจ: 21709
ตอบกลับ #10 03 มิถุนายน 2016, 13:14:14น.
 S|d'  +|p le:

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 29072
ตอบกลับ #11 03 มิถุนายน 2016, 14:24:55น.

 +|p
  l:v  ให้กำลังใจครับ  l:v
...เดินไปข้างหน้าอย่างเหงาๆ  ดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บปวด...

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 1841
ตอบกลับ #12 03 มิถุนายน 2016, 16:51:50น.


รองผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 97990
ตอบกลับ #13 04 มิถุนายน 2016, 04:31:42น. rc: rc: rc:

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #14 04 มิถุนายน 2016, 08:02:12น.
 |kk

บน...เด่น... 6---8---1
  Y$@
ล่าง...เด่น...4---2---8

 p|a

[/size]

 • พลังน้ำใจ: 11871
ตอบกลับ #15 04 มิถุนายน 2016, 09:29:00น.

+|p b|c |lv

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 33214
ตอบกลับ #16 04 มิถุนายน 2016, 14:21:55น.
   
สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 24549
ตอบกลับ #17 04 มิถุนายน 2016, 23:19:33น.
 +|p ty: ty: ty: |kk |kk |kk

รองผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 97990
ตอบกลับ #18 05 มิถุนายน 2016, 04:19:28น.


 
E|i E|i E|i


 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 27674
ตอบกลับ #19 05 มิถุนายน 2016, 13:22:12น.
 +|p
เวลาเป็นยาวิเศษ ขอเพียงไม่ตาย ไม่ว่าบาดแผลอะไรก็จะสมาน
บนโลกใบนี้ ไม่มีใครขาดใครแล้วอยู่ไม่ได้หรอก สักวันก็ต้องหายดี

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 29072
ตอบกลับ #20 05 มิถุนายน 2016, 13:25:54น.

 +|p
  h*[ มีความสุขในวันหยุดนะครับ   h*[
...เดินไปข้างหน้าอย่างเหงาๆ  ดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บปวด...

 • พลังน้ำใจ: 1002
ตอบกลับ #21 06 มิถุนายน 2016, 03:26:30น.
 $|8 $|8 ขอชมชุดนี้ด้วยน่ะค่ะ อจค่ะ

4ตัว-เดินดี  29  งวด.
1   151-92
      1792   F
2   704-70
      3914   F
3   260-38
      6247   T
4   466-30
      8469   TF
5   421-38
      1792   TF
6   881-65
      2803   T
7   742-05
      4025   TF
8   049-26
      4025   T
9   507-49
      2803   T
10   677-53
      9570   TF
11   363-40
      7358   F
12   094-89
      4025   F
13   148-06
      3914   T
14   825-07
      4025   TF
15   630-62
      2803   TF
16   211-45
      3914   TF
17   283-03
      2803   TF
18   350-78
      5136   T
19   255-08
      4025   TF
20   217-02
      3914   T
21   371-50
      0681   F
22   800-09
      4025   TF
23   364-98
      8469   TF
24   686-06
      5136   F
25   918-32
      0681   TF
26   720-92
      1792   T
27   609-87
      8469   F
28   459-02
      1792   F
29   737-98
      9570   F


30   5-7-9-0... 

 +|p ขอบคุณค่ะ ทุกข้อมูล   |kk |kk

 C][อีกอัน สน สองสูตรชนด้วยน่ะค่ะอจ  ผิดไปสูตรเผื่องวดนี้เดินต่อค่ะ ok:


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2016, 03:28:40น. โดย Saii

รองผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 97990
ตอบกลับ #22 06 มิถุนายน 2016, 04:32:07น. E|i E|i E|i

 • พลังน้ำใจ: 38
ตอบกลับ #23 06 มิถุนายน 2016, 05:36:14น.
 s#yขอบคุณคะ ขอล่างเหมือนงวดที่แล้ว  581

 • พลังน้ำใจ: 3138
ตอบกลับ #24 06 มิถุนายน 2016, 11:56:07น.


 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 29072
ตอบกลับ #25 06 มิถุนายน 2016, 16:01:50น.

