"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: สรุปฟันธงให้แล้ว 1ธ.ค58กับ
 
 11029

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
17 พฤศจิกายน 2015, 10:36:10น.
หลักร้อย 7 ตัว 2 สูตร

1.537-79>7801369    |5679012 H  |
2.864-90>2356814 H  |2346789 H  |
3.237-34>6790258 H  |2346789 H  |
4.151-92>2356814 H  |0124567 H  |
5.704-70>8912470 H  |2346789 H  |
6.260-38>6790258 H  |1235678 H  |
7.466-30>8912470 H  |3457890 H  |
8.421-38>1245703 H  |3457890 H  |
9.881-65>6790258 H  |7891234 H  |
10.742-05>7801369 H  |6780123 H  |
11.049-26>8912470 H  |9013456 H  |
12.507-49>5689147 H  |5679012 H  |
13.677-53>6790258 H  |6780123 H  |
14.363-40>0134692 H  |7891234 H  |
15.094-89>0134692 H  |0124567 H  |
16.148-06>9023581 H  |0124567 H  |
17.825-07>7801369 H  |8902345 H  |
18.630-62>2356814 H  |0124567 H  |
19.211-45>0134692 H  |5679012 H  |
20.283-03>2356814 H  |6780123 H  |
21.xxx-xx>5689147    |4568901    |

จากทั้งหมด 2 สูตร
1=100%(2) 4=100%(2) 5=100%(2) 6=100%(2) 8=100%(2)
9=100%(2) 0=50%(1) 7=50%(1) 2=0%(0) 3=0%(0)

เด่น 145689

ร้อย

1.537-79>2356789 H  |
2.864-90>4578901 H  |
3.237-34>6790123 H  |
4.151-92>5689012 H  |
5.704-70>0134567 H  |
6.260-38>5689012 H  |
7.466-30>3467890 H  |
8.421-38>0134567 H  |
9.881-65>5689012 H  |
10.742-05>1245678 H  |
11.049-26>6790123 H  |
12.507-49>2356789 H  |
13.677-53>0134567 H  |
14.363-40>9023456 H  |
15.094-89>9023456 H  |
16.148-06>7801234 H  |
17.825-07>3467890 H  |
18.630-62>1245678 H  |
19.211-45>9023456 H  |
20.283-03>7801234 H  |
21.xxx-xx>5689012    |

ชน15689

ร้อยรวมรส

1.537-79>0 5 3 4 6 7 2 8 1 9
2.864-90>8 2 4 5 7 9 6 1 0 3
3.237-34>2 1 4 5 6 0 3 9 7 8
4.151-92>1 0 3 6 2 7 9 4 5 8
5.704-70>2 7 5 9 1 3 4 0 6 8
6.260-38>2 5 6 1 3 4 8 9 7 0
7.466-30>1 4 7 8 5 6 9 2 3 0
8.421-38>4 7 5 6 8 0 3 2 1 9
9.881-65>7 8 1 3 6 0 4 2 5 9
10.742-05>1 2 7 9 4 8 0 6 5 3
11.049-26>0 2 3 4 5 6 9 7 8 1
12.507-49>3 5 4 6 7 1 2 8 0 9
13.677-53>6 8 0 3 5 7 2 1 4 9
14.363-40>3 4 5 7 0 1 8 6 2 9
15.094-89>0 2 4 1 3 5 8 9 6 7
16.148-06>1 9 6 7 2 3 4 5 8 0
17.825-07>0 6 8 9 2 5 1 7 4 3
18.630-62>6 3 4 5 8 1 2 7 9 0
19.211-45>4 5 6 8 1 2 3 7 9 0
20.283-03>2 8 3 5 6 7 0 9 4 1
21.xxx-xx>5 1 3 8 0 4 6 2 7 9


สิบบน1.537-79>0 2 3 4 6 5 8 7 1 9
2.864-90>1 6 7 3 4 5 8 9 2 0
3.237-34>3 4 5 7 1 6 8 0 9 2
4.151-92>2 3 5 6 7 4 1 8 9 0
5.704-70>0 2 3 6 9 4 8 7 1 5
6.260-38>0 5 6 9 1 4 8 2 3 7
7.466-30>3 4 6 8 1 5 0 2 7 9
8.421-38>0 2 5 8 9 6 1 3 4 7
9.881-65>5 7 8 9 0 1 3 6 4 2
10.742-05>3 4 7 0 1 5 8 9 6 2
11.049-26>3 4 6 0 1 5 7 9 8 2
12.507-49>0 2 3 4 6 7 9 1 5 8
13.677-53>5 7 8 9 2 3 4 6 0 1
14.363-40>0 4 6 2 3 5 7 1 8 9
15.094-89>0 4 6 9 2 3 5 1 7 8
16.148-06>1 3 4 5 9 2 6 7 0 8
17.825-07>1 2 6 9 0 7 3 4 5 8
18.630-62>2 3 4 5 1 9 0 6 7 8
19.211-45>0 1 3 5 8 7 9 2 4 6
20.283-03>0 4 5 7 8 9 1 2 3 6
21.xxx-xx>1 2 5 6 0 4 3 7 8 9

สิบบน


1.537-79>0 1 3 6 7 2 8 5 9 4
2.864-90>1 3 6 7 2 5 9 8 0 4
3.237-34>0 2 3 6 7 8 4 5 9 1
4.151-92>0 1 5 3 4 6 8 9 2 7
5.704-70>0 3 5 4 7 8 9 1 6 2
6.260-38>0 2 6 7 1 3 9 5 4 8
7.466-30>6 8 0 2 3 4 5 1 7 9
8.421-38>1 2 7 8 4 9 3 5 6 0
9.881-65>3 8 9 0 2 5 6 1 7 4
10.742-05>1 4 5 0 6 7 2 3 8 9
11.049-26>2 3 4 7 0 1 5 8 9 6
12.507-49>0 2 5 7 1 8 9 3 4 6
13.677-53>4 5 7 0 2 3 6 1 9 8
14.363-40>6 8 1 2 3 7 9 0 4 5
15.094-89>1 6 9 2 4 5 0 3 7 8
16.148-06>2 4 6 7 8 1 9 0 3 5
17.825-07>0 2 4 6 9 5 7 1 3 8
18.630-62>1 2 3 4 7 0 6 5 8 9
19.211-45>1 2 6 0 4 5 7 3 8 9
20.283-03>1 2 8 0 5 6 9 3 4 7
21.xxx-xx>2 8 0 1 4 5 7 9 6 3สิบบน
2.064-08>234567890 T  |234567890 T  |901234568 T  |123567890 T  |
3.562-69>456789012 T  |901234567 T  |567890124 T  |678012345 T  |
4.470-62>345678901 T  |234567890 T  |345678902 T  |678012345 T  |
5.501-29>678901234 T  |789012345 T  |567890124 T  |567901234 T  |
6.418-31>890123456 T  |456789012 T  |234567891 T  |123567890 T  |
7.727-38>012345678 T  |901234567 T  |678901235 T  |678012345 T  |
8.373-51>789012345 T  |456789012 T  |567890124 T  |123567890 T  |
9.900-60>890123456 T  |890123456 T  |456789013 T  |012456789 T  |
10.050-11>567890123 T  |123456789 T  |567890124 T  |789123456 T  |
11.590-50>789012345 T  |456789012 T  |234567891 T  |012456789 T  |
12.877-28>678901234 T  |234567890 T  |789012346 T  |789123456 T  |
13.997-07>901234567 T  |890123456 T  |901234568 T  |123567890 T  |
14.143-79>012345678 T  |890123456 T  |234567891 T  |345789012 T  |
15.025-58>012345678 T  |890123456 T  |678901235 T  |345789012 T  |
16.343-28>345678901 T  |890123456 T  |012345679 T  |789123456 T  |
17.694-63>123456789 T  |567890123 T  |345678902 T  |234678901 T  |
18.500-15>456789012 T  |678901234 T  |678901235 T  |567901234 T  |
19.443-43>901234567 T  |678901234 T  |012345679 T  |456890123 T  |
20.524-72>012345678 T  |012345678 T  |901234568 T  |789123456 T  |
21.358-00>456789012 T  |234567890 T  |901234568 T  |678012345 T  |
22.981-08>234567890 T  |789012345 T  |567890124 T  |234678901 T  |
23.566-66>012345678 T  |345678901 T  |456789013 T  |678012345 T  |
24.257-09>567890123 T  |345678901 T  |567890124 T  |123567890 T  |
25.241-37>678901234 T  |012345678 T  |567890124 T  |345789012 T  |
26.433-52>789012345 T  |890123456 T  |901234568 T  |345789012 T  |
27.688-53>567890123 T  |123456789 T  |890123457 T  |789123456 T  |
28.846-86>234567890 T  |234567890 T  |567890124 T  |678012345 T  |
29.458-07>789012345 T  |012345678 T  |234567891 T  |901345678 T  |
30.125-56>890123456 T  |123456789 T  |234567891 T  |123567890 T  |
31.489-90>012345678 T  |345678901 T  |345678902 T  |456890123 T  |
32.673-69>123456789 T  |012345678 T  |012345679 T  |789123456 T  |
33.905-51>456789012 T  |456789012 T  |567890124 T  |456890123 T  |
34.996-86>345678901 T  |890123456 T  |901234568 T  |234678901 T  |
35.435-82>890123456 T  |901234567 T  |890123457 T  |901345678 T  |
36.327-20>456789012 T  |567890123 T  |234567891 T  |123567890 T  |
37.123-05>678901234 T  |012345678 T  |678901235 T  |123567890 T  |
38.684-63>234567890 T  |456789012 T  |678901235 T  |345789012 T  |
39.882-14>456789012 T  |456789012 T  |234567891 T  |890234567 T  |
40.289-60>345678901 T  |567890123 T  |234567891 T  |345789012 T  |
41.804-47>234567890 T  |345678901 T  |012345679 T  |123567890 T  |
42.925-28>789012345 T  |567890123 T  |234567891 T  |890234567 T  |
43.795-27>123456789 T  |890123456 T  |456789013 T  |901345678 T  |
44.767-79>567890123 T  |567890123 T  |789012346 T  |678012345 T  |
45.072-48>234567890 T  |456789012 T  |123456780 T  |234678901 T  |
46.902-52>901234567 T  |890123456 T  |345678902 T  |345789012 T  |
47.149-95>890123456 T  |234567890 T  |789012346 T  |678012345 T  |
48.245-01>890123456 T  |678901234 T  |234567891 T  |901345678 T  |
49.318-35>123456789 T  |890123456 T  |789012346 T  |789123456 T  |
50.404-79>567890123 T  |234567890 T  |678901235 T  |456890123 T  |
51.866-95>012345678 T  |123456789 T  |012345679 T  |678012345 T  |
52.406-26>567890123 T  |567890123 T  |678901235 T  |678012345 T  |
53.297-52>678901234 T  |123456789 T  |456789013 T  |345789012 T  |
54.523-20>890123456 T  |123456789 T  |012345679 T  |678012345 T  |
55.198-18>789012345 T  |678901234 T  |345678902 T  |234678901 T  |
56.920-95>012345678 T  |456789012 T  |567890124 T  |678012345 T  |
57.477-39>789012345 T  |567890123 T  |890123457 T  |012456789 T  |
58.728-45>456789012 T  |901234567 T  |678901235 T  |567901234 T  |
59.391-82>123456789 T  |678901234 T  |678901235 T  |123567890 T  |
60.842-91>234567890 T  |012345678 T  |901234568 T  |901345678 T  |
61.763-22>012345678 T  |456789012 T  |345678902 T  |234678901 T  |
62.269-35>678901234 T  |234567890 T  |345678902 T  |567901234 T  |
63.615-44>789012345 T  |789012345 T  |901234568 T  |012456789 T  |
64.409-94>901234567 T  |901234567 T  |456789013 T  |901345678 T  |
65.608-44>456789012 T  |890123456 T  |567890124 T  |567901234 T  |
66.804-25>234567890 T  |789012345 T  |456789013 T  |012456789 T  |
67.449-11>345678901 T  |345678901 T  |890123457 T  |012456789 T  |
68.354-90>789012345 T  |901234567 T  |123456780 T  |789123456 T  |
69.704-57>234567890 T  |678901234 T  |789012346 T  |012456789 T  |
70.351-74>789012345 T  |012345678 T  |890123457 T  |678012345 T  |
71.537-79>901234567 T  |890123456 T  |456789013 T  |678012345 T  |
72.864-90>678901234 T  |456789012 T  |901234568 T  |234678901 T  |
73.237-34>567890123 T  |234567890 T  |789012346 T  |678012345 T  |
74.151-92>901234567 T  |890123456 T  |890123457 T  |567901234 T  |
75.704-70>901234567 T  |890123456 T  |123456780 T  |012456789 T  |
76.260-38>678901234 T  |456789012 T  |678901235 T  |789123456 T  |
77.466-30>678901234 T  |901234567 T  |123456780 T  |567901234 T  |
78.421-38>901234567 T  |789012345 T  |567890124 T  |789123456 T  |
79.881-65>345678901 T  |345678901 T  |123456780 T  |012456789 T  |
80.742-05>901234567 T  |901234567 T  |789012346 T  |890234567 T  |
81.049-26>234567890 T  |901234567 T  |234567891 T  |345789012 T  |
82.507-49>901234567 T  |012345678 T  |901234568 T  |567901234 T  |
83.677-53>012345678 T  |567890123 T  |789012346 T  |345789012 T  |
84.363-40>345678901 T  |901234567 T  |345678902 T  |012456789 T  |
85.094-89>901234567 T  |678901234 T  |678901235 T  |234678901 T  |
86.148-06>789012345 T  |012345678 T  |345678902 T  |789123456 T  |
87.825-07>901234567 T  |567890123 T  |123456780 T  |456890123 T  |
88.630-62>901234567 T  |890123456 T  |123456780 T  |345789012 T  |
89.211-45>901234567 T  |901234567 T  |678901235 T  |345789012 T  |
90.283-03>234567890 T  |345678901 T  |567890124 T  |678012345 T  |
91.xxx-xx>901234567    |345678901    |789012346    |678012345    |

