ปกิณณกะ > ธรรมะ

บุญ มี 10 อย่าง

(1/4) > >>

sonic x:
บุญมี 10 อย่าง ทำครบแล้วจะรุ่งเรืองทุกๆ ด้าน

 h*[

sonic x:
บุญมี 10 อย่าง ทำครบแล้วจะรุ่งเรืองทุกๆ ด้าน

 h*[
 
ประการแรก
บุญเกิดจากการให้ทาน หมั่นให้เนืองๆ
จะส่งผลให้เราเป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก

sonic x:
บุญมี 10 อย่าง ทำครบแล้วจะรุ่งเรืองทุกๆ ด้าน

 h*[
 
ประการที่สอง
บุญเกิดจากการหมั่นรักษาศีลให้เคร่งครัดโดยลำดับ
ซึ่งจะส่งผลให้เรามีสุขภาพดี ชีวิตมีสวัสดิภาพและสวยงาม


sonic x:
บุญมี 10 อย่าง ทำครบแล้วจะรุ่งเรืองทุกๆ ด้าน

 h*[
 
ประการที่สาม
บุญเกิดจากการภาวนา
จงหมั่นภาวนาอยู่เสมอทุกวัน
เจริญสติ ฝึกสมาธิอยู่ทุกขณะ อย่าให้ขาด
ซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนมีพลังอำนาจในตน
และมีสติปัญญาล้ำลึก

sonic x:
บุญมี 10 อย่าง ทำครบแล้วจะรุ่งเรืองทุกๆ ด้าน

 h*[
 
ประการที่สี่
บุญเกิดจากการประพฤติอ่อนน้อม
แก่ผู้ที่ควรอ่อนน้อม คือ ผู้ประเสริฐ
ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ และ ผู้มีใจบริสุทธิ์ทั้งหลาย
เราจะต้องประพฤติอ่อนน้อมอยู่เสมอ
ซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นที่รัก ที่เมตตา และอยู่ในสังคมอันสูง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version