บ้านหลังนี้อยู่แล้วรวย...เต็มได้ด้วยน้ำใจ > เลขทำนายฝัน

อิทธิพลตัวเลขกับความฝัน ตีความหมายเป็นเลขเด่น

(1/2) > >>

sixsense:
สรุปเลขเด่นนำโชคจากความฝัน

ความฝันจากการที่คนเราฝันเห็นคน,สัตว์ และสิ่งของในรูปแบบและเหตุการณ์ต่างๆ ตีความหมายเป็นสัญลักษณ์ของตัวเลขเด่นนำโชค โดยสังเขป

   เลข  1  ได้แก่ ฝันเห็น ไก,่ มังกร, หนู เสาเรือน , ดินสอ, ปากกา, ไม้ไผ,่ ก้านธูป, บุหรี่,ี่ หนอน, ดิน, เส้นผม เส้นเชือก, เทียนไข,    มดเล็กๆ, ปิ่นปักผม, สายสร้อย, กบ, ดอกบัว ฯลฯ

   เลข  2   ได้แก่ฝันห็นน้ำ, ตะเกียบ, กางเกง, เสื้อ, รองเท้า, รางรถไฟ ช้อนส้อม ,ข้าวสาร, ขวด, วัว, หงส,์   ถนนหนทาง, ขื่อคา,    เลือด, ตุ้มห,ู   แขนขา

  เลข   3    ฝันเห็นสามง่าม, คราด, ส้อม, คทา, จั่วหลังคา ทางสามแยกหรือสามแพร่ง, ธงสามเหลี่ยม, กิเลน, เต่า,  ตะพาบน้ำ, รถสามล้อ,   สามขา,   พัดลม, ลม, เสือ, เกาทัณฑ์ หรือธน,ู สามเณร, เตา, ซี่พัน ฯลฯ

  เลข   4 ได้แก่ฝันเห็นคนตาย โลงศพ, หีบห่อ, กระเป๋าเดินทาง, ลังไม้, สมุด , หนังสือ, กระจก, กรอบรูป,  ซองบุหรี่ , ไฟ, โต๊ะ เก้าอี้ ,  เตียง, นกยูง,   สัตว์สี่เท่าบางชนิด (สุนัข เสือ กระต่าย วัว ควาย ลา แมว ฯลฯ) , รถยนต์ , เครื่องบิน, ผ้าเช็ดหน้า, มุ้ง, หมอน, ผ้าห่ม

 ว่าวปักเป้า, ไพ่ปอ๊ก, จอภาพยนต์,  หน้าต่าง ฯลฯ

   เลข  5   ได้แก่ฝันเห็นงูใหญ่ พญานาค, ผู้หญิง, เรือ, ศีรษะคน ,ว่าวจุฬา รั้ว่บ้าน, ดวงดาว, เมฆหมอก, ห่าน, สิงโต ดอกไม้(หอม), มือ, เท้า

  เลข  6  ได้แก่ ฝันเห็น ไม้เท้า, เบ็ดตกปลา, คันร่ม, หวี,ผีหลอก, ขวาน ดาบ, งู,นกอินทร,ี กระบวย, ลูกเต๋า(หกเหลี่ยม), สะพานโค้ง, ระฆัง, นก,   กุญแจ ต้นไม,้ หมวก ฯลฯ,

  เลข  7  ได้แก่ฝันเห็นตุ๊แก จิ้งจก, จอบ, จรวด, เจว็ดศาล, แจกัน, มีด,พร้า จิ้งหรีด, จั๊กจั่น, เจดีย์, อาคารบ้านเรือน, หลังคา ,ม้า ฯลฯ

  เลข  8  ได้แก่ฝันเห็น แว่นตา, นมผู้หญิง, ห่วง 2 ห่วงคล้องกัน, คนกอดอก, เป็ด, พระสงฆ์, ญาติผู้ใหญ่, ปีบน้ำ, แมงมุม, โบสถ์ แพะ แมงป่อง,   ปลวก, จอมปลวก, ปราสาท, มะปรางค,์ โซ่ตรวน, ปากคน, ปลิง, นกกระเรียน ฯลฯ

  เลข  9   ได้แก่ัฝันเห็นกษัตริย,์ บิดามารดา ,พระุพุทธรูป, พระแก้วมรกต พระปฐมเจดีย์,ูเขา, ภูเขาทอง, สิง(วอก), ยักษ,์ กำแพงใหญ่ ๆ, เทวดา,   กุ้ง ,กบ ช้าง ,ต้นไม้ใหญ่, ฉัตร, นลฯ

  เลข  0   ได้แก่ฝันเห็นห่วง, แหวน, กำไลข้อมือ, นาฬิกาข้อมือ, ถังน้ำ พระอาทิตย์, พระจันทร์,คนตา, หลุมบ่อ, ล้อรถ, ชามจาน, กระป๋องกลม,

sixsense:
หลักทำนายฝันตัวเลข(ตามตำราโบราณ)

 หลักทำ่นายและการใช้วิธีสังเกต จากตำรับโบร่ำโบราณเดิมมีดังนี้

 ถ้าฝันเห็น กษัตริย์ พระราชินี ประมขุ คนแก่หง่อมสูงอายุ บิดามารดาพระพุทธรูปบูชา พระประธานในโบสถ์ พระแก้วมรกต ฯลฯ

มักจะเป็นเลข 9

 ถ้าฝันเห็น ไก่  หนู ฯลฯ มักจะเป็นเลข 1 (ถือเอาว่าก. ไก่ เป็นพยัญชนะตัวแรกและหนูเป็นปีแรกของปีเกิด หรือปี 12 นักษัตร

  คือ ชวด แปลว่า หนู)

 ถ้าฝันเห็น เสาเรือนโดดเดี่ยว ไม้ไผ่ ดินสอ ก้านธูป หรือสิ่งที่เรียวยาว เช่น เส้นเชือกขึงตรง เส้นหมี่ เสาธง (ไม่มีธง) ก้านไม้ขีดไฟ ไม้บรรทัด

ไม้เรียว บุหรี่ มักจะเป็นเลข 1

 ถ้าฝันเห็น  คนตาย ศพ หรือ โลงศพ มักจะเป็นเลข 4 (ในทางอทธิพลของตัวเลขนี้ เลข 0 แทน 4 หรือ 4 แทน 0

 แต่ถ้าฝันเห็นคนที่ตายไปแล้ว เป็นคนแปลกหน้าและเป็น "ผี" มาหลอกในฝันมักเป็นเลข 6 (ซึ่งแปลความหมายว่าผีหลอกหรือผีโกหก)

 ถ้าฝันเห้น  หีบ ห่อ กระเป๋าเดินทาง โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน วิทยุ สมุดหนังสือ หรือ วิัสดุสิ่งของที่มีรูปสี่เหลี่ยม มักจะเป็นเลข 4

 ถ้าฝันเห็น กระแสน้ำ หรือ น้ำ ฯลฯ มัก่จะเป็น เลข 2 (ถือเอาลำดับจากธาตุทั้ง 4 คือ 1. ดิน 2. น้ำ 3.ลม 4. ไฟ

 ถ้าฝันเห็น  แว่นตา  ถันนมผู้หญิงทั้งสองข้าง ปากคน เป็ด คนกอดอก ห่วง 2 ห่วงคลอ้งกัน มักจะเป็นเลข 8

 (ถือเอาตามลักษณะและตัวอักษร  เช่น แ่ว่นตามีวงกลม 2 วงต่อเนื่อง กัน กรือนม 2 ข้าง ส่วนคำว่าปากและเป็ด

 ป. เป็นความหมายของคำว่า แปด)

 ถ้าฝันเห็น  นกมักจะเป็นเลข 6 (ทั้งนี้ไม่ถือตามตัวอักษร น. เป็น 1 แต่ถือเอาอาการออกเสียงเป็น นก ใกล้เคียงกับนก

  หรือถือเอานกคือ วิหค ก็ได้)

 ถ้าฝันเห็น  เรือ มักจะเป็น เลข 5 (ตามความสังเกตว่าตัวอักษร ร.เรือ มีลักษณะคล้ายตัวเลขอารบิกเลข 5 ก็ได้)

 ถ้าฝันเห็น  ผู้หญิงในวัยสาวหรือวัยกลางคน มักจะเป็น เลข 5 แต่ถ้าฝันเห็นหญิงคนท้อง มักเป็น เลข 6 หญิงแก่ชราหรือมารดามักเป็นเลข 9

 ถ้าฝันเห้น  พลับพลา บ้านเรือน อาคาร หรือหลังคาบ้าน มักเป็นเลข 7

 ถ้าฝันเห็น กำไล วงแหวน กำไลมือ หลุม หรือ บ่อ หรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นวงกลม มักเป็นเลข 0 (บางตำราว่าแหวนมักจะตรงกับเลข 6

 ซึ่งอาจถือเอาคำว่า ว.แหวน มีลักษณะคล้ายเลข 6 ของไทยก็ได้)

 ถ้าฝันเห็น จิ้งจก ตุ๊กแก จรวด เจว็ดศาล จอบ มักจะเป็นเลข 7

 ถ้าฝันเห็น วัว ควาย สุนัข เรือ หรือสัตว์ 4 เท้า ส่วนมากจะเป็นเลข 4

 ถ้าฝันเห็น แก้วน้ำ แก้ว เพชรพลอย ของมีค่า มักจะเป็นเลข 9

 ถ้าฝันเห็น งูใหญ่ หรือพญานาค มักจะเป้นเลข 5 (คือถือเอาลำดับในปีเกิด 12 นักษัตริย์ ถ้าฝันเห็นงูเล็ก ๆ หรืองูธรรมดาทั่วไปมักเป็นเลข 6

 คืิอถือเอาปี 12 นักษัตริย์เช่นเดียวกัน)

 ถ้าฝันเห็น  มือหรือเท้ามักเป็น เลข 5 (ถือเอาว่ามือมี 5 นิ้ว )ถ้าฝันเห็นแขนขา มักเป็น 2 (ถือเอาว่าคนเรามี 2 แขน 2 ขา)

 แต่ถ้าฝันเห็นมือมีลักษณะกำแน่นหรือกำมัดมักเป็นเลข 6

 หรือ เลข 9 และถ้าฝันเห็น "มือจับ" เช่น จับปลา จับสิ่งของ ถือเอาลักษณะของการจับเป็นเลข 7 เช่น จับปลาต้องเป็น 87 หรือ 78

 เพราะปลาเข้าในลักษณะของเลข 8

 ฝันเห็น บันได้มักเป้นเลข 3 5 7 9 เพราะบันไดส่วนมากมักจะสร้างขั้นบันไดให้เป็นเลขคี่

 ถ้าฝันเห็น ภูเขาสูงใหญ่ มักจะเป็น เลข 9

 ถ้าฝันเห็น จอมปลวก หรือ ตัวปลวกมักเป็นเลข 8

 ถ้าฝันเห็น  อุจจาระหรือขี้มักเป็นเลขคี่ ต้องสังเกตว่าจำนวนของก้อนขี้นั้นมากหรือน้อยให้ใกล้เคียง เช่น จำนวน 2 ก้อน ก็อยู่ในราว 1 หรือ 3

 ถ้าฝันเห็น หมวก ชฎา มงกุฏ ธงปักหลายยอด มักเป็นเลข 9

 ถ้าฝันเห็น  เค่า ตะพาบ มักเป็นเลข 4 บางตำราว่าเลข 3 คือถือเอาตัวอักษร 9 ต .เต่า ใกล้เคียงกับเลข 3 ของไทยเรา

 ที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นแนวทางของอิืทธิพลตัวเลขแทนสิ่งต่างๆในฝนัตามเหตุผลของเจ้าของตำร้ับเดิมแต่โบราณกาลมาซึ่งท่านจะเชื่อหรือไม

่ ก็ตามที ก็ลองพิจารณาสังเกตเอาตามที่ท่านฝันดูสัก 2-3ครั้ง บางทีจะช่วยให้ท่านพบประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ๆ ขึ้นบ้าง

TAWANNA:
 T|g T|g T|g T|g T|g J@: J@: s#y s#y s#y

โมชิ:
สุดยอดมะพร้าวเลย ]E[
เข้าท่าเหมือนเรือคลองเตยด้วย ]E[
ถ้ามะขามฝันจะมาดูจ้า p[# k#|
ทุกวันไม่ฝันเลยหลับเป็นๆ(ไม่ตายหรอกยางม่ายอยากตาย) k#|
ขอบคุณค่ะ #t@ #t@

โมชิ:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version