จากทั้งหมด 4 สูตร
0=100%(4) 1=100%(4) 3=100%(4) 4=100%(4) 6=100%(4)
7=100
%(4) 2=75%(3) 5=75%(3) 8=75%(3) 9=75%(3)

หน่วยบน

1.537-79>2 3 6 7 0 4 5 9 1 8
2.864-90>0 3 4 7 8 1 6 2 9 5
3.237-34>0 4 6 7 2 3 9 1 5 8
4.151-92>0 1 2 5 8 9 4 6 7 3
5.704-70>0 1 3 4 5 6 7 9 8 2
6.260-38>0 2 3 9 1 5 7 8 6 4
7.466-30>2 3 5 6 4 7 8 0 1 9
8.421-38>0 1 5 7 2 4 6 3 8 9
9.881-65>1 2 5 0 3 4 7 9 6 8
10.742-05>2 3 6 0 1 4 5 9 7 8
11.049-26>0 1 6 7 9 2 8 3 4 5
12.507-49>1 2 3 6 7 8 0 4 9 5
13.677-53>1 2 3 4 7 9 6 0 5 8
14.363-40>3 8 9 0 1 2 5 6 7 4
15.094-89>0 4 7 8 3 5 9 1 2 6
16.148-06>0 2 4 8 6 7 9 1 3 5
17.825-07>0 1 2 5 7 4 6 8 9 3
18.630-62>0 2 4 1 3 5 7 9 6 8
19.211-45>1 2 4 6 9 0 7 8 3 5
20.283-03>1 3 4 6 8 0 5 9 2 7
21.xxx-xx>3 9 0 1 4 5 6 7 8 2

ดับสิบบน180งวด


1.537-79>1    |
2.864-90>4    |
3.237-34>7    |
4.151-92>3    |
5.704-70>3    |
6.260-38>3    |
7.466-30>3    |
8.421-38>7    |
9.881-65>5    |
10.742-05>3    |
11.049-26>9    |
12.507-49>6    |
13.677-53>9    |
14.363-40>1    |
15.094-89>1    |
16.148-06>3    |
17.825-07>5    |
18.630-62>8    |
19.211-45>2    |
20.283-03>7    |
21.xxx-xx>6    |

ดับสิบบน209งวด


1.763-85>9    |9    |8    |
2.780-93>7    |6    |0    |
3.105-63>5    |2    |8    |
4.374-81>2    |6    |1    |
5.897-25>3    |7    |5    |
6.393-05>8    |8    |6    |
7.194-41>4    |3    |4    |
8.151-76>4    |9    |1    |
9.384-77>7    |3    |9    |
10.924-29>1    |7    |8    |
11.207-93>7    |6    |1    |
12.810-69>7    |0    |6    |
13.336-45>8    |5    |7    |
14.667-76>3    |0    |4    |
15.988-48>1    |5    |1    |
16.907-88>8    |8    |7    |
17.481-73>5    |5    |0    |
18.410-18>3    |8    |8    |
19.501-96>4    |5    |5    |
20.411-81>5    |6    |3    |
21.010-81>8    |7    |7    |
22.684-26>0    |3    |9    |
23.054-80>6    |7    |4    |
24.685-05>1    |4    |2    |
25.946-33>0    |6    |9    |
26.653-71>2    |8    |2    |
27.800-64>3    |5    |4    |
28.011-62>7    |9    |0    |
29.231-69>2    |6    |8    |
30.875-35>9    |2    |3    |
31.111-75>9    |3    |6    |
32.671-50>5    |8    |1    |
33.374-41>0    |8    |5    |
34.348-11>7    |1    |1    |
35.377-36>6    |4    |6    |
36.993-09>4    |2    |4    |
37.377-56>5    |8    |5    |
38.911-67>7    |8    |9    |
39.277-98>1    |2    |1    |
40.028-76>1    |8    |7    |
41.612-20>6    |6    |8    |
42.434-05>1    |2    |6    |
43.114-25>8    |3    |0    |
44.596-22>7    |5    |3    |
45.212-25>9    |5    |9    |
46.533-69>8    |6    |9    |
47.730-93>2    |5    |2    |
48.091-67>7    |8    |4    |
49.812-36>3    |8    |0    |
50.578-50>2    |4    |1    |
51.415-33>3    |2    |0    |
52.452-11>0    |0    |7    |
53.411-54>5    |2    |9    |
54.661-26>3    |2    |2    |
55.456-15>1    |0    |4    |
56.542-66>3    |0    |5    |
57.816-94>5    |2    |6    |
58.986-92>5    |7    |5    |
59.933-96>5    |4    |0    |
60.865-32>0    |4    |0    |
61.912-48>5    |0    |4    |
62.387-06>3    |5    |3    |
63.487-00>9    |0    |0    |
64.140-85>6    |1    |6    |
65.986-58>1    |1    |5    |
66.980-59>2    |2    |0    |
67.141-05>1    |8    |6    |
68.304-87>4    |4    |8    |
69.577-67>0    |2    |9    |
70.312-14>8    |6    |2    |
71.707-03>5    |3    |2    |
72.227-97>9    |9    |7    |
73.222-97>8    |1    |5    |
74.517-22>4    |7    |6    |
75.743-96>0    |0    |0    |
76.371-06>4    |4    |1    |
77.012-12>4    |6    |0    |
78.874-81>3    |4    |1    |
79.104-73>9    |8    |1    |
80.239-68>6    |5    |4    |
81.387-34>7    |6    |7    |
82.008-10>7    |8    |1    |
83.097-64>1    |3    |3    |
84.656-11>6    |0    |2    |
85.422-66>3    |9    |4    |
86.372-02>4    |8    |0    |
87.377-42>8    |2    |3    |
88.100-59>1    |5    |3    |
89.993-43>6    |7    |7    |
90.752-09>3    |8    |9    |
91.380-24>5    |2    |0    |
92.112-49>0    |4    |4    |
93.062-23>1    |7    |5    |
94.089-55>1    |4    |4    |
95.746-27>7    |8    |2    |
96.037-97>9    |1    |5    |
97.331-96>7    |8    |8    |
98.931-01>9    |8    |1    |
99.988-44>5    |5    |5    |
100.136-85>1    |9    |1    |
101.417-05>7    |6    |7    |
102.370-46>1    |4    |4    |
103.276-88>8    |0    |0    |
104.953-51>3    |0    |3    |
105.556-12>4    |1    |7    |
106.756-12>4    |4    |4    |
107.960-62>4    |8    |2    |
108.533-85>7    |0    |9    |
109.198-28>6    |1    |8    |
110.052-15>6    |3    |6    |
111.756-83>6    |0    |0    |
112.540-54>6    |7    |0    |
113.777-57>3    |6    |6    |
114.147-02>7    |2    |7    |
115.178-21>6    |0    |6    |
116.402-65>2    |1    |1    |
117.445-81>6    |9    |6    |
118.605-32>8    |7    |9    |
119.684-18>5    |5    |4    |
120.518-79>7    |6    |8    |
121.064-08>2    |4    |2    |
122.562-69>9    |1    |5    |
123.470-62>5    |6    |1    |
124.501-29>1    |7    |3    |
125.418-31>2    |0    |7    |
126.727-38>8    |4    |7    |
127.373-51>5    |9    |9    |
128.900-60>5    |9    |2    |
129.050-11>8    |1    |7    |
130.590-50>0    |2    |8    |
131.877-28>2    |9    |6    |
132.997-07>2    |6    |8    |
133.143-79>9    |3    |2    |
134.025-58>1    |9    |3    |
135.343-28>5    |9    |6    |
136.694-63>4    |8    |4    |
137.500-15>7    |6    |5    |
138.443-43>1    |5    |2    |
139.524-72>3    |3    |5    |
140.358-00>7    |9    |1    |
141.981-08>6    |2    |2    |
142.566-66>1    |1    |2    |
143.257-09>9    |7    |3    |
144.241-37>5    |5    |1    |
145.433-52>0    |6    |6    |
146.688-53>2    |7    |6    |
147.846-86>5    |2    |3    |
148.458-07>6    |0    |6    |
149.125-56>7    |8    |8    |
150.489-90>9    |4    |4    |
151.673-69>4    |0    |9    |
152.905-51>1    |4    |1    |
153.996-86>4    |1    |4    |
154.435-82>5    |9    |5    |
155.327-20>8    |4    |0    |
156.123-05>3    |5    |7    |
157.684-63>3    |1    |9    |
158.882-14>4    |6    |3    |
159.289-60>1    |1    |9    |
160.804-47>3    |7    |9    |
161.925-28>0    |4    |9    |
162.795-27>1    |7    |8    |
163.767-79>7    |1    |7    |
164.072-48>5    |1    |9    |
165.902-52>8    |1    |7    |
166.149-95>3    |5    |9    |
167.245-01>1    |7    |5    |
168.318-35>0    |5    |0    |
169.404-79>5    |7    |3    |
170.866-95>4    |3    |7    |
171.406-26>4    |8    |6    |
172.297-52>2    |6    |0    |
173.523-20>9    |7    |7    |
174.198-18>8    |2    |1    |
175.920-95>6    |9    |9    |
176.477-39>1    |9    |6    |
177.728-45>9    |1    |5    |
178.391-82>7    |8    |5    |
179.842-91>0    |3    |1    |
180.763-22>7    |1    |5    |
181.269-35>0    |1    |3    |
182.615-44>9    |3    |4    |
183.409-94>9    |3    |4    |
184.608-44>7    |6    |3    |
185.804-25>6    |4    |1    |
186.449-11>9    |6    |3    |
187.354-90>8    |2    |4    |
188.704-57>4    |5    |5    |
189.351-74>8    |3    |7    |
190.537-79>4    |4    |0    |
191.864-90>9    |4    |1    |
192.237-34>9    |9    |1    |
193.151-92>3    |2    |3    |
194.704-70>4    |7    |9    |
195.260-38>9    |5    |9    |
196.466-30>7    |5    |1    |
197.421-38>5    |6    |4    |
198.881-65>2    |7    |7    |
199.742-05>2    |8    |0    |
200.049-26>6    |1    |1    |
201.507-49>4    |4    |4    |
202.677-53>9    |9    |8    |
203.363-40>7    |5    |3    |
204.094-89>4    |0    |6    |
205.148-06>3    |3    |9    |
206.825-07>8    |5    |5    |
207.630-62>6    |8    |5    |
208.211-45>8    |4    |8    |
209.283-03>4    |3    |7    |
210.xxx-xx>9    |3    |7    |

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2015, 07:42:15น. โดย kma


kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #1 17 พฤศจิกายน 2015, 10:37:04น.
<a href="http://" target="_blank" class="new_win">http://</a> y|o

ครบสิบหน่วยบน1

8.373-51>578901234 TF |
9.900-60>790123456 TF |
10.050-11>023456789 TF |
11.590-50>356789012 TF |
12.877-28>023456789 TF |
13.997-07>790123456 TF |
14.143-79>801234567 TF |
15.025-58>912345678 TF |
16.343-28>790123456 TF |
17.694-63>790123456 TF |
18.500-15>356789012 TF |
19.443-43>467890123 TF |
20.524-72>245678901 TF |
21.358-00>134567890 TF |
22.981-08>689012345 TF |
23.566-66>689012345 TF |
24.257-09>801234567 TF |
25.241-37>245678901 TF |
26.433-52>467890123 TF |
27.688-53>245678901 TF |
28.846-86>790123456 TF |
29.458-07>023456789 TF |
30.125-56>245678901 TF |
31.489-90>912345678 TF |
32.673-69>801234567 TF |
33.905-51>245678901 TF |
34.996-86>134567890 TF |
35.435-82>689012345 TF |
36.327-20>801234567 TF |
37.123-05>912345678 TF |
38.684-63>801234567 TF |
39.882-14>245678901 TF |
40.289-60>023456789 TF |
41.804-47>578901234 TF |
42.925-28>023456789 TF |
43.795-27>356789012 TF |
44.767-79>801234567 TF |
45.072-48>801234567 TF |
46.902-52>467890123 TF |
47.149-95>912345678 TF |
48.245-01>578901234 TF |
49.318-35>356789012 TF |
50.404-79>689012345 TF |
51.866-95>245678901 TF |
52.406-26>023456789 TF |
53.297-52>790123456 TF |
54.523-20>912345678 TF |
55.198-18>578901234 TF |
56.920-95>467890123 TF |
57.477-39>134567890 TF |
58.728-45>467890123 TF |
59.391-82>578901234 TF |
60.842-91>790123456 TF |
61.763-22>134567890 TF |
62.269-35>790123456 TF |
63.615-44>689012345 TF |
64.409-94>134567890 TF |
65.608-44>245678901 TF |
66.804-25>467890123 TF |
67.449-11>134567890 TF |
68.354-90>790123456 TF |
69.704-57>023456789 TF |
70.351-74>912345678 TF |
71.537-79>578901234 TF |
72.864-90>467890123 TF |
73.237-34>578901234 TF |
74.151-92>790123456 TF |
75.704-70>790123456 TF |
76.260-38>245678901 TF |
77.466-30>023456789 TF |
78.421-38>912345678 TF |
79.881-65>467890123 TF |
80.742-05>689012345 TF |
81.049-26>912345678 TF |
82.507-49>578901234 TF |
83.677-53>912345678 TF |
84.363-40>134567890 TF |
85.094-89>245678901 TF |
86.148-06>912345678 TF |
87.825-07>912345678 TF |
88.630-62>467890123 TF |
89.211-45>134567890 TF |
90.283-03>356789012 TF |
91.xxx-xx>689012345    |
ถูก          > 90   |

0=100%(1) 1=100%(1) 2=100%(1) 3=100%(1) 4=100%(1)
5=100%(1) 6=100%(1) 8=100%(1) 9=100%(1) 7=0%(0)

ขาด 7

ครบสิบหน่วยบน2


1.605-32>234568901 TF |
2.684-18>567891234 TF |
3.518-79>789013456 TF |
4.064-08>789013456 TF |
5.562-69>234568901 TF |
6.470-62>123457890 TF |
7.501-29>456780123 TF |
8.418-31>567891234 TF |
9.727-38>890124567 TF |
10.373-51>678902345 TF |
11.900-60>456780123 TF |
12.050-11>345679012 TF |
13.590-50>123457890 TF |
14.877-28>789013456 TF |
15.997-07>567891234 TF |
16.143-79>456780123 TF |
17.025-58>234568901 TF |
18.343-28>789013456 TF |
19.694-63>789013456 TF |
20.500-15>234568901 TF |
21.443-43>678902345 TF |
22.524-72>678902345 TF |
23.358-00>789013456 TF |
24.981-08>234568901 TF |
25.566-66>567891234 TF |
26.257-09>789013456 TF |
27.241-37>012346789 TF |
28.433-52>789013456 TF |
29.688-53>890124567 TF |
30.846-86>678902345 TF |
31.458-07>901235678 TF |
32.125-56>345679012 TF |
33.489-90>678902345 TF |
34.673-69>123457890 TF |
35.905-51>345679012 TF |
36.996-86>901235678 TF |
37.435-82>567891234 TF |
38.327-20>567891234 TF |
39.123-05>567891234 TF |
40.684-63>789013456 TF |
41.882-14>234568901 TF |
42.289-60>901235678 TF |
43.804-47>789013456 TF |
44.925-28>890124567 TF |
45.795-27>678902345 TF |
46.767-79>012346789 TF |
47.072-48>123457890 TF |
48.902-52>234568901 TF |
49.149-95>012346789 TF |
50.245-01>567891234 TF |
51.318-35>123457890 TF |
52.404-79>345679012 TF |
53.866-95>567891234 TF |
54.406-26>345679012 TF |
55.297-52>678902345 TF |
56.523-20>345679012 TF |
57.198-18>567891234 TF |
58.920-95>012346789 TF |
59.477-39>567891234 TF |
60.728-45>567891234 TF |
61.391-82>012346789 TF |
62.842-91>234568901 TF |
63.763-22>012346789 TF |
64.269-35>012346789 TF |
65.615-44>901235678 TF |
66.409-94>789013456 TF |
67.608-44>123457890 TF |
68.804-25>123457890 TF |
69.449-11>234568901 TF |
70.354-90>567891234 TF |
71.704-57>789013456 TF |
72.351-74>234568901 TF |
73.537-79>567891234 TF |
74.864-90>567891234 TF |
75.237-34>901235678 TF |
76.151-92>456780123 TF |
77.704-70>123457890 TF |
78.260-38>789013456 TF |
79.466-30>678902345 TF |
80.421-38>012346789 TF |
81.881-65>123457890 TF |
82.742-05>456780123 TF |
83.049-26>234568901 TF |
84.507-49>345679012 TF |
85.677-53>456780123 TF |
86.363-40>678902345 TF |
87.094-89>567891234 TF |
88.148-06>012346789 TF |
89.825-07>345679012 TF |
90.630-62>456780123 TF |
91.211-45>890124567 TF |
92.283-03>567891234 TF |
93.xxx-xx>567891234    |
ถูก          > 92   |

1=100%(1) 2=100%(1) 3=100%(1) 4=100%(1) 5=100%(1)
6=100%(1) 7=100%(1) 8=100%(1) 9=100%(1) 0=0%(0)
ขาด 0

ครบสิบหน่วยบน3


1.537-79>456789013 TF |
2.864-90>789012346 TF |
3.237-34>890123457 TF |
4.151-92>012345679 TF |
5.704-70>789012346 TF |
6.260-38>678901235 TF |
7.466-30>123456780 TF |
8.421-38>789012346 TF |
9.881-65>789012346 TF |
10.742-05>567890124 TF |
11.049-26>789012346 TF |
12.507-49>123456780 TF |
13.677-53>890123457 TF |
14.363-40>012345679 TF |
15.094-89>234567891 TF |
16.148-06>234567891 TF |
17.825-07>901234568 TF |
18.630-62>678901235 TF |
19.211-45>012345679 TF |
20.283-03>678901235 TF |
21.xxx-xx>456789013    |

ข่าด  2
สิบหน่วยบน5ส

1.537-79>43 T  |67 F  |46    |80    |56    |
2.864-90>65 T  |90    |57    |13    |78    |
3.237-34>32 T  |67 F  |79 F  |79 F  |67 F  |
4.151-92>21 F  |01 F  |35 T  |35 T  |56 T  |
5.704-70>43 F  |45 F  |80 T  |02 T  |01 T  |
6.260-38>76 T  |67 T  |46 T  |46 T  |90 F  |
7.466-30>65 TF |56 TF |68 TF |68 TF |56 TF |
8.421-38>10 F  |23 T  |02 T  |91 F  |23 T  |
9.881-65>87 T  |89 T  |91 F  |68 T  |78 T  |
10.742-05>21 F  |45 T  |24 TF |46 T  |45 T  |
11.049-26>09 F  |89 F  |46 T  |24 T  |89 F  |
12.507-49>76 F  |67 F  |02 T  |79 F  |78 F  |
13.677-53>76 TF |78 TF |79 TF |79 TF |78 TF |
14.363-40>76 T  |56 T  |68 T  |35 F  |67 T  |
15.094-89>09 T  |45 F  |24 F  |46 F  |45 F  |
16.148-06>87 F  |89 F  |80 F  |68 F  |45 T  |
17.825-07>21 T  |45 F  |35 F  |02 T  |23 T  |
18.630-62>09 F  |34 T  |35 T  |13 T  |01 F  |
19.211-45>10 TF |12 TF |91 TF |13 TF |01 TF |
20.283-03>87 T  |89 T  |13 F  |13 F  |34 F  |
21.xxx-xx>43    |90    |35    |91    |12    |

สิบหน่วยบนระยะสั้นเน้นหลักหน่วย

1.537-79>1357 HTF|
2.864-90>8024 HF |
3.237-34>3579 TF |
4.151-92>2468    |
5.704-70>5791 H  |
6.260-38>6802 HTF|
7.466-30>4680 HTF|
8.421-38>7913 F  |
9.881-65>1357 F  |
10.742-05>0246 TF |
11.049-26>5791 F  |
12.507-49>7913 F  |
13.677-53>7913 TF |
14.363-40>1357 HF |
15.094-89>0246 HF |
16.148-06>8024 TF |
17.825-07>1357 F  |
18.630-62>3579 T  |
19.211-45>7913 TF |
20.283-03>8024 HT |
21.xxx-xx>9135    |

lสิบหน่วยบนของแถม


1.537-79>5678 F  |0123 T  |5678 F  |1356 T  |
2.864-90>3456 TF |2345 F  |3456 TF |0245 F  |
3.237-34>6789 F  |7890 F  |0123 T  |3578 TF |
4.151-92>8901 F  |8901 F  |0123 F  |9134 F  |
5.704-70>8901 T  |2345 F  |2345 F  |9134 F  |
6.260-38>3456 T  |3456 T  |0123 F  |6801 TF |
7.466-30>4567 TF |3456 TF |3456 TF |6801 TF |
8.421-38>8901 F  |0123 TF |0123 TF |7912 TF |
9.881-65>0123 F  |8901 TF |1234 F  |9134 F  |
10.742-05>3456 T  |4567 T  |3456 T  |2467 TF |
11.049-26>2345 T  |2345 T  |8901 F  |4689 TF |
12.507-49>7890 TF |6789 F  |5678 F  |8023 T  |
13.677-53>4567 TF |7890 TF |5678 TF |3578 TF |
14.363-40>2345 F  |0123 F  |6789 T  |9134 F  |
15.094-89>7890 T  |2345 F  |3456 F  |2467 F  |
16.148-06>5678 F  |2345 T  |1234 T  |0245 T  |
17.825-07>1234 T  |9012 T  |9012 T  |8023 T  |
18.630-62>8901 F  |7890 F  |3456 T  |0245 F  |
19.211-45>8901 TF |8901 TF |9012 TF |6801 TF |
20.283-03>6789 T  |7890 T  |2345 F  |9134 F  |
21.xxx-xx>9012    |9012    |9012    |7912    |

สิบหน่วยบน4สูตรชน  912

สิบหน่วยบนของฝากจากลับแล

1.537-79>4782 F  |0127 F  |2345 T  |7015 F  |
2.864-90>8126 T  |3450 F  |2345 F  |3671 T  |
3.237-34>3671 TF |5672 F  |1234 T  |3671 TF |
4.151-92>2560 T  |9016 F  |2345 T  |8126 F  |
5.704-70>0348 TF |4561 F  |1234 F  |7015 T  |
6.260-38>7015 F  |4561 T  |0123 F  |6904 TF |
7.466-30>8126 TF |6783 TF |5678 TF |8126 TF |
8.421-38>4782 T  |5672 T  |2345 T  |9237 T  |
9.881-65>7015 F  |4561 F  |8901 TF |4782 T  |
10.742-05>9237 F  |4561 T  |4567 T  |8126 F  |
11.049-26>1459 TF |4561 T  |8901 F  |0348 T  |
12.507-49>7015 TF |7894 F  |6789 F  |3671 F  |
13.677-53>7015 TF |6783 TF |7890 TF |9237 TF |
14.363-40>3671 TF |2349 F  |1234 F  |3671 TF |
15.094-89>0348 F  |9016 T  |2345 F  |4782 F  |
16.148-06>1459 T  |8905 F  |5678 F  |1459 T  |
17.825-07>7015 F  |0127 T  |4567 F  |5893 F  |
18.630-62>2560 F  |0127 F  |0123 TF |7015 F  |
19.211-45>7015 TF |1238 TF |9012 TF |3671 TF |
20.283-03>5893 TF |3450 F  |2345 F  |5893 TF |
21.xxx-xx>6904    |5672    |4567    |8126    |

จากทั้งหมด 4 สูตร
6=100%(4) 2=50%(2) 4=50%(2) 5=50%(2) 7=50%(2)
0=25%(1) 1=25%(1) 8=25%(1) 9=25%(1) 3=0%(0)

สิบหน่วยบนของฝากชน  6 ตัวเดียว

  96  16  26
อันนี้ก็น่าเล่น


ครบสิบหน่วยบน

1.537-79>7 3 2 4 9 8 0 6 5 1
2.864-90>4 6 2 9 1 8 3 0 5 7
3.237-34>7 8 4 6 5 1 3 0 9 2
4.151-92>1 2 7 5 6 0 8 3 4 9
5.704-70>4 0 5 7 2 9 3 1 8 6
6.260-38>6 0 4 3 9 1 2 5 8 7
7.466-30>6 9 7 8 1 4 5 0 3 2
8.421-38>2 1 3 9 0 4 8 5 6 7
9.881-65>8 1 4 3 5 6 7 0 2 9
10.742-05>2 4 3 5 0 7 6 8 1 9
11.049-26>4 1 9 2 7 0 3 6 8 5
12.507-49>7 0 8 4 9 6 1 3 2 5
13.677-53>7 6 8 9 4 5 0 2 3 1
14.363-40>3 6 5 7 4 0 2 9 1 8
15.094-89>4 2 5 9 3 1 6 0 7 8
16.148-06>4 9 8 5 6 7 2 1 3 0
17.825-07>5 2 3 8 1 4 7 6 0 9
18.630-62>3 0 4 8 2 7 1 9 6 5
19.211-45>1 2 0 8 9 3 4 5 6 7
20.283-03>3 8 6 5 9 4 0 1 7 2
21.xxx-xx>6 4 9 5 0 7 2 8 1 3แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2015, 11:44:16น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #2 17 พฤศจิกายน 2015, 10:37:27น.
 P|P
สิบหน่วยบน


1.537-79>7 2 0 4 5 6 9 1 3 8
2.864-90>4 1 2 3 6 9 0 7 5 8
3.237-34>7 3 8 0 4 6 1 5 2 9
4.151-92>1 0 2 4 7 8 3 5 6 9
5.704-70>0 9 5 8 2 3 4 7 1 6
6.260-38>0 3 7 5 6 9 1 8 4 2
7.466-30>6 3 4 7 8 9 1 5 0 2
8.421-38>2 4 7 5 1 6 9 8 0 3
9.881-65>1 3 2 8 4 5 7 9 0 6
10.742-05>0 2 5 7 4 1 8 9 3 6
11.049-26>9 1 7 0 4 6 2 3 5 8
12.507-49>8 0 5 7 2 3 9 4 6 1
13.677-53>7 5 0 4 8 2 9 1 3 6
14.363-40>3 2 1 8 0 4 5 6 9 7
15.094-89>9 2 7 1 4 5 6 8 0 3
16.148-06>8 5 6 7 1 2 9 0 3 4
17.825-07>2 4 6 7 1 5 9 0 3 8
18.630-62>9 0 4 1 6 7 2 5 8 3
19.211-45>1 0 9 2 8 4 5 6 7 3
20.283-03>5 8 7 1 0 3 4 6 9 2
21.xxx-xx>4 3 6 8 9 0 1 2 7 5

สิบหน่วยบน

1.537-79>7 3 5 2 0 4 6 8 1 9
2.864-90>4 2 6 3 1 5 0 7 9 8
3.237-34>3 7 8 1 5 6 9 0 4 2
4.151-92>1 2 5 8 0 4 3 6 7 9
5.704-70>0 5 9 1 2 3 4 7 8 6
6.260-38>0 6 5 7 3 1 4 8 9 2
7.466-30>6 7 8 3 4 1 9 5 0 2
8.421-38>1 2 4 5 7 3 9 8 0 6
9.881-65>1 8 9 0 2 3 4 7 6 5
10.742-05>2 4 5 1 7 0 6 8 9 3
11.049-26>9 4 6 0 1 7 5 2 8 3
12.507-49>9 0 7 8 2 5 1 4 3 6
13.677-53>7 5 0 6 8 4 9 1 2 3
14.363-40>3 2 1 4 6 9 0 8 5 7
15.094-89>9 4 7 2 6 8 1 0 5 3
16.148-06>5 8 4 7 2 9 6 0 1 3
17.825-07>5 2 6 4 7 9 0 8 3 1
18.630-62>0 9 4 5 1 6 7 2 3 8
19.211-45>1 0 8 6 9 2 5 7 4 3
20.283-03>3 5 8 9 7 0 1 6 2 4
21.xxx-xx>4 9 6 7 8 1 3 2 0 5

สิบหน่วยบน
1.537-79>2567 F  |3567 TF |
2.864-90>9234 F  |0234 F  |
3.237-34>3678 TF |4678 F  |
4.151-92>7012 F  |8012 F  |
5.704-70>5890 T  |6890 T  |
6.260-38>6901 TF |7901 F  |
7.466-30>3678 TF |4678 TF |
8.421-38>1456 F  |2456 T  |
9.881-65>8123 TF |9123 F  |
10.742-05>7012 F  |8012 F  |
11.049-26>6901 F  |7901 F  |
12.507-49>4789 F  |5789 F  |
13.677-53>4789 TF |5789 TF |
14.363-40>8123 F  |9123 F  |
15.094-89>4789 TF |5789 T  |
16.148-06>4789 TF |5789 F  |
17.825-07>1456 F  |2456 TF |
18.630-62>6901 F  |7901 F  |
19.211-45>7012 TF |8012 TF |
20.283-03>4789 T  |5789 T  |
21.xxx-xx>9234    |0234    |
l

สังเกตุให้ดีชอบมาหลักหน่วยมากกว่าสูตร3มาหลักหน่วย 18ครั้ง สูตร4มาหลักหน่วย 16 ครั้ง
2สูตรชน  234 
4สูตร ชน 4 รอง 3
สูตร 5-6 ชนได้อีก3ตัวไม่มี234 จับชุดได้  18ชุดรอนะ

สิบหน่วยบน5และ61.537-79>0123 T  |7890 F  |
2.864-90>2345 F  |4567 TF |
3.237-34>5678 F  |4567 F  |
4.151-92>3456 T  |8901 F  |
5.704-70>2345 F  |3456 F  |
6.260-38>4567 T  |5678 T  |
7.466-30>5678 TF |4567 TF |
8.421-38>0123 TF |1234 TF |
9.881-65>5678 T  |0123 F  |
10.742-05>2345 TF |2345 TF |
11.049-26>8901 F  |9012 F  |
12.507-49>0123 T  |7890 TF |
13.677-53>6789 TF |5678 TF |
14.363-40>2345 F  |3456 TF |
15.094-89>7890 T  |6789 T  |
16.148-06>5678 F  |4567 T  |
17.825-07>0123 T  |0123 T  |
18.630-62>8901 F  |8901 F  |
19.211-45>8901 TF |9012 TF |
20.283-03>0123 F  |0123 F  |
21.xxx-xx>7890    |6789    |

สิบหน่วยบน  5-6 ชน 789
สิบหน่วยบน3-4   ชน 234
จัดชุด   72  73  74 
          82  83  84
          92  93  94 กลับตัว
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2015, 06:43:17น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #3 17 พฤศจิกายน 2015, 10:37:40น.
 P|P
วิ่งบน
1.537-79>7 3 0 2 4 5 9 1 6 8
2.864-90>4 3 6 7 1 2 5 8 9 0
3.237-34>7 8 3 4 5 6 0 9 1 2
4.151-92>1 0 3 5 4 2 8 6 7 9
5.704-70>5 9 0 4 3 2 8 6 7 1
6.260-38>0 6 7 3 5 8 9 4 1 2
7.466-30>6 4 5 7 8 3 1 2 9 0
8.421-38>4 2 1 6 5 7 3 9 0 8
9.881-65>1 2 3 8 5 4 7 0 6 9
10.742-05>2 0 4 5 3 8 9 7 1 6
11.049-26>9 0 1 6 2 4 7 3 5 8
12.507-49>0 7 8 2 9 3 4 5 1 6
13.677-53>7 5 0 4 8 3 2 6 9 1
14.363-40>2 3 6 4 5 1 8 0 7 9
15.094-89>9 6 2 4 7 0 1 8 5 3
16.148-06>8 5 0 6 4 7 1 2 3 9
17.825-07>2 1 7 4 6 0 5 9 3 8
18.630-62>9 0 1 2 4 7 8 6 3 5
19.211-45>9 1 0 8 2 3 4 6 7 5
20.283-03>2 1 0 3 4 5 8 7 9 6
21.xxx-xx>0 3 9 1 6 7 4 8 2 5

วิ่งบน2
1.537-79>5 3 7 4 9 0 2 8 1 6
2.864-90>6 5 8 4 0 7 9 1 3 2
3.237-34>3 2 4 7 8 5 9 1 0 6
4.151-92>5 1 6 9 2 0 3 4 7 8
5.704-70>0 6 1 2 3 4 7 5 8 9
6.260-38>3 2 1 7 9 0 6 8 4 5
7.466-30>6 4 3 1 2 8 7 5 0 9
8.421-38>2 1 9 4 6 0 8 5 3 7
9.881-65>1 8 2 9 0 3 7 4 6 5
10.742-05>7 2 4 1 5 6 0 8 9 3
11.049-26>4 9 3 7 8 0 1 2 5 6
12.507-49>5 4 7 9 0 6 1 3 8 2
13.677-53>6 7 3 8 5 1 4 9 0 2
14.363-40>6 3 2 7 5 0 4 8 1 9
15.094-89>0 4 1 3 5 9 2 6 8 7
16.148-06>8 3 4 0 7 9 1 5 6 2
17.825-07>5 8 2 6 0 7 3 1 9 4
18.630-62>0 7 4 2 3 6 5 9 1 8
19.211-45>2 1 5 3 6 4 8 0 7 9
20.283-03>8 1 0 6 5 9 2 3 7 4
21.xxx-xx>3 8 9 6 5 7 4 0 2 1


วิ่งบน3

1.537-79>5 3 7 6 4 0 8 2 1 9
2.864-90>4 6 8 5 3 7 9 2 1 0
3.237-34>7 2 3 0 6 1 5 9 4 8
4.151-92>1 5 4 6 7 2 0 3 8 9
5.704-70>7 0 4 1 8 9 6 3 2 5
6.260-38>0 6 2 1 9 5 3 7 4 8
7.466-30>6 4 5 3 7 8 9 0 1 2
8.421-38>4 1 2 3 0 9 7 8 5 6
9.881-65>1 8 0 5 7 9 2 4 6 3
10.742-05>2 4 7 1 6 3 5 9 8 0
11.049-26>0 4 9 1 2 3 7 5 8 6
12.507-49>0 5 7 8 4 6 2 9 3 1
13.677-53>6 7 5 8 9 3 4 0 2 1
14.363-40>3 6 5 0 7 4 2 1 8 9
15.094-89>4 0 9 5 8 1 2 7 3 6
16.148-06>1 5 4 7 9 3 8 2 6 0
17.825-07>8 2 5 3 4 0 6 9 7 1
18.630-62>6 7 4 1 5 2 0 8 9 3
19.211-45>0 2 3 1 4 6 9 5 7 8
20.283-03>3 4 8 6 7 2 1 9 0 5
21.xxx-xx>0 9 3 4 5 1 2 8 7 6วิ่งบน4


1.704-57>0 4 1 8 2 7 3 9 5 6
2.351-74>1 5 4 2 3 9 6 0 8 7
3.537-79>7 3 4 0 2 5 6 8 1 9
4.864-90>4 6 7 5 3 9 8 1 2 0
5.237-34>7 3 6 0 8 4 2 5 1 9
6.151-92>5 1 2 3 0 4 6 7 8 9
7.704-70>0 4 2 1 9 3 7 8 5 6
8.260-38>6 0 8 3 5 7 9 4 2 1
9.466-30>6 7 5 8 4 3 1 9 0 2
10.421-38>2 1 0 3 4 9 5 7 8 6
11.881-65>8 1 9 0 2 5 7 6 3 4
12.742-05>4 2 3 0 5 1 9 7 6 8
13.049-26>9 4 6 2 7 0 1 5 3 8
14.507-49>7 0 9 1 2 8 3 4 6 5
15.677-53>7 6 8 9 5 0 4 2 3 1
16.363-40>3 6 5 4 7 1 2 0 9 8
17.094-89>9 4 2 7 8 6 0 1 5 3
18.148-06>5 6 4 7 1 0 9 8 2 3
19.825-07>2 0 1 7 3 9 4 5 8 6
20.630-62>3 5 4 7 0 8 1 9 6 2
21.xxx-xx>0 8 4 5 2 6 3 1 7 9


วิ่งบน5


1.537-79>5 3 7 2 4 8 6 1 9 0
2.864-90>4 6 8 7 9 5 0 2 1 3
3.237-34>2 3 7 4 8 6 5 1 0 9
4.151-92>5 1 6 2 4 9 7 8 3 0
5.704-70>4 0 7 1 3 5 8 9 6 2
6.260-38>0 2 6 9 1 7 3 4 5 8
7.466-30>4 6 5 8 3 7 9 0 1 2
8.421-38>2 4 1 3 5 8 9 0 6 7
9.881-65>8 1 0 7 9 2 4 6 5 3
10.742-05>2 4 7 5 3 6 0 1 9 8
11.049-26>0 9 4 2 3 5 6 7 8 1
12.507-49>0 7 5 6 4 2 8 1 9 3
13.677-53>6 7 5 8 2 1 4 0 9 3
14.363-40>3 6 7 2 5 1 8 4 0 9
15.094-89>0 4 9 5 6 8 3 7 1 2
16.148-06>4 8 1 3 7 5 2 9 6 0
17.825-07>2 8 5 1 6 7 3 4 9 0
18.630-62>4 3 5 2 9 8 6 7 0 1
19.211-45>4 2 1 5 3 7 0 8 6 9
20.283-03>8 3 9 2 1 7 0 5 4 6
21.xxx-xx>8 2 5 0 6 1 3 7 4 9
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2015, 18:34:03น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #4 17 พฤศจิกายน 2015, 10:37:57น.
 P|Pแต้มสิบหน่วยบน


1.537-79[0]>0 1 2 4 6 5 7 8 9 3
2.864-90[0]>0 3 7 8 9 2 4 5 6 1
3.237-34[0]>0 1 3 4 6 2 5 7 9 8
4.151-92[6]>1 4 6 7 0 2 5 8 9 3
5.704-70[4]>3 4 6 7 9 1 2 8 0 5
6.260-38[6]>0 4 5 6 7 8 9 1 2 3
7.466-30[2]>2 3 4 6 7 0 1 5 9 8
8.421-38[3]>0 3 4 8 9 2 5 7 1 6
9.881-65[9]>0 1 2 3 4 8 9 5 6 7
10.742-05[6]>1 4 5 6 8 3 7 9 0 2
11.049-26[3]>3 4 5 6 7 0 2 8 1 9
12.507-49[7]>3 4 7 9 0 1 2 5 6 8
13.677-53[4]>0 1 3 4 5 7 9 2 6 8
14.363-40[9]>2 3 8 9 0 1 4 5 7 6
15.094-89[3]>0 3 6 7 8 2 4 5 9 1
16.148-06[2]>2 6 7 8 9 0 3 5 1 4
17.825-07[7]>2 3 6 7 9 4 5 8 0 1
18.630-62[3]>3 5 6 8 0 1 2 4 7 9
19.211-45[2]>0 2 6 7 1 3 4 5 8 9
20.283-03[1]>0 1 2 6 9 3 4 7 5 8
21.xxx-xx[?]>0 3 6 7 8 2 4 5 1 9

จากทั้งหมด 7 สูตร
0=100%(7) 3=100%(7) 6=100%(7) 7=100%(7) 8=100%(7)
2=85.71%(6) 4=85.71%(6) 5=85.71%(6) 1=71.43%(5) 9=71.43%(5)

แต้มสิบหน่วยบน2

1.920-95[2]>0 5 1 8 9 3 6 7 4 2
2.477-39[4]>1 7 0 8 9 2 5 3 6 4
3.728-45[0]>5 2 3 4 8 6 7 1 0 9
4.391-82[0]>5 4 2 3 1 6 9 7 8 0
5.842-91[6]>7 0 5 2 1 3 8 4 9 6
6.763-22[9]>5 7 1 0 2 3 6 4 8 9
7.269-35[5]>4 0 1 7 8 2 3 9 6 5
8.615-44[6]>0 5 9 3 1 7 8 4 2 6
9.409-94[9]>1 4 0 8 2 6 7 5 3 9
10.608-44[8]>6 5 2 3 4 7 0 1 9 8
11.804-25[4]>1 8 2 0 3 5 6 7 9 4
12.449-11[3]>0 4 7 5 1 6 8 2 9 3
13.354-90[9]>1 8 2 0 4 5 6 3 7 9
14.704-57[4]>0 1 3 9 6 7 5 8 2 4
15.351-74[6]>0 1 9 3 5 8 4 7 2 6
16.537-79[0]>2 3 8 1 7 9 4 5 6 0
17.864-90[0]>3 4 1 2 8 6 7 9 5 0
18.237-34[0]>2 1 6 8 9 5 7 3 4 0
19.151-92[6]>2 0 1 3 4 8 5 9 7 6
20.704-70[4]>7 2 6 1 5 8 9 0 3 4
21.260-38[6]>3 8 4 5 9 0 2 7 1 6
22.466-30[2]>3 7 8 9 1 5 6 0 4 2
23.421-38[3]>1 5 6 7 8 0 9 2 4 3
24.881-65[9]>2 5 7 4 6 1 0 3 8 9
25.742-05[6]>4 5 0 7 8 9 1 3 2 6
26.049-26[3]>2 1 4 7 9 0 5 8 6 3
27.507-49[7]>8 9 5 6 0 1 2 4 3 7
28.677-53[4]>8 7 1 6 2 3 9 0 5 4
29.363-40[9]>6 8 0 7 5 1 3 4 2 9
30.094-89[3]>0 1 2 4 7 9 5 6 8 3
31.148-06[2]>7 8 4 1 3 0 6 9 5 2
32.825-07[7]>3 9 0 5 8 2 4 6 1 7
33.630-62[3]>5 8 0 1 6 4 7 9 2 3
34.211-45[2]>7 5 4 0 6 9 3 8 1 2
35.283-03[1]>3 2 8 9 7 5 4 0 1 6
36.xxx-xx[?]>0 3 9 5 7 2 1 4 6 8


แต้มบน


1.537-79[5]>0 4 5 7 8 1 3 6 2 9
2.864-90[8]>2 4 7 8 9 0 1 6 3 5
3.237-34[2]>1 2 3 8 9 4 5 7 0 6
4.151-92[7]>1 2 4 7 9 3 5 6 0 8
5.704-70[1]>0 1 2 3 4 5 7 8 6 9
6.260-38[8]>0 1 5 6 8 9 2 7 3 4
7.466-30[6]>1 4 6 7 9 0 2 3 5 8
8.421-38[7]>0 2 3 5 7 8 9 1 6 4
9.881-65[7]>1 2 3 4 6 7 5 8 9 0
10.742-05[3]>0 3 7 8 1 2 4 5 9 6
11.049-26[3]>1 3 5 7 8 0 2 9 4 6
12.507-49[2]>2 3 5 7 8 9 1 0 4 6
13.677-53[0]>0 2 3 5 8 1 4 6 7 9
14.363-40[2]>0 2 5 7 8 1 4 6 3 9
15.094-89[3]>0 3 6 8 1 2 4 5 9 7
16.148-06[3]>2 3 6 7 0 1 4 5 8 9
17.825-07[5]>1 2 5 6 0 4 7 8 9 3
18.630-62[9]>2 7 9 0 1 3 4 5 6 8
19.211-45[4]>1 2 4 6 8 5 7 9 0 3
20.283-03[3]>3 5 6 8 0 1 2 4 9 7
21.xxx-xx[?]>3 4 6 7 0 1 2 5 9 8

จากทั้งหมด 7 สูตร
3=100%(7) 4=100%(7) 6=100%(7) 7=100%(7) 0=85.71%(6)
1=85.71%(6) 2=85.71%(6) 5=85.71%(6) 9=85.71%(6) 8=71.43%(5)

ครบบน
#   เลข   *   วัน                                 
1   537-79      S       6   8   0   1   2   9   4   3   5   7
2   864-90      M       2   9   3   7   1   5   0   4   6   8
3   237-34      S       4   1   5   8   0   9   6   2   3   7
4   151-92      M       4   3   9   6   0   2   7   8   1   5
5   704-70      W       2   1   9   3   5   8   6   0   4   7
6   260-38      Th       9   1   4   3   5   7   8   0   2   6
7   466-30      Sa       9   8   0   3   5   7   1   2   4   6
8   421-38      Sa       0   6   8   3   9   5   7   1   2   4
9   881-65      T       2   7   0   5   3   9   4   6   1   8
10   742-05      T       1   6   8   0   5   9   3   2   4   7
11   049-26      W       1   3   7   5   8   2   6   0   4   9
12   507-49      Th       3   9   2   4   8   1   6   0   5   7
13   677-53      Sa       3   5   4   8   0   1   9   2   6   7
14   363-40      S       2   5   9   4   7   8   0   1   3   6
15   094-89      T       8   1   3   6   2   5   7   0   4   9
16   148-06      W       0   9   5   6   7   2   3   1   4   8
17   825-07      Th       1   3   6   9   7   4   0   2   5   8
18   630-62      F       2   7   1   4   9   8   5   0   3   6
19   211-45      S       9   4   7   5   6   3   8   0   1   2
20   283-03      M       1   6   7   4   9   5   0   2   3   8
21   xxx-xx   ?   T       3   7   5   2   0   1   4   6   9   8
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2015, 06:56:14น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #5 17 พฤศจิกายน 2015, 10:38:10น.
 P|P

สรุปบน

หลักร้อย       5189
หลักสิบ        5814
หลักหน่วย     3916

                     53  59  51  56
            83  89  81  86
            13  19  11  16
            43  49  41  46


3ตัว  986  886 551  553  889    989

946  546  949  549

ฟันธง  946  รอง  546 กัน  986
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2015, 07:39:30น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #6 17 พฤศจิกายน 2015, 10:38:30น.
 P|P

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #7 17 พฤศจิกายน 2015, 10:38:54น.
P|Pล่าง


1.537-79>2570 Td |
2.864-90>5803 Fd |
3.237-34>8136 Td |
4.151-92>1469 Td |
5.704-70>4792 Td |
6.260-38>3681 TFd|
7.466-30>0358 TFd|
8.421-38>5803 TFd|
9.881-65>6914 Td |
10.742-05>5803 TFd|
11.049-26>2570 Td |
12.507-49>1469 TFd|
13.677-53>0358 TFd|
14.363-40>2570 Fd |
15.094-89>1469 Fd |
16.148-06>8136 Fd |
17.825-07>5803 Td |
18.630-62>9247 Fd |
19.211-45>4792 Td |
20.283-03>2570 Td |
21.xxx-xx>9247    |1.537-79>4791 TFd|
2.864-90>4791 Td |
3.237-34>3680 Td |
4.151-92>9246 TFd|
5.704-70>2579 Td |
6.260-38>8135 TFd|
7.466-30>6913 Td |
8.421-38>3680 TFd|
9.881-65>9246 Td |
10.742-05>5802 TFd|
11.049-26>2579 Td |
12.507-49>7024 Td |
13.677-53>8135 TFd|
14.363-40>5802 Fd |
15.094-89>6913 Fd |
16.148-06>5802 Td |
17.825-07>5802 Td |
18.630-62>7024 Fd |
19.211-45>6913    |
20.283-03>3680 TFd|

21.xxx-xx>8135    |
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2015, 12:36:49น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #8 17 พฤศจิกายน 2015, 10:39:08น.
 P|Pถามหาแต่หน่วยล่างสิบล่างแบบนี้ไม่มีใครอยากได้บ้างหรือ

หลักสิบล่างระยะประชิด

705  =  79  =  7
956  =  90  =  9
367  =  34  =  3
903  =  92  =  9
712  =  70  =  7
369  =  38  =  3
370  =  30  =  3
370  =  38  =  3
647  =  65  =  6
035  =  05  =  0
271  =  26  =  2
403  =  49  =  4
504  =  53  =  5
489  =  40  =  4
814  =  89  =  8
062  =  06  =  0
075  =  07  =  0
268  =  62  =  6
459  =  45  =  4
304  =  03  =  0
[/color]
614  =  ++  =  รอ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2015, 17:44:19น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #9 17 พฤศจิกายน 2015, 10:39:20น.
 P|Pหน่วยล่างระยะสั้น


567  ออก  05
567         26
789         49
123         53
890         40
890         89
456         06
678         07
234         62
567         45
345         03

345         รอ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2015, 07:27:50น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #10 17 พฤศจิกายน 2015, 10:39:32น.
 P|Pแต้มล่าง


1.537-79[6]>0 1 2 3 4 6 9 5 7 8
2.864-90[9]>0 1 2 3 4 5 6 8 9 7
3.237-34[7]>2 3 5 7 8 0 1 4 6 9
4.151-92[1]>1 4 6 7 8 9 2 3 5 0
5.704-70[7]>0 1 2 4 7 8 3 5 6 9
6.260-38[1]>0 1 3 4 6 9 2 5 8 7
7.466-30[3]>2 4 5 6 9 0 1 3 7 8
8.421-38[1]>1 4 6 7 8 0 2 3 5 9
9.881-65[1]>0 1 3 4 6 7 2 5 9 8
10.742-05[5]>1 2 5 7 9 0 3 4 6 8
11.049-26[8]>0 1 5 7 9 2 3 4 6 8
12.507-49[3]>0 2 3 4 5 8 9 1 6 7
13.677-53[8]>2 3 4 6 7 8 1 5 9 0
14.363-40[4]>2 3 4 6 8 9 1 5 7 0
15.094-89[7]>1 2 4 6 7 8 0 3 5 9
16.148-06[6]>0 1 3 5 6 8 2 4 7 9
17.825-07[7]>0 5 7 8 9 1 2 3 4 6
18.630-62[8]>3 4 6 7 8 0 1 2 5 9
19.211-45[9]>0 1 3 4 8 9 5 6 7 2
20.283-03[3]>0 1 3 5 8 2 4 6 7 9
21.xxx-xx[?]>0 1 3 4 5 8 2 6 9 7

จากทั้งหมด 5 สูตร
0=100%(5) 1=100%(5) 3=100%(5) 4=100%(5) 5=100%(5)
8=100%(5) 2=80%(4) 6=80%(4) 9=80%(4) 7=60%(3)

แต้มล่าง2

1.537-79[6]>3 6 9 1 4 0 2 7 8 5
2.864-90[9]>1 9 0 3 4 5 8 2 6 7
3.237-34[7]>3 7 8 4 5 1 2 6 9 0
4.151-92[1]>1 6 0 4 9 2 3 5 7 8
5.704-70[7]>7 8 1 2 3 4 0 6 9 5
6.260-38[1]>1 6 9 2 3 4 7 8 0 5
7.466-30[3]>3 6 9 0 4 5 7 8 1 2
8.421-38[1]>1 6 0 4 5 9 2 7 8 3
9.881-65[1]>1 5 4 6 7 9 0 3 8 2
10.742-05[5]>5 9 2 3 7 8 0 1 4 6
11.049-26[8]>8 9 0 1 5 6 7 3 4 2
12.507-49[3]>2 3 9 6 8 0 4 5 7 1
13.677-53[8]>2 3 6 8 7 9 0 1 4 5
14.363-40[4]>2 4 6 9 3 7 8 5 1 0
15.094-89[7]>2 7 8 0 4 5 1 6 3 9
16.148-06[6]>6 8 2 3 9 0 1 4 5 7
17.825-07[7]>0 4 7 5 8 9 1 2 3 6
18.630-62[8]>3 8 0 2 4 7 9 1 5 6
19.211-45[9]>9 0 1 4 6 7 8 2 3 5
20.283-03[3]>0 1 3 5 8 9 6 2 4 7
21.xxx-xx[?]>5 8 0 1 2 3 4 9 6 7

จากทั้งหมด 13 สูตร
5=100%(13) 8=100%(13) 0=92.31%(12) 1=92.31%(12) 2=92.31%(12)
3=92.31%(12) 4=92.31%(12) 9=84.62%(11) 6=76.92%(10) 7=76.92%(10)

แต้มล่างเด่น   58  รอง 01

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤศจิกายน 2015, 18:29:35น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #11 17 พฤศจิกายน 2015, 10:39:47น.
 P|Pสรุปล่าง

หลักสิบ           614
หลักหน่วย        345


63  64  65
13  14  15
43  44  45


ชุดเดียว    14

ชุดรอง  65
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2015, 09:23:18น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #12 17 พฤศจิกายน 2015, 10:40:03น.
 P|P

 • พลังน้ำใจ: 30091
ตอบกลับ #13 17 พฤศจิกายน 2015, 10:51:56น.
 T|g    +|p    rc:

 • พลังน้ำใจ: 27424
ตอบกลับ #14 17 พฤศจิกายน 2015, 11:06:14น.
 S|d' j|a +|p

 • พลังน้ำใจ: 26737
ตอบกลับ #15 17 พฤศจิกายน 2015, 11:08:07น.
 S|d' +|p le:

 • พลังน้ำใจ: 412
ตอบกลับ #16 17 พฤศจิกายน 2015, 11:27:55น.
 +|p +|p +|p +|p

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 4722
ตอบกลับ #17 17 พฤศจิกายน 2015, 11:50:45น.
 p|l p|l p|l |"@ |"@ |"@

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 543
ตอบกลับ #18 17 พฤศจิกายน 2015, 12:37:08น.
 +|p ขอให้มีความสุขในทุกๆวัน  +|p

 • พลังน้ำใจ: 3084
ตอบกลับ #19 17 พฤศจิกายน 2015, 13:13:17น.
มาตี๋ตั๋วแถวหน้า รอชมข้อมูลนะคะ   |"@ |"@ |"@ |"@ +|p +|p +|p

 • พลังน้ำใจ: 10362
ตอบกลับ #20 17 พฤศจิกายน 2015, 13:14:21น.
 S|d' +|p  ขอบคุณมากที่สุดคะ m|s m|s m|s m|s m|s
ทำดีต้องได้ดีซินะ 

KFC ออนไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 15627
ตอบกลับ #21 17 พฤศจิกายน 2015, 13:25:45น.
มาขอหน่วยล่างสูตรนี้อีกงวดครับ สุดยอด
หน่วยล่าง

567  ออก  05
567         26
789         49
123         53
890         40
890         89
456         06
678         07
234         62
567         45
345

ขอบคุณมากครับผม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 55661
ตอบกลับ #22 17 พฤศจิกายน 2015, 14:23:14น.
 S|d'

สวัสดีค่ะอาจารย์kma  ห้องหวยรัฐบาลยินดีต้อนรับ
ขอขอบคุณที่ท่านได้มีจิตเมตตา มาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับสมาชิก
ขอให้มีแต่ความโชคดี  ร่ำรวย  เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายค่ะ

 rc: rc: rc: rc:
คาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ   อา กะ สะ อุ   กะ สะ อุ อา   สะ อุ อา กะ
สวด 5 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน จะบันดาลเงินทองและโชคลาภ

 • พลังน้ำใจ: 3386
ตอบกลับ #23 17 พฤศจิกายน 2015, 14:27:33น.
 +|p rc: rc: rc: y|o

 • พลังน้ำใจ: 42
ตอบกลับ #24 17 พฤศจิกายน 2015, 14:45:37น.
 !|p b|b y|o y|o y|o  ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูล  งวดนี้เอาแบบตรงๆเลยนะคะ   k|a k|a

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 55661
ตอบกลับ #25 17 พฤศจิกายน 2015, 15:04:04น.


กฎระเบียบข้อบังคับของเว็บ apichoke.net

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของทางเว็บเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของทางเว็บ และข้อบังคับ พรบ.คอมพิวเตอร์

1.  ห้ามมิให้สมาชิกใช้คำพูดจาหยาบคาย หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือถ้อยคำดูหมิ่นบุคคลอื่น
2.  ห้ามมิให้สมาชิกโพสต์ภาพโป๊ลามก หรือภาพอันไม่ควรเผยแพร่ในทางสาธารณะ
3.  ห้ามโพสต์ตัวเลขหรือข้อความเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เช่น หวยธกส. ออมสิน หวยหุ้นหรืออื่นๆ
4.  ห้ามโพสต์ข้อความ หรือโฆษณาด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อชักชวน เพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต

5.  ห้ามวางลิงค์เว็บหวยหรือ ชื่อเว็บอื่นใด วางอีเมล วางเบอร์โทรศัพท์
วางข้อความเพื่อติดต่อใน Face Book ในline ในSkipe ในU-Tube วางลิงค์และ/
หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นวาง เพื่อชักชวน
เพื่อติดต่อผลประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ก่อนได้รับอนุญาต6.  ห้ามประกาศในกระทู้ว่าจะให้เลขทางข้อความส่วนตัว(pm)โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวง พูดโอ้อวดเกินจริงอันอาจทำให้สมาชิกหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจนได้รับความเสียหาย
7. ห้ามทำการชักชวนสมาชิกให้ไปเว็บอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆก็ตาม

การลงโทษผู้ละเมิด
1.  ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน
2.  ลงโทษโดยล็อคหรือลบกระทู้
3.  ลงโทษโดยการแบนชั่วคราว
4.  ลงโทษโดยการแบนถาวร
5.  ลงโทษโดยการดำเนินคคดีตามกฎหมาย
     (กรณีความผิดร้ายแรง)

การลงโทษในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับโทษหนักเบา
ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกข้อ 1 ก่อน

จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Webmaster
16 มิ.ย.51
แก้ไขเพิ่มเติม
27 ม.ค.56The rules and regulations on the web apichoke.net.
      To the activities of the Board as to the order. Members are asked to abide by the rules and regulations of the web and computer law.

1. Prohibit members use coarse language, Words cause others blasted. Or words downplay others.
2. Prohibited pornographic Forum Member posted. The image should not be released publicly.
3. Prohibited posted a message about illegal gambling such as Omsin lottery, TKS lottery, or any other illegal gambling.
4. Do not post or advertise in any way. To Persuade, charge members or for any personal gain prior permission.
5. Do not put a lottery web link, email or phone numbers or a link of any other site. by the self or to others. To Persuade, contact their benefits or any other benefits prior permission.
6. No declare to give the tip in private messages (pm) is strictly prohibited. This is to prevent fraud. Exaggerated melodrama that may make members believe that the victim had been damaged.
7. Do not invite forum member to the other Web for any hope of personal gain.

Any person transgress will be Punish by
1. Punished by admonition.
2. Punished by locking or Delete the posting.
4. Punished by a temporary ban
5. Punished by a permanent ban.
6. Punished by Legal proceedings to the law.
      (A serious offense).                ตามมาตรฐานการปักหมุด
มาตรฐานในการปักหมุดเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติ
                สำหรับท่านอาจารย์ให้เลขถูก
                บ้าน apichoke.net1. เลขสองตัวบน-ล่าง ต้องให้ไม่เกิน 20 ชุดตรง 
 
33 - 34 - 35 - 36 - 37
43 - 44 - 45 - 46 - 47
53 - 54 - 55 - 56 - 57
63 - 64 - 65 - 66 - 67 
(รวม 20 ชุด)

1.1 ถ้ากลับตัวด้วยต้องลงเลขไว้ไม่เกิน 10 ชุด
83 - 84 - 85 - 86 - 87
93 - 94 - 95 - 96 - 97
(รวม 10 ชุด)

2. เลขสามตัวบน ให้ไม่เกิน 30 ชุดตรง สำหรับกรณีนี้อาจยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 6 ชุด(รวม 36 ชุด)


2.1 กรณีเลขถูกสลับหลักรสน.ให้ได้ไม่เกิน 25 ชุด

ตัวอย่างเลขให้ตรงแต่ไปเข้าสลับหลักรสน. 25 ชุด

103-104-105-106-107
183-184-185-186-187
193-194-195-196-197
803-804-805-806-807
883-884-885-886-887
(รวม 25 ชุด)
เลขออก 178*78

3. เลขปักหลัก ต้องไม่เกินหลักละ 4 ตัว
    หลักร้อย     1-2-3-4
    หลักสิบ      1-2-3-4
    หลักหน่วย   5-6-7-8


              ออก 227*27*

3.1 กรณีถูก 2 หลัก ต้องเป็นหลักสิบ กับหลักหน่วยเท่านั้น

     ตัวอย่างเรียกว่าถูก 2 หลัก
      หลักร้อย     1-3-4-5
     หลักสิบ       1-2-3-4
     หลักหน่วย   5-6-7-8


เลขออก 227* 27กฏเกณฑ์ที่ทุกๆท่านควรรับทราบ  

1. เลขที่ลงไว้หลังหวยออกห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด ถ้ามีการแก้ไขถือว่าเป็นโมฆะ  ไม่ต้องปักหมุด เว้นแต่มีหลักฐานอ้างอิงในกระทู้ยืนยันว่าถูกจริง
2. ใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ใดให้เลขถูกควรกดอ้างถึง แล้วโพสต์ไว้ท้ายกระทู้พร้อมทั้งเน้นตัวสี หรือตัวใหญ่ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ปักหมุดมองเห็นได้ง่าย
3. ในกรณีผู้ให้เลขถูกโดยมิใช่เจ้าของกระทู้ ต้องเป็นผู้อยู่และแชร์ข้อมูลร่วมกับท่านเจ้าของกระทู้เป็น   ประจำเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิตามมาตรฐานการปักหมุดข้อ1.-2.-3dararat
Webmaster
19/03/56

เรียนสมาชิกทุกท่านโปรดทราบ
หากมีอาจารย์หรือนักคำนวณท่านใด ได้โพสท์ในกระทู้ใดหรือส่งข้อความให้ทางPMแก่สมาชิก  ดังนี้
1) เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตัวเลขเด็ดตามที่ได้กล่าวอ้าง
2) แจกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับ
3) วางลิ้งค์เวปหวย แทงหวย หรือการพนันทุกรูปแบบ

ขอความกรุณาสมาชิกโปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบทันที โดยการCopyกระทู้นั้นแล้วส่งมาให้ผู้ดูแลบอร์ดหรือทีมงานทางข้อความส่วนตัวหรือPMได้ตลอด24ช.ม.ครับ

          ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
                       MT14 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด    
คาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ   อา กะ สะ อุ   กะ สะ อุ อา   สะ อุ อา กะ
สวด 5 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน จะบันดาลเงินทองและโชคลาภ

 • พลังน้ำใจ: 17503
ตอบกลับ #26 17 พฤศจิกายน 2015, 15:06:16น.
 S|d' +|p +|p +|p +|p +|p

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 55661
ตอบกลับ #27 17 พฤศจิกายน 2015, 15:07:52น.สิ่งหนึ่ง ที่เราตอบแทนน้ำใจของอาจารย์ ท่านผู้ให้ทุกข้อมูลอันมีค่า

คือ
กดมอบพลังน้ำใจ และคำขอบคุณ

ทีมงานอยากให้สมาชิกทุกท่าน กดพลังน้ำใจ โพสท์กระทู้ ทักทาย ให้กำลังใจ ขอบคุณ

อาจารย์ท่านผู้ให้ ที่มีใจมหาศาลแบ่งปัน ให้ท่านได้ร่ำรวยมีเงิน ปลดหนี้ มีความสุข $|8 ty: ty: $|8

" ขอบคุณทุกท่านครับ "
คาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ   อา กะ สะ อุ   กะ สะ อุ อา   สะ อุ อา กะ
สวด 5 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน จะบันดาลเงินทองและโชคลาภ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 55661
ตอบกลับ #28 17 พฤศจิกายน 2015, 15:34:53น.

ห้องหวยรัฐบาลขอแสดงความยินดีกับ.....
อาจารย์kma  คนเก่งของเราด้วยค่ะที่ได้รับการปักหมุด
ยอดเยี่ยมมากๆค่ะ  นำพาสมาชิกให้ร่ำรวยกันทุกงวดเลยนะคะ

 p|l p|l p|l p|lคาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ   อา กะ สะ อุ   กะ สะ อุ อา   สะ อุ อา กะ
สวด 5 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน จะบันดาลเงินทองและโชคลาภ

 • พลังน้ำใจ: 498
ตอบกลับ #29 17 พฤศจิกายน 2015, 16:14:03น.
มาขอหน่วยล่างสูตรนี้อีกงวดครับ สุดยอด
หน่วยล่าง

567  ออก  05
567         26
789         49
123         53
890         40
890         89
456         06
678         07
234         62
567         45
345

ขอบคุณมากครับผม
rc: rc: rc: rc: rc: b|b b|b b|b |g| |g| |g|

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย