เรื่อง: ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สรุปหน้า 1
 
 4281

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 12586
22 กันยายน 2016, 20:32:05น.


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2016, 04:54:08น. โดย Surathan15


สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 12586
ตอบกลับ #1 22 กันยายน 2016, 20:32:17น.
 rc:TF :- 16-8-35
DHLNRR 013456789,EHKKNU 012456789,BBEEOOP 012345789,BCDHHQR 123456789,BCIJOPS 012456789,CFHMNSS 012456789,DEHJPRU 023456789,DFFISTU 012356789,GMQQSTU 023456789,CDFHMNQQ 023456789,CFFJMRRS 012345679,DDEEEEIO 012456789,DDEOPRTU 012456789,DEGJJMRT 012346789,DKKLMMNQ 012456789,GMPQQRRU 012345678,BBCCIKMOP 012345679,BCDEEGNOO 013456789,BCDGJJMQS 012356789,BCGLNOOTU 012345789,BCKKMNPQT 012345689,BDDGMMNPS 123456789,BDFIKKNOU 012346789,BDHIIJPQR 012345678,BEKKNNQQQ 012356789,BIPPQQRST 012345679,CCGIOPSST 012345678,CDDDDGKNN 012456789,CDDDIJKOS 012345679,CGIMMOORT 012456789,CJNOQQRTT 023456789,DDDJKKNQU 023456789,DDFHHIJQT 012356789,DDFHJJORS 012345679,DEGHILNQU 012345789,DGGGHMNNT 123456789,DGHKMQTTU 012346789,DIKLOQRTT 012356789,EKMMOQQSU 013456789,FFHPRTTUU 012345679,FGOOPPRRU 012345789,FIIJJKQRS 123456789,HHLNORTTU 012346789,IJMPQRSUU 012345679,BBBBEHHHIU 012345679,BBCDDDGPQQ 023456789,BBCDMNOOOU 013456789,BBDPPQQRRR 012345789,BBGIKKKKRT 012346789,BBJNPQSTTU 023456789,BCCCDDHHTT 123456789,BCCEFKNOSU 123456789,BCCGGIIOOQ 012345678,BCDFFGHKMP 023456789,BCEEFFIIOO 012345679,BCEEKMNPPT 012345679,BCEGKLLOTT 012345678,BCGOOOOOTU 123456789,BCKKKLMNNS 023456789,BDDDJKKOTU 012345689,BDGGPQRRRT 013456789,BDIKOOQQRR 012346789,BEEEGJKKKM 023456789,BEEFHHMOOU 012345689,BEIJKRRRTU 012456789,BFGGGGGORS 012345678,BGHMNOQRTT 012356789,BHIMOPQSSS 012345789,BIIIJQRTUU 123456789,BJOOQQQQQQ 012345679,BLLNSSSTTT 012456789,CCCEILLOSS 012345679,CCDDFKKPPT 012345679,CCDDGIJKMT 012356789,CCEEEGHHRT 012345789,CCFHHKOOSU 123456789,CCHHKLLMQT 123456789,CDEEELMMOR 012345789,CDEFGGTUUU 012456789,CDEIIKKPRT 012345678,CDFFMNORSU 012356789,CDFGMOOPQR 013456789,CDGGGIJORT 012345679,CDHIIOOUUU 013456789,CEEEFFMNPU 012346789,CEFFFGJNQT 012346789,CFFHLNOQRR 012456789,CHHJJJPQQT 013456789,CLPQQQQRRR 023456789,DDDGHILOOR 012345789,DDFMMMMNNP 012346789,DDIJLNNORT 012345679,DEFJKKKKNP 023456789,DEFKKMQUUU 012345789,DFJKKLLSUU 013456789,DGHHHJMTTU 123456789,DHHJMMSUUU 012345679,DJNNOPPPST 012356789,EEEEFFIOQQ 012346789,EEEFFHITTU 012345789

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2016, 20:36:30น. โดย Surathan15

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 12586
ตอบกลับ #2 22 กันยายน 2016, 20:32:35น.
 et"'TFd :- 9-6-78
ILMRU 023456789,BBBIKS 012345679,EHHLMTU 023456789,GKKSSSU 012346789,EEHHHJKT 012356789,GPQSSTTT 023456789,HJLLOOQT 023456789,LNOOSSTT 012346789,BBBCCCLLU 012356789,BCFLMMRRR 012345789,BDHJNNPQR 012456789,BEMOPPRRT 023456789,BKLLLPSSS 012345679,CCCDFFFFT 012345789,CCEEILNNT 012356789,CDFFFGGJP 012345689,CDHNOQQTT 012456789,CDKMPPQQT 012345789,CGJKNNQQS 012345679,DEFGLNPRR 012345679,DFGHHNNOS 123456789,DFKKKOOSS 012356789,DIJJJOPTT 012345789,EEKKMPRTT 012345678,EILLLMNOQ 012345679,EILLRRSSU 123456789,FHKKLMMRS 013456789,GGGGIILRT 013456789,HJJMNPQSS 012345678,IILLLRTUU 012345679,IJKKLLPSS 012356789,BBBBIJKOOU 123456789,BBBCFGHHKS 012345789,BBBHMOOTUU 023456789,BBCCFLLPSS 013456789,BBFGIJJJMO 012345689,BBGHKLLQQU 023456789,BCCEEEGGKM 013456789,BCDDELNNNQ 012345789,BCDEEFGKLL 023456789,BCDHIMTTTU 012345678,BDDDHJKPQU 012345789,BDDLMORRTU 012345679,BDEEFHKMQU 012345689,BDFFKKKPTT 012345679,BDFIMNNNNQ 012346789,BEFKLNOQTT 012456789,BEGGPQQQSU 012345789,BFGIJPPQRS 013456789,BFIIKMOOQT 012345689,BHHKNNOOOU 013456789,BIJJKKKSSS 012356789,CCCEGHNOOQ 012345678,CCDDILNOSS 012345689,CCDEKNNPQU 012356789,CCDFIKMSSU 012345679,CCDHLNNPPP 012345679,CCEEGKKNQS 012456789,CCEFFMQRTU 012345678,CCEFHHHHJT 012345678,CDDDDEHLQT 012345789,CDEGJKMMPS 013456789,CDGHHNOOPS 012346789,CEFIIPPSTT 012346789,CLLLMMMPPQ 012345679,DDDEEFOOST 012346789,DDDEFGJOPT 013456789,DDEEEFFKPU 012345689,DDEHJMPSTU 012345789,DDFFFFGHJJ 023456789,DDFGHKOOPP 023456789,DEFGIILQST 012456789,DEHIIJOPPU 013456789,DFKPPPQRSS 013456789,DGHKLLLMNP 123456789,DGIIIKLORR 012456789,DHKMRRRSUU 012346789,EEEGGIIKQU 023456789,EEFHHIJKLO 012345678,EEFHHMOOOR 012356789,EFGGHNNRRR 013456789,FFHHHKKKLL 012346789,FFIJKLLLLM 123456789,FGHIIPPPQT 012345689,FIJLNNPRRS 012345689,HHIILMOORS 012345678,HIIILOQQQU 012345679,HIIJJJNOQR 012356789,JJMMMRRRSS 012345789,KLMNNPQRUU 012345678,BBBBBCFGHMQ 012346789,BBBBDFGGHLT 023456789,BBBBFFGGJNQ 012345679,BBBCCCFLOQT 012456789,BBBCDDGGJPS 023456789,BBBCDGILNOT 123456789,BBCDJKQRSUU 012345679,BBCFFGNPRSU 012345679,BBCHJNOQQST 012346789,BBCJJLPQQRS 013456789

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2016, 20:04:05น. โดย Surathan15

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 12586
ตอบกลับ #3 22 กันยายน 2016, 20:32:46น.
 C][HTF :- 9-02-56
DKKLNRRT 012345678,EEEHMOQQ 012345678,BCCDEELMT 023456789,CCDFLLPPR 123456789,CCDNNNOPU 012345789,CEEFHHIPQ 012346789,DDEGHJMTU 012345679,DDGJJRRSU 023456789,HJLMPRTUU 013456789,BBCCEGJNSS 012346789,BBCCIJMNOS 012456789,BBCDEEHSTU 012356789,CDDIKNNOPR 012356789,CDEEFNRTUU 012456789,CEGIJJJMNO 012346789,CGGHHIOOOS 023456789,CHHIIPPPQR 012345789,DDDDFFFJOQ 012345678,DDHJJMNNPQ 012456789,EEEEFJOPSU 012345789,EFGJJKKRSS 012345689,EJJKLOPUUU 012345679,FFFFFGGJMN 023456789,FFILLPSSST 012345789,FGHJJKKNNN 012345679,FGIJJMORRR 012345678,FGJJJLLMQU 012456789,GHHHHMOQQS 012356789,GJJJOPPRUU 012346789,BBBCDGGHIMR 012356789,BBBDGGGGHSU 012345678,BBBDGGOPRSS 012456789,BBBDJJLLMOU 123456789,BBBHHIJJMMO 012346789,BBDDFFIOOST 012356789,BBDHLNPPQRU 012345789,BBFFLLMORST 012346789,BCCEFGGKPPU 013456789,BCDEEHHJNOP 012356789,BCFKKSSSSST 012345689,BCLMMNNNNPQ 012456789,BDEEEEIKPQU 012345678,BDEFLMMNRSS 012345679,BDEJJMMNSSU 012345789,BDFFFJMPQRS 012345679,BDGHIIJKNST 023456789,BEEFJLNOOQR 012345678,BFFIMOPPRRR 012456789,BFGHKKOPQQU 013456789,BGIIJKMMOPR 013456789,BHLMMNORSTU 012346789,CCCCDIMNNOO 012345679,CCCDGLMNPPQ 012345679,CCCFGMMPQST 012346789,CCDEHKQRUUU 012356789,CCDLOOOOOTT 012456789,CCEFGHKOPTU 023456789,CCEILOPPPPU 012345789,CCFHHIILSTT 023456789,CDEJJJMNNNQ 012346789,CDEJJMQRRUU 012345689,CDGGGGIILQR 012345679,CDJKMPPQQRS 012345679,CDLLMMPPRSU 012456789,CEEEEGGGHRS 012345678,CFFHHKKKLUU 013456789,CGIKKKLOOPR 023456789,CKKKLNNNNPP 123456789,DDDDGHJJKKU 012346789,DDEKKNOOQQT 012345679,DDFGIIIMMMT 012345689,DFIIIMMPRTU 023456789,DGGKLMRRRUU 012346789,DIILLLNOOOP 012456789,EEEFGJKOOOP 012345679,EEHHHILPRRR 012345678,EEHKNNOOOTT 013456789,EGHJJKNNOSS 023456789,EHHJMORSSTT 012345689,FFILRRRSTTU 012346789,FHHJLMMNNNP 012345678,FHILLLNQRTU 013456789,FIILNOOQQST 012346789,FJMMPQRRTUU 012345678,FKKKKKKPPPS 012345679,GGGHKLLLNPR 012345689,GGIJMOPQQST 023456789,GHIIJJLLNNU 012345689,GJKLLNOOSST 012345789,LLLLMOPQSTT 013456789,BBBCCDEIKMNQ 013456789,BBBCCGHHHHHT 013456789,BBBCDDEFILNR 013456789,BBBCEEHLNNNR 012345689,BBBCGJMMOQSS 012456789,BBBDFFGHIIRU 012456789,BBBEEFJKPRST 012345789,BBCCCCCIILMS 012345689,BBCDELMNOORS 012345679,BBCEGKPPPSSS 123456789

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2016, 09:15:07น. โดย Surathan15

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 286
ตอบกลับ #4 22 กันยายน 2016, 21:24:31น.
เย้ มาแล้ว ดีใจค่ะ มารอชมข้อมูลดับ สน. บนเหมือนเดิมจ้า ขอบพระคุณมากค่ะ

 • พลังน้ำใจ: 181
ตอบกลับ #5 22 กันยายน 2016, 22:41:29น.
 |lv

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 22019
ตอบกลับ #6 22 กันยายน 2016, 23:17:54น.
 +|p ty: ty: ty: |kk |kk |kk

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 298
ตอบกลับ #7 22 กันยายน 2016, 23:38:35น.


  เปิดบ้านแล้ว  ดีใจจังค่ะ  รอ ดับ สน บน เหมือนเดิมค่ะ  ขอบคุณ อาจารย์ มากๆนะคะ

 • พลังน้ำใจ: 855
ตอบกลับ #8 23 กันยายน 2016, 05:55:52น.
 d|j y|o T@$ +|p

 • พลังน้ำใจ: 5168
ตอบกลับ #9 23 กันยายน 2016, 07:13:11น.