 +|p
 h*[  ให้กำลังใจครับ   h*[
...เดินไปข้างหน้าอย่างเหงาๆ  ดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บปวด...

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 24549
ตอบกลับ #26 06 มิถุนายน 2016, 23:34:53น.
 +|p ty: ty: ty: |kk |kk |kk

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #27 07 มิถุนายน 2016, 04:06:35น.
$|8 $|8 ขอชมชุดนี้ด้วยน่ะค่ะ อจค่ะ

 |jb

มอบให้...ส.ม.ช.         

 JI|

BBBcGKLLLLLST 5136,
สิบหน่วย-TF


 m|s


                  
1   151-92
      1792   F   
2   704-70
      3914   F   
3   260-38
      6247   T   
4   466-30
      8469   TF   
5   421-38
      1792   TF   
6   881-65
      2803   T   
7   742-05
      4025   TF   
8   049-26
      4025   T   
9   507-49
      2803   T   
10   677-53
      9570   TF   
11   363-40
      7358   F   
12   094-89
      4025   F   
13   148-06
      3914   T   
14   825-07
      4025   TF   
15   630-62
      2803   TF   
16   211-45
      3914   TF   
17   283-03
      2803   TF   
18   350-78
      5136   T   
19   255-08
      4025   TF   
20   217-02
      3914   T   
21   371-50
      0681   F   
22   800-09
      4025   TF   
23   364-98
      8469   TF   
24   686-06
      5136   F   
25   918-32
      0681   TF   
26   720-92
      1792   T   
27   609-87
      8469   F   
28   459-02
      1792   F   
29   737-98
      9570   F   
30   825-14
      9570   F
   
31   xxx-xx h*[

      0-2-4-5      

 R]|


 bs| et"' s|a 


4ตัว-เดินดี  29  งวด.
1   151-92
      1792   F
2   704-70
      3914   F
3   260-38
      6247   T
4   466-30
      8469   TF
5   421-38
      1792   TF
6   881-65
      2803   T
7   742-05
      4025   TF
8   049-26
      4025   T
9   507-49
      2803   T
10   677-53
      9570   TF
11   363-40
      7358   F
12   094-89
      4025   F
13   148-06
      3914   T
14   825-07
      4025   TF
15   630-62
      2803   TF
16   211-45
      3914   TF
17   283-03
      2803   TF
18   350-78
      5136   T
19   255-08
      4025   TF
20   217-02
      3914   T
21   371-50
      0681   F
22   800-09
      4025   TF
23   364-98
      8469   TF
24   686-06
      5136   F
25   918-32
      0681   TF
26   720-92
      1792   T
27   609-87
      8469   F
28   459-02
      1792   F
29   737-98
      9570   F


30   5-7-9-0... 

 +|p ขอบคุณค่ะ ทุกข้อมูล   |kk |kk

 C][อีกอัน สน สองสูตรชนด้วยน่ะค่ะอจ  ผิดไปสูตรเผื่องวดนี้เดินต่อค่ะ ok:

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 5047
ตอบกลับ #28 07 มิถุนายน 2016, 04:18:03น.
s#yขอบคุณคะ ขอล่างเหมือนงวดที่แล้ว  581

[size=undefinedpt]
มอบสูตร...ครับ. {"a}


CFGGIRRR258, |jb

   
1   507-49
      814   Td
2   677-53
      703   Fd
3   363-40
      692   
4   094-89
      925   Fd
5   148-06
      703   Td
6   825-07
      703   TFd
7   630-62
      036   Td
8   211-45
      925   Fd
9   283-03
      470   Td
10   350-78
      703   Td
11   255-08
      814   Fd
12   217-02
      036   Td
13   371-50
      470   Fd
14   800-09
      925   Fd
15   364-98
      581   Fd
16   686-06
      692   Fd
17   918-32
      692   Fd
18   720-92
      369   Td
19   609-87
      703   Fd
20   459-02
      036   Td
21   737-98
      925   Td
22   825-14
      581   Td23   xxx-xx h*[ |lv      036   ...


 e|e
[/size]

 • พลังน้ำใจ: 38
ตอบกลับ #29 07 มิถุนายน 2016, 06:49:14น.
 |raสุดยอด ขอบคุณอย่างสูงคะ

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย