โปรแกรมคำนวณสูตร
Apilapa
ApichokeOnline
โปรแกรมคำนวณ Apilapa เป็นการคำนวณตามจริง จะได้เลขสุทธิน้อยชุด อาจจะต่างกับโปแกรมอื่นที่ตัดโดยมีการเผื่อสูตรผิด ซึ่งทำให้ได้เลขมากกว่า


วิธีใช้ โปแกรมการคำนวณสูตร Apilapa
1. ให้วางหลักต่างๆตามต้องการ
หลักร้อย (H)
หลักสิบ (T)
หลักหน่วย (F)
รส (H)
รน (H)
ฯลฯ
2.ตั กดปุ่ม..2.3 ตัวตรง,สลับ (ตามเงื่อนไขที่วางไว้กี่หลัก)
ถ้าวางเลขสามหลัก ให้กด 3 ตัวตรง
ถ้าวางเลขสองหลัก ให้กด 2 ตัวตรง
ถ้าวางสลับหลัก(โด๊ด) ก็ให้กด 2 ตัวหรือ 3 ตัวสลับ(โต๊ด)
3.ตัหรือตัดเลขด้านล่างในช่อง ป้อนเลข หลังจากวางเลขหลัก 2-3 หลักแล้ว
3.1.ตักคตัดด้วยเลขดับ-เด่น
3.2.ตักดตัดด้วยแต้มดับ-เด่น
กคตัคที่ละสูตรจนตรบที่ต้องการ

(โปรแกรมนี้ใช้สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น)