 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 1095
ตอบกลับ #10 23 กันยายน 2016, 08:03:15น.
สวัสดีวันศุกร์ค่ะ +|p  j|a j|a


m|y le: |kk le: m|y

 • พลังน้ำใจ: 8763
ตอบกลับ #11 23 กันยายน 2016, 08:12:37น.

สู้สู้ค่ะอาจารย์ +|p T[@<t,21> l#o

 • พลังน้ำใจ: 13006
ตอบกลับ #12 23 กันยายน 2016, 08:19:38น.
 +|p +|p

 rc: rc: rc: rc: rc:

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 3770
ตอบกลับ #13 23 กันยายน 2016, 09:57:24น.
 +|p +|p +|p +|p

 • พลังน้ำใจ: 14541
ตอบกลับ #14 23 กันยายน 2016, 11:11:18น.
 S|d' y|o y|o y|o y|o +|p

 • พลังน้ำใจ: 1203
ตอบกลับ #15 23 กันยายน 2016, 11:51:38น.
 j|a j|a j|a j|a j|a |fF

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 26270
ตอบกลับ #16 23 กันยายน 2016, 15:41:15น.
...เดินไปข้างหน้าอย่างเหงาๆ  ดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บปวด...

 • พลังน้ำใจ: 1263
ตอบกลับ #17 23 กันยายน 2016, 17:06:33น.
 m|y |"@ +|p

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 12586
ตอบกลับ #18 23 กันยายน 2016, 17:52:38น.


  เปิดบ้านแล้ว  ดีใจจังค่ะ  รอ ดับ สน บน เหมือนเดิมค่ะ  ขอบคุณ อาจารย์ มากๆนะคะ

 y|iจัดให้ก่อนน่ะครับคุณsara89 ดับสิบหน่วยบน TF +|p rc: l:vสมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 12586
ตอบกลับ #19 23 กันยายน 2016, 17:56:18น.
เย้ มาแล้ว ดีใจค่ะ มารอชมข้อมูลดับ สน. บนเหมือนเดิมจ้า ขอบพระคุณมากค่ะ

 k|aขอบคุณมากครับคุณNumamja ลงให้แล้วน่ะครับ +|p l:v rc:

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 393
ตอบกลับ #20 23 กันยายน 2016, 18:09:00น.
สวัสดีครับ อ.Surathan15

 go: ty: +|p

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 12586
ตอบกลับ #21 23 กันยายน 2016, 20:09:34น.
สวัสดีครับ อ.Surathan15

 go: ty: +|p

สวัสดีครับคุณPhat_C +|p


A-K ออฟไลน์
 • พลังน้ำใจ: 1282
ตอบกลับ #22 23 กันยายน 2016, 20:52:19น.
 +|p #t@ |g|

 • พลังน้ำใจ: 13006
ตอบกลับ #23 23 กันยายน 2016, 21:02:41น.
 +|p +|p

 l:v l:v l:v l:v l:v

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 12586
ตอบกลับ #24 24 กันยายน 2016, 03:20:27น.
H :- 01346789


สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 12586
ตอบกลับ #25 24 กันยายน 2016, 03:20:51น.
T :- 1245689

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 12586
ตอบกลับ #26 24 กันยายน 2016, 03:21:14น.
F :- 01346789

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 12586
ตอบกลับ #27 24 กันยายน 2016, 03:21:38น.
Td :- 02345789


Fd :- 01236789


รองผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 89931
ตอบกลับ #28 24 กันยายน 2016, 04:20:24น. h|#   <t,3>   rc:
✿ " บอกใจอย่าได้ไหวหวั่น สักวันฟ้าจะต้องเปลี่ยนสี  ชีวิตคงไม่ร้ายกว่านี้ ต้องมีวันพรุ่งนี้ที่เป็นของเรา " ✿
✿ " หยุด ยอม วางลง ปลงเป็น เย็นได้ ใจเราก็เป็นสุข " ✿

 • พลังน้ำใจ: 13006
ตอบกลับ #29 24 กันยายน 2016, 08:19:58น.
 +|p +|p

 rc: rc: rc: rc: rc:

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย