ปกิณณกะ > ธรรมะ

มาท่องคาถาเงินล้านกันค่ะ

(1/1)

pedcy:


คาถาเงินล้าน(ตั้งนโม 3 จบ)                 
 
สัมปะติจฉามิ                                             (คาถาสะท้อนกลับ)
นาสังสิโม                                                  (คาถาเรียกทรัพย์)
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ    (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม        (คาถาเงินแสน)
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม                  (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ                                            (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ                                            (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา
 
สวดบูชา 3-7-9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด
พระราชพรหมยานเถร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
วัดท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
 
อธิบายคาถาบทต่างๆ
สัมปจิตฉามิ คาถาสนองกลับ
 
นาสังสิโม คาถาพระพุทธกัสสป
 
บทแรก "พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ" อันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาภจะมาแต่เขามาบอกว่ามีผลแน่นอน คือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจน พูดง่ายๆก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันบอกว่าให้หมด
 
บทที่สอง "พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม" คาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่าน
 
บทที่สาม "มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม" บทนี้เป็นคาถาปลุกพระวัดพนัญเชิง
 
บทที่สี่ "มิเตพาหุหะติ" เป็นคาถาเงินล้าน
 
บทที่ห้า "พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม" เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า
 
บทที่หก "สัมปติจฉามิ" บทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้าย
 
บทที่เจ็ด "เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ" พระปัจเจกพุทธเจ้า มาบอกหลวงพ่อเมื่อ พ.ย. ๓๓ เป็นภาษาโบราณ แต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้ เป็นคาถามหาลาภ มีผลยิ่งใหญ่มาก ทั้งหมดนี้ต้องสวดเป็นบท เดียวกัน บูชาเรื่อย ๆ ไป การบูชาถ้าบูชาเฉย ๆ มันเป็นเบี้ยต่อไส้